Фонд 251 / Опис 2 / Справа 072

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 251 “Миколаївська тюремна інспекція”
◦ ◦ ◦ Опис № 2 справ постійного зберігання за 1868-1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919 роки
• • • • Справа № 72 Листування з начальником Миколаївського виправного арештантського відділення про дотримання санітарних норм для запобігання розповсюдження інфекційних хвороб та порядок приймання хворих арештантів лікарем; про дотримання встановлених правил носіння наглядачами форменого одягу та вогнепальної зброї, порядок приймання, звільнення та переведення наглядачів, ведення обліку коштів, зароблених арештантами.
Рапорти та доповідні записки тюремних інспекторів про стан ведення діловодства в тюремній інспекції і виправних закладах міста, недоліки і порушення у звітах щодо витрат арештантських коштів