Фонд 251 / Опис 2 / Справа 029

Цифровий архів
Фонди давніх актів (періоду до 1917 року)
◦ ◦ Фонд № 251 “Миколаївська тюремна інспекція”
◦ ◦ ◦ Опис № 2 справ постійного зберігання за 1868-1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919 роки
• • • • Справа № 29 Документи про залучення арештантів до роботи та розподіл отриманих від їх праці коштів (звіти, відомості, описування робіт, рахунки, акти, квитанції, листування)