Фонд 251 / Опис 2 / Справа 011

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 251 “Миколаївська тюремна інспекція”
◦ ◦ ◦ Опис № 2 справ постійного зберігання за 1868-1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919 роки
• • • • Справа № 11 Обіжники Головного тюремного управління про порядок створення товариств сприяння та заступництва особам, які звільнилися із місць ув’язнення, статут товариства; відомості про майновий стан і рух коштів патронатних товариств, види допомоги