Фонд № 014 / Опис № 1

Науково-довідковий апарат
Описи фондів періоду до 1917 р.
Описи фондів колишнього партійного архіву
Описи фондів радянського періоду та періоду незалежності України


Державний архів Миколаївської області
Новобузьке волосне правління
м. Новий Буг
Херсонського повіту
Херсонської губернії

Фонд № 14
Опис № 1
справ постійного зберігання

1858, 1883-1919

Новобузьке волосне правління ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор державного архіву
Миколаївської області
Наталія КОЛЕСНИК
27.02.2023 р.

Фонд № 14
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1858, 1883-1919 роки

№ з\п Заголовок справи Крайні дати Кількість аркушів Примітки
1858 рік
1 Додаткова ревізька казка Новобузького сільського товариства за 1858 рік   28  
1873 рік
2 Вибула
1883 рік
3 Додатковий страховий список сіл Єленівки, Опит та Анастасьєвки 24 квітня 1882 – 14 лютого 1883 71  
1885 рік
4 Обіжник Херсонської земської управи про проведення протихолерних заходів та клопотання селян 04 січня 1885 – 04 грудня 1886 7  
1887 рік
5 Книга обліку видачі договірних листів населенню 11 травня 1887 – 10 грудня 1888 14  
6 Книга для запису договорів, угод та реєстрації духовних заповітів 08 січня 1887 – 24 грудня 1889 82  
1893 рік
7 Запродажний акт на будинок селянина Мішеніна Г.А. 02 серпня 1893 1  
1895 рік
8 Журнал обліку справ щодо цивільних суперечок, листування зі станичними правліннями волості про військову повинність громадян 16 липня 1895 – 26 січня 1896 50  
18996 рік
9 Списки громадян 1887 року народження, які підлягають до відбування військової повинності 09 жовтня 1896 – 21 серпня 1897 51  
10 Виконавчі листи у цивільних справах та описи майна селян 22 лютого – 21 червня 1896 136  
1897 рік
11 Книга обліку стягнень з населення державного квартирного податку та з нерухомого майна 30 листопада 1897 – 31 грудня 1898 29  
12 Іменні списки осіб, обраних до поліцейських десяток 29 грудня 1897 45  
1898 рік
13 Вибула
14 Посімейні списки та метричні витяги на осіб, які підлягають до відбування військової повинності 06 березня 1898 – 05 червня 1908 26  
15 Іменні списки власників надільної землі м. Новий Буг по експлікації 1898 року   119  
16-17 Вибули      
1899 рік
18 Вибули      
1900 рік
19 Список ратників ополчення першого розряду, покликаних у 1900 році   8  
1901 рік
20 Вибула
21 Книга для запису договорів та угод громадян за 1901 рік   31  
1902 рік
22-23 Вибули      
1903 рік
24 Розпорядження волосного правління та листування з сільськими старостами про порядок та заходи стягнення недоїмок з селян за надільну землю, присуди сільських сходів 23 січня – 29 серпня 1903 42  
25 Клопотання селян про зміну місць відбування військової повинності 17 січня 14 листопада 1903 6  
26 Справа за цивільними позовами про повернення пригульної худоби її власникам 18 березня 1903 – 31 грудня 1909 34  
1904 рік
27 Витяги з метричних книг про народження та списки осіб, які підлягають до відбування військової повинності у 1904 році   67  
1905 рік
28 Витяги з метричних книг про народження та списки осіб, які підлягають до відбування військової повинності у 1905 році   58  
29 Вибула
30 Листування з сільськими управліннями про замовлення на виготовлення друкарнею бланків та книг 09 лютого – 30 грудня 1905 26  
31 Запродажний акт на майно громадянина Шаповалова К.І. 30 травня 1905 5  
32 Акти, клопотання та свідоцтва про всиновлення дітей 27 червня 11 липня 1905 85  
33 Квитанції та відрізні купони на видачу допомоги та винагород селянам за зданих коней, що підлягають забою 08 грудня 1906 – 08 грудня 1907 41  
1906 рік
34 Вибула
1907 рік
35 Обіжники Міністерства Внутрішніх справ та Херсонського губернатора про заборону видання прогресивної та революційної літератури 09 листопада 1907 – 13 серпня 1908 86  
36 Вибула
37 Настільний паспортний реєстр на осіб, які отримали паспорти 03 січня – 29 грудня 1907 70  
38 Вибула
39 Запродажний акт на особисте нерухоме майно селянина Шаповалова та платіжні векселі 07 березня – 22 жовтня 1907 7  
40 Додатковий список військовозобов’язаних, які підлягають призову в 1907 році   2  
41 Алфавітний список осіб, які підлягають призову для відбування військової повинності у 1907 році   29  
42 Справа про розшук студента Власенка Володимира, який підлягає до відбування військової повинності 18 березня 13 грудня 1907 10  
43 Вибула
44 Листування з Херсонською казенною палатою про порядок обліку руху військово-зобов’язаних селян 17 листопада 1907 16 жовтня 1910 27  
1908 рік
45 Присуди сільських сходів про обрання сільських старост та виборних, списки посадових осіб сільських управлінь 08 листопада 1903 – 06 листопада 1914 245  
46 Витяги з метричних книг, свідоцтва про народження та списки осіб, які народилися в 1886-1887 роках та підлягають до відбування військової повинності в 1908 році 21 січня 16 червня 1908 85  
47 Алфавітна книга обліку запасних нижніх чинів за 1908-1910 роки   27  
48-49 Вибули      
1909 рік
50 Вибула
51 Книга договорів та угод 15 січня 1908 – 04 листопада 1909 41  
1910 рік
52 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами Гурського П.А. 01 грудня 1910 10 вересня 1915 7  
53 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами Ропай О.З. 03 грудня 1910 18 грудня 1914 9  
54-56 Вибули      
57 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами Сіпики П.С. 04 грудня 1910 – 24 січня 1916 13  
58 Те саме, Балабана В.І. 22 жовтня 1910 – 24 січня 1916 15  
59 Те саме, Мазанки Луки 22 жовтня 1910 – 25 березня 1916 13  
60- 61 Вибули      
62 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами Горбатовського Г.І. 13 жовтня 1910 – 24 січня 1916 17  
63 Листування з сільськими старостами про стан вартової служби, облікові відомості про кількість дворів та домогосподарів в селищах волості 01 січня – 05 жовтня 1915 45  
64 Вибула
65 Присуди сільських сходів, облікові акти та річний звіт з опіки 29 листопада 1910 – 24 січня 1916 14  
66- 67 Вибули
68 Примірна програма ревізії волосного управління на 1910 рік   4  
69 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами Мішеніна І.І. 13 жовтня 1910 – 20 вересня 1916 17  
70 Листування з сільськими старостами про виконання вироків волосного суду та стягненнях за виконавчими листами 15 листопада 1910 11 грудня 1911 172  
71-79 Вибули
1911 рік
80-84 Вибули
85 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами Попова А.Д. 03 листопада 1911 – 26 січня 1916 12  
86 Вибула
87 Розпорядження Херсонського повітового начальника та листування з сільськими управліннями про проведення перевірочних навчальних зборів нижніх військових чинів, списки військовозобов’язаних 24 травня 10 серпня 1911 15  
88 Витяги з метричної книги про народження та списки осіб, які підлягають до відбування військової повинності 19 березня – 21 грудня 1911 63  
89- 99 Вибули
1912 рік
100- 101 Вибули
102 Обіжники губернатора, губернського статистичного комітету МВС, листування з ними про облік населення, посівних земель та худоби у волості, списки власників надільної землі та худоби 01 грудня 1912 – 05 вересня 1913 38  
103-105 Вибули
106 Книга присудів сільського сходу 23 грудня 1912 – 24 листопада 1913 25 мікрофотокопія
107 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами Ніколаєнка Мирона 24 листопада 1912 – 25 березня 1915 8  
108 Те саме, Карнаухова О.Ю. 12 червня 1912 16 квітня 1917 19  
109 Вибула
110 Витяги з метричної книги про народження та списки осіб, які підлягають до відбування військової повинності 13 березня – 20 жовтня 1912 10  
111 Звітні відомості про фабрики, заводи, промислові та кустарні заклади у волості 01 січня – 05 вересня 1912 68 мікрофотокопія
112- 113 Вибули
114 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами Нагорного А.С. 04 листопада 1911 – 24 січня 1916 15  
115 Витяги з метричної книги про народження та списки осіб, які підлягають до відбування військової повинності 18 січня – 04 квітня 1912 54  
116 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами Яценка Л.І. 14 листопада 1910 – 26 листопада 1915 12  
117 Листування з сільськими управліннями про порядок та строки стягнення державного квартирного податку 19 січня 1912 13 червня 1913 13  
118 Відомості та квитанції про грошові надходження від продажу бланків промислових свідоцтв 07 січня 1912 – 22 грудня 1914 165  
119 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами Мішеніна Т.В. 04 листопада 1910 – 24 січня 1916 14  
120 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами Бондаря І.І. 10 лютого 1912 – 24 січня 1916 16  
121 Те саме, Карнаухова О.Ю. 20 лютого 1912 – 24 січня 1916 14  
122 Вибула
123 Договірні листи про найм пастухів 24 січня 11 травня 1912 19  
124 Виконавчі листи за цивільними позовами 12 березня – 20 грудня 1912 22  
125 Листування з Херсонським повітовим військовим начальником про облік та звітність за наданими військово-зобов’язаним прохідним свідоцтвам 12 травня – 23 вересня 1912 15  
126 Настільний паспортний реєстр волосного правління 03 січня 17 вересня 1912 49  
1913 рік
127 Книга обліку виконавчих листів, переданих для виконання сільським старостам 29 грудня 1912 – 02 грудня 1913 96  
128- 129 Вибули
130 Листування з Херсонським повітовим земським начальником та сільськими управліннями про стягнення податків за земельні наділи та відруби, про контроль за станом посімейних списків та інш. 30 липня 1913 – 04 березня 1914 115  
131- 132 Вибули
133 Щомісячні відомості про ціни на провіант, фураж та інші запаси та сухопутні перевезення в м. Новий Буг 27 квітня – 29 грудня 1913 22  
134 Вибула
135 Рапорти сільських старост та посвідчення, видані ними громадянам на право отримання паспортів 04 травня 1913 – 27 травня 1914 385  
136 Витяги з метричної книги про народження та списки осіб, які підлягають до відбування військової повинності 11 травня – 30 грудня 1912 63  
137 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами Греся Я.Ф. 28 квітня 1913 – 24 липня 1916 21  
138 Те саме, Богодана А.С. 22 листопада 1911 – 04 лютого 1916 11  
139 Припис Херсонського окружного суду та виконавчі листи, видані для виконання вироків, що набрали законної сили, посвідчення особи на засуджених селян, постанови станового пристава про арешти засуджених, статистичні відомості волосних судів про невиконані судові рішення та вироки 04 січня 1911 – 01 липня 1913 275  
140-144 Вибули
145 Листування з сільськими управліннями та Херсонським повітовим казначейством про виплати страхових сум власникам за забитих коней, які захворіли на сап; почтові грошові перекази страхувальникам 02 жовтня 1912 11 листопада 1913 61  
146 Присуди сільських сходів про вибори посадових осіб сільських правлінь, листування з Херсонським повітовим земським начальником про порядок призначення сільських писарів 29 грудня 1912 – 26 серпня 1913 23 мікрофотокопія
147 Облікові присуди сільських сходів та рапорти сільського старости про хід збору з селян сел. Симонівки податей та платежів за період з 01 січня 1912 року по 01 січня 1913 року 03 січня 17 травня 1913 18  
148 Листування з Херсонським земським начальником та губернською друкарнею про умови замовлення, строки друкування та пересилки конторських книг і бланків для волосного правління 25 січня 19 грудня 1913 33  
149 Листування з земським лікарем Новобузької медичної дільниці про необхідність щеплень від віспи. Списки осіб, які не сплатили позику продовольчого капіталу. Витяг з рахунку Новобузького сільського товариства про розподіл прибутку за 1912 рік 01 вересня 1912 – 21 червня 1913 11  
150 Розпорядження Херсонського земського повітового начальника про проведення ревізій сільських управлінь та акти ревізій сільських управлінь 28 січня – 23 липня 1913 47  
151 Відомості про наявність у волості надільних земель станом на 01 липня 1913 року, листування з сільськими старостами про порядок та строки надання реєстраційних списків землекористувачів, про порядок надання селянам документів на право володіння надільною землею 26 серпня 1913 16 вересня 1914 47 мікрофотокопія
152 Присуди сільських сходів про затвердження списків осіб, які мають право голосу на сходах, відомості про чисельність у волості дворів, населення; про кількість надільної та відрубної землі 06 листопада 1913 – 26 лютого 1914 79 мікрофотокопія
153 Прохання військовозобов’язаних селян волості: Павловського П.Д., Лемберокі І., Кривушина М.І. та інш. про надання їм можливості на відбування військової повинності за місцем проживання 20 грудня 14 грудня 1915 9  
154 Листування з сільськими старостами м. Новий Буг та м. Єлисаветграда про звірку облікових даних на військовозобов’язаних селян Лядченка Г.К. та Горфінкеля А.М. 08 лютого – 30 квітня 1913 5  
155 Витяг з рішення Херсонського окружного суду, виконавчі листи та рапорти сільського старости м. Новий Буг про проведення описування та розпродажу майна селян Дибривського А.Г. та Трєски Ганни за борги 13 вересня 17 грудня 1913 16  
1914 рік
156 Вибула
157 Листування з сільськими управліннями про порядок та строки стягнення з селян боргів за вимогами установ дрібного кредиту, списки боржників та відомості про хід стягнення боргів 09 липня 1914 – 01 січня 1915 53  
158 Листування з Новобузьким сільським старостою про порядок стягнення з селян боргу на сплату окладних та місцевих зборів 14 грудня 1914 11 серпня 1915 5  
159 Обіжники Департаменту духовних справ МВС, Херсонського губернатора барона Гревениця, Херсонського повітового земського начальника, листування з сільськими правліннями про порядок і строки складання метричних витягів військово-зобов’язаних осіб, що підлягають призову в 1915 році, метричні витяги та посімейні списки військовозобов’язаних, оголошення про призов, повістки, розписки, посвідчення про відстрочення та інш. 05 жовтня 1914 – 23 грудня 1915 256  
160 Вибула
161 Обіжники Херсонського повітового з військової повинності присутствія та волосного правління про надання списків військовозобов’язаних запасу та ратників, списки осіб, які перебувають в запасі та покликаних по мобілізації на війну 1914 року 09 березня – 24 листопада 1914 22  
162 Листування з дільничним земським начальником Херсонського повіту та сільськими старостами про перереєстрацію десяцьких поліцейських та присуди сільських сходів про вибори збирачів податей на 1915 рік 28 грудня 1914 – 21 січня 1915 36  
163 Розпорядження дільничного земського начальника Херсонського повіту, листування з ним та сільськими старостами про порядок обліку та розміщення до лікувальних закладів поранених, що прибувають з фронту, відомості про поранених та повідомлення на вбитих воїнів, покликаних із волості 21 жовтня 1914 15 грудня 1915 281  
164 Розрахункова книжка на отримання продовольчої допомоги родиною нижнього військового чину, селянина Голодникова П.К. 07 вересня 1914 4  
165 Копії присудів сільських сходів про обрання виборних, списки виборних 02 лютого – 29 грудня 1915 64  
166 Вибула
167 Приписи Херсонського повітового з військової повинності присутствія про затримання дезертирів із армії, постанова сільського старости м. Новий Буг про затримання та арешти селян за порушення громадського порядку, образу посадових осіб та відмову від виконання різних повинностей 30 грудня 1911 19 грудня 1915 28  
168 Листування з земським начальником 5-ї дільниці Херсонського повіту, з Херсонським мировим суддею про порядок розділу надільної землі, про окладні збори, про вирішення позовних та опікунських справ 10 липня 13 вересня 1914 63  
169 Постанови та рапорти сільського старости м. Новий Буг про арешти та утримання під вартою селян за образу посадових осіб, відмову від виконання різних повинностей 31 травня 17 листопада 1914 77  
170 Акти ревізій сільських управлінь 18 квітня 14 червня 1914 53  
171 Рахунки, накладні, розписки на отримані волосним правлінням матеріали та виконані для нього роботи 19 березня – 03 квітня 1914 94  
172 Вибула
173 Обіжники Херсонського повітового військового начальника та листування з ним про порядок обліку та мобілізації ратників та запасних нижніх чинів, звільнених із армії через хворобу, списки ратників 01 січня 13 грудня 1914 28  
174 Оголошення Новобузького сільського старости про публічний продаж майна селян, описаного за борги, описи майна, що продається 17 травня – 30 липня 1914 29  
175 Обіжники Херсонської повітової управи, листування з дільничним земським начальником Херсонського повіту та сільськими управліннями про порядок та строки надання відомостей щодо місцевих цін на продовольство та фураж, інші припаси та на сухопутні перевезення в м. Новий Буг у 1914 році 28 січня – 22 грудня 1914 36  
176 Вибула
177 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами Абази М.І. 22 червня 1914 – 30 січня 1917 12  
178 Листування з Херсонським повітовим з військової повинності присутствієм про складання призовного списку, метричні витяги про народження осіб, які підлягають до відбування військової повинності в 1919 році 03 березня 17 грудня 1916 15  
179 Рапорти та посвідчення на право проживання, видані селянам сільськими старостами населених пунктів волості 20 грудня 1913 – 09 квітня 1914 307  
180, 181 Вибули
182 Приписи земського начальника 5-ої дільниці Херсонського повіту та Новобузького волосного суду про виконання вироків волосних судів, листування з ними про задоволення позовів кредиторів, про опис майна боржників, про стягнення за виконавчими листами, відомості про невиконані вироки та рішення судів 29 березня 1913 – 29 серпня 1914 110  
183-188 Вибули
189 Список осіб 1896 року народження, які підлягають достроковому призову для відбування військової повинності в 1917 році   38  
190-215 Вибули
216 Список військовозобов’язаних мешканців волості, які підлягають призову 1914 1915 64  
217- 218 Вибули
219 Судові накази мирового судді Херсонського Мирового округу, листування з дільничним земським начальником та мировим суддею Херсонського повіту, рапорти та постанови сільського старости м. Новий Буг про притягнення до відповідальності селян за непокору та образу представників влади, за несплату податей і зборів та інш. 04 травня – 22 листопада 1915 98  
220 Розпорядження дільничного земського начальника Херсонського повіту та листування з ним про порядок та строки надання відомостей про стан землеробства у волості, відомості про стан селянських озимих та ярих культур, посівних трав у 1915 році 11 квітня – 09 червня 1915 123  
221 Вибула
222 Листування з земським начальником 5-ої дільниці Херсонського повіту про розподіл та перерозподіл надільної землі, інструкції, заяви, повістки 1914 1915 338  
223 Листування з Херсонським повітовим казначейством, піклувальним комітетом з нагляду за родинами нижніх чинів, призваних на дійсну військову службу, командирами військових частин та Новобузьким сільським старостою про допомогу та одноразові виплати родинам солдат, які загинули під час імперіалістичної війни 1914-1915 років, поштові грошові перекази, рахунки, розписки 09 січня – 05 листопада 1915 148  
224 Обіжник Херсонського губернатора про відкриття торгів з розпродажу майна селян – неспроможних позичальників селянського поземельного банку, листування з земським начальником Херсонського повіту та сільськими старостами про стан платежів селян з позик Одеського відділення селянського поземельного банку, помісячні відомості про надходження платежів з позик 24 грудня 1914 – 01 січня 1916 90  
225 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами Колесниченка І.С. 09 листопада 1914 – 24 січня 1916 12  
226 Обіжники та інструкції Херсонського губернатора, Херсонських повітових військового начальника та голови піклувального комітету з нагляду за родинами нижніх чинів, призваних на дійсну військову службу про порядок надання добового постачання евакуйованим пораненим та хворим нижнім чинам, листування з сільськими управліннями, списки нижніх чинів, які подали заяви про видачу їм добового постачання 01 серпня 1915 – 20 лютого 1917 135  
227 Вибула
228 Річний звіт про витрату паспортних бланків у волості, листування з сільськими старостами про паспорти, посвідчення, надані селянам на право отримання паспортів 12 січня 19 червня 1915 294  
229 Списки ратників, мобілізованих на імперіалістичну війну 30 жовтня 1915 року із населених пунктів волості, які потребують продовольчої допомоги      
230- 231 Вибули
232 Присуди сільського сходу м. Новий Буг про створення комісії з продовольчої допомоги та про розподіл пасовища між власниками відрубів 14 січня – 25 березня 1915 4  
233 Вибула
1916 рік
234 Облікові акти та описи на підопічне майно померлих мешканців м. Новий Буг, присуди сільського сходу про зняття опіки 09 березня 1916 – 29 вересня 1919 16  
235 Звернення Херсонського губернатора та розпорядження Херсонської повітової управи про проведення перепису населення, худоби, посівів та продовольчих запасів, списки домогосподарств сільських товариств волості станом на 10 травня 1916 року 03-16 травня 1916 54  
236 Розпорядження Херсонського повітового з військової повинності присутствія та листування з ним про порядок обліку військовозобов’язаних осіб, рапорти сільських старост, посімейні списки мобілізованих ратників, витяги з метричних книг про народження військово-зобов’язаних, присуди сільських сходів про затвердження списків осіб, покликаних в армію у1914 році 28 липня 1913 – 25 жовтня 1914 311  
237-239 Вибули
240 Обіжники та розпорядження Херсонської повітової управи та земського начальника про проведення реквізиції у селян великої рогатої худоби для військових потреб, списки власників худоби по населених пунктах волості 25 квітня – 07 жовтня 1916 53  
241 Розпорядження, звернення до населення та листування Херсонської земської управи, ЦВК солдатських, матроських, робітничих та селянських депутатів Румунського фронту, Чорноморського флоту та Одеського округу («Румчород»), Херсонського та Новобузького волосних комітетів, Херсонської губернської Ради селянських депутатів у м. Миколаєві про проведення повсюдних зборів та пожертвувань продовольства і одягу для потреб армії та фронту 05 травня – 02 листопада 1917 21 мікрофотокопія
242 Обіжник Херсонського губернатора та листування з командуванням 202-го та 204-го обозних батальйонів, 1020-го допоміжного транспорту про порядок залучення та оплати вільнонайманого транспорту та погоничів для потреб армії 26 січня 19 жовтня 1916 36  
243 Відомості волосного правління про витрачені паспортні книжки у 1914-1915 роках, заяви та прохання громадян про видачу їм паспортів, листування з сільськими управліннями, рапорти та посвідчення, надані громадянам для отримання паспортів, посімейні списки 02 січня 16 грудня 1916 448  
244 Припис Херсонських повітових земського начальника та податкового інспектора про проведення обліку площ, що засіваються селянами, рапорти та зведення сільських управлінь про кількість селянських озимих посівів 19 жовтня 14 листопада 1916 25  
245 Припис податного інспектора 2-ої дільниці Херсонського повіту про проведення перевірки торговельних та промислових підприємств та приватної промислової діяльності у волості; журнал перевірки за 1916 рік 19 січня – 05 грудня 1916 14 мікрофотокопія
246 Розпорядження Одеського відділення селянського поземельного банку та обіжники Херсонської повітової управи про надання звітних відомостей про стан сільського господарства волості; звітні відомості про стан скотарства в селянських товариствах волості та посівних площ, про наявність фабрик, заводів, промислових та кустарних закладів, про виконання натуральної, підводної, дорожньої, квартирної, арештантської повинностей та інш. за 1915-1916 роки, статистичні відомості про кількість поранених та понівечених на фронтах імперіалістичної війни мешканців населених пунктів волості 05 грудня 1915 – 26 листопада 1916 166 мікрофотокопія
247 Листування з Миколаївським казначейством про реалізацію бланків промислових свідоцтв та білетів серед населення волості, звітні відомості про надходження та витрати бланків промислових свідоцтв та білетів та про надходження промислового податку і додаткових зборів 01 лютого – 31 грудня 1916 255  
248 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами Чауса Л.П. 03 листопада 1914 – 07 лютого 1916 7  
249 Вибула
250 Роздаткова відомість для отримання продовольчої допомоги родинами нижніх військових чинів та ратників, призваних по 9-ій мобілізації 01 лютого 1916 року 21 червня 1916 23  
251 Роздаткова відомість для отримання продовольчої допомоги родинами нижніх військових чинів та ратників, призваних по 10-ій мобілізації 25 березня 1916 року 21 червня 1916 47  
252 Повідомлення мирового судді 5-ої дільниці Херсонського мирового округу про засудження до тюремного ув’язнення селян м. Новий Буг Цегельного А.А., Кривобока І.С., Брусника С.І. та інш. 14 січня 1916 17 жовтня 1917 26  
253 Доповідні записки сільських старост населених пунктів волості приставу 4-ої дільниці Херсонського повіту про арешти та утримання під вартою селян 08 квітня 11 серпня 1916 14  
254 Листування з поштово-телеграфною конторою, завідувачем резервним гуртом порційної худоби, з продовольчим відділом та іншими установами про ціни на продовольство та фураж, відомості про ціни на провіант, фураж та інші припаси, про сухопутні перевезення у волості 30 грудня 1915 17 грудня 1916 74  
255 Обіжники правлячого Сенату, міністерств юстиції, фінансів, торгівлі та промисловості, Херсонських губернатора та повітової управи про впорядкування торгівлі особами іудейського походження та іноземними підданими, про продовольче постачання армії та переселенців, боротьбу з бродяжництвом 25 листопада 1915 – 22 грудня 1916 82  
256 Листування з управлінням казенних залізниць, Херсонським повітовим поліцейським управлінням та справником, з сільськими управліннями про порядок та строки відбування селянами натуральних повинностей, списки мешканців волості, оподатковуваних повинностями 05 січня – 23 квітня 1916 280  
257 Присуди волосних та сільських сходів, списки посадових осіб сільських управлінь та виборних волосних сходів 04 грудня 1915 17 грудня 1916 53 мікрофотокопія
258 Обіжник Херсонського губернатора, листування з Херсонськими земським начальником про проведення збору коштів та пожертвувань для потреб війни, відомості про зібрані кошти та акти про використання пожертвувань та передачу коштів у розпорядження імператора 29 листопада 1915 – 20 жовтня 1916 29  
259 Посвідчення, видані сільськими управліннями селянам волості про кількість землі, що належить їм на правах власності 20 грудня 1915 13 грудня 1916 39  
260 Розпорядження Херсонської повітової управи про ліквідацію (на підставі Законів від 02 лютого та 13 грудня 1915 року) землеволодінь австрійських, угорських, німецьких та турецьких підданих, товариств німців-поселян, листування з цього питання з сільськими управліннями, списки іноземних підданих (є Херсонські губернські відомості №108 від 10.10.1916 та № 42 від 19.04.1915) 13 грудня 1915 – 08-26 лютого 1916 31  
261 Паспорти та посвідчення на право отримання паспортів, видані громадянам волосним правлінням та сільськими старшинами 31 грудня 1916 19 липня 1917 457  
262 Вибула
263 Справа про приблудну кобилицю селянина Бондаря Дмитра 09 листопада 1916 – 28 січня 1917 3  
264 Відомості про хід стягнення з селян волості платежів за позиками Одеського селянського поземельного банку, списки недоїмників 10 червня 1915 – 07 квітня 1916 57  
265 Постанова сільського старости м. Новий Буг про арешт селянина Косовського В.П. за глузування над посадою сільського старости 14 листопада 1916 1  
266 Листування з Херсонським повітовим податним інспектором та сільськими старостами волості про стан мирських зборів, присуди та розкладкові збори сільських товариств волості, звітні відомості про надходження мирських зборів, страхових платежів та казенних земських зборів по сільських товариствах волості 30 січня – 26 жовтня 1916 118  
267 Обіжник Херсонського податного інспектора та листування з ним про порядок та строки стягнення податку на прибуток з населення волості, списки платників податків, окладні листи 22 квітня – 23 грудня 1916 31  
268 Розпорядження Херсонських повітових з військової повинності присутствія та казначейства про порядок призначення та виплати пенсії нижнім військовим чинам, посвідчення про право на пенсію Стомсукової О.Я., Варфоло-мєєва М.Ф. та Полякова З.Н. 31 грудня – 28 липня 1916 7  
269 Рапорт земському начальнику 5-ої дільниці Херсонського повіту та присуди сільських товариств волості про обрання десяцьких 13 грудня 1915 – 05 січня 1916 15  
270 Витяги з метричних книг про народження військово-зобов’язаних селян Новобузької волості 22 вересня 1916 – 24 грудня 1919 5  
271 Приписи правління Новобузького кредитного товариства про проведення опису майна селян, які не виплатили отриманої у товариства позики 19 липня – 27 листопада 1916 115  
272 Обіжник земського начальника 5-ої дільниці Херсонського повіту про проведення обліку у населення волості наявних запасів продовольчого та фуражного зерна станом на 01 березня 1916 року, відомості щодо населених пунктів волості про підсумки обліку продовольчого та фуражного зерна 03 лютого – 26 березня 1916 39  
273 Виконавчі листи за цивільними позовами селян Дудника Степана та Грицай П.О. 18 грудня 1912 – 08 листопада 1916 5  
274 Позовна заява Стеценка Д.А. про повернення боргу 06 жовтня 1916 1  
276 Роздаткові відомості на отримання продовольчої допомоги родинам нижніх військових чинів, покликаних по мобілізації 04 жовтня 1916 року   26  
277 Повідомлення Херсонського повітового військового начальника про вбитих, зниклих безвісти під час імперіалістичної війни військовослужбовців, мобілізованих із населених пунктів волості 31 грудня 1915 – 07 листопада 1916 286  
278-288 Вибули
1917 рік
289-303 Вибули
1918 рік
304-307 Вибули      
1919 рік
308-340 Вибули
341 Розпорядження Херсонської земської управи та листування з нею про стан та заходи боротьби з ховрахами, список осіб, які здали лапки знищених ховрахів, протокол та акт огляду полів, звільнених від ховрахів 10 квітня – 08 червня 1918 50  
342- 343 Вибули
344-352 Вибули
353 Списки військовозобов’язаних селян 1899 року народження, які підлягають до відбування військової повинності у 1900 та 1901 роках   48  
354-367 Вибули
368 Обіжник Херсонського повітового військового начальника про призов в армію військово-зобов’язаних запасу, розпорядження повітового комітету солдатських та робітничих депутатів про надання допомоги нужденним родинам військовослужбовців, заяви та списки членів сімей військовослужбовців на отримання продуктів та мануфактури 10 січня – 24 грудня 1918 99  
369 Додатковий призовний список ратників, покликаних для відбування військової повинності в 1911 році   4  
* * *
370 Архівний опис за 1858, 1883-1919 роки 45  

До опису внесено 162 (сто шістдесят дві) справи з № 1 по № 370.

Опис удосконалено:
провідний документознавець Наталія ПУСТОВА

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК
держархіву Миколаївської області
від 24.02.2023 № 2