Фонд № 007 / Опис № 1

Науково-довідковий апарат
Описи фондів періоду до 1917 р.
Описи фондів колишнього партійного архіву
Описи фондів радянського періоду та періоду незалежності України


Державний архів Миколаївської області
Ковалівське волосне правління
с. Ковалівка
Одеського повіту
Херсонської губернії

Фонд № 7
Опис № 1
справ постійного зберігання

1888, 1898-1917

Ковалівське волосне правління ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор державного архіву
Миколаївської області
Наталія КОЛЕСНИК
27.02.2023 р.

Фонд № 7
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1888, 1898-1917 роки

№ з\п Заголовок справи Крайні дати Кількість аркушів
1888 рік
1 Посімейні списки селян с. Ковалівки за 1888 рік   105
1898 рік
2 Наряд на будівлю споруди Ковалівського волосного правління 29 вересня – 17 грудня 1898 8
3 Книга обліку видачи паспортних книжок, паспортів та спалачених за них грошей 04 лютого 1898 – 29 листопада 1917 4
1916 рік
4 Паспорти, види на проживання та посвідчення, видані громадянам Ковалівським волосним правлінням 19 листопада 1916 – 15 грудня 1917 102
5, 6 Вибули
7 Акт передачі справ Ковалівського волосного правління 02 лютого 1916 6
8 Архівний опис за 1888, 1898-1917 роки 1

До опису внесено 6 (шість) справ з № 1 по № 8.

Опис перероблений:
головний спеціаліст відділу інформації та використання документів Наталія НІКОЛЬЧУК
17.02.2023 p.

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК
держархіву Миколаївської області
від 24.02.2023 р. № 2