Доступ до архіву

Діяльність держархіву з використання документів здійснюється відповідно до розділу V Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та розділу VI Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 №656/5 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства юстиції України від 31.01.2015 № 131/5 та від 06.07.2015 №1124/5).

Прийом громадян та представників юридичних осіб здійснюється в державному архіві Миколаївської області за адресою: вул. Маріупольська, 1, м. Миколаїв, Миколаївська область, Україна.

Вхід до приміщень (на територію) держархіву здійснюється за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу (паспорту або іншого документа відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»).

Одними з основних форм використання відомостей, що містяться в архівних документах, є:
– надання документів (або їх копій) для користування в читальних залах архіву;
– інформаційне забезпечення користувачів за їх запитами.

Прийом громадян та представників юридичних осіб здійснюється в державному архіві Миколаївської області за адресою: вул. Московська, 1, м. Миколаїв, Миколаївська обл., Україна, 54001.