Науково-довідковий апарат

Анотовані реєстри
Описи фондів періоду до 1917 р.
Описи фондів колишнього партійного архіву
Описи фондів радянського періоду та періоду незалежності України

  • Державний архів Миколаївської області : путівник / відповідальний ред. Л. Л. Левченко. — Миколаїв : Іліон, 2014. — 1144 с.
   ISBN 978-617-534-279-4

   Пропоноване видання є путівником по фондах та колекціях Державного архіву Миколаївської області. Інформація про склад і зміст документів, у тому числі й тих, що перебували на таємному зберіганні, доповнена короткими історичними і біографічними відомостями про фондоутворювачів. До видання увійшли також списки усіх фондів, які зберігаються або зберігалися в держархіві, що дає можливість дослідникам отримати більш цілісне уявлення про склад і зміст документального надбання держархіву Миколаївської області.
   Видання розраховане на істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вузів, усіх, хто цікавиться історією Миколаївщини.