Фонд № 044 / Опис № 1

Науково-довідковий апарат
Описи фондів періоду до 1917 р.
◦ ◦ Фонд № 44 “Тернівський сільський приказ”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1806 рік

№ з\п Заголовок справи Крайні дати Кількість аркушів
1 Рапорти сільського приказу. Списки болгар-переселенців на отримання позики на обзаведення господарством 28 лютого – 23 грудня 1806 62

До опису внесено 1 (одну) справу № 1.