Фонд № 010 / Опис № 1

Науково-довідковий апарат
Описи фондів давніх актів (періоду до 1917 р.)
Описи фондів колишнього партійного архіву
Описи фондів радянського періоду та періоду незалежності України


Державний архів Миколаївської області
Полтавське волосне правління
с. Полтавка
Херсонського повіту
Херсонської губернії

Фонд № 10
Опис № 1
справ постійного зберігання

1905, 1919

Полтавське волосне правління ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор державного архіву
Миколаївської області
Наталія КОЛЕСНИК
27.02.2023 р.

Фонд № 10
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1905, 1919 роки

№ з\п Заголовок справи Крайні дати Кількість аркушів
1905 рік
1 Посімейні списки мешканців с. Полтавка за 1905 рік   225
1919 рік
2 Вказівка Херсонського повітового казначейства про порядок розрахунків за гербові марки 16 грудня 1919 1
* * *
3 Архівний опис за 1905, 1919 роки   1

До опису внесено 3 (три) справи з № 1 по № 3.

Опис удосконалено:
Головний спеціаліст Наталія НІКОЛЬЧУК

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК
держархіву Миколаївської області
від 24.02.2023 № 2