Фонд 251 / Опис 2 / Справа 010

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 251 “Миколаївська тюремна інспекція”
◦ ◦ ◦ Опис № 2 справ постійного зберігання за 1868-1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919 роки
• • • • Справа № 10 Обіжник Головного тюремного управління з особового складу: послужні списки службовців тюремного відомства, представлених до нагородження; листування з начальником Миколаївського виправного арештантського відділення про порядок складання та надання списків для нагородження