Фонд 251 / Опис 2 / Справа 090

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 251 “Миколаївська тюремна інспекція”
◦ ◦ ◦ Опис № 2 справ постійного зберігання за 1868-1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919 роки
• • • • Справа № 90 Листування з начальниками виправного арештантського відділення та міської тюрми про застосування до арештантів, які працювали на польових роботах, в якості покарання упокорювальної сорочки; рапорти про харчування арештантів; щоденні відомості витрат продуктів для харчування арештантів