Історія Державного архіву Миколаївської області

Державний архів Миколаївської області – єдина на території Миколаївщини державна архівна установа, що зберігає документи з історії краю за період з кінця ХVIII ст. до сьогодення, які є складовою Національного архівного фонду України.

Історія архівів Миколаївщини почалася наприкінці ХVIII ст., коли до Миколаєва з Херсона разом із установами Чорноморського адміралтейського правління був передислокований Центральний Чорноморський військово-морський архів. 3 травня 1844 р. за розпорядженням Миколаївського військового губернатора, адмірала М.П. Лазарєва засновано “загальний для всіх присутствених місць” міський архів. Зі встановленням радянської влади в січні 1920 р. архіви Миколаївщини націоналізовано і передано у відання Миколаївського губернського відділу народної освіти, при якому 1921 р. як керівний координаційний центр усієї архівної мережі Миколаївської губернії розпочала роботу губернська архівна секція. З того часу відбулася низка реорганізацій і змін назв архіву. З 1923 р. він називався Миколаївський міський архів, з 1925 р. – Миколаївське окружне архівне управління, з 1930 р. – Миколаївське місцеве архівне управління. У 1932 р. в зв’язку із за провадженням нового адміністративно-територіального поділу України і створенням областей, Миколаїв було включено до складу Одеської області, а Миколаївське місцеве архівне управління реорганізовано в Миколаївський державний історичний архів, підпорядкований Одеській обласній архівній управі. Після утворення 1937 р. Миколаївської області, наступного, 1938 р., Миколаївський державний історичний архів перейменовано в Миколаївський обласний історичний архів, а в 1941 р. – в державний архів Миколаївської області. З 1939 р. до 1960 р. архів функціонував у системі НКВС. 1958 р. державний архів Миколаївської області перейменовано на Миколаївський обласний державний архів, у 1960 р. його передано із системи МВС в підпорядкування архівного відділу Миколаївського облвиконкому. У 1980 р. архіву повернуто назву “державний архів Миколаївської області”. 1989 р. ліквідовано архівний відділ Миколаївського облвиконкому, функції управління архівною справою на території області передано держархіву.

У 1925–1970 рр. архів знаходився в центрі Миколаєва на вул. Шевченка, 64-а. В ньому було зосереджено 297 250 од. зб. документів за період до 1917 р. і до воєнний період. Через відсутність вільної площі архів не комплектувався документами повоєнного періоду. 1970 р. архів переїхав до нової будівлі за адресою: вул. Театральна, 43, спорудженої за типовим проектом радянського зразку. На той час в ній були створені всі умови для комплектування архіву документами та забезпечення їх збереженості.

З 1971 р. архів розпочав планомірне приймання документів на державне зберігання. Тільки протягом 1971–1975 рр. на зберігання надійшло 211 745 од. зб. на паперових носіях, 4478 од. зб. фото та 59 од. зб. кінодокументів. У вересні 1991 р. на баланс держархіву передано архів ліквідованого Миколаївського обкому КПУ, разом із яким на зберігання надійшло понад 300 тис. справ ліквідованих установ КПУ. Архіву був переданий будинок колишнього архіву Миколаївського обкому КПУ за адресою вул. Московська, 1 (нині Маріупольська).

З 1992 р. архів комплектувався документами управління КДБ УРСР у Миколаївській області: на зберігання надійшло 27472 фільтраційні справи колишніх “остарбайтерів” та 6650 припинених позасудових кримінальних справ.

На жаль, не всі цінні історичні документи збереглися до теперішнього часу. Значну кількість документів втрачено в роки іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни. Австро-німецькими окупантами у 1918 р. спалено надзвичайно цінні справи Канцелярії Миколаївського градоначальника, жандармських та інших установ.

Фонди установ Морського відомства, що дислокувались в Миколаєві впродовж ХІХ ст., у 1921–1923, 1933–1934 рр., і зберігалися в Центральному Чорно морському військово-морському архіві, 1934 р. за розпорядженням центральних архівних органів було вилучено і передано на зберігання до Центрального державного архіву Військово-Морського Флоту СРСР (нині – Центральний державний архів Військо-Морського Флоту Російської Федерації, м. Санкт-Петербург).

Нищівних збитків архівам Миколаївщини завдали нацистські окупанти в роки Другої світової війни. З держархіву Миколаївської області нацистами вилучено документи німецьких колоній, доля яких на сьогодні не встановлена, частину фондів втрачено через пожежу в будинку архіву. Загалом за роки окупації Миколаївської області (1941–1944) архів утратив понад 100 тис. од. зб. В районних, міських архівах, а також архівах установ, підприємств, організацій майже повністю знищено документи за 1931–1941 рр.

Сьогодні в тринадцяти сховищах архіву, розташованих у двох корпусах, площа яких складає 3797,3 кв. м, сконцентровано 6041 фонд, зберігається 1 127 291 од. зб. на паперовій основі, 34504 од. обл. кінофотофоновідеодокументів.

Державний архів Миколаївської області в своїй діяльності керується Законом України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”. Архів є структурним підрозділом Миколаївської обласної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний Державній архівній службі України.

Основні завдання держархіву полягають у забезпеченні реалізації державної політики та здійсненні управління у сфері архівної справи і діловодства на території Миколаївської області, внесенні до Національного архівного фонду України архівних документів місцевого значення, веденні обліку та постійного зберігання цих документів, популяризації історичних джерел і використання відомостей, що в них містяться, проведенні науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії.