Організаційна структура

  • Коллегія
  • Експертно-перевірна комісія
  • Науково-методична рада
  • Організаційно-штатна структура Державного архіву Миколаївської області

Відділи

  • Відділ організаційної, режимно-секретної роботи та управління персоналом
  • Відділ інформації та використання документів
  • Відділ зберігання, обліку та довідкового апарату
  • Відділ формування НАФ та діловодства
  • Сектор фізичної збереженості документів
  • Відділ фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення