Фонд 251 / Опис 2 / Справа 042

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 251 “Миколаївська тюремна інспекція”
◦ ◦ ◦ Опис № 2 справ постійного зберігання за 1868-1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919 роки
• • • • Справа № 42 Документи про розслідування причин порушення дисципліни та безладу в Одеському виховально-виправному притулку для підлітків (протоколи, рапорти, акти, телеграми, листування)