Фонд 251 / Опис 2 / Справа 046

Цифровий архів
Фонди давніх актів (періоду до 1917 року)
◦ ◦ Фонд № 251 “Миколаївська тюремна інспекція”
◦ ◦ ◦ Опис № 2 справ постійного зберігання за 1868-1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919 роки
• • • • Справа № 46 Документи про обстеження коней, фуражу і асенізаційного обозу Миколаївського виправного арештантського відділення (протокол, рапорти, акти перевірок, відомості, довідки, листування)