Фонд № 044 / Опис № 1

Науково-довідковий апарат
Описи фондів давніх актів (періоду до 1917 р.)
Описи фондів колишнього партійного архіву
Описи фондів радянського періоду та періоду незалежності України


Тернівський сільський приказ

с. Тернівка
Херсонського повіту
Херсонської губернії

Фонд № 44
Опис № 1
справ постійного зберігання

1806

Передмова опису № 1 до фонду № 44 Тернівський сільський приказ за 1806 рік

На зберіганні в держархіві знаходиться одна справа, а саме: рапорти сільського приказу. Списки болгар-переселенців на отримання позики на обзаведення господарством за 1906 рік.
У 2012 році здійснено перероблення опису. Акт від 08.11.2012 № 17.

Головний спеціаліст відділу зберігання, обліку та довідкового апарату В.В.Нечитайло
03.03.2012 р.

Тернівський сільський приказ ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор державного архіву
Миколаївської області
12.11.2012 р. Л.Л. Левченко

Фонд № 44
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1806 рік

№ з\п Заголовок справи Крайні дати Кількість аркушів
1 Рапорти сільського приказу. Списки болгар-переселенців на отримання позики на обзаведення господарством 28 лютого – 23 грудня 1806 62

До опису внесено 1 (одну) справу № 1.

Опис складений головним спеціалістом відділу зберігання, обліку та довідкового апарату В.В.Нечитайло
03.03.2012

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК
держархіву Миколаївської області
від 09.11.2012 № 11

В опису пронумеровано 2 (два) аркуші.