Фонд 251 / Опис 2 / Справа 119

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 251 “Миколаївська тюремна інспекція”
◦ ◦ ◦ Опис № 2 справ постійного зберігання за 1868-1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919 роки
• • • • Справа № 119 Обіжник Головного тюремного управління та листування з ним про підвищення цін на полотняні і суконні матеріали, необхідні для виготовлення обмундирування для наглядачів і одягу арештантів, постачання пряжі для тюремних ткацьких майстерень та виготовлення полотна нового типу.
Документи про роботу ткацької майстерні при Миколаївському виправному арештантському відділенні (рахунки, асигновки, описи реманенту, відомості, акти, квитанції, довідки, листування)