Видання

Довідник до архівних фондів нотаріальних контор і нотаріусів із анотаціями нотаріальних актів та іменним покажчиком / Укладач Н.О. Кухар-Онишко – Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2020. – (Серія «Actus Notarius – архівні довідники до фондів нотаріальних контор і нотаріусів, що зберігаються в Державному архіві Миколаївської області»)
ISBN 978-617-576-118-2
УДК 347.961.4(477/73-21)’18/19

Завантажити

До архівного довідника включено анотації на нотаріальні акти з актових книг архівних фондів №№ 235, 379, 438, 455, 456, 458, що зберігаються в Державному архіві Миколаївської області. Довідник забезпечено іменним покажчиком. Видання розраховано на істориків, працівників сучасних органів нотаріату, дослідників, які працюють в галузях історії юриспруденції, нотаріату, економіки, генеалогів,
краєзнавців.

Довідник до архівного фонду № 378 «Миколаївський нотаріальний архів Одеської контрольної палати» із анотаціями нотаріальних актів та іменним покажчиком / Укладач Н. О. Кухар-Онишко. – Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2019. – 508 с. – 14 іл. – (Серія «Actus Notarius – архівні довідники до фондів нотаріальних контор і нотаріусів, що зберігаються в Державному архіві Миколаївської області»)
ISBN 978-617-576-118-2
УДК 347.961.4(477/73-21)’18/19

Завантажити

До архівного довідника включено анотації на нотаріальні акти з актових книг архівного фонду № 378 «Миколаївський нотаріальний архів Одеської контрольної палати», що зберігається в Державному архіві Миколаївської області. Довідник забезпечено іменним покажчиком. Видання розраховано на істориків, працівників сучасних органів нотаріату, дослідників, які працюють в галузях історії юриспруденції, нотаріату, економіки, генеалогів, краєзнавців.

Сугацька Н., Сугацький С., Ташлай Л., Даниленко Т.
У полум’ї окупації. — Миколаїв: Вид. Ірини Гудим, 2020. — 176 с.
ISBN 978-617-576-132-8
УДК 94”1941-1945”(477.73-21)

Завантажити

В книзі йдеться про жорстокість окупаційного режиму, масштаби руйнації та матеріальні збитки на Миколаївщині. Розкрито трагічну долю мирного населення, військовополонених та остарбайтерів у роки німецько-румунської окупації краю. Автори акцентують увагу на геноциді проти євреїв і циган.
У книзі наведені історії порятунку і дані про жителів Миколаївської області, удостоєних почесних звань «Праведник народів світу» і «Праведник України», які з ризиком для життя рятували євреїв у період німецько-румунської окупації Миколаївщини.
Видання призначене для науковців, які спеціалізуються в галузі вітчизняної історії, вчителів та учнів шкіл, широкого кола читачів.

Миколаївщина: нариси історії революції 1917–1921 років / Л. Л. Левченко, Л. А. Вовчук, О. В. Волос та ін. – Миколаїв : Іліон, 2017. –280 с. – (Серія «Миколаївщина. 100-річчяподій Української революції 1917–1921 років»).
ISBN 978-617-534-444-6
УДК 94:323.27(477.73)”1917/1921
Завантажити

Серія книг «Миколаївщина. 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років» має на меті висвітлити історичний та джерельний матеріал революційних подій на Миколаївщині, пов’язаних із визвольною боротьбою та утвердженням української державності.У першій книзі серії розглядаються державотворчі процеси на Миколаївщині в добу Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр. Приділено увагу діяльності армії, флоту, селянському повстанському руху, етнічним, міжнародним, релігійним, освітнім та культурно-просвітницьким аспектам.
Розрахована на викладачів, науковців, краєзнавців та всіх, кому цікава історія рідного краю.

Миколаївщина у вирі революційних подій: березень 1917 р. – квітень 1918 р. : Документи та матеріали / упоряд. Л. Л. Левченко. – Миколаїв : Іліон, 2019. – 744 с. – (Серія «Миколаївщина. 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років»).
ISBN 978-617-534-543-6
УДК 94:323.27(477.73)”1917/1921″
Завантажити

Серія книг «Миколаївщина. 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років» має на меті висвітлення революційних подій на Миколаївщині, пов’язаних із визвольною боротьбою українського народу та утвердженням української державності.У другій книзі вперше публікуються документи та матеріали про революційні події на Миколаївщині періоду Української Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) з фондів Державного архіву Миколаївської області, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Державної наукової архівної бібліотеки, що висвітлюють боротьбу за українську державність на теренах сучасної Миколаївської області під час Української революції 1917–1921 рр.

Чорноморський центральний військово-морський архів (1794–1934). Дослідження. Документи. Реєстр фондів: реконструкція / Лариса Левченко. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 660 с.
ISBN 978-617-534-497-2
УДК 94(477.7)”1794/1934″:930.25
Завантажити

У монографії висвітлено історію Чорноморського центрального військово-морського архіву від заснування у 1794 р. й до ліквідації і примусового вивезення архівних документів із історії Чорноморського флоту та Південної України з Миколаєва до Ленінграда в 1934 р. Наведено тексти документів, які відображають боротьбу українців за самостійність архівної галузі в умовах розгортання сталінських репресій та підтверджують право України на вивезені до Російської Федерації архіви. Монографія розрахована на всіх тих, хто вболіває за повернення національної культурної спадщини українського народу з-за кордону на Батьківщину.

  Левченко Л., Щукин В. «Наш земляк Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон. История семьи Лавут-Яновских-Шнеерсон в Николаеве» / Л. Левченко, В. Щукин/ перевод на английский Р. Бужиков. – Николаев: Изд. Ирины Гудым, 2019. – 156 с.
ISBN 978–617–576–111–3
Завантажити

У книзі викладено біографії представників трьох поколінь відомої єврейської сім’ї Лавут-Яновських-Шнеєрсон – предків і сучасників Сьомого Любавицького Ребе Менахема-Мендла Шнеєрсона, долі яких були тісно пов’язані з Миколаєвом. Дано короткий нарис життя і діяльності Сьомого Любавицького Ребе.
The book contains information on representatives of three generations of the famous Jewish family Lavut-Yanovsky-Schneerson — the ancestors and contemporaries of the Seventh Lubavitcher Rebbe Menachem-Mendel Schneerson, whose fates were closely connected with Mykolaiv, as well as a brief essay on the life and spiritual activities of the Seventh Lubavitcher Rebbe.