Описи фондів періоду до 1917 р.

Описи фондів періоду до 1917 р.
Описи фондів колишнього партійного архіву
Описи фондів радянського періоду та періоду незалежності України

№ фонду Назва Роки Оцифровані справи
2 Володимирівське волосне правління
Опис № 1
1902, 1913, 1917-1918 digital archive
4 Возсіятський волосний суд
Опис № 1
1910-1913 digital archive
5 Новобузький волосний суд
Опис № 1
1889, 1896, 1899-1917 digital archive
6 Балацківське волосне правління
Опис № 1
1867-1870, 1888, 1912 digital archive
7 Ковалівське волосне правління
Опис № 1
1888, 1898-1917 digital archive
8 Антонівське волосне правління
Опис № 1
1904, 1911-1919 digital archive
9 Горожанське волосне правління
Опис № 1
1917-1918 digital archive
10 Полтавське волосне правління
Опис № 1
1905, 1919 digital archive
12 Кисляківське волосне правління
Опис № 1
1899, 1907, 1913-1916 digital archive
14 Новобузьке волосне правління
Опис № 1
1858, 1883-1919 digital archive
15 Возсіятське волосне правління
Опис № 1
1908-1910, 1913, 1917-1918 digital archive
16 Тернівське волосне правління
Опис № 1
1914-1917 digital archive
17 Інгульське волосне правління
Опис № 1
1915, 1917-1918 digital archive
23 Ганнівське 2-е сільське управління
Опис № 1
1912, 1913, 1915 digital archive
24 Новопетрівське сільське управління
Опис № 1
1911-1915 digital archive
25 Новомиколаївське сільське управління
Опис № 1
1911-1915 digital archive
27 Кашперівське сільське управління
Опис № 1
1913-1915 digital archive
28 Оленівське сільське управління
Опис № 1
1912-1915 digital archive
29 Сербулівське сільське управління
Опис № 1
1858, 1912-1914 digital archive
31 Інгульське сільське управління
Опис № 1
1908 digital archive
32 Володимирівське сільське управління
Опис № 1
1858-1901 digital archive
33 Нововолодимирівське сільське управління
Опис № 1
1892, 1900-1901, 1907, 1910-1914 digital archive
34 Полтавське сільське управління
Опис № 1
1915 digital archive
35 Майєрівське сільське управління
Опис № 1
1911-1912, 1914-1915 digital archive
36 Баратівське сільське управління
Опис № 1
1899, 1913-1915 digital archive
37 Володимирівська сільська розправа
Опис № 1
1858 digital archive
38 Новоочаківське сільське управління
Опис № 1
1897-1919 digital archive
39 Новобузьке сільське управління
Опис № 1
1893, 1901-1919 digital archive
40 Антонівське сільське управління
Опис № 1
1910-1916 digital archive
44 Тернівський сільський приказ
Опис № 1
1806 digital archive
46 Миколаївський міський громадський банк
Опис № 1
1884, 1901, 1915-1917 digital archive
47 Миколаївське відділення Одеського облікового банку, 6 од. зб., 1908, 1914- 1917 рр.
Опис № 1
   
48 Миколаївське відділення державного банку, 161 од. зб., 1900-1920 рр.
Опис № 1
Опис № 2
   
49 Миколаївське відділення З`єднаного банку, 8 од. зб., 1917-1919 рр.
Опис № 1
   
51 Миколаївське відділення Російського для зовнішньої торгівлі банку, 7 од. зб., 1907-1920 рр.
Опис № 1
   
53 Інспекція дрібного кредиту при Миколаївському відділення державного банку, 121 од. зб., 1900-1920 рр.
Опис № 1
   
54 Миколаївська спілка кредитних і ощадно-позичкових товариств, 148 од. зб., 1911-1921 рр.
Опис № 1
   
63 Володимирівське кредитне товариство, 3 од. зб., 1909, 1913 рр.
Опис № 1
   
64 Миколаївське кредитне товариство, 1045 од. зб., 1897-1920 рр.
Опис № 1
Опис № 2
   
65 Новобузьке товариство взаємного кредиту, 5 од. зб., 1910-1917 рр.    
66 Миколаївське товариство взаємного кредиту, 100 од. зб., 1877-1918 рр.    
68 Воскресенське кредитне товариство, 2 од. зб., 1906-1915 рр.    
71 Миколаївське товариство взаємного сільськогосподарського кредиту, 41 од. зб., 1914-1919 рр.    
72 Управління Миколаївської телефонної мережі, 100 од. зб., 1902-1923 рр.    
73 Вознесенська телефонна станція, 15 од. зб., 1914-1919 рр.    
74 Миколаївська телеграфна станція, 35 од. зб., 1859-1887 рр.    
78 Управління Миколаївського телеграфного відділення, 101 од. зб., 1859-1877 рр.    
87 ОАФ Поштово-телеграфні контори і відділення Одеського поштово-телеграфного округу Херсонської губернії, 1106 од. зб.,1830-1921 рр.    
114 Новобузька чоловіча чотирикласна гімназія, 59 од. зб., 1917-1920 рр.    
115 Миколаївський учительський інститут, 253 од. зб., 1913-1920 рр.    
116 Миколаївська третя жіноча гімназія, 1264 од. зб., 1904-1920 рр.    
117 Миколаївська 5-а жіноча гімназія
Опис № 1
1908-1920 digital archive
118 Миколаївська третя чоловіча семикласна гімназія, 37 од. зб., 1902-1903, 1913-1914, 1916-1919 рр.    
119 4-а чоловіча гімназія м. Миколаєва, 2 од. зб., 1915-1920 рр.    
120 Миколаївська 1-ша міська жіноча гімназія
Опис № 1
1863-192 digital archive
121 Миколаївська друга жіноча восьмикласна гімназія, 146 од. зб., 1883-1920 рр.    
122 Новобузька жіноча прогімназія, 495 од. зб., 1908-1921 рр.    
123 Миколаївська Олександрівська перша чоловіча гімназія, 148 од. зб., 1894-1920 рр.    
124 Вознесенська жіноча гімназія, 19 од. зб., 1883-1920 рр.    
125 Володимирівська земська школа, 9 од. зб., 1898-1920 рр.    
126 Новобузька третя земська початкова школа, 11 од. зб., 1909-1918 рр.    
127 Полтавська земська взірцева школа, 11 од. зб., 1877-1918 рр.    
128 Миколаївське міське жіноче початкове професійне училище, 1 од. зб., 1843-1851 рр.    
129 Миколаївське казенне двохкласне початкове єврейське чоловіче училище, 431 од. зб., 1897-1917 рр.    
130 Миколаївське Ломоносівське початкове народне однокласне училище, 1 од. зб., 1910-1919 рр.    
131 Миколаївське перше вище початкове училище, 512 од. зб., 1847-1919 рр.    
132 Миколаївське реальне чоловіче училище, 667 од. зб., 1880-1919 рр.    
133 Миколаївське чоловіче комерційне восьмикласне училище ім. статс-секретаря графа С.Ю. Вітте, 1047 од. зб., 1903-1920 рр.    
134 Миколаївське друге вище початкове училище, 576 од. зб., 1911-1920 рр.    
135 Миколаївське політехнічне училище з нижчою ремісничою школою, 18 од. зб., 1906-1907, 1911-1918 рр.
Опис № 1
Опис № 2
   
137 Новобузька учительська семінарія, 1112 од. зб., 1874-1923 рр.    
138 Педагогічні курси при Миколаївському першому вищому початковому училищі, 19 од. зб., 1910-1919 рр.    
139 Миколаївська двохкласна морехідна, 19 од. зб., 1873, 1877-1878, 1883-1885, 1894, 1897, 1900-1909 рр.    
140 Миколаївська приватна гімназія Метельського, 1 од. зб., 1907-1908 рр.    
142 Миколаївська міська громадська бібліотека, 114 од. зб., 1881-1923 рр.
Опис № 1
Опис № 2
   
143 Контора миколаївського нотаріуса Ісаченка Лаврентія Лаврентійовича, 1251 од. зб., 1884-1920 рр.    
144 Контора Миколаївського нотаріуса Мілеанта Володимира Георгійовича, 514 од. зб., 1914-1920 рр.
Опис № 1
Опис № 2
   
145 Контора Миколаївського нотаріуса Міхаеля Володимира Миколайовича, 8 од. зб., 1917-1919 рр.    
146 Контора Миколаївського нотаріуса Містюка Петра Лукича, 673 од. зб., 1907-1920 рр.
Опис № 1
Опис № 2
   
148 Контора Новобузького нотаріуса Биковського Івана Станіславовича, 738 од. зб., 1898, 1907-1914 рр.
Опис № 1
Опис № 2
   
149 Контора Миколаївського нотаріуса Каверіна Миколи Петровича, 48 од. зб., 1873-1892 рр.    
150 Контора Миколаївського нотаріуса Бартошинського Івана Ф.ранцевича, 37 од. зб., 1893-1908 рр.    
151 Контора Миколаївського нотаріуса Будковського Еразма Львовича, 1348 од. зб., 1908-1914 рр.    
152 Контора Миколаївського нотаріуса Штулькерца Володимира Ісааковича, 1474 од. зб., 1900-1915 рр.    
153 Державна ощадна каса № 44 при Великокорениському поштовому відділені, 7 од. зб., 1916-1918 рр.    
154 Миколаївська центральна державна ощадна каса № 112, 4 од. зб., 1913- 1917 рр.    
157 Правління позичково-ощадної каси при Миколаївському міському громадському управління, 3 од. зб., 1894, 1901, 1910 рр.    
158 Позичково-ощадна каса службовців Російського суднобудівного акціонерного товариства, 14 од. зб., 1913-1918 рр.    
160 Лікарняна каса заводу Російського суднобудівного товариства “Руссуд”, 5 од. зб., 1914-1915 рр.    
163 Лікарняна каса Миколаївського суднобудівного заводу “Наваль”, 1 од. зб., 1913 р.    
167 Миколаївський комітет партії “Правового порядку”, 1 од. зб., 1912 р.    
168 Миколаївський адміралтейський собор протопресвітера військового і морського духівництва, 296 од. зб., 1792-1919 рр.    
169 Очаківська Свято-Миколаївська соборна церква, 45 од. зб., 1806-1908, 1922-1925 рр.    
185 ОАФ Церкви Одеського повіту Херсонської губернії, 47 од. зб., 1790-1873 рр.    
193 Єдиновірський православний Різдво-Богородичний собор м. Миколаєва, 4 од. зб., 1863-1868, 1870, 1872 рр.    
198 Єврейський молитовний будинок колонія Єфінгар, 1 од. зб., 1855 р.    
199 Єврейський молитовний будинок колонія Добре, 2 од. зб., 1860-1872 рр.    
202 Миколаївське трудове товариство автомобільного сполучення, 1 од. зб., 1909-1910 рр.    
203 Миколаївська комісія з організації свят з нагоди коронації Олександра III, 1 од. зб., 1883 р.    
204 Миколаївська комісія з організації свят з нагоди коронації Миколи II, 1 од. зб., 1896 р.    
205 Правління Новобузького освітнього товариства, 22 од. зб., 1908-1920 рр.    
206 Українське товариство “Просвіта”, 46 од. зб., 1905-1924 рр.
Опис № 1
Опис № 2
   
207 Миколаївський комітет піклування про народну тверезість, 65 од. зб., 1898-1918 рр.    
208 Миколаївський комітет народних читань, 39 од. зб., 1889-1917 рр.    
209 Миколаївський піклувальний про тюрми комітет, 57 од. зб., 1864, 1870, 1873, 1875, 1882, 1889-1919 рр.
Опис № 1
Опис № 2
   
210 Миколаївське товариство взаємної допомоги осіб, які займаються ремісни-чою працею, 3 од. зб., 1908-1916 рр.    
211 Миколаївський військово-промисловий комітет, 5 од. зб., 1901-1919 рр.    
212 Миколаївський відділ ліги оновлення флоту, 2 од. зб., 1907-1911 рр.    
213 Комісія по опікуванню родин запасних при Очаківському міському громадському комітеті, 1 од. зб., 1914-1918 рр.    
214 Миколаївський комітет Російського товариства Червоного хреста, 3 од. зб., 1904, 1915 рр.    
215 Очаківська міська управа, 15 од. зб., 1868-1917 рр.    
216 Миколаївська міська управа, 4378 од. зб., 1863-1886 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Опис № 4
Опис № 5
   
217 Новобузька земська управа, 45 од. зб., 1917-1919 рр.    
218 Миколаївська міщанська управа, 296 од. зб., 1857-1919 рр.   digital archive
219 Богоявленська міщанська управа, 3 од. зб., 1899 р.    
220 Миколаївська купецька управа, 1 од. зб., 1909 р.    
221 Миколаївська міська реміснича управа, 609 од. зб., 1846-1902 рр.
Опис № 1
Опис № 2
   
222 Миколаївська міська дума, 1896 од. зб., 1797-1920 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
   
224 Очаківська міська дума, 11 од. зб., 1867-1874 рр.    
225 Вознесенська міська дума, 1 од. зб., 1862-1864 рр.    
226 Воскресенсько-Калинівська посадська дума, 3 од. зб., 1873-1895, 1909, 1912-1914 рр.    
227 Березнегувато-Висунська посадська дума, 1 од. зб., 1915-1916 рр.    
228 Богоявленсько-Покровська посадська дума, 6 од. зб., 1914-1920 рр.    
229 Канцелярія Миколаївського градоначальника, 3296 од. зб., 1887-1919 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Опис № 4
Опис № 4 – розсекречено
Опис № 5
   
230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 11964 од. зб., 1805-1901 рр.
Опис № 1, Том № 1
Опис № 1, Том № 2
Опис № 1, Том № 3
Опис № 1, Том № 4
Опис № 1, Том № 5
Опис № 2
Опис № 3
   
234 Миколаївське особливе з міських справ присутствіє, 5 од. зб., 1873-1886 рр.    
235 Контора нотаріуса Д.А.Пясецького, 3 од. зб., 1915-1917 рр.    
236 Миколаївський міський комітет, 1000 од. зб., 1823-1879 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Опис № 4
   
237 Миколаївський міський розпорядчий комітет, 59 од. зб., 1875-1901 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
   
238 Миколаївська міська квартирна комісія, 229 од. зб., 1852-1876 рр.
Опис № 1
Опис № 2
   
239 Миколаївський міський статистичний комітет, 669 од. зб., 1861-1909, 1915-1917 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
   
240 Миколаївський комітет шкіл грамотності, 75 од. зб., 1872-1912 рр.    
242 Дирекція Богоявленських казенних фабрик, 11 од. зб., 1823-1835 рр.    
243 Канцелярія будування міста Миколаєва, 139 од. зб., 1787-1798 рр.    
245 Канцелярія завідуючого казенними садами і землями Морського відомства, 25 од. зб., 1874-1915 рр.    
246 Управління Чорноморських адміралтейських поселень м. Миколаєва, 154 од. зб., 1800-1862 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
   
248 Контора нотаріуса Мельникова, 3 од. зб., 1897-1899 рр.    
249 Миколаївський стряпчий, 8 од. зб., 1865-1868 рр.    
250 Миколаївська каторжна тюрма № 2, 2309 од. зб. 1881-1920 digital archive
Опис № 1 1881, 1907 – 1916, 1919 digital archive
Опис № 3
Опис № 3 – розсекречено
Опис № 4
Опис № 5
Опис № 6
251 Миколаївська тюремна інспекція, 791 од. зб., 1879, 1883, 1903-1917, 1922- 1927 рр.
Опис № 1
Опис № 2
   
252 Миколаївське міське по військовій повинності присутствіє, 3121 од. зб., 1863-1920 рр.    
253 Управління начальника 5-ї суднохідної дистанції Катеринославського відділення Київського округу шляхів сполучення, м. Миколаїв Херсонського повіту Херсонської губернії, 81 од. зб., опис № 1 за 1893-1918 рр – 78 од. зб., опис № 2 за 1898-1909 рр. – 3 од. зб.
Опис № 1
Опис № 2
   
255 Миколаївський комерційний порт, 299 од. зб., 1866-1919 рр.
Опис № 1
Опис № 2
   
258 Управління начальника 3-ї суднохідної дистанції м. Миколаєва, 3 од. зб., 1891-1898 рр.    
259 Вознесенська суднохідна дистанція служби судноплавного нагляду, 17 од. зб., 1906-1919 рр.    
260 Доглядач Бузького наплавного мосту м. Миколаєва, 14 од. зб., 1906-1917 рр.    
264 Миколаївська митна застава, 82 од. зб., 1800-1862 рр.
Опис № 1
Опис № 2
   
265 Очаківська митна застава, 265 од. зб., 1825-1917 рр.    
266 Миколаївська портова митниця, 1346 од. зб., 1850-1919 рр.    
269 Податний інспектор 1-ї дільниці м. Миколаєва, 137 од. зб., 1906-1921 рр.    
270 Податний інспектор 2-ї дільниці м. Миколаєва, 77 од. зб., 1913-1920 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
   
271 Податний інспектор 3-ї дільниці м. Миколаєва, 108 од. зб., 1905-1919 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
   
272 Податний інспектор 4-ї дільниці м. Миколаєва, 28 од. зб., 1917-1921 рр.    
273 Податний інспектор 5-ї дільниці м. Миколаєва, 6 од. зб., 1917-1920 рр.    
275 Миколаївське казначейство, 269 од. зб., 1878-1920 рр.    
277 Перше акцизне окружне управління м. Миколаєва, 443 од. зб., 1891-1920 рр.    
279 Очаківська міська ратуша, 119 од. зб., 1818-1865 рр.    
280 Миколаївський міський магістрат, 83 од. зб., 1804-1866 рр.   digital archive
282 Миколаївський міський з`їзд мирових суддів, 7 од. зб., 1914-1919 рр.    
291 Гур`ївський волосний суд, 3 од. зб., 1913-1918 рр.    
292 Миколаївський міський сирітський суд, 1416 од. зб., 1808-1922 рр.    
293 Очаківський міський сирітський суд, 1 од. зб., 1872-1879 рр.    
294 Ландауський волосний суд, 8 од. зб., 1895-1912 рр.    
295 Верхній сільський суд 11-ї дільниці Херсонського судового мирового округу, 1 од. зб., 1914-1915 рр.    
296 Кисляківський волосний суд, 2 од. зб., 1914-1916 рр.    
297 Миколаївський суднобудівний завод Бельгійського акціонерного товариства “Наваль”, 9251 од. зб., 1896-1920 рр.    
298 Миколаївський казенний винний склад № 3, 68 од. зб., 1896-1921 рр.    
300 Миколаївський суднобудівний завод Російського суднобудівного акціонерного товариства “Руссуд”, 1938 од. зб., 1909-1919 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
   
301 Трубочний і електромеханічний завод “Темвод” м. Миколаєва, 42 од. зб., 1915-1919 рр.    
302 Миколаївське відділення “Загальної компанії електрики”, 34 од. зб., 1912-1919 рр.    
306 Данилов Василь Миколайович, генерал-майор, інспектор артилерії 4-го армійського корпусу 6-ї армії, 5 од. зб., 1896-1919 рр.    
308 Міська лікарня Миколаївської міської управи, 105 од. зб., 1861-1919 рр.    
309 Миколаївське відділення товариства піклування про бідних армійського і флотського духівництва, 5 од. зб., 1880-1894 рр.    
310 Притулок Миколаївського благодійного товариства, 3 од. зб., 1906-1907 рр.    
313 Антонівська волосна земська управа, 1 од. зб., 1917-1918 рр.    
316 Богоявленська волосна земська управа, 1 од. зб., 1918 р.    
318 Вознесенська міщанська управа, 5 од. зб. 1875, 1914-1920 digital archive
319 Воскресенська волосна земська управа, 1 од. зб., 1917-1919 рр.    
320 Громоклей-Архангельська волосна земська управа, 1 од. зб., 1919 р.    
321 Інгульська волосна земська управа, 1 од. зб., 1919 р.    
322 Ілліно-Парутинська волосна земська управа, 1 од. зб., 1918 р.    
324 Миколаївська міщанська громада, 199 од. зб., 1828-1880 рр.   digital archive
331 Вознесенська міська управа, 7 од. зб., 1889-1893, 1902, 1911, 1913, 1918-1919 рр.    
332 Миколаївська жіноча гімназія товариства батьків, 624 од. зб., 1917-1920 рр.    
333 Петрівська волосна земська управа, 2 од. зб., 1917 р.    
334 Явкинське сільське кредитне товариство, 4 од. зб., 1904, 1906-1907 рр.    
335 Херсонська губернська межова канцелярія, 334 од. зб., 1801-1906 рр.
Опис № 1
Опис № 2
   
336 Миколаївський міський комітет Всеросійської спілки міст допомоги хворим і пораненим військовим, 2 од. зб., 1917-1919 рр.    
337 Володимирівське вище початкове училище, 5 од. зб., 1918-1920 рр.    
342 Пересадівське сільське управління, 1 од. зб., 1918 р.    
378 Миколаївський нотаріальний архів Одеської контрольної палати, 22 од. зб., 1870-1918 рр.    
379 Контора Миколаївського нотаріуса Бєлін-Бєлінович, 11 од. зб., 1871-1878 рр.    
382 Миколаївський нотаріус Кузнєцов С.К., 25 од. зб., 1880-1907 рр.    
383 Миколаївський нотаріус Поржицький, 22 од. зб., 1869-1882 рр.    
395 Єврейська синагога, м. Очаків, 7 од. зб., 1862-1865 рр.    
396 Єврейська синагога с. Бобровий Кут, 8 од. зб., 1853-1854, 1857-1863 рр.    
406 Контора нотаріуса Кирейчука с-ще Березнегувате, 659 од. зб., 1899-1913 рр.    
407 Вавіловське сільськогосподарське кредитне товариство, 1 од. зб., 1909-1919 рр.    
408 Калузьке кредитне товариство, 1 од. зб., 1914-1915 рр.    
410 ОАФ Церкви Херсонського повіту Херсонської губернії, 343 од. зб., 1795-1917 рр.    
412 Обідо-Василівське волосне правління, 1 од. зб., 1913-1917 рр.    
414 Очаківська портова митниця, 147 од. зб., 1792-1806 рр.    
415 Вознесенський губернський магістрат, 5 од. зб., 1795-1797 рр.    
416 Вознесенська верхня розправа, 3 од. зб., 1796-1797 рр.    
417 Очаківське кріпосне казначейство, 2 од. зб., 1915-1916 рр.    
424 Контора нотаріуса Шмакова С.М., 3 од. зб., 1870-1877 рр.    
425 Контора нотаріуса Томачинського А.Н., 2 од. зб., 1893 рр.    
426 Контора нотаріуса Епштейна Я.Б., 17 од. зб., 1874-1897 рр.    
427 Контора нотаріуса Никитюк М.М., 70 од. зб., 1904-1918 рр.    
429 Покровський молитовний будинок с. Сергіївка, 19 од. зб., 1818-1859 рр.    
431 Козьма Олександр Кондратович – землевласник, 1 од. зб., 1902-1916 рр.    
432 Контора нотаріуса Гаузмана Н.В., 29 од. зб., 1910-1914 рр.    
433 Контора нотаріуса Добровольського І.П., 19 од. зб., 1870-1892 рр.    
434 Контора нотаріуса Кривицького Ф.О., 40 од. зб., 1898-1912 рр.    
435 Контора нотаріуса Клечковського Д.М., 39 од. зб., 1892-1913 рр.    
436 Миколаївське відділення Балтійського суднобудівного і механічного заводу, 13 од. зб., 1912-1919 рр.    
437 Контора нотаріуса Добровольського Л.І., 41 од. зб., 1907-1913 рр.    
438 Контора Новоодеського нотаріуса Синельникова, 46 од. зб., 1911-1918 рр.    
439 Вознесенська палата цивільного суду, 3 од. зб., 1795-1796 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
   
440 Миколаївський ракетний завод, 3 од. зб., 1890, 1892-1893, 1909-1913 рр.
Опис № 1
Опис № 2
   
441 Пристав хуторів м. Миколаєва, 28 од. зб., 1870-1911 рр.    
442 Пристав портової частини поліції м. Миколаєва, 54 од. зб., 1873-1912 рр.    
443 Пристав Одеської частини поліції м. Миколаєва, 285 од. зб., 1855-1910 рр.    
444 Миколаївська тимчасово тюремно-будівельна комісія, 10 од. зб., 1907-1917 рр.    
445 Піклування над Миколаївським виправним арештантським відділенням, 9 од. зб., 1904-1917 рр.    
446 Миколаївське виправне арештантське відділення, 7 од. зб., 1909-1915 рр.    
447 Голеніщев Аркадій Васильович – генерал, дійсний член Російського географіч-ного товариства, 4 од. зб., 1807-1851 рр.    
448 Страдомський Василь Андрійович – старший судновий лікар Чорноморського флотського екіпажу, 26 од. зб., 1830-1957 рр.    
450 Вознесенська палата карного суду, 5 од. зб., 1796 р.    
451 Гмирьов Олексій Михайлович – поет-революціонер, 3 од. зб., 1902, 1906-1917 рр.    
452 Новобузький сільський староста, 1 од. зб., 1899-1900 рр.    
453 Кривоозерська поштово-телеграфна контора, 1 од. зб., 1914 р.    
454 Вознесенський совісний суд, 4 од. зб., 1795-1797 рр.    
455 Контора нотаріуса Устінова Сергія Михайловича, 2 од. зб., 1912 р.    
456 Контора нотаріуса Павлович Вітольда Іосафатовича, 5 од. зб., 1907-1910, 1917-1920 рр.    
457 Контора нотаріуса Гусікова Олександра Михайловича, 2 од. зб., 1914 р.    
458 Контора нотаріуса Фірера Соломона Яковича, 3 од. зб., 1887-1906 рр.    
459 Ольвіопольський повітовий суд, 3 од. зб., 1805, 1810, 1826 рр.    
460 Контора нотаріуса Фотинського Івана Петровича, 2 од. зб., 1883 р.    
461 Контора нотаріуса Вергілесова Сергія Агафоновича, 11 од. зб., 1871-1889 рр.    
462 Контора нотаріуса Вишневського Леонтія Балтазаровича, 6 од. зб., 1885-1888 рр.    
463 Контора нотаріуса Томашевського Василя Івановича, 53 од. зб., 1907-1913 рр.    
464 Контора нотаріуса Левицького Йосипа Абрамовича, 50 од. зб., 1889-1906 рр.    
468 Аркас Микола Миколайович – український композитор, голова товариства «Просвіта», 28 од. зб., 1891-1909, 1912 рр.    
470 Гайдученко Сергій Іванович – голова Миколаївської міської музейної комісії, 13 од. зб., 1901-1922 рр.
   
472 Миколаївський відділ Всеросійського Спілки допомоги рідних, близьких і співчуваючих російським військовополоненим, 3 од. зб., 1917-1918 рр.    
473 Єленський повітовий суд, 5 од. зб., 1795-1796 рр.    
475 ОАФ Церкви Єлізаветградського (Бобринецького) повіту Херсонської губернії, 100 од. зб., 1795-1892 рр.    
477 Свято-Покровська церква, м. Богопіль, 7 од. зб., 1840-1864 рр.    
478 Катеринівська церква, 1 од. зб., 1860-1869 рр.    
479 Пристав Московської часті поліції м. Миколаєва, 310 од. зб., 1855-1913 рр.    
480 Пристав I-ї Адміралтейської часті поліції м. Миколаєва, 225 од. зб., 1854-1909 рр.    
481 Пристав 2-ї Адміралтейської часті поліції м. Миколаєва, 112 од. зб., 1859-1901 рр.    
482 Пристав Річкової частини поліції м. Миколаєва, 4 од. зб., 1870-1871, 1880, 1888, 1890-1891 рр.    
483 Кокізов Давид Маркович – головний редактор газети “Южанин”, 7 од. зб., 1864-1912, 1918, 1924-1925 рр.    
484 Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували на території Миколаївської області, 2406 од. зб., 1804-1925 рр.
Опис № 1
Опис № 2
  digital archive
485 Скобелевське сільське управління, 7 од. зб., 1915-1918 рр.    

Описи фондів періоду до 1917 р.
Описи фондів колишнього партійного архіву
Описи фондів радянського періоду та періоду незалежності України