Фонд 251 / Опис 2 / Справа 038

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 251 “Миколаївська тюремна інспекція”
◦ ◦ ◦ Опис № 2 справ постійного зберігання за 1868-1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919 роки
• • • • Справа № 38 Обіжники Головного тюремного управління, листування з начальником Миколаївського виправного арештантського відділення про недоцільність переведення арештантів, засуджених на короткі строки ув’язнення, заборону переведення хворих арештантів, неприпустимі випадки утримання військових арештантів разом з арештантами цивільного відомства та кримінальними елементами; про недоліки і порушення щодо обліку арештантських коштів та ін.