Фонд 251 / Опис 2 / Справа 094

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 251 “Миколаївська тюремна інспекція”
◦ ◦ ◦ Опис № 2 справ постійного зберігання за 1868-1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919 роки
• • • • Справа № 94 Обіжники Головного тюремного управління про заходи в тюремних установах на честь святкування – 21 лютого 1913 року 300-річчя царювання Дому Романових; про кандидатів воєнного відомства на посади тюремної адміністрації, надання відомостей про товариства сприяння та заступництва особам, які звільнилися із місць ув’язнення, створення школи у м. Санкт-Петербург для підготовки старших тюремних наглядачів; порядок надання відомостей про арештантів, хворих на туберкульоз, використання арештантів на різних роботах та ін.