Фонд № 006 / Опис № 1

Науково-довідковий апарат
Описи фондів періоду до 1917 р.
Описи фондів колишнього партійного архіву
Описи фондів радянського періоду та періоду незалежності України


Державний архів Миколаївської області
Балацьківське волосне правління
с. Балацьке
Херсонського повіту
Херсонської губернії

Фонд № 6
Опис № 1
справ постійного зберігання

1867-1870, 1888, 1912

Балацьківське волосне правління ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор державного архіву
Миколаївської області
Наталія КОЛЕСНИК
27.02.2023 р.
№ з\п Заголовок справи Крайні дати Кількість аркушів
1867 рік
1 Журнали обліку приватних торгових та промислових закладів Балацьківської волості за 1867- 1870 роки   70
1888 рік
2 Рапорти сільських старост про захворювання худоби чумою 22-27лютого 1888 3
3 Вибула    
1912 рік
4 Рапорти та зведення сільських старост про стан ярих та озимих посівів на орендних землях 05 квітня – 09 червня 1912 28
5 Вибула    
6 Архівний опис за 1867-1870, 1888, 1912 роки

До опису внесено 4 (чотири) справи з № 1 по № 6.

Опис перероблений:
головний спеціаліст відділу інформації та використання документів Наталія НІКОЛЬЧУК
17.02.2023 p.

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК
держархіву Миколаївської області
від 24.02.2023 р. № 2