Фонд 251 / Опис 2 / Справа 112

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 251 “Миколаївська тюремна інспекція”
◦ ◦ ◦ Опис № 2 справ постійного зберігання за 1868-1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919 роки
• • • • Справа № 112 Обіжники та листування з Головним тюремним управлінням про добровільне пожертвування на потреби війни серед директорів комітетів і товариств опікування тюрем, проектування зовнішніх постів для наглядачів; чітке дотримання службових обов’язків тюремними наглядачами та ін.