Фонд 251 / Опис 2 / Справа 040

Цифровий архів
Фонди давніх актів (періоду до 1917 року)
◦ ◦ Фонд № 251 “Миколаївська тюремна інспекція”
◦ ◦ ◦ Опис № 2 справ постійного зберігання за 1868-1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919 роки
• • • • Справа № 40 Обіжники Головного тюремного управління, Департаменту поліції про порядок розподілу арештантів між виправними закладами, встановлення правил примусового видалення іноземців за кордони Російської імперії, надання та оформлення статистичних відомостей про наявність та рух арештантів всіх категорій, переміщення хворих арештантів до психіатричних лікарен, розшук осіб, які утекли із місць ув’язнення та ін.