Описи фондів колишнього партійного архіву

Описи фондів періоду до 1917 р.
Описи фондів колишнього партійного архіву
Описи фондів радянського періоду та періоду незалежності України

Фонди №№ Кількість фондів
П-1 – П-500 196
П-501 – П-997 156
П-1002 – П-1499 132
П-1502 – П-1999 123
П-2099 – П-2972 191
П-3038 – П-5000 135
П-5003 – П-5466 175