Фонд 251 / Опис 2

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 251 “Миколаївська тюремна інспекція”
• • • Опис № 2 справ постійного зберігання за 1868-1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919 роки

№ справи Назва справи
1868 рік
1 Документи на осіб, які відбували ув’язнення в миколаївських виправних закладах (відомості, листи приблизного розрахунку строку каторжних робіт, відкриті та статистичні листи, іменні списки, витяги із вироків, рапорти, постанови, листування)
2 Листування з Миколаївським градоначальником, Миколаївською міською поліцією про порядок утримання, пересилки та звільнення арештантів; статистичні відомості про кількість та склад злочинів
1869 рік
3 Документи про розслідування справи щодо замаху на пограбування Баляновської Єфросинії (протоколи, рапорти, пояснювальні записки, листування)
1873 рік
4 Документи щодо осіб, які відбували ув’язнення в миколаївських виправних закладах (відомості, листи приблизного розрахунку строку каторжних робіт, відкриті та статистичні листи, іменні списки, витяги із вироків, рапорти, постанови, листування)
1875 рік
5 Листування з Головним тюремним управлінням, Миколаївським градоначальником, начальниками миколаївських виправних закладів про порядок утримання політичних в’язнів в губернських, повітових і пересильних тюрмах, запобіжні заходи щодо затримки пересилки партій в’язнів, відпуск коштів на утримання хворих арештантів, порядок надання звітності та інш.
Відомості про витрати на опалення і освітлення місць ув’язнення за 1911 рік
1906 рік
6 Документи про переміщення до Миколаївської міської та Херсонської психіатричної лікарень хворих арештантів та порядок розрахунків за їх лікування (рапорти, списки, клопотання, листування)
7 Кошториси витрат Головного тюремного управління на утримання місць ув’язнення, етапних та нічліжних приміщень по місту Миколаєву; відомості про обмундирування тюремних наглядачів, кількість та вартість ремонту зброї, про витрати на освітлення місць ув’ язнення
8 Документи з особового складу службовців миколаївських виправних закладів (копії наказів, зразок рапорту, письмове зобов’язання, листування)
1908 рік
9 Укази Урядового Сенату про помилування арештантів, які утримуються в миколаївських виправних закладах
10 Обіжник Головного тюремного управління з особового складу: послужні списки службовців тюремного відомства, представлених до нагородження; листування з начальником Миколаївського виправного арештантського відділення про порядок складання та надання списків для нагородження
11 Обіжники Головного тюремного управління про порядок створення товариств сприяння та заступництва особам, які звільнилися із місць ув’язнення, статут товариства; відомості про майновий стан і рух коштів патронатних товариств, види допомоги
12 Документи про роботу ткацької майстерні Миколаївського виправного арештантського відділення (відомості, акти, розрахунки, рапорти, листування)
13 Листування з Головним тюремним управлінням, начальниками Миколаївського виправного арештантського відділення та Миколаївської 2-ої каторжної тюрми про припинення приймання в’язнів через переповнення миколаївських виправних закладів
14 Листування з Головним тюремним управлінням про кандидатів на посади тюремного відомства
15 Листування з Головним тюремним управлінням, Миколаївським виправним арештантським відділенням про внесення змін до діючих правил використання обмундирування наглядачів
16 Листування з Миколаївською портовою конторою про ознайомлення арештантів Миколаївської тимчасової каторжної тюрми з розщипкою канатів та навчання їх такелажним роботам; рапорт начальника тюрми про кошти, отримані у 1908 році з різних установ за виконані роботи
17 Листування з Херсонською казенною палатою, Головним тюремним управлінням, іркутським губернським тюремним інспектором, начальником Миколаївської тимчасової каторжної тюрми про утримання коштів зі службовців тюремної адміністрації, сплачених раніше помилково та переведення їх на Головне казначейство
1909 рік
18 Обіжник Головного тюремного управління та листування з ним про порядок витрат по кредиту на спорудження нових та ремонт існуючих будівель миколаївських виправних закладів, використання арештантської праці; кошториси витрат та рахунки; рапорти начальників виправних закладів про використані кошти, виділені на поточні ремонти будівель
19 Обіжники миколаївського тюремного інспектора про скорочення кошторису на ремонт місць ув’язнення Миколаївської губернії, порядок використання праці арештантів та їх утримання; накази в.о. миколаївського тюремного інспектора з основної діяльності; витяг із правил утримання каторжних арештантів
20 Накази Миколаївського тюремного інспектора з основної діяльності і особового складу
21 Документи про надання службовцям Миколаївської тюремної інспекції і адміністрації місць ув’язнення допомоги до свята Різдва Христова (відомості, списки, телеграми, листування)
22 Документи про порушення і утечі, що трапились у місцях ув’язнення (протокол, рапорти )
23 Документи про роботу ткацької майстерні Миколаївського виправного арештантського відділення (відомості, акти, розрахунки, рапорти, листування)
24 Листування з Головним тюремним управлінням, начальником Миколаївського виправного арештантського відділення про виділення коштів на придбання екіпажу начальнику відділення для поїздок у справах; рапорт про використані кошти, рахунок
25 Листування з Головним тюремним управлінням, Херсонською казенною палатою, Миколаївським казначейством про витрати на телеграми; рахунки та квитанції
26 Листування з Миколаївським міським головою, міською управою про взяття підряду виправними закладами міста на очищення вулиць і площ, вимоги щодо очищення міста; кошторис витрат по виконанню підряду
27 Відомості про витрати на опалення і освітлення місць ув’язнення за 1909 рік
28 Прибутково-видаткова книга за 1909 рік
1910 рік
29 Документи про залучення арештантів до роботи та розподіл отриманих від їх праці коштів (звіти, відомості, описування робіт, рахунки, акти, квитанції, листування)
30 Документи про огляд нового корпусу Миколаївського виправного арештантського відділення (рапорт, доповідна записка, листування)
31 Документи про особливі події та нещасні випадки, що сталися в миколаївських виправних закладах (протоколи, рапорти, доповідні записки, прохання, листування)
32 Документи про зміни до статей Статуту про утримання під вартою щодо пронесення харчових продуктів в місця ув’язнення (протоколи засідання комісій, листування)
33 Кошториси витрат Міністерства юстиції та відомості про розподіл коштів, необхідних на утримання місць ув’язнення та персоналу тюрем міста Миколаєва на 1911 рік; розрахунки, акти обстежень, рапорти, листування
34 Посвідчення лікаря Псковського виправного арештантського відділення про неможливість ув’язнення в кайдани через захворювання на туберкульоз каторжан Герашвілі П. і Габріелова З.
35 Листування з Херсонським окружним судом, міською управою, санітарним лікарем м. Миколаїв, начальниками виправних закладів про прокурорський нагляд за місцями ув’язнення міста, пожертви коштів на покращення харчування арештантів, створення комісій для перевірки якості матеріалів, що надходять для виготовлення одягу і взуття для арештантів; про придбання обладнання для нових майстерень та ін. Звіт про діяльність Херсонської губернської тюремної інспекції та підвідомчих їй місць ув’язнення у 1909 році
36 Листування з Головним тюремним управлінням, торговими домами про виготовлення в Миколаївській № 2 каторжній тюрмі одягу і взуття для обмундирування арештантів і висланців, створення запасів одягу і взуття для потреб Головного управління; про асортимент, кількість, якість продукції та порядок постачання сукна і шкіряного матеріалу
1911 рік
37 Обіжник Головного тюремного управління про порядок фінансування виправних закладів за рахунок казни, постачання їх одягом і взуттям, утримання і лікування хворих в’язнів, опалення та освітлення тюремних будівель; листування з Одеською контрольною палатою про надання згоди на фінансування установ тюремного відомства, рахунки за сплачений товар або послуги для потреб виправних установ; описи документів на оплату рахунків казною
38 Обіжники Головного тюремного управління, листування з начальником Миколаївського виправного арештантського відділення про недоцільність переведення арештантів, засуджених на короткі строки ув’язнення, заборону переведення хворих арештантів, неприпустимі випадки утримання військових арештантів разом з арештантами цивільного відомства та кримінальними елементами; про недоліки і порушення щодо обліку арештантських коштів та ін.
39 Обіжники Головного тюремного управління про проект загальної тюремної інструкції та пам’ятки тюремного наглядача, звільнення тюремного відомства від застав при укладанні підрядів, розрахунки щодо ткацького виробництва в тюремних майстернях, заміну каторжних робіт на тюремне ув’язнення, створення нових товариств захисників осіб, які звільнились із тюрем (патронат), працевлаштування у тюремному відомстві офіцерів звільнених із військ і флоту; відомості про стан тюремних церков, шкіл і бібліотек
40 Обіжники Головного тюремного управління, Департаменту поліції про порядок розподілу арештантів між виправними закладами, встановлення правил примусового видалення іноземців за кордони Російської імперії, надання та оформлення статистичних відомостей про наявність та рух арештантів всіх категорій, переміщення хворих арештантів до психіатричних лікарен, розшук осіб, які утекли із місць ув’язнення та ін.
41 Обіжник Головного тюремного управління, листування з архітектором миколаївського градоначальства, з начальником Миколаївської 2-ої каторжної тюрми про узгодження проекту та кошторису для облаштування карцерів в миколаївських виправних закладах
42 Документи про розслідування причин порушення дисципліни та безладу в Одеському виховально-виправному притулку для підлітків (протоколи, рапорти, акти, телеграми, листування)
43 Документи про переведення арештантів категорії виправних відділень і тюремного розряду для виконання робіт за межами виправних закладів (обіжники, розпорядження, списки та відомості на арештантів, копії їх вироків, листування)
44 Протоколи допитів обвинувачених
45 Документи про стягнення купцем Морозовим І.Ф. з Миколаївської тюремної інспекції коштів, вчасно не сплачених нею за матеріали, надані Миколаївському виправному арештантському відділенню для проведення ремонтних робіт (прохання, рахунок, квитанція, позов до суду та його вирок, листування)
46 Документи про обстеження коней, фуражу і асенізаційного обозу Миколаївського виправного арештантського відділення (протокол, рапорти, акти перевірок, відомості, довідки, листування)
47 Документи про роботу тюремних крамниць при миколаївських виправних закладах (звіти по операціях, списки осіб, які брали в борг, розрахунки по позиках, рапорти та доповідні записки, листування)
48 Документи про облаштування типографії в Миколаївській 2-ій каторжній тюрмі (рапорти, доповідні записки, зразки обладнання, листування)
49 Документи про облік коштів, які надійшли на рахунок Миколаївського казначейства від виправних установ м. Миколаїв (витяги із прибуткових книг, талони-квитанції та ін.)
50 Документи про утечу із Миколаївського виправного арештантського відділення Алабіна Ф.К. (протокол, рапорти, довідки, листування)
51 Те ж, із Миколаївського виправного арештантського відділення Алтухова Г.І. (рапорти, вирок, листування)
52 Те ж, із 1-ої міської тюрми арештанта Гініцера А.Н. (він же Крупник І.М.) (протоколи, акти, послужний список наглядача, листування)
53 Те ж, із Миколаївського виправного арештантського відділення військового дезертира Буянова П.М. (наказ, довідка, рапорти, листування)
54 Те ж, із Миколаївського виправного арештантського відділення арештанта Зелинського Кирила (протокол, рапорти, доповідна записка, листування)
55 Документи про утечу із Миколаївського виправного арештантського відділення арештанта Работницького Костянтина (протокол, рапорти, доповідна записка)
56 Те ж, із 1-ої міської тюрми арештанта Рубльова С.А. (наказ, рапорти, доповідні записки, акти, послужні списки тюремних наглядачів, листування)
57 Те ж, із 1-ої міської тюрми арештанта Слюти Г.В. (протоколи, рапорти, дізнання, листування)
58 Те ж, із Миколаївського виправного арештантського відділення арештанта Сохінського-Малярчука Григорія (рапорти, доповідні записки, опитування, листування)
59 Те ж, із Миколаївської 2-ої каторжної тюрми арештанта Фадєєва І.О. (доповідь, рапорти, план тюрми, листування)
60 Листування з начальником Миколаївської 1-ої міської тюрми про утечу арештанта Старовойтова М.Г.
61 Листування з Одеською контрольною палатою, Миколаївським градоначальником про кількість арештантів, адміністрації і наглядачів виправних закладів міста Миколаєва, відповідність їх штатному розпису і кошторису Міністерства юстиції, суми коштів, надісланих на його рахунки та докладний звіт про витрати цих коштів, надання відомостей щодо призначень, звільнень та змін в посадових окладах тюремних наглядачів, поповнення інвалідного капіталу для надання допомоги службовцям тюремної інспекції та ін.
62 Листування з Головним тюремним управлінням, Херсонською казенною палатою, начальником Миколаївского виправного арештантського відділення про порядок постачання пряжі для тюремних ткацьких майстерень та розрахунків за виконані роботи, надання відомостей щодо виробництва полотна та його якість, порядок надання звітності та ін.
63 Листування з Головним тюремним управлінням, машинобудівним заводом “С.М. Литовський”, начальником Миколаївського виправного арештантського відділення про придбання і випробування водокип’ятильного апарату
64 Листування з Головним тюремним управлінням, Миколаївським градоначальником, начальниками миколаївських виправних закладів про нагородження тюремних наглядачів; списки для нагородження
65 Листування з Головним тюремним управлінням, рапорти начальника Миколаївського виправного арештантського відділення про спробу утечі арештанта Алли Федора; протокол дізнання
66 Листування з Головним тюремним управлінням, Миколаївським градоначальником, міською управою, Миколаївською портовою конторою про загрозу руйнування огорожі і будівель Миколаївської 2-ої каторжної тюрми через збільшення яру поряд з нею та про заходи по укріпленню яру
67 Листування з Головним тюремним управлінням, Херсонським губернським тюремним інспектором, Одеським окружним судом про участь миколаївського тюремного інспектора Маковецького А.А. у ревізійній комісії з перевірки Одеського тюремного комітету та особливій нараді про умовно-дострокове звільнення
68 Листування з Головним тюремним управлінням, Миколаївським градоначальником, Одеською контрольною палатою про результати роботи комісії по обстеженню асенізаційного обозу, доцільність його існування при виправних установах міста та заходах по покращенню його роботи; доповідь про роботу обозу
69 Листування з Головним тюремним управлінням, архітектором Миколаївського градоначальства про проведення переобладнання каналізаційних шляхів в Миколаївському виправному арештантському відділенні; акт обстеження каналів
70 Листування з Херсонською губернською управою, начальниками миколаївської 2-ої каторжної тюрми та виправного арештантського відділення про недоліки при встановленні приладів для нагріву хлібопекарських печей, виділення коштів на придбання картин для бібліотеки відділення, ремонт гасового двигуна та ін.
71 Листування з Архієпископом Херсонським і Одеським, Миколаївським градоначальником про проведення відкритого богослужіння і освячення збудованої церкви на території 1-ої міської тюрми
72 Листування з начальником Миколаївського виправного арештантського відділення про дотримання санітарних норм для запобігання розповсюдження інфекційних хвороб та порядок приймання хворих арештантів лікарем; про дотримання встановлених правил носіння наглядачами форменого одягу та вогнепальної зброї, порядок приймання, звільнення та переведення наглядачів, ведення обліку коштів, зароблених арештантами.
Рапорти та доповідні записки тюремних інспекторів про стан ведення діловодства в тюремній інспекції і виправних закладах міста, недоліки і порушення у звітах щодо витрат арештантських коштів
73 Прибутково-видаткові відомості матеріалів для опалення і освітлення в миколаївських виправних установах
74 Квитанції Миколаївського казначейства на штрафи, стягнені з тюремних наглядачів за недбале виконання своїх службо- вих обов’язків
75 Бланки офіційних звернень, листів, відомостей, актів, довідок, обкладинок для оформлення справ в діловодстві Миколаївської тюремної інспекції з цінами на них та кількістю екземплярів
76 Розцінки на роботи при майстернях Миколаївського виправного арештантського відділення та 2-ої каторжної тюрми, поденна плата чорноробам
77 Документи про службу тюремних наглядачів в миколаївських виправних закладах (накази про дисциплінарні стягнення, рапорти, прохання, послужні списки, листування)
78 Списки наглядачів миколаївських виправних закладів, бажаючих вирушити на будівництво Амурської залізниці для здійснення нагляду за арештантськими командами
79 Рапорти начальників миколаївських виправних закладів про звільнення тюремних наглядачів за службові провини; списки звільнених наглядачів
80 Прохання різних осіб про прийняття на службу у виправні заклади міста Миколаєва
81 Клопотання Стефанського В.Й. про зарахування його на службу до Миколаївської тюремної інспекції
82 Відомості про чисельність, склад та оклади тюремних наглядачів, які перебувають на службі у виправних закладах м. Миколаїв
83 Журнал реєстрації вхідних документів за 1911 рік
1912 рік
84 Обіжники Головного тюремного управління про дотримання санітарно-гігієнічних норм арештантами виправних закладів, порядок утримання і лікування хворих арештантів та арештантів військового стану, про зміни до діючих правил харчування арештантів, впровадження «раптових перевірок» тюремних кас службовцями Державного контролю та порядку ревізії грошової і матеріальної звітності місць ув’язнення та ін.
85 Документи про склад, роботу, та утримання асенізаційного обозу при Миколаївському виправному арештантському відділенні (довідки, звіти, відомості, рахунки, квитанції, рапорти, листування)
86 Листування з Головним тюремним управлінням, Херсонською казенною палатою, власником чавунно-ливарного заводу в м. Миколаїв, електротехнічною конторою, начальником 2-ої каторжної тюрми про обладнання інструментом щойно побудованих майстерень, встановлення там швейних машин, нафтового двигуна; кошторис та рахунки на витрачені кошти
87 Листування з Головним тюремним управлінням про будівництво моргу при лікарні виправного відділення, збільшення висоти стіни для запобігання утеч арештантів, будівництво квартир для наглядачів і їх сімей та хлібопекарської печі, визначення норм вживання води арештантами, придбання пожежних шлангів та ін.
88 Листування з Одеською контрольною палатою, херсонською казенною палатою Миколаївським агентством Полтавського земельного банку, Миколаївським градоначальником, начальником Миколаївського виправного відділення про придбання земельної ділянки і будівництво спеціального корпусу для квартир сімейних службовців та наглядачів миколаївського виправного арештантського відділення, господарських потреб та розміщення асенізіційного обозу; кошториси на ремонт будівель арештантського відділення та проект добудівлі адміністративного корпусу виправного закладу
89 Листування начальників Миколаївської № 2 каторжної тюрми і Миколаївської № 1 міської тюрми про порядок утримання арештантів, визнаних особливою комісією не здатними до відбування каторжних робіт, про супроводження висланців-каторжан до нових місць ув’язнення та ін.
90 Листування з начальниками виправного арештантського відділення та міської тюрми про застосування до арештантів, які працювали на польових роботах, в якості покарання упокорювальної сорочки; рапорти про харчування арештантів; щоденні відомості витрат продуктів для харчування арештантів
91 Рахунки витрат миколаївських тюремних закладів на освітлення і опалення, придбання пожежного обладнання, гасу та ін.
92 Прибутково-видаткова книга за 1912-1913 роки
1913 рік
93 Обіжники Головного тюремного управління та листування з ним, начальниками місць ув’язнення м. Миколаїв про скорочення строків відбування покарання для неповнолітніх арештантів, надання пільг, прощення або скорочення строків ув’язнення арештантам та висланцям відповідно до Маніфесту 21-го лютого 1913 року; порядок надання відомостей про рух арештантів та ін.
94 Обіжники Головного тюремного управління про заходи в тюремних установах на честь святкування – 21 лютого 1913 року 300-річчя царювання Дому Романових; про кандидатів воєнного відомства на посади тюремної адміністрації, надання відомостей про товариства сприяння та заступництва особам, які звільнилися із місць ув’язнення, створення школи у м. Санкт-Петербург для підготовки старших тюремних наглядачів; порядок надання відомостей про арештантів, хворих на туберкульоз, використання арештантів на різних роботах та ін.
95 Обіжники та листування з Головним тюремним управлінням, начальниками місць ув’язнення м. Миколаїв про урочисті заходи в тюремних церквах на честь святкування 300-річчя царювання Дому Романових, про збільшення коштів на утримання арештантів з 1 січня 1913 року, виплату додаткових коштів наглядачам тюремних закладів за вислугу років, надання відомостей про хід арештантських робіт, введення нових правил забезпечення арештантів необхідними речами та грошову відповідальність арештантів за навмисне пошкодження тюремного майна та ін.
96 Накази начальника Миколаївської 2-ої каторжної тюрми та начальника Миколаївського виправного арештантського відділення з основної діяльності за 1913 рік.
Листування з начальниками місць ув’язнення м. Миколаїв про суворе дотримання службових інструкцій вартовими та наглядачами тюремних установ, порядок дисциплінарних стягнень, проведення стрілецьких навчань для наглядачів, заборону виконання телефонних розпоряджень щодо переведення або звільнення ув’язнених, розповсюдження та впровадження Пам’ ятки тюремного наглядача, порядок ведення діловодства та ін..
97 Документи про продаж непридатного казенного арештантського одягу з аукціонних торгів (акти, описи, відомості, квитанції, листування)
98 Документи про умови роботи арештантів Миколаївського виправного відділення на будівництві залізниці Одеса-Бахмач (копії телеграм, санітарні огляди); опис документів Миколаївської тюремної інспекції, заведених в діловодстві
99 Рахунки про витрати в місцях ув’язнення м. Миколаїв
100 Прохання різних осіб про прийняття на службу у виправні заклади міста Миколаєва
1914 рік
101 Документи про роботу ткацької майстерні Миколаївського виправного арештантського відділення (відомості, акти, розрахунки, рапорти, листування)
102 Документи про будівництво і обладнання 2-х сушарень для сушіння лісу при Миколаївській № 2 каторжній тюрмі (описи, рахунки, квитанції, листування)
103 Рапорти наглядача миколаївського арештантського приміщення миколаївському тюремному інспектору про розряди арештантів
104 Відомості та звіти про кількість продуктів, витрачених на утримання здорових і хворих арештантів Миколаївської № 2 каторжної тюрми
105 Відомості на виплату додаткової платні наглядачам місць ув’язнення міста Миколаєва
106 Листування з Головним тюремним управлінням, Миколаївським градоначальником, директором департаменту поліції, начальниками миколаївських виправних закладів про обов’язкове повідомлення департаменту поліції про випадки утечі державних злочинців, розслідування анонімної скарги арештантів тимчасової каторжної тюрми щодо неправомірних дій адміністрації закладу, прийняття заходів щодо ліквідації небажаних явищ в колективах тюремного відомства та ін.
107 Листування з Головним тюремним управлінням, начальниками місць ув’язнення про особисту перевірку зошитів для письмових занять арештантів, порядок утримання писців в тюремних конторах та витрат на канцелярські потреби, порядок ведення діловодства в тюрмах і виправних закладах м. Миколаїв, порядок та джерела фінансування наглядачів, стягнення штрафів, попереднє ознайомлення з моральними якостями наглядачів при прийомі їх на роботу та ін.
108 Листування з Миколаївським градоначальником про дотримання санітарно-гігієнічних норм у виправних закладах міста, заворушення серед арештантів та відмову йти на роботу, випадки утечі арештантів, застосування зброї наглядачами виправних закладів; протоколи допитів, медичних оглядів мертвих тіл, рапорти та ін.
109 Листування з Херсонською казенною палатою, Одеською контрольною палатою, Миколаївським казначейством, начальниками Миколаївських виправних закладів про кошторисні розрахунки на утримання арештантів і місць ув’язнення в м. Миколаїв та надання додаткових кредитів на сплату заборгованості по тюремному відомству; рахунки та рапорти, надані для сплати за поставлені матеріали і послуги; кредиторські списки
110 Листування з Херсонською казенною палатою про затвердження грошової допомоги на лікування і утримання хворих арештантів
1915 рік
111 Обіжники Головного тюремного управління про розгляд клопотань арештантів щодо зарахування їх до діючої армії, про порядок використання арештантів на будівництві Амурської залізниці та Усинської колісної дороги; про розповсюдження пільг на висланців-каторжан, передбачених за примірну поведінку та переведення до загону тих, хто виправляються; порядок визначення стану здоров’я та розподіл арештантів між виправними закладами та ін.
112 Обіжники та листування з Головним тюремним управлінням про добровільне пожертвування на потреби війни серед директорів комітетів і товариств опікування тюрем, проектування зовнішніх постів для наглядачів; чітке дотримання службових обов’язків тюремними наглядачами та ін.
113 Документи про роботу ткацької майстерні при Миколаївському виправному арештантському відділенні (списки арештантів, довідки, рахунки, відомості, квитанції, акти, листування)
114 Рапорти начальника Одеської тюрми миколаївському тюремному інспектору про склад арештантів
115 Кошторис витрат Міністерства юстиції на утримання місць ув’язнення в м. Миколаїв на 1916 рік; відомості про кількість і вартість ремонту зброї для тюремних наглядачів, дезінфекцію в місцях ув’язнення, утримання тюремних наглядачів та виплату їм заробітної плати та ін.
116 Листування з Головним тюремним управлінням, Херсонською казенною палатою, Миколаївським градоначальником про збільшення поточних тюремних асигнувань та порядок відпущення їх по кредитах миколаївського тюремного інспектора; документи, надані начальниками виправних закладів м. Миколаєва, про отримання коштів на виплату заробітної плати фельдшерам та витрати на поховання арештантів (рапорти, рахунки, відомості, квитанції, розписки, асигновки)
117 Листування з Головним тюремним управлінням, тюремним інспектором Харківської губернії, начальниками виправних закладів м. Миколаїв про недопущення пересування арештантів, хворих на тиф й інші інфекційні захворювання та запобіжні заходи щодо розповсюдження хвороб; відомості про чисельність арештантів, хворих на туберкульоз
118 Листування з Головним тюремним управлінням про випадки порушення дисципліни та масових заворушень, випадки самогубства серед арештантів, викриття фактів корупційних діянь у виправних закладах м. Миколаїв; доповідні записки, рапорти, доноси про факти порушення встановлених правил арештантами і наглядачами у виправних закладах міста
1916 рік
119 Обіжник Головного тюремного управління та листування з ним про підвищення цін на полотняні і суконні матеріали, необхідні для виготовлення обмундирування для наглядачів і одягу арештантів, постачання пряжі для тюремних ткацьких майстерень та виготовлення полотна нового типу.
Документи про роботу ткацької майстерні при Миколаївському виправному арештантському відділенні (рахунки, асигновки, описи реманенту, відомості, акти, квитанції, довідки, листування)
120 Рапорти наглядача миколаївського арештантського приміщення миколаївському тюремному інспектору про розряди арештантів
121 Перелік пунктів (площі, базари, заводи, контори, каси та ін.), що підлягають особливому нагляду і контролю у випадку масових заворушень і безладу у м. Миколаїв
Особові справи співробітників Миколаївської тюремної інспекції і виправних закладів міста за 1901-1919 роки
122 Миколаївського тюремного інспектора Агура М.О.
123 Тимчасово виконуючого обов’ язки фельдшера Миколаївського виправного арештантського відділення Андрєєва С.Л.
124 Канцелярського службовця Миколаївської тюремної інспекції – позаштатного помічника начальника Миколаївської 2-ої каторжної тюрми Бейзерта О.О.
125 Службовця Миколаївської тюремної інспекції Бішора Г.П.
126 Директора-скарбника Миколаївського опікунського про тюрми комітету Богумана Ф.Г.
127 Кур’єра Миколаївської тюремної інспекції Бордюги І.Є.
128 Канцелярського службовця тюремної інспекції Броварника І.М.
129 Начальника Миколаївської міської тюрми Вайнбергера В.А.
130 Особова справа писаря Миколаївської тюремної інспекції Вайскербер Марії
131 Тимчасово виконуючого обов’язки фельдшера Миколаївської № 1 міської тюрми Васильєва В.Н.
132 Позаштатного службовця, писаря Миколаївського виправного арештантського відділення Васильєва О.С.
133 Позаштатного службовця, помічника 2-го розряду начальника Миколаївського виправного арештантського відділення Головка Г.М.
134 Службовця Канцелярії Миколаївського градоначальника Губанова Б.Т., підпорядкованого миколаївському тюремному інспектору
135 Начальника Миколаївського виправного арештантського відділення Гумберта О.П.
136 Позаштатного помічника начальника Миколаївської 1-ої міської тюрми Єссаулова О.П.
137 Помічника начальника Миколаївської міської тюрми Єфім’єва В.Д.
138 Начальника Миколаївської 2-ої каторжної тюрми Завалишина О.
139 Особова справа службовця Канцелярії Миколаївського градоначальника Зебека В.К., підпорядкованого начальнику Миколаївської каторжної тюрми
140 Кур’єра миколаївської тюремної інспекції Калязіна Петра
141 Лікаря Миколаївської № 2 каторжної тюрми Ільїнського О.І.
142 Канцелярського службовця Миколаївської тюремної інспекції Камінського К.М., підпорядкованого начальнику Миколаївської № 2 каторжної тюрми
143 Канцелярського службовця Миколаївської тюремної інспекції – позаштатного помічника начальника Миколаївського виправного арештантського відділення фон-Кнорринга А.О.
144 Помічника V розряду начальника Миколаївської 1-ої міської тюрми Козловського Є.А.
145 Канцелярського службовця тюремної інспекції Козуба В.М.
146 Начальника Миколаївської тимчасової каторжної тюрми Колченка Ф.Д.
147 Особова справа священика Купчевського С.Ф. – настоятеля Св. Олексієвської церкви при Миколаївському виправному арештантському відділенні
148 Молодшого наглядача Кутькова М.Є.
149 Наглядача Миколаївської тимчасової каторжної тюрми Лапіна Я.І.
150 Акушерки Миколаївської міської тюрми № 1 Лимаренко Лідії
151 Начальника Миколаївського виправного арештантського відділення Магузи С.Г.
152 Миколаївського тюремного інспектора Маковецького А.А.
153 Позаштатного службовця Миколаївської тюремної інспекції Мельникова О.О., підпорядкованого начальнику Миколаївської № 2 каторжної тюрми
154 Службовця Миколаївської тюремної інспекції Міцкевича А.С.
155 Фельдшера Миколаївської № 2 каторжної тюрми Моцака В.Ю.
156 Особова справа виконуючого обов’язки помічника миколаївського тюремного інспектора Муравйова М.Л.
157 Фельдшера Миколаївського виправного арештантського відділення Ніколаєва І.П.
158 Канцелярського службовця миколаївської тюремної інспекції Петлі К.М.
159 Справа службовця Канцелярії Миколаївського градоначальника Петрова Ю.П., підпорядкованого миколаївському тюремному інспектору
160 Канцелярського службовця Миколаївської тюремної інспекції Піддубного М.Я., підпорядкованого начальнику Миколаївської міської тюрми
161 Позаштатного помічника начальника 1-ої міської тюрми Рождественського К.О.
162 Позаштатного помічника начальника Миколаївського виправного арештантського відділення
Ромашина А.П.
163 Канцелярського службовця Миколаївської тюремної інспекції Сєрика А.М.
164 Фельдшера Миколаївського виправного арештантського відділення Сочинського С. І.
165 Особова справа канцелярського службовця Миколаївської тюремної інспекції – позаштатного помічника начальника 1-ої міської тюрми Стефанського О.Й.
166 Службовця Канцелярії Миколаївського градоначальника Стоянова П.Г., підпорядкованого начальнику Миколаївської каторжної тюрми
167 Позаштатного помічника начальника Миколаївського виправного арештантського відділення Супруна В.П.
168 Лікаря Миколаївської міської лікарні і Миколаївського виправного арештантського відділення Уварова В.С.
169 Канцелярського службовця Миколаївської тюремної інспекції – позаштатного помічника начальника миколаївського виправного арештантського відділення Христенка О.В.
170 Кур’єра Миколаївської тюремної інспекції Чичкана П.Т.
171 Службовця Канцелярії Миколаївського градоначальника, секретаря миколаївського тюремного інспектора Шаманського К.В.
172 Службовця Канцелярії Миколаївського градоначальника Шеремета І.Ф.
Особові справи карних злочинців за 1870-1917 роки
173 Абдукадиров А.
174 Абдукарімов А.
175 Абредж С.М.
176 Автушко М.Я.
177 Айрапетов К.Б.
178 Александренко М.М.
179 Александров В.Є.
180 Алла Ф.П.
181 Андрєєвський В.І.
182 Антонюк К.П.
183 Арончик З.А.
184 Арутюнов М.С.
185 Асан У.С.
186 Асаф Нусім-огли
187 Аскер Баба-огли
188 Ассаул С.Т.
189 Бабійчук М.Я.
190 Бабіченко В.А.
191 Бабіченко В.А.
192 Байковський Д.-Г. Л.
193 Бакалейник Ш.-М. І.
194 Баклан А.П.
195 Балакін А.І.
196 Балаклеєнко І.П.
197 Бандус Ф.Д.
198 Банішевський З.Д.
199 Банкац В.-А.Я.
200 Барінов М.М.
201 Бармак О.В.
202 Басов А.Ю.
203 Басов Ф.Є.
204 Бахтадзе М.І.
205 Безкобильний А.О.
206 Бенделіані Д.Г.
207 Бензелев М.Ф.
208 Березовський Ю.Г.
209 Бехало Я.Т.
210 Биков І.Ф.
211 Билинський В.А.
212 Бистрянцев М.М.
213 Бичанов Ф.І.
214 Біба Н.Г.
215 Бігель А.В.
216 Бікметов М.-Г.М.
217 Біневич М.М.
218 Бобирьов А.В.
219 Бобров Т.Я. (він же Калузкін)
220 Боеша Д.С.
221 Бойко П.П.
222 Бордзиков Г.Б.
223 Бордіан Ф.Ф. (він же Бурдейний)
224 Борисенко О.Т.
225 Борнос Т.М.
226 Бородавченко М.С.
227 Бородаєнко Л.А.
228 Борщ П.С.
229 Брусника П.Г.
230 Будков Г.І.
231 Букач І.С.
232 Буренін В.Я.
233 Бурка М.С.
234 Бурлака Ш.Ю.
235 Вайсблех М.Р.
236 Василенко С.О.
(він же Федоров С.І.)
237 Васильєв В.І.
238 Васильєв М.Ф.
239 Вассерман П.М.
240 Вацадзе Л.М.
241 Вейкшан К.А.
242 Величко О.В.
243 Вердиєв Х.-М.У.
244 Вернигора С.Я.
245 Вертуненко М.П.
246 Веселов В.М.
247 Видайко Н.Г. (він же Крижановський і Півень)
248 Вишневецький І.А.
249 Вінник М.М.
250 Вознюк І.А.
251 Войтушенко М.Я.
252 Войцеховський Б.І.
253 Волинець В.І.
254 Ворона Я.П.
255 Воронянський Л.А.
256 Гавунос Г.Л.
257 Газукін М.М.
258 Гайдуков Д.В.
259 Галабурда Г.І. (він же Поцілуйко)
260 Галицький Д.І.
261 Галов В.З.
262 Ганопольський І.А.
263 Гарбулинський В.Д.
264 Гармидер Т.Л.
265 Гарон Ф.Л.
266 Гембель С.М.
267 Гіржев Д.Л.
268 Глебковський Я.М.
269 Гливацький І.А.
270 Глик А.Д.
271 Глухман І.І.
272 Годзь С.О.
273 Голинченко Ф.І.
274 Головченко М.Л.
275 Голоскоков Н.І.
276 Голубінський Ф.Ю.
277 Гольдман М.Ф.
278 Гольдштейн І.Х.
279 Гончар Ю.М. (він же Гончаров)
280 Гончаренко Г.П.
281 Гончаров І.А.
282 Горбонос П.Д.
283 Горгіладзе М.О.
284 Горло Ф.І.
285 Грабовецький О.Л.
286 Граната С.І.
287 Гречаний Д.Т.
288 Грибачов Р.І.
289 Григораш О.Я.
290 Григориця В.І.
291 Гризик Я.А.
292 Гринюк С.В.
293 Грищенко П.В.
294 Губа І.М.
295 Гук Я.Ф.
296 Гулідов А.П.
297 Гурович Я.І.
298 Гусак К.І.
299 Гуцалюк М.Ф.
300 Давидов Й.І.
301 Данилейко О.М. (вона ж Даниленко)
302 Данилов З.П.
303 Данилов Р.Г.
304 Двойкін О.В.
305 Дейбус К.К.
306 Демидов М.О.
307 Джафар Ага-огли
308 Джеміль Мурат
309 Джикія П.В.
310 Дзенціон І.М.
311 Дзятко О.Б.
312 Добров М.Г.
313 Добромильський Д.К.
314 Долголець Д.М.
315 Драгунов К.М.
316 Драгунов К.
317 Дранний Д.А.
318 Дробатенко С.Ю.
319 Друмашко А.Л.
320 Дубик С.М.
321 Дубинін М.І.
322 Дубиніна К.Ф.
323 Дуда А.М.
324 Дудник Т.А.
325 Дунаєв А.-Р.І.
326 Дядюк-Маклюк Д.А.
327 Екдишман С.Ш-Л.
328 Євдокимов М.
329 Єгоров В.Т.
330 Єгоров С.І.
331 Єндращик І.С.
332 Єнов І.Д.
333 Жильцов М.О.
334 Загородський Ю.Ю.
335 Ага Гюль Зал-огли
336 Захарчук Г.С. (він же Кузнецов)
337 Звержховський М.М.
338 Звягінцев Л.О.
339 Зільцле І.М.
340 Зінченко О.Г.
341 Змеула Г.К.
342 Зоммерфельд В.А.
343 Зотов І.П.
344 Ібрагімов Шариф
345 Іваненко А.П.
346 Іванов А.Й.
347 Іващенко П.П.
348 Іващенко Є.Л.
349 Ільченко І.Є.
350 Ісаков Ф.Ф.
351 Ісламбаєв Алімбай
352 Іщенко І.М.
353 Іщенко Ф.А.
354 Каган Л.А.
355 Кагдин М.М.
356 Казимир В.В. (він же Антохов)
357 Калюжний Д.Ф.
358 Калякін М.Г.
359 Какашвілі Л.І. (він же Джибгашвілі)
360 Камишенко І.А.
361 Кантерман М.-Ш.Л.
362 Каприєлянць В.С.
363 Карагезов І.Х.
364 Карали М.В.
365 Касимбаєв Салімбай
366 Катанкін А.С.
367 Катонин П.В.
368 Катонин Т.В.
369 Каюров І.Д.
370 Кваша Ф.Г.
371 Келеша І.Г.
372 Кения М.Б.
373 Керам Балабек-огли
374 Кібалка Ф.О.
375 Кітаб Али Али Панах-огли
376 Кіянов А.К. (він же Кіян)
377 Кивгилов О.П.
378 Кигурадзе М.Т.
379 Киладзе О.І.
380 Кинаш Я.І.
381 Кириченко Є.
382 Кислий К.А.
383 Клейнот Л.В.
384 Князев Я.П.
385 Кобидзе Г.С.
386 Коваленко І.А.
387 Коваль Р.І. (він же Гавриш)
388 Кодицький М.П.
389 Кожохарь В.М.
390 Козак І.В. (він же Козаков, Литвинюк)
391 Козак К.В.
392 Коземиров Г.П.
393 Кокарев М.І. і Григорьєв А.П.
394 Колесниченко І.О.
395 Колодяженський О.А.
396 Коломієць М.К.
397 Комісаренко М.О.
398 Коміссаров Д.О.
399 Конюхов З.П.
400 Копеліович Х.-Ш.Ш. (він же Копелевич)
401 Корган А.А.
402 Корольов Г.П.
403 Костюк І.І. (він же Домбровський)
404 Котенко В.А.
405 Котляревський М.І.
406 Кочановський С.О.
407 Кравченко І.О.
408 Кравцов О.З.
409 Кравченко Ф.А.
410 Крамаренко Г.З.
411 Красний Р.П.
412 Кремберт Ф.Г.
413 Кривий М.Г.
414 Кривокихин К.С. (він же Кривохижин, Кривохижа)
415 Круз Г.М.
416 Кубяк Ф.М.
417 Кужаров М.П.
418 Кузичев В.Є.
419 Кузнець Ф.Я.
420 Кузьменко Ф.А.
421 Кузьмін К.Д.
422 Кузьмін М.К.
423 Кулбаєв К.А.
424 Кулик В.М.
425 Кунев К.М. (він же Кульнев)
426 Куропятников І.Н.
427 Кутепов І.І.(І-ий)
428 Кутепов І.І.(ІІ-ий)
429 Кучереско В.Г.
430 Кушнир М.А.
431 Кушнир В.Є.
432 Лагойда Д.В.
433 Лагунов О.М. (він же Луганов)
434 Лалишев Дордже
435 Лапинський М.
436 Лапше Я.В.
437 Лапшов І.М.
438 Лахтіонов П.П.
439 Левицький П.П. (він же Цвигун)
440 Левченко Г.Ф.
441 Леонтьєв Ф.І.
442 Лещов М.В.
443 Лисенко Н.О.
444 Литвиненко М.
445 Лобачевський М.І.
446 Лозовський А.Н.
447 Лозовський В.Т.
448 Лукоянов М.К.
449 Лучков А.В.
450 Лях Ф.І.
451 Магонюк Н.А. (він же Андрєєв)
452 Мазуряк С.Д.(він же Мазурян)
453 Майстренко Ф.П.
454 Макарицький М.Р.
455 Макаров В.О.
456 Малев І.О.
457 Мамут О.С.
458 Мангу Нестор (він же Андріанополіт В.П.)
459 Мартирузов К.Г.
460 Марцинкевич І.Й.
461 Марченко Г.Ф. (він же Коверін)
462 Марченко М.С.
463 Марченко П.
464 Масловой С.
465 Матюхін П.О.
466 Маламуд Ш.-Ш.Б.
467 Медвєдєв П.С.
468 Мирка Г.М.
469 Мироненко М.В.
470 Михайлов В.Л. (він же Гвоздь)
471 Михайлюк С.А.
472 Міллер І.Д.
473 Місевра П.П.
474 Мовчан С.Я. (він же Молчанов)
475 Моравський Ф.Д.
476 Моргунов П.О.
477 Морозов П.П.
478 Мрочко А.І. (він же Мрачко)
479 Музафар Ісмаіл-огли
480 Мухін С.М.
481 Надир Адиль-огли
482 Назаренко П.О.
483 Назаров К.А.
484 Наумов О.Н.
485 Неджмеддин Бахиш-огли
486 Нікітов Є.А.
487 Нікітюк Д.М. (він же Козакевич)
488 Ностаєв Б.Н.
489 Овчаренко А.Р.
490 Огородник П.Н. (він же Перепелюк)
491 Олейник М.Г.
492 Ольшанченко М.О.
493 Ольшевський Л.Н.
494 Онуфрієв В.Г.
495 Орлов В.О.
496 Остров Ф.Г.
497 Павлик М.П. (він же Павлюк)
498 Павлов М.
499 Паранчевський П.М.
500 Пермяков В.М.
501 Петрешевич О.В.
502 Петров В.Г.
503 Пєйсах І.-П.А.
504 Пєнзов Г.А.
505 Пікалов І.С.
506 Пилькевич І.І.
507 Пищида М.Т.
508 Платонов П.М.
509 Плєшаков В.Р.
510 Плитескул І.І.
511 Поліщук С.В.
512 Поліщук Т.Г.
513 Половинкін Є.Г.
514 Полушка Г.Ш.
515 Полянський І.Є.
516 Пономаренко М.І.
517 Попов І.Ф.
518 Поппа Г.Ф.
519 Постолакий С.О.
520 Пражмовський Р.-Р.С.
521 Пуленець З.С.
522 Пурчел Г.С.
523 Пурчел Ф.Д.
524 Пятницький Д.М.
525 Райх С.М.
526 Райхер Х.В.
527 Раренко В.В.
528 Расторгуєв О.К.
529 Рацибожинський І.Ф.
530 Рихарт Ф.В.
531 Робу І.І.
532 Рогов О.С.
533 Ройтенберг М.-Б. Ш.-Л.
534 Савченко П.О.
535 Самохін І.Я.
536 Свєжинцев С.А.
537 Семикін М.М.
538 Сердюков С.І.
539 Сеу В.К.
540 Силютин Д.С.
541 Сипко Є.І.
542 Сироід І.П.
543 Сироід І.П.
544 Сироткін В.М.
545 Скржибальський І.С.
546 Смусь Г.Г.
547 Соколовський А.Ф.
548 Сомкін П.П.
549 Справцов І.Г.
550 Стамотакі В.С.
551 Степун С.П.
552 Сторчеус І.І.
553 Стрелюк Л.В.
554 Стрелюченко М.Ф.
555 Стукотін С.А.
556 Сувар Гасан-огли
557 Супрунов В.Т.
558 Сурду П.М.
559 Сухий М.-К. А.-Г.
560 Талпарарь І.С. (він же Д’ячишин)
561 Тапешкін І.М.
562 Тарасов В.Є.
563 Тетерев Г.І. (він же Сергеєв Є.С.)
564 Тихий І.І.
565 Ткаченко І.П.
566 Ткачук Н.І.
567 Тобіас І.І.
568 Тодоренко Т.М.
569 Токтарев О.А.
570 Туголуков І.В.
571 Унгурян Г.Г.
572 Уширович С.Ц.
573 Фадєєв І.О.
574 Федоров А.Г.
575 Федоров І.Ф.
576 Федоров С.Г.
577 Федчук А.А. (він же Федорчук)
578 Фінкельштейн С.І.
579 Фокша Д.Г.
580 Франчек О.М.
581 Фрік Ф.Я.
582 Хабиб Атакиши -огли
583 Хабрат В.К.
584 Ханджис Г.Д.
585 Хасанов Н.Х.
586 Хорт Ф.І. (він же Глушанок)
587 Хохонашвілі Д.П.
588 Хусанбаєв Турабай
589 Хутов Ц.О.
590 Цагурія С.О.
591 Целінський П.Г.
592 Ционія З.С.
593 Цуркан Д.Х.
594 ЧадришвіліЗ.І.
595 Чарнецький Т.А.
596 Чачава Н.О.
597 Чередниченко С.А. (він же Чередник)
598 Черномизий А.Й. (він же Черномизов)
599 Чубайчук Я.А.
600 Чумаченко Д.П. (він же Оленич)
601 Чунихін К.І.
602 Шамаль М.О.
603 Шевченко М.Є.
604 Шепелюк Г.І.
605 Шерстюков М.Й.
606 Шлайфштейн У.Г.
607 Шпилевський І.І.
608 Штейнберг І.М.
609 Штефан І.С.
610 Шуляченко Г.К.
611 Щелинського О.К.
612 Щербина Ф.Г.
613 Юрченко Ф.З. (він же Захарович)
614 Обкладинки особових справ арештантів за 1904-1915 роки
* * *
615 Архівний опис справ постійного зберігання № 2 фонду № 251 за 1901-1919 роки