Фонд 251 / Опис 2 / Справа 033

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 251 “Миколаївська тюремна інспекція”
◦ ◦ ◦ Опис № 2 справ постійного зберігання за 1868-1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919 роки
• • • • Справа № 33 Кошториси витрат Міністерства юстиції та відомості про розподіл коштів, необхідних на утримання місць ув’язнення та персоналу тюрем міста Миколаєва на 1911 рік; розрахунки, акти обстежень, рапорти, листування