Фонд 251 / Опис 2 / Справа 093

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 251 “Миколаївська тюремна інспекція”
◦ ◦ ◦ Опис № 2 справ постійного зберігання за 1868-1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919 роки
• • • • Справа № 93 Обіжники Головного тюремного управління та листування з ним, начальниками місць ув’язнення м. Миколаїв про скорочення строків відбування покарання для неповнолітніх арештантів, надання пільг, прощення або скорочення строків ув’язнення арештантам та висланцям відповідно до Маніфесту 21-го лютого 1913 року; порядок надання відомостей про рух арештантів та ін.