Фонд 251 / Опис 2 / Справа 108

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 251 “Миколаївська тюремна інспекція”
◦ ◦ ◦ Опис № 2 справ постійного зберігання за 1868-1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919 роки
• • • • Справа № 108 Листування з Миколаївським градоначальником про дотримання санітарно-гігієнічних норм у виправних закладах міста, заворушення серед арештантів та відмову йти на роботу, випадки утечі арештантів, застосування зброї наглядачами виправних закладів; протоколи допитів, медичних оглядів мертвих тіл, рапорти та ін.