Фонд № 131 / Опис № 1

Науково-довідковий апарат
Описи фондів періоду до 1917 р.
Описи фондів колишнього партійного архіву
Описи фондів радянського періоду та періоду незалежності України


За реєстром № 89
Державний архів Миколаївської області

Миколаївське повітове двокласне училище
1833-1897

Миколаївське чотирикласне міське училище
1897-1899

Миколаївське шестикласне міське училище
1899-1913

Миколаївське перше вище початкове училище
1913-1920
м. Миколаїв
Херсонського повіту
Херсонської губернії

Фонд № 131
Опис № 1
справ постійного зберігання

1847-1852, 1858, 1868-1869, 1871-1919, 1922

Передмова до опису № 1 фонду № 131 Миколаївське перше вище початкове училище за 1847-1852, 1858, 1868-1869, 1871-1919, 1922 роки

1833 року в Миколаєві було засновано повітове училище з двокласним курсом навчання.

1 червня 1897 року реорганізовано в чотирикласне міське училище, 30 жовтня 1899 року введено шестикласний курс навчання. Також в училищі був курс ручної праці, відкритий 1895 року.

З липня 1910 року в міському училищі відкрито дворічні педагогічні курси для підготовки вчителів початкових училищ.
На підставі Положення про вищі начальні училища від 25 липня 1912 року Миколаївське міське шестикласне училище з 9 серпня 1913 року реорганізоване у Перше вище початкове училище, яке було чотирикласним навчальним закладом з повною початковою освітою. Вище початкове училище знаходилося у віданні директора народних училищ Херсонської губернії. При ньому продовжували функціонувати педагогічні курси і клас ручної праці.

У зв’язку з реорганізацією системи народної освіти 15 червня 1920 року училище ліквідовано.

Уперше документи училища прийнято на зберігання в архів 1926 року.

У складі фонду є обіжники піклувальника Одеського навчального округа, розпорядження директора народних училищ Херсонської губернії, листування, протоколи засідань педагогічної ради і батьківського комітету, річні звіти про діяльність училища, статистичні звіти про стан училища, журнали обліку успішності, екзаменаційні відомості, свідоцтва і атестати про закінчення училища, листування з інспектором народних училищ Херсонської губернії про вивчення французької та німецької мов в училищі (1903 рік), про збір підписів з на підтримку створення пам’ятника М.Ю. Лєрмонтову у м. Пемза і дому-музею В.Г. Бєлінського у м. Чембар, про святкування 100-річчя з дня народження О.С. Пушкіна та інші; формулярні списки чиновників училища. У справах № 504 і № 511 є фотографії учнів.

Справи в опису систематизовані за хронологічним принципом. В окремі розділи виділені документи з особового складу вчителів і учнів, а також батьківського комітету училища.

Враховуючи особливості формування справ, зокрема протоколів засідань педагогічної ради училища, які сформовані у книги за кілька років, їх внесено до розділів опису за останньою датою (справи №№ 322, 355, 362, 424, 440, 449, 463, 467).

Справи № 510 і № 511 були виявлені як необліковані та за фондовою належністю, приєднані до фонду № 131 в кінець опису з порушенням хронології (акт про виявлення справ від 16.01.1965 р. без №). Враховуючи часте використання документів фонду училища, пересистематизація справ в опису не проводилась.

Завідувач сектору інформаційних технологій Наталя МУСТЯЦА

Миколаївське перше вище початкове училище ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор державного архіву
Миколаївської області
Наталія КОЛЕСНИК – 00.00.2023 р.

Фонд № 131
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1847-1852, 1858, 1868-1869, 1871-1919, 1922 роки

№ з\п Заголовок справи Крайні дати Кількість аркушів
1847 рік
1 Листування з директором народних училищ Херсонської губернії з фінансових питань, про ремонт приміщення училища, витратні документи тимчасового будівельного комітету 05 вересня 1847 – 10 грудня 1852 117
1858 рік
2 Опис справ повітового училища станом на 1 квітня 1858 року   3
1868 рік
3 Журнал реєстрації вихідних документів за 1868 рік   14
4 Листування з міністром народної освіти про організацію навчального процесу, інструкції по проведенню перепису населення 13 лютого – 31 липня 1868 22
5 Листування про приймання і відрахування учнів, метричні виписки учнів 10 січня – 09 жовтня 1868 7
6 Прибутково-видаткові документи училища, кошториси, місячні звітні відомості та інше, списки учнів 22 січня – 02 грудня 1868 194
7 Формулярні списки чиновників училища 04 серпня – 02 грудня 1868 24
8 Листування з IX департаментом Міністерства народної освіти про заборону книги Мільчевского (Мильчевского) «Заснування науки антропології або закони відносин між людиною і природою». Листування з фінансових питань 31 січня – 12 листопада 1868 8
1869 рік
9 Статистичний звіт, відомості, поіменний список чиновників і викладачів повітового училища 14 грудня 1868 – 18 березня 1869 13
10 Посвідчення і прохання викладачів викладати в училищі єврейський закон 04 лютого – 24 листопада 1869 22
11 Листування з Міністерством народної освіти і Очаківським приходським училищем про методику викладання 21 січня – 18 вересня 1869 16
12 Лист директора Миколаївської чоловічої гімназії про відкриття в Миколаєві приватних чоловічих училищ Шефером (Шефером) і Зількевичем (Зилькевичем). Програма викладання в чоловічому приватному училищі 22 березня – 19 листопада 1969 5
13 Статистичні звіти Миколаївського повітового і Очаківського парафіяльного училища, списки чиновників і викладачів 16 березня – 02 грудня 1869 27
14 Прохання про прийом в училище, свідоцтва про народження учнів 10 січня – 21 листопада 1869 15
15 Екзаменаційні відомості, списки учнів для переведення в наступний клас, свідоцтва про закінчення училища 24 травня – 12 червня 1869 10
16 Листування про надходження і витрати коштів училища, списки прийнятих на навчання учнів 01 січня – 20 грудня 1869 257
17 Формулярні списки і подання вчителів 23 січня – 30 жовтня 1869 45
18 Журнал реєстрації вихідних документів за 1869 рік   19
1871 рік
19 Листування з Очаківським парафіяльним училищем, формулярні списки чиновників Очаківського училища 15 січня – 13 листопада 1871 38
20 Журнал реєстрації вхідних документів за 1871 рік   12
21 Журнал реєстрації вихідних документів за 1871 рік   21
22 Листування з миколаївським рабином про приватні єврейські училища, які знаходяться в Миколаєві і приватних вчителів єврейської віри 01 березня – 01 грудня 1871 42
23 Листування з директором Миколаївської гімназії про діяльність педагогічних курсів при училищі і їх закриття 08 січня – 16 серпня 1871 27
24 Статистичні відомості Миколаївської дирекції училищ про наявність і стан учбових закладів, кількість вчителів і учнів за 1871 рік   9
25 Кошториси на утримання особового складу, відомості, списки учнів 21 липня – 19 жовтня 1871 226
26 Листування з директором Миколаївської гімназії про відрахування учнів без права вступу до училища 22 січня – 04 жовтня 1871 38
27 Прохання про прийом до училища, учнівські посвідчення 08 січня – 06 жовтня 1871 21
28 Екзаменаційні відомості, програми іспитів 1-3 класів училища 15 березня – 10 травня 1871 16
29 Відомості обліку уроків, які пропустили вчителі 01 січня – 04 травня 1871 29
1872 рік
30 Журнал реєстрації вхідних документів за 1872 рік   8
31 Журнал реєстрації вихідних документів за 1872 рік   26
32 Інструкції інспекторам народних училищ, переписка з директором Миколаївської гімназії про розпуск учнів на релігійні свята 07 лютого – 08 грудня 1872 22
33 Атестати і формулярні списки чиновників училища 17 січня – 08 вересня 1872 64
34 Відомості обліку пропущених викладачами уроків 01 січня – 02 грудня 1872 17
35 Листування з директором Миколаївської гімназії про направлення викладачів на навчання в Московський педагогічний інститут 17 лютого – 13 червня 1872 25
36 Листування з Очаківським парафіяльним училищем про службу чиновників училища 14 січня – 29 грудня 1872 10
37 Програма викладання предметів, екзаменаційні відомості, списки учнів, які переведені в наступні класи і учнів, які отримали нагороди 06 квітня – 13 червня 1872 18
38 Листування з Миколаївським рабином, інформація про приватні єврейські училища, які знаходяться в Миколаєві, і вчителів закону єврейської віри 10 січня – 31 грудня 1872 46
39 Повідомлення утримувачів приватних училищ про діяльність вчителів 24 січня – 21 грудня 1872 5
40 Прохання про прийом до училища, свідоцтва про закінчення училища, свідоцтва про народження 10 січня – 31 грудня 1872 31
41 Журнал надходження і витрат коштів за 1872 рік   43
42 Прибутково-видаткові документи училища (відомості, кошториси) 12 січня – 05 квітня 1872 210
1873 рік
43 Листування з директором Миколаївської гімназії про кількість учнів і чиновників в повітовому і приватних училищах 28 березня – 04 липня 1873 8
44 Екзаменаційні відомості, навчальні програми першого класу училища 15 травня – 09 червня 1873 17
45 Листування з директором Миколаївської гімназії з особового складу, відомість про наявність в Миколаєві приватних єврейських училищ і вчителів 14-22 березня 1873 29
46 Листування з директором Миколаївської гімназії про службу чиновників училища 09 січня – 11 жовтня 1873 6
47 Справа про заснування спілки надання допомоги під час аварії на суднах і рятувальних станцій на Чорному і Азовському морях 02-10 травня 1873 3
48 Листування з директором Миколаївської гімназії про покращення обладнання учнівських лав, про форму одягу цивільних чиновників Російської імперії 09 січня – 03 грудня 1873 13
49 Справа про оренду будинку для Миколаївського повітового училища 27 березня – 01 червня 1873 11
50 Прохання про прийом до училища, свідоцтва про народження учнів 01 лютого – 02 листопада 1873 28
51 Прибутково-видаткові документи училища (кошторис, відомості та інші) 13 січня – 11 жовтня 1873 285
52 Список чиновників повітового училища, складений для внесення в Новоросійський адрес-календар на 1874 рік 21 липня 1873 4
53 Відомості обліку уроків, на яких були відсутні викладачі 01 січня – 05 липня 1873 12
54 Листування про проходження служби чиновниками повітового училища 23 січня – 21 листопада 1873 66
55 Журнал реєстрації вихідних документів за 1873 рік   19
56 Журнал реєстрації вхідних документів за 1873 рік   8
57 Статистичний звіт про стан повітового училища і приватних учбових закладів Миколаєва за 1872 рік   12
1874 рік
58 Відомості обліку уроків, на яких були відсутні викладачі 01 січня – 09 грудня 1874 19
59 Статистичний звіт про стан повітового училища і приватних учбових закладів в Миколаєві за 1873 рік   13
60 Журнал реєстрації вихідних документів за 1874 рік   20
61 Журнал реєстрації вхідних документів за 1874 рік   10
62 Книга обліку розносних паперів за 1872-1874 роки   27
63 Листування про відбування військової повинності вихованцями училища 07 травня – 15 серпня 1874 23
64 Листування про проходження служби чиновниками училища 31 січня – 07 листопада 1874 113
65 Головна книга, прибутково-видаткові документи училища (звіти, відомості та інші) 30 січня – 21 грудня 1874 193
66 Листування з приводу відкриття елементарної школи вчителем Єлизаветою Тремер (Елизаветой Тремер), про видачу посвідчення вдові майора Сарнавського (Сарнавского), про оренду її будинку для повітового училища 17 січня – 09 грудня 1874 15
67 Листування про списання навчальних посібників бібліотеки училища 22 лютого – 05 липня 1874 26
68 Екзаменаційні відомості, свідоцтва про закінчення повітового училища 16 травня – 16 червня 1874 19
69 Листування про виготовлення меблів для училища 24 серпня – 12 листопада 1874 7
70 Листування про заходи, направлені на попередження розповсюдження серед учнів захворювання на дифтерію 13-25 грудня 1874 6
71 Відомості про наявність в Миколаєві приватних єврейських училищ і вчителів, екзаменаційний лист єврейського сиротинського училища, свідоцтва вчителів про дозвіл на викладання єврейської віри 09 січня – 30 червня 1874 37
72 Прибутково-видаткові документи училища (кошторис, відомості) 18 січня – 21 грудня 1874 54
73 Відомості про результати іспитів учнів Очаківського парафіяльного і Миколаївського повітового училищ 17 червня – 15 жовтня 1874 10
74 Прохання про прийом до училища 08 січня – 23 листопада 1874 47
1875 рік
75 Статистичний звіт повітового училища 14-29 грудня 1875 11
76 Справа про оренду будинку удови генерал-майора А.І. Стронської (А.И. Стронской) для розміщення повітового училища 20 січня – 16 червня 1875 17
77 Справа про підписку бібліотекою училища на газети, журнали, придбання навчальних посібників 31 грудня 1874 – 15 грудня 1875 26
78 Відомість обліку уроків, на яких були відсутні викладачі 01 січня – 31 грудня 1875 12
79 Прибутково-видаткові документи училища (кошториси, відомості) 15 січня – 22 грудня 1875 221
80 Листування про проходження служби чиновниками повітового училища 14 лютого – 09 грудня 1875 38
81 Книга обліку розносних паперів за 1875 рік   40
82 Рахунки витрат повітового училища 06 червня 1874 – 15 лютого 1875 14
83 Статистичний звіт про стан повітового училища за 1874 рік   12
84 Журнал реєстрації вихідних документів за 1875 рік   17
85 Журнал реєстрації вхідних документів за 1875 рік   11
86 Листування про надання учням права користування пільгами при виконанні військової повинності 31 березня – 30 грудня 1875 22
87 Журнал надходження та витрат коштів 01 січня – 20 грудня 1875 26
88 Прохання про прийом до училища, свідоцтва про народження учнів 05 січня – 23 грудня 1875 31
89 Листування про приватні єврейські училища в Миколаєві 19 січня – 26 червня 1875 34
89а Листування з директором народних училищ Одеського навчального округу про направлення вчителів на курси при педагогічному інституті, рапорти і відомості про кількість учнів і вчителів училища 05 січня – 30 жовтня 1875 36
1876 рік
90 Листування з директором народних училищ Херсонської губернії про обрання присяжними засідателями вчителів училища, про створення фотоальбому вчителів для міністра народної освіти графа Д.А. Толстого (Д.А. Толстого) 21 січня – 03 грудня 1876 12
91 Прохання, списки викладачів приватних єврейських училищ 31 січня – 03 грудня 1876 18
92 Прохання про вступ в училище, свідоцтва про народження учнів 14 січня – 21 жовтня 1876 52
93 Відомості обліку уроків, на яких були відсутні викладачі 26 вересня – 30 грудня 1876 13
94 Прибутково-видаткові матеріали училища (відомості, рахунки) 08 січня – 29 грудня 1876 204
95 Листування з директором народних училищ про поповнення та формування бібліотеки повітового училища 19 січня – 07 грудня 1876 44
96 Листування про проходження служби чиновниками повітового училища 22 березня – 25 листопада 1876 36
97 Журнал реєстрації вихідних документів за 1876 рік   21
98 Журнал реєстрації вхідних документів за 1876 рік   9
1877 рік
99 Статистичний звіт про стан повітового училища за 1877 рік   5
100 Прохання про видачу свідоцтва про проходження педагогічних курсів в училищі, про прийом на службу чиновників та інше 30 квітня – 13 грудня 1877 17
101 Листування про видачу меламедам свідоцтва на право навчання єврейських дітей закону їх віри 21 лютого – 08 грудня 1877 8
102 Справа про іспити і свідоцтва на отримання першого класного чина А. Стояновим (А. Стояновым), Н. Федоровим (Н. Федоровым), Є. Базилевичем (Е. Базилевичем) 28 вересня – 02 грудня 1877 23
103 Свідоцтва про пільги при виконанні військової повинності учнями 26 червня – 05 серпня 1877 12
104 Статистичні відомості і звіт про стан повітового училища 29 січня – 15 листопада 1877 17
105 Відомість обліку уроків, на яких були відсутні викладачі 03 лютого – 29 грудня 1877 19
106 Прохання про вступ до училища 07 січня 1876 – 10 грудня 1877 62
107 Прибутково-видаткові документи училища (кошториси, відомості та ін.) 09 січня – 27 грудня 1877 44
108 Справа про проходження служби, списки чиновників повітового училища для внесення в Адрес-календар 29 січня – 07 грудня 1877 39
109 Переписка з директором народних училищ Херсонської губернії з фінансових питань; журнал реєстрації вхідних документів за 1877 рік 16 лютого – 01 грудня 1877 25
110 Журнал реєстрації вихідних документів за 1977 рік   17
1878 рік
111 Листування про оренду будинку для училища, призначення допомоги викладачам, список закладів освіти м. Миколаєва, відомості про чисельність учнів 21 січня – 13 грудня 1878 16
112 Екзаменаційна відомість, свідоцтва про закінчення училища, твори учнів третього класу 29 березня – 10 грудня 1878 44
113 Прохання про вступ в училище, свідоцтва про народження учнів 09 січня – 23 грудня 1878 45
114 Справа про придбання Євангеліє та Нового Заповіту для бібліотеки училища 18 лютого – 27 грудня 1878 15
115 Відомості обліку уроків, на яких були відсутні викладачі 31 січня – 29 грудня 1878 11
116 Справа про проходження служби чиновниками повітового училища 06 лютого – 31 серпня 1878 70
117 Прибутково-видаткові документи училища (кошториси, відомості) 01 січня – 18 грудня 1878 185
118 Справа про проходження служби, послужні списки викладачів повітового училища 04-28 лютого 1878 18
119 Листування з директором народних училищ Херсонської губернії з фінансових питань, про проведення будівельних робіт в училищі 17 листопада – 30 грудня 1878 4
120 Журнал реєстрації вихідних документів за 1878 рік   15
121 Журнал реєстрації вхідних документів за 1878 рік   6
1879 рік
122 Листування і підписні листи на збір пожертвувань для запровадження стипендії імені царя Олександра 19 травня – 03 грудня 1879 14
123 Справа про видачу свідоцтва і посвідчень меламедам на право навчання єврейських дітей закону їх віри 15-20 травня 1879 6
124 Прохання учнів, інформація про використання пільг при відбуванні військової повинності 28 травня – 09 червня 1879 9
125 Екзаменаційні відомості, свідоцтва про закінчення училища 10 квітня – 11 червня 1879 17
126 Прохання про прийом до училища 08 січня – 26 грудня 1879 43
127 Справа про поповнення навчальними посібниками бібліотеки училища 14 квітня
31 грудня 1879
14
128 Прибутково-видаткові документи училища (кошториси, відомості) 29 січня – 18 грудня 1879 181
129 Відомості обліку уроків, на яких були відсутні викладачі 31 січня – 24 грудня 1879 11
130 Журнал реєстрації вихідних документів за 1879 рік   14
131 Листування з директором народних училищ Херсонської губернії про приписку до призовної ділянки, про призов учнів на військову службу 24 лютого – 08 листопада 1879 13
132 Справа про проходження служби чиновниками повітового училища 27 січня
30 липня 1879
38
133 Статистичний звіт і відомості про стан повітового училища за 1879 рік   7
134 Листування про видачу свідоцтва про пільги при відбуванні військової повинності учнями училища 20 вересня 1878 – 15 січня 1879 17
135 Журнал реєстрації вхідних документів за 1879 рік 12 січня – 26 грудня 5
1880 рік
136 Прибутково-видаткові документи училища (рахунки, відомості та ін.) 14 лютого – 28 листопада 1880 151
137 Листування з фінансових питань; квитанції державного контролю Одеської контрольної палати; списки учнів та вчителів 08 січня – 23 грудня 1880 93
138 Екзаменаційні відомості, списки учнів, які здавали іспит, прохання про допуск на іспит 14 квітня – 10 червня 1880 16
139 Журнал реєстрації вихідних документів за 1880 рік   22
140 Статистичні звіти про чисельність, успішність і поведінку учнів повітового училища за 1878-1879 і 1879-1880 навчальні роки   20
141 Журнал реєстрації вхідних документів за 1880 рік   5
142 Відомості обліку уроків, на яких були відсутні викладачі, списки учнів 31 січня – 29 листопада 1880 18
143 Касова книга за 1880 рік 36
1881 рік
144 Протоколи засідань педагогічної ради училища, екзаменаційні відомості 01 січня – 12 серпня 1881 32
145 Журнал надходження і витрат коштів; листування з фінансових питань 01 січня 1878 – 23 грудня 1881  
146 Касова книга за 1881 рік   11
147 Справа про призначення штатним наглядачем повітового училища Н. Н. Мальцова (Н.Н. Мальцова) і передачу йому від колишнього наглядача С.М. Мошкалова (С.М. Мошкалова) майна училища за списком 29 грудня 1880
31 січня 1881
19
148 Прохання учителів про прийом на роботу, списки учителів, які були відсутні на уроках, листування про вибори присяжними засідателями вчителів училища 15 січня – 16 грудня 1881 76
149 Статистичний звіт про стан повітового училища за 1881 рік   10
150 Листування з директором народних училищ Херсонської губернії про отримання посади почесного наглядача училища лейтенантом Бактізманським І.А. (Бактизманским И.А.), про заборону відраховувати із навчальних закладів політично неблагонадійних учнів до повного з’ясування їх вини 23 січня – 18 червня 1881 6
151 Прибутково-видаткові документи училища (рахунки, кошториси, відомості, квитанції) 06 січня – 28 грудня 1881 129
1882 рік
152 Журнал надходження і витрат коштів за 1882 рік   48
153 Касова книга за 1882 рік   10
154 Прибутково-видаткові документи училища (кошториси, відомості, рахунки) 08 січня – 17 грудня 1882 181
155 Екзаменаційні відомості, учбові програми, прохання учнів про перескладання іспиту, журнал засідань педагогічної ради учнів 07 травня – 08 грудня 1882 46
156 Листування про внесення чиновників повітового училища в загальні списки осіб, які мають право бути присяжними засідателями 04 травня – 05 червня 1882 7
157 Листування про страхування майна училища від пожару, про збір пожертвувань, з фінансових питань 27 січня – 22 листопада 1882 19
158 Протоколи засідань педагогічної ради училища 22 лютого – 17 березня 1882 4
159 Статистичний звіт про стан училища за 1882 рік   8
160 Листування з миколаївським міським рабином про надання відомостей про приватні єврейські училища і вчителів, свідоцтва меламедів
про дозвіл на викладання Закону єврейської віри
02 травня – 24 жовтня 1882 9
161 Прохання І. Рогозіна (И. Рогозина) про вступ до училища його сина Всеволода (Всеволода) 20 вересня 1882 1
162 Листування про обрання чиновників училища на офіцерські посади до державного ополчення по Херсонській губернії 27 жовтня – 30 грудня 1882 5
163 Свідоцтва учнів про право на пільги при відбуванні військової повинності 10 червня – 14 серпня 1882 6
164 Відомості обліку уроків, на яких були відсутні викладачі 04 травня – 23 грудня 1882 4
165 Листування, заяви і рапорти вчителів про надання відпусток, про збільшення платні, про звільнення з служби 22 лютого – 16 жовтня 1882 16
166 Розносна книга повітового училища 04 січня 1878 – 02 січня 1881 30
1883 рік
167 Програма святкування в Миколаєві коронування імператора. Списки, свідоцтва про народження учнів. Протоколи засідань педагогічної ради училища. Листування з фінансових питань 14 січня – 29 грудня 1883 179
168 Касова книга за 1883 рік   17
169 Книга обліку видачі квитанцій про внесення платні за навчання за 1883 рік   56
170 Прохання диякона А. Матковського (А. Матковского) про вступ в училище його сина Іоанна (Иоанна), список предметів і оцінок отриманих ним на іспитах 16 вересня 1883 4
171 Листування з директором народних училищ про надання йому формулярних списків чиновників повітового училища 24 травня – 02 червня 1883 8
172 Журнал успішності, поведінки і старанності учнів училища за 1882-1883 навчальні роки   34
173 Журнал надходження і витрат коштів за 1883 рік   12
174 Статистичний звіт про стан училища за 1883 рік   8
175 Листування про проходження служби чиновниками службового училища 13 лютого – 28 листопада 1883 29
176 Журнал успішності, поведінки і старанності учнів училища за 1882-1883 учбовий рік   20
1884 рік
177 Протоколи засідань педагогічної ради, листування про оренду будинку для повітового училища, план-схема будинку 18 квітня – 03 червня 1884 41
178 Прибутково-видаткові документи училища (відомості, рахунки та ін.) 08 грудня 1883 – 03 вересня 1884 97
179 Листування про придбання книг для бібліотеки училища, про надання інформації для складання Адрес-календаря 17 жовтня 1883 – 02 листопада 1884 16
180 Навчальні програми з історії Росії і географії другого класу на 1883-1884 навчальний рік   10
181 Статистичний звіт про стан повітового училища за 1884 рік   8
182 Екзаменаційні відомості підготовчого класу за травень-червень 1884 року, відомості перескладених іспитів за серпень 1884 року   17
183 Списки учнів училища за 1883-1884 навчальний рік   22
184 Справа про внесення чиновників училища в загальні списки осіб, які мають право бути присяжними засідателями по Херсонському повіту 28 квітня 1883 – 05 квітня 1884 3
185 Відомість обліку уроків, на яких були відсутні викладачі 01 квітня – 01 вересня 1884 3
186 Протокол засідань педагогічної ради, листування про видачу випускнику училища свідоцтва про пільги при відбуванні військової повинності 21 грудня 1883 – 30 вересня 1884 10
1885 рік
187 Присяжний лист учителя підготовчого класу Н. Євнітського (Н. Евнитского) 28 лютого 1885 1
188 Протокол засідань педагогічної ради 01 червня 1885 2
189 Списки учнів за 1884-1885 навчальний рік 11
190 Справа про внесення чиновників училища в загальні списки осіб, які мають право бути присяжними засідателями по Херсонській губернії 20 квітня 1884 – 02 квітня 1885 4
191 Журнал обліку успішності, поведінки і старанності. Списки учнів, які оплатили навчання в училищі за 1885-1886 навчальний рік   32
192 Листування з директором народних училищ Херсонської губернії про проходження служби чиновниками училища 20 червня – 04 грудня 1885 25
193 Листування з директором народних училищ Херсонської губернії про проходження служби чиновниками училища, свідоцтво про звільнення вчителя А. Федорова (А. Федорова) від військової повинності 18 грудня 1884 – 13 листопада 1885 18
194 Відомості обліку уроків за I квартал 1885 року, на яких були відсутні викладачі   1
195 Свідоцтва учнів про право на пільги при відбуванні військової повинності від 3 червня 1885 року   7
196 Статистичний звіт про стан училища за 1885 рік   8
197 Журнал успішності, поведінки, старанності. Екзаменаційні відомості за 1885-1886 навчальний рік   13
198 Навчальні програми, розклад екзаменів за 1884-1885 навчальний рік   6
199 Екзаменаційні відомості за серпень 1885 року   7
200 Справа про святкування в Миколаєві 1000-річчя пам’яті Кирила та Мефодія 03-09 березня 1885 14
201 Прибутково-видаткові документи училища (відомості, кошториси, квитанції) 20 грудня 1884 – 12 вересня 1885 99
1886 рік
202 Прибутково-видаткові документи училища (відомості, кошториси, квитанції) 13 січня – 30 грудня 1886
203 Листування про службу чиновників училища, про стан бібліотеки. Умови вступу до Уманського училища землеробства і садівництва 08 січня – 29 грудня 1886 52
204 Розклад екзаменів, навчальні програми за 1885-1886 навчальний рік   12
205 Екзаменаційні відомості за 1885-1886 навчальний рік   24
206 Журнал реєстрації вихідних документів за 1886 рік   4
207 Відомість обліку уроків, на яких були відсутні викладачі, за I квартал 1886 року   1
208 Список приватних початкових училищ III розряду в Миколаєві за 1886 рік   1
209 Книга обліку видачі квитанцій про внесення плати за навчання в училищі   49
210 Статистичний звіт про стан училища за 1886 рік   7
211 Справа про внесення чиновників повітового училища в спільні списки осіб, які мають право бути присяжними засідателями по Херсонському повіту 04 травня 1885 – 01 березня 1886 6
212 Листування про проходження служби чиновниками повітового училища 23 квітня – 25 вересня 1886 21
213 Касова книга за 1886 рік   20
214 Списки учнів училища за 1886 рік   21
1887 рік
215 Книга обліку видачі квитанцій про внесення плати за навчання за друге півріччя 1887 року   102
216 Свідоцтва про закінчення училища, похвальний лист, екзаменаційні відомості, списки учнів за 1887 рік   60
217 Прибутково-видаткові документи (відомості, рахунки), листування з фінансових питань 14 січня – 19 грудня 1887 128
218 Касова книга за 1887 рік   104
219 Справа про внесення чиновників училища в загальні списки осіб, які мають право бути присяжними засідателями по Херсонському повіту 17 квітня 1886 – 01 квітня 1887 3
220 Листування про поповнення бібліотеки повітового училища навчальними посібниками, про організацію 21-22 листопада 1887 року читань поеми «Полтава» А.С. Пушкіна 31 грудня 1886 – 19 грудня 1887 54
221 Листування про діяльність суспільних і приватних єврейських училищ в Миколаєві 01 листопада 1886 – 03 вересня 1887 49
222 Відомість обліку уроків, які були пропущені викладачами, за січень-березень 1887 року   2
223 Екзаменаційні відомості, відомості про перескладання іспитів за 1887 рік   27
224 Прохання чиновників училища про направлення на службу, звільнення, надання відпусток. Послужні списки чиновників училища 14 січня – 16 грудня 1887 15
225 Справа про оренду будинку для училища 20-27 червня 1887 32
1888 рік
226 Прохання про прийом на службу до училища 15 грудня 1887 – 02 листопада 1888 7
227 Студентські посвідчення, свідоцтва про вступ в Московський імператорський університет турецького підданого Георгія Властеліци (Георгия Властелицы) 24 травня 1885 – 08 листопада 1888 2
228 Листування про придбання книг і навчальних посібників, виготовлення учнівських меблів для училища 08-21 травня 1888 13
229 Відомість обліку уроків, які були пропущенні викладачами за перше півріччя 1888 року   2
230 Припис Херсонської комісії по складанню списків присяжних засідателів. Витяг з закону про присяжних засідателів 19 березня 1888 2
231 Розклад іспитів, екзаменаційні відомості за травень-червень 1888 року   19
232 Листування про надання відомостей про уроки, на яких були відсутні викладачі, про кількість учнів на 1 січня 1888 року. Оголошення про прийом в Одеське технічне залізничне училище 02 лютого – 23 грудня 1888 34
233 Касова книга за 1888 рік   20
234 Відомість успішності, свідоцтва учнів про право на пільги при відбування військової повинності 28 травня – 07 серпня 1888 45
235 Прибутково-видаткові документи училища за 1888 рік   145
1890 рік
236 Кошторис, реєстр витратних документів училища 10 січня – 05 грудня 1890 84
237 Книга обліку видачі квитанцій про оплату за навчання в училищі за 1890 рік   84
238 Відомість обліку уроків, на яких були відсутні викладачі за перше півріччя 1890 року   2
239 Виписка з припису Одеської контрольної палати про незадовільний стан звітної документації повітового училища. Звіт про стан Миколаївського повітового училища за 1890 рік 31 грудня 1890 16
240 Послужний список вчителя російської мови Л. Пивоварова (Л. Пивоварова), складений 20 січня 1890 року   7
241 Припис Херсонської комісії з складання списків присяжних засідателів, витяги з Закону про присяжних засідателів 19 березня 1890 2
242 Розклад іспитів повітового училища за травень-червень 1890 року   1
243 Листування про призначення пенсій, послужні списки чиновників училища 18 січня – 21 грудня 1890 27
244 Справа про клопотання педагогічної ради училища про звільнення від оплати за навчання 12 учнів. Відомості успішності учнів 28 лютого 1890 – 08 січня 1891 28
245 Листування про проходження служби чиновниками училища 15 березня 22 грудня 1890 18
246 Свідоцтво, атестат, посвідчення, виписка з формулярного списку вчителя підготовчого класу М. Яковського (М. Яковского) 13 червня 1878 – 23 лютого 1890 22
1891 рік
247 Статистичний звіт про стан училища за 1891 рік   12
248 Книга обліку видачі квитанцій про сплату за навчання в училищі за 1891 рік   64
249 Листування з фінансових питань; кошторис на 1892 рік 11 січня – 12 грудня 1891 96
250 Листування про проходження служби чиновниками повітового училища 25 лютого – 24 грудня 1891 36
251 Свідоцтва учнів про закінчення училища, прохання про відрахування учнів з училища, про переведення в наступний клас 06 травня – 12 серпня 1891 18
252 Справа про придбання училищем учнівських парт нового зразка 16 квітня
31 грудня 1891
8
253 Справа про оренду будинку для училища 26 червня – 10 грудня 1891 19
254 Журнали реєстрації вхідних і вихідних документів за 1891 рік 26
255 Відомості обліку уроків, на яких були відсутні викладачі за перше півріччя 1891 року   6
256 Формулярні списки вчителів М.А. Львова (М.А. Львова) та С.С. Сахнова (С.С. Сахнова) 15 жовтня – 27 листопада 1891 9
257 Списки учнів за 1891 рік   3
258 Екзаменаційні відомості за 1891 рік   21
1892 рік
259 Формулярний список учителя російської мови і атестат на звання капельмейстера В.В. Давидова (В.В. Давыдова) 12 січня – 14 червня 1892 3
260 Книга обліку квитанцій про внесення плати за навчання в училищі за 1892 рік   45
261 Листування про проходження служби чиновниками училища 16 січня – 01 листопада 1892 25
262 Повідомлення піклувальника Одеського навчального округу про епідемію холери. Листування про виготовлення учнівських меблів, про проходження служби чиновниками училища 30 січня – 27 грудня 1892 47
263 Статистичний звіт про стан училища. Відомості про діяльність педагогічної ради за 1892 рік   9
264 Відомості вступних іспитів, загальні екзаменаційні списки училища за 1891-1892 роки   61
265 Припис Херсонської комісії з складання списків присяжних засідателів, витяг із Закону про присяжних засідателів 25 березня 1892 4
266 Журнал реєстрації вхідних і вихідних документів за 1892 рік   24
267 Листування з фінансових питань. Газета «Южанин» за 16 січня 1892 рік № 12 14 січня – 29 грудня 1892 103
1893 рік
268 Кошторис прибутків училища за 1893 рік   17
1894 рік
269 Журнал реєстрації вхідних і вихідних документів за 1894 рік   15
270 Списки приватних учителів єврейської віри (меламедів) в Миколаєві за 1894 рік 15-20 червня 1894 4
271 Справа про оренду будинку в опікунів майна І. Ліпави (И. Липавы) для розміщення повітового училища 05 квітня 1894 1
272 Прибутково-видаткові документи училища 03 січня – 27 грудня 1894 42
273 Касова книга училища за 1894 рік   47
274 Розклад екзаменів училища за 1894 рік   2
275 Повідомлення про смерть імператора Олександра III, складання присяги учнями і вчителями імператору Миколі II. Листи присяги 18-30 жовтня 1894 12
276 Протокол ревізійної комісії і постанова педагогічної ради про стан бібліотек училища 14 грудня 1893 – 31 січня 1894 3
277 Правила поведінки учнів, розпорядження Міністерства народної освіти про введення військової гімнастики в навчальних закладах 18 червня 1889 – 31 травня 1894 30
278 Статистичний звіт і відомості про стан училища за 1894 рік 18
279 Алфавітний список учнів училища на 1 січня 1894 року, свідоцтва про закінчення училища 01 січня
30 листопада 1894
17
280 Переписка про проходження служби чиновниками училища 29 грудня 1893 – 23 грудня 1894 20
1895 рік
281 Журнал реєстрації вхідних і вихідних документів за 1895 рік   17
282 Листування про відкриття класу ручної праці в училищі і придбання інструментів, список станків і інструментів ручної праці, формулярні списки викладачів училища 13 березня 18 травня 1895 22
283 Справа про звільнення деяких учнів від сплати за навчання 21-24 лютого 1895 2
284 Свідоцтва Н. Міллера (Н. Миллера) про закінчення училища. Прохання про звільнення із училища О. Шатунова (О. Шатунова) 20 травня – 23 серпня 1895 2
285 Статистичний звіт про стан училища за 1895 рік   17
286 Листування з піклувальником Одеського навчального округу з фінансових питань 05 січня
31 грудня 1895
78
287 Переписка про проходження служби чиновниками училища 31 грудня 1894 – 12 грудня 1895 48
288 Відомості спеціальних засобів, бухгалтерський журнал училища за 1895 рік   148
289 Листування про відкриття другої учбової зміни в повітовому училищі, про з’їзд російських діячів з технічної і професійної освіти 03 січня – 28 грудня 1895 62
290 Листування про організацію в Миколаєві професійних курсів ремісників 14 травня – 23 листопада 1895 28
291 Звіт Миколаївської дирекції суспільної бібліотеки за 1893 рік. Відомості про народні читання в м. Миколаїв за 1894 рік   22
292 Навчальна програма і звіт про стан класу ручної праці 01 липня – 05 жовтня 1895 5
293 Список викладачів училища, які мають право бути присяжними засідателями по Херсонському повіту 17 квітня 1895 4
294 Кошторис прибутків училища за 1895 рік   20
1896 рік
295 Журнал реєстрації вихідних документів за 1896 рік   21
296 Кошторис прибутків училища за 1896 рік   21
297 Журнал реєстрації вхідних документів за 1896 рік   14
298 Звіт про стан класу ручної праці за 1895-1896 навчальний рік   3
299 Статистичні відомості училища за 1896 рік. Чернетка   6
300 Листування про проходження служби чиновниками повітового училища 06 січня – 02 грудня 1896 29
301 Положення про заснування стипендії почесного громадянина І.І. Іванова (И.И. Иванова), послужні списки чиновників, звіт і відомості про стан класу ручної праці училища за 1894-1895 навчальний рік 01 травня – 07 грудня 1896 33
302 Протокол огляду наглядачем повітового училища єврейських хедер і діяльності меламедів 06 жовтня 1896 2
303 Книга обліку видавання квитанцій про сплату за навчання в училищі за 1896 рік   159
304 Прибутково-видаткові документи училища (журнал, рахунки, квитанції) 06 січня – 25 грудня 1896 168
305 Відомості обліку уроків, на яких були відсутні викладачі за друге півріччя 1896 року   2
306 Свідоцтво про закінчення першого класу училища учня В.Є. Крисалова (В.Е. Крисалова) за 1896 рік   1
307 Інформація про Миколаївську суспільну бібліотеку, про народні читання в Миколаєві за 1896 рік   6
308 Справа про святкування в Миколаєві дня коронування Миколи II 11 лютого – 14 листопада 1896 54
1897 рік
309 Прибутково-видаткові документи училища (рахунки, відомості) 25 лютого – 31 грудня 1897 107
310 Листування про проходження служби чиновниками училища 14 травня – 1 грудня 1897 11
311 Кошторис прибутків училища за 1897 рік   19
312 Кошторис прибутків і видатків за 1897 рік   21
313 Справа про організацію в Миколаєві виставки садівництва, огородництва і бджільництва 04 січня – 29 травня 1897 9
314 Листування про проходження служби чиновниками училища 02 червня – 10 листопада 1897 16
315 Справа про реорганізацію Миколаївського повітового училища в міське 4-х класне училище, про розміщення міського училища в домі турецького підданого Н.І. Ліпави (Н.И. Липавы), план-схема будинку Н.І. Ліпави (Н.И. Липавы), історична довідка про діяльність училища 17 квітня – 16 серпня 1897 72
316 Справа про проведення в міському училищі учнівських екскурсій 17 грудня 1895 – 05 листопада 1896 15
317 Справа за позовом міщанина М.І. Гутштейна (М.И. Гутштейна) до Миколаївського 4-х класного міського училища про стягнення коштів за продаж палива 09 березня 1894 – 14 квітня 1897 42
318 Список учнів 4-х класного міського училища за листопад 1897 року, заяви учнів про видачу свідоцтва, свідоцтва про закінчення II курсу училища 24 вересня 30 листопада 1897 12
319 Статистичний звіт Херсонської дирекції народних училищ за 1897 рік   9
320 Листування про проходження служби чиновниками 4-х класного міського училища; звіт про стан класу ручної праці за 1896-1897 навчальний рік 04 лютого – 09 жовтня 1897 53
321 Виписка з протоколу засідань педагогічної ради 4-х класного міського училища 12 серпня – 12 грудня 1897 7
322 Книга протоколів педагогічної ради 12 січня 1895 – 20 серпня 1897 86
1898 рік
323 Справа про підготовку і проведення в м. Одеса конференції викладачів ручної праці, звіт про стан класу ручної праці при міському 4-х класному училищі за 1897-1898 навчальний рік, формулярні списки викладачів училища 14 березня – 01 грудня 1898 54
324 Розклад екзаменів і репетицій училища на 1897-1898 навчальний рік, листування про підтвердження фактів незаконних дій наглядача училища, які містилися в анонімному листі до почесного наглядача училища 08 січня – 15 грудня 1898 52
325 Статистичний звіт про стан училища за 1898 рік   12
326 Кошторис прибутків і видатків коштів училища за 1898 рік, листування про звільнення малозабезпечених учнів від сплати за навчання 04 січня – 10 грудня 1898 125
327 Прохання про вступ до училища, список учнів училища на 1 січня 1898 року 01 січня – 14 жовтня 1898 36
328 Протоколи засідань педагогічної ради 11 лютого – 04 листопада 1898 12
329 Загальний іменний список службовців міського 4-класного училища за 1898 рік, відомості обліку уроків, на яких були відсутні викладачі за другу половину 1897-1898 навчальні роки   17
330 Відомості успішності і поведінки першого класу за 1897-1898 навчальний рік   167
1899 рік
331 Кошторис прибутків і видатків коштів училища за 1899 рік 22
332 Листування про організацію декількох змін навчання в училищі, списки учнів училища з розподілом їх по класам. Кошторис прибутків і видатків коштів 22 червня 1897 – 11 листопада 1899 49
333 Листування з директором народних училищ Херсонської губернії про кількість євреїв, які навчаються в училищі, про введення викладання в училищі Закону єврейської віри 24-26 грудня 1899 9
334 Лист Миколаївської міщанської управи про надання субсидій на навчання п’яти учням училища 04 жовтня 1899 1
335 Штатний розклад і статистичні відомості міського 6-класного училища за 1899 рік   9
336 Прибутково-видаткові документи училища (кошторис, відомості) 12 січня – 29 грудня 1899 59
337 Статистичний звіт, відомості про стан міського 6-класного училища за 1899 рік   31
338 Відомості обліку уроків, на яких були відсутні викладачі, листування з особового складу 22 січня – 14 грудня 1899 26
339 Виписки з протоколів засідань педагогічної ради, розклад уроків з чистописання, креслення і малювання за 1899-1900 навчальний рік; листування про відкриття безкоштовних народних читальнь, про придбання книг для бібліотеки училища 24 лютого – 16 грудня 1899 51
340 Листування з Одеським навчальним округом, з канцелярією імператорської Академії мистецтв, про організацію підписки для збору пожертвувань на устрій установ ім. О.С. Пушкіна (А.С. Пушкина), про створення копій картин відомих художників. Звіт про стан класу ручної праці в училищі, формулярний список законовчителя Верольського (Верольского) 15 лютого – 17 грудня 1899 75
341 Списки учнів за 1899 рік   51
1900 рік
342 Розклад уроків за 1900-1901 навчальний рік   2
343 Відомість обліку уроків, на яких були відсутні викладачі за перше півріччя 1899-1900 навчальний рік   6
344 Екзаменаційні відомості і списки учнів училища за 1899-1900 навчальний рік   32
345 Журнал успішності II, III і IV відділень училища за 1899-1900 навчальний рік   130
346 Розклад екзаменів і репетицій на 1899-1900 навчальний рік   4
347 Виписки з протоколів засідань педагогічної ради про звільнення вихованців Миколаївського притулку від сплати за навчання в училищі 13 березня 31 жовтня 1900 3
348 Справа про оренду будинку для розміщення в ньому училища 06-07 квітня 1900 6
349 Рапорт учителя мистецтв М. Щувалова (М. Щувалова) про відвідування виставки учнівських робіт при Академії мистецтв від 3 листопада 1900 року. Листування про введення в обв’язки педагогів нагляд за поведінкою учнів поза межами училища 14 лютого – 30 листопада 1900 15
350 Інформація про Казанське промислове училище і про умови прийому до училища 20 травня 1900 16
351 Справа про оренду будинку Л.Д. Шлемовича (Л.Д. Шлемовича) для розміщення міського шестикласного училища 14-27 квітня 1900 4
352 Програма малювання художньої школи при педагогічних курсах Академії мистецтв, виписки з протоколів засідань педагогічної ради училища 07 вересня – 25 жовтня 1900 11
353 Справа про викладання в училищі Закону єврейської віри 15 червня – 12 грудня 1900 17
354 Статистичні відомості про міське шестикласне училище за 1900 рік   19
355 Протоколи засідань педагогічної ради 08 серпня 1897 – 07 вересня 1900 140
356 Листування з директором народних училищ Херсонської губернії з фінансових питань. Список книг, запропонованих для придбання для бібліотеки 02 січня – 30 грудня 1900 51
357 Листування з директором народних училищ Херсонської губернії з особового складу. Відомість про зміни в особовому складі і в складі чиновників училища за II півріччя 1900 року 28 лютого – 13 грудня 1900 41
358 Звіт про стан класу ручної праці, екзаменаційні списки учнів класу ручної праці за 1899-1900 навчальний рік, договір про здачу в оренду будинку турецького підданого Н.І. Ліпави (Н.И. Липавы) , протоколи засідань педагогічної ради 17 січня – 05 грудня 1900 77
359 Кошторис прибутків і видатків коштів за 1900 рік   38
1901 рік
360 Відомість обліку уроків, на яких були відсутні викладачі, за I півріччя 1900-1901 навчального року   8
361 Списки учнів міського шестикласного училища за 1900-1901 навчальний рік 12 березня 15 вересня 1901 39
362 Протоколи засідань педагогічної ради 23 вересня 1900 – 01 вересня 1901 33
363 Кошторис, відомості обліку прибутку і видатків коштів училища за 1901 рік   111
364 Журнал успішності учнів першого класу за 1900-1901 навчальний рік   162
365 Листування з інспектором народних училищ Херсонської губернії про відвідування викладачами училища таємних зборів робітників і читання нелегальних видань, про відсутність на уроках 08 січня – 15 грудня 1901 53
366 Статистичні відомості про клас ручної праці і про стан училища для складання адрес-календаря на 1902 рік по Миколаївському градоначальству 15 серпня – 14 грудня 1901 38
367 Розклад екзаменів і репетицій в училищі на 1900-1901 навчальний рік   10
368 Листування з директором народних училищ Херсонської губернії з особового складу 21 січня – 31 жовтня 1901 48
369 Поіменний список службовців, формулярні списки чиновників училища, листування з особового складу 17 липня – 04 грудня 1901 40
1902 рік
370 Листування з директором народних училищ Херсонської губернії з фінансових питань, страховий поліс страхової спілки «Росія» на будинок Ліпави (Липавы), який орендований училищем 04 червня – 28 грудня 1902 132
371 Журнал успішності класу ручної праці за 1901-1902 навчальний рік 28 січня – 04 листопада 1902 67
372 Списки учнів, прохання учнів про переведення до наступного класу 01 травня – 23 жовтня 1902 52
373 Справа про введення в училищі викладання гігієни, навчальна програма 09 січня – 17 грудня 1902 55
374 Відомості про кількість виданих свідоцтв, атестатів, дипломів про закінчення курсу, присвоєння наукового ступеня за 1902 рік   7
375 Розклад екзаменів і репетицій в училищі на 1901-1902 навчальний рік   7
376 Відомість обліку уроків, на яких були відсутні викладачі за II півріччя 1901-1902 навчального року   6
377 Листування з інспектором народних училищ 5-го району Херсонської губернії з особового складу 04 січня – 02 грудня 1902 63
378 Інформація про стан учнівської бібліотеки 14 жовтня 1901 4
1903 рік
379 Статистичні відомості про стан училища за 1903 рік   14
380 Розклад екзаменів і репетицій на 1902-1903 навчальний рік   3
381 Рапорти викладачів про від’їзд з Миколаєва під час канікул, списки штатних службовців училища, відомості на видачу зарплатні 21 квітня – 19 грудня 1903 30
382 Листування про проведення в Миколаєві свята насаджень дерев, про дозвіл учням на прогулянки, про введення викладання французької і німецької мови, про дозвіл на перескладання іспитів 06 січня – 24 грудня 1903 75
383 Прибутково-видаткові документи (квитанції, відомості та ін.) 16-21 січня 1903 57
384 Акти перевірки майна і бібліотеки училища 03-21 вересня 1903 5
385 Договір про оренду будинку для училища, прибутково-видаткові документи, формулярні списки викладачів 01 лютого – 13 жовтня 1903 51
386 Свідоцтво про право користування пільгами на відбування військової повинності міщанина Ф. Васильєва (Ф. Васильева) 07 березня 1903 1
387 Список учнів міського шестикласного училища, за навчання яких заплатила Міська Дума, екзаменаційні відомості, прохання про переведення в наступний клас за 1902-1903 навчальний рік   33
388 Відомості успішності і поведінки учнів першого класу за 1902-1903 навчальний рік   151
389 Атестати учнів про закінчення чотирикласного (шестикласного) училища (копії) 15 червня 1898 – 01 червня 1903 174
1904 рік
390 Свідоцтва про закінчення училища. Копії 19 грудня 1898 – 12 березня 1904 206
391 Рапорти викладачів училища про від’їзд з Миколаєва під час канікул 20 лютого – 02 грудня 1904 46
392 Формулярні списки чиновників училища; поіменний список службовців училища за 1904 рік; листування з фінансових питань 12 січня – 22 грудня 1904 49
393 Програма благодійних вечорів, які були підготовлені учнями училища на користь Червоного Хреста, на потреби армії та флоту. Листування про проведення благодійних вечорів, перездачу іспитів, з фінансових питань 11 січня – 16 грудня 1904 71
394 Розклад іспитів і репетицій в училищі за 1903-1904 навчальний рік   2
395 Прибутково-видаткові документи училища (квитанції, відомості та ін.) 09 січня – 21 грудня 1904 91
396 Списки учнів, навчання яких оплатила міська управа, екзаменаційні відомості 20 лютого – 09 жовтня 1904 50
397 Листування з управлінням безкоштовних читальнь-бібліотек Миколаївського опікунства про народну тверезість, про дозвіл на видавання книг і журналів додому 27 березня – 08 грудня 1904 9
398 Маніфест Миколи II про пільги. дарунки в день хрещення спадкоємця Олексія Миколайовича 11 серпня 1904 14
399 Припис піклувальника Одеського учбового округу про заходи з боротьби з епідемією холери, про заборону учнівських заворушень. Листування з інспектором народних училищ про конкурс робіт з малювання, креслення і моделювання при імператорській Академії мистецтв 28 січня 1897 – 27 грудня 1905 29
400 Звіт про стан класу ручної праці; екзаменаційні списки учнів за 1904-1905 навчальний рік   29
401 Відомості обліку уроків, на яких були відсутні викладачі, за I квартал 1905 року, поіменний список службовців училища за 1905 рік, рапорти вчителів про від’їзд з Миколаєва під час канікул 16 травня – 12 жовтня 1905 21
402 Статистичний звіт про стан училища за 1905 рік, кошторис господарських витрат за 1897-1899 роки, формулярні списки вчителів 10 січня – 23 серпня 1905 83
403 Списки учнів, відрахованих із середніх учбових закладів за політичну неблагонадійність, без права вступу, екзаменаційні списки і прохання учнів про переведення до наступного класу 06 лютого – 24 жовтня 1905 66
404 Прибутково-видаткові документи (відомості, квитанції та ін.) 24 червня – 30 грудня 1905 49
405 Списки учнів училища за 1905 рік. Копія атестату Ципріса В.М. (Циприса В.М.) про закінчення училища 02 червня – 01 листопада 1905 18
406 Відомості успішності та поведінки учнів шостого класу за 1904-1905 навчальний рік   112
1906 рік
407 Кошторис прибутків і витрат коштів училища за 1906 рік   16
408 Договір про оренду будинку для училища, листування про підписку на газети і журнали наукового змісту, положення про стипендії імені почесного громадянина І.І. Іванова (И.И. Иванова) 09 січня – 19 грудня 1906 86
409 Відомості успішності та поведінки учнів першого класу за 1905-1906 навчальний рік   129
410 Листування про проходження служби чиновниками училища 14 січня – 18 листопада 1906 36
411 Статистичні відомості про стан училища за 1906 рік, формулярні списки викладачів, протокол засідань педагогічної ради 18 квітня – 27 листопада 1906 50
412 Листування з інспектором народних училищ Херсонської губернії 20 січня – 08 грудня 1906 75
1907 рік
413 Поіменний список службовців, відомість обліку уроків, на яких були відсутні викладачі за II півріччя 1906-1907 навчального року 12 березня – 19 листопада 1907 13
414 Списки учнів, екзаменаційна відомість за 1906-1907 навчальний рік   44
415 Статистичні відомості про стан училища за 1907 рік, формулярні списки викладачів 02 серпня – 20 грудня 1907 17
416 Прибутково-видаткові документи училища (квитанції, відомості) 11 грудня 1906 – 29 грудня 1907 114
417 Справа про заборону учнівських політичних організацій і відрахування з училища без права вступу політично неблагонадійних учнів 28 червня 1906 – 24 грудня 1907 37
418 Розклад випускних іспитів за 1906-1907 роки   2
419 Кошторис надходжень і витрат коштів училища 1907 рік   16
1908 рік
420 Кошторис витрат на утримання міських училищ на 1908 рік   28
421 Екзаменаційні відомості, списки учнів, атестати про закінчення училища за 1907-1908 навчальний рік (копії)   45
422 Нагородний список вчителя закону Зеньчевського П.Т. (Зеньчевского П.Т.) 24 січня 1908 5
423 Обіжники директора народних училищ Херсонської губернії про попередження розповсюдження революційних ідей серед учнів, припис інспектора народних училищ Херсонської губернії про відбір малюнків учнів для конкурсу в Академії мистецтв (копії) 24 січня – 22 грудня 1908 18
424 Протоколи засідань педагогічної ради 15 серпня 1903 – 15 грудня 1908 134
425 Статистичні відомості про стан училища за 1908 рік, поіменний список службовців і формулярні списки викладачів 20 червня – 21 жовтня 1908 24
426 Прибутково-видаткові документи училища, списки учнів за 1908 рік 05 січня – 31 грудня 1908 121
1909 рік
427 Статистичний звіт про стан училища за 1909 рік, формулярні списки викладачів, списки учнів, які здали екзамен екстерном, списки навчальних закладів, де безкоштовно навчаються і отримують стипендії нащадки уродженців м. Севастополь 01 вересня – 5 листопада 1908 45
428 Відомості успішності і поведінки учнів першого класу за 1908-1909 навчальний рік   128
429 Звіт про стан класу ручної праці за 1908-1909 навчальний рік   3
1910 рік
430 Відомості обліку уроків, на яких були відсутні викладачі, за 1909-1910 навчальний рік   4
431 Устав пенсійної каси, закон про відрахування в казну частини платні вчителів (копії) 09 листопада 1910 11
432 Листування з директором народних училищ Херсонської губернії з фінансових питань 08 січня – 29 грудня 1910 124
433 Списки учнів за 1910 рік, навчання яких оплачувала міська управа; екзаменаційні відомості за 1909-1910 навчальний рік   48
434 Прибутково-видаткові документи, формулярні списки і прохання про прийняття на службу викладачів 01 грудня 1902 – 27 жовтня 1910 20
435 Листування про проходження служби чиновниками повітового училища   27
436 Статистичний звіт і відомості про стан училища за 1910 рік   27
437 Протокол засідання педагогічної ради, розклад екзаменів і репетицій в училищі на 1909-1910 навчальний рік   4
438 Обіжники піклувальника Одеського навчального округу про попередження і боротьбу з інфекційними захворюваннями (холерою, чумою), необхідність повідомлення про випадки самогубства серед учнів (копії) 08 січня – 28 грудня 1910 85
439 Відомості успішності та поведінки учнів першого класу за 1909-1910 навчальний рік   148
1911 рік
440 Протоколи засідань педагогічної ради, листування про організацію паралельних класів училища, про предметну систему викладання в училищі, про святкування 200-річчя з дня народження М.В. Ломоносова (М.В. Ломоносова) 19 жовтня 1910 – 07 грудня 1911 102
441 Свідоцтва про закінчення училища В. Жигминським (В. Жигминским) і М. Сиротой (М. Сиротой) (в справі є фото) 03 травня – 27 жовтня 1911 31
442 Листування про проходження служби чиновниками училища 12 серпня – 12 листопада 1911 7
443 Статистичні звіти про стан училища і дворічні педагогічні курси при училищі за 1911 рік   13
444 Кошторис прибутків і видатків коштів за 1911 рік   16
445 Звіт про стан класу ручної праці при училищі за 1911 рік   2
446 Розклад уроків в училищі за 1911-1912 навчальний рік   3
447 Відомості обліку уроків, на яких були відсутні викладачі, за II півріччя 1910-1911 навчальний рік, прохання викладачів про надання відпусток 04 лютого – 09 грудня 1911 26
448 Відомості про успішність і поведінку учнів шостого класу за 1910-1911 навчальний рік   1
449 Протоколи засідань педагогічної ради 11 січня 1909 – 03 червня 1911 82
450 Відомість про успішність і поведінку учнів першого класу за 1910-1911 навчальний рік   170
451 Прибутково-видаткові документи училища, списки учнів, батьків яких звільнили від сплати за навчання 06 листопада 1910 – 22 грудня 1911 124
1912 рік
452 Відомості про успішність і поведінку учнів першого класу за 1911-1912 навчальний рік   167
453 Листування с директором народних училищ Херсонської губернії з фінансових питань, про витрати на утримання вищих народних училищ в 1912 році 03 січня – 31 грудня 1912 155
454 Статистичний звіт про стан училища за 1912 рік, розклад іспитів і репетицій в училищі, звіт про стан класу ручної праці за 1911-1912 навчальний рік   41
455 Протоколи засідань ради педагогічних курсів, відомість про розподіл осіб, які закінчили педагогічні курси 12 січня – 29 жовтня 1912 26
456 Справа про підготовку учнів-гімнастів, загальні вимоги до гімнастів 13 червня – 13 грудня 1912 34
457 Протоколи засідань педагогічної ради 27 лютого – 19 грудня 1912 23
458 Листування про участь викладачів училища у Всеросійській гігієнічній виставці, про надання інформації про результати медичного огляду учнів, про відкриття всеросійської підписки на створення пам’ятника М.Ю. Лермонтову (М.Ю. Лермонтову) в Пензі і будинку-музею В.Г. Бєлінського (В.Г. Белинского) в м. Чембар 16 січня – 04 грудня 1912 93
459 Списки учнів, екзаменаційні відомості за 1911-1912 навчальний рік, свідоцтва про закінчення училища (є фото) 16 січня – 04 грудня 1912 57
1913 рік
460 Кошторис прибутків і видатків училища, реєстр бухгалтерських документів, список викладачів з зазначенням чину. Том 1 13 січня – 30 червня 1913 301
460а Кошторис прибутків і видатків училища, реєстр бухгалтерських документів, список викладачів з зазначенням чину. Том 2 13 січня – 30 червня 1913 243
461 Свідоцтва про закінчення училища (копії) 24 квітня 1904 – 21 червня 1913 198
462 Справа про реорганізацію міського шестикласного училища в Вище початкове училище і відкриття в зв’язку з цим паралельних класів, збільшення окладів викладачам, програма святкування 200-річчя Полтавської битви 11 лютого – 21 серпня 1913 17
463 Протоколи засідань педагогічної ради 24 серпня 1911 – 24 червня 1914 157
464 Прибутково-видаткові документи (кошториси, відомості), екзаменаційні відомості за 1913-1914 навчальний рік, список викладачів училища. Том 1 28 січня – 01 грудня 1914 244
464а Прибутково-видаткові документи (кошториси, відомості), екзаменаційні відомості за 1913-1914 навчальний рік, список викладачів училища. Том 2 28 січня – 01 грудня 1914 264
464б Прибутково-видаткові документи (кошториси, відомості), екзаменаційні відомості за 1913-1914 навчальний рік, список викладачів училища. Том 3 28 січня – 01 грудня 1914 246
1915 рік
465 Фінансовий звіт за 1914 рік, прибутково-видаткові документи (кошторис, відомості), свідоцтва про закінчення училища. Том 1 01 січня – 01 червня 1915 208
465а Фінансовий звіт за 1914 рік, прибутково-видаткові документи (кошторис, відомості), свідоцтва про закінчення училища. Том 2 01 січня – 01 червня 1915 219
1916 рік
466 Кошторис на утримання училища, інформація про зміни, які відбулися в складі училища, реєстр бухгалтерських документів, відомості на видачу утримання викладачам за 1916 рік. Том 1   318
466а Кошторис на утримання училища, інформація про зміни, які відбулися в складі училища, реєстр бухгалтерських документів, відомості на видачу утримання викладачам за 1916 рік. Том 2   289
466б Кошторис на утримання училища, інформація про зміни, які відбулися в складі училища, реєстр бухгалтерських документів, відомості на видачу утримання викладачам за 1916 рік. Том 3   150
1917 рік
467 Протоколи засідань педагогічної ради I Вищого початкового училища 25 липня 1914 – 19 грудня 1917 232
468 Прибутково-видаткові документи (кошториси, відомості, квитанції), відомості обліку уроків на яких були відсутні викладачі, екзаменаційні відомості, реєстр бухгалтерських документів за 1917 рік. Том 1   271
468а Прибутково-видаткові документи (кошториси, відомості, квитанції), відомості обліку уроків на яких були відсутні викладачі, екзаменаційні відомості, реєстр бухгалтерських документів за 1917 рік. Том 2   243
1918 рік
469 Списки службовців I Вищого початкового училища за 1918 рік   21
470 Звіт про діяльність училища, алфавітний список учнів за 1917 рік   35
1922 рік
471 Роботи учнів з малювання, біології і креслення за 1922 рік   20
1912 рік
472 Списки службовців училища, формулярні списки викладачів, прохання про прийняття на службу і звільнення 16 січня – 24 листопада 1912 35
1913 рік
473 Формулярні списки викладачів училища 14 червня – 12 листопада 1913 34

1914 рік
474 Формулярні списки викладачів училища 20 січня – 01 березня 1914 27
1915 рік
475 Листування з директором народних училищ Херсонської губернії з особового складу, формулярні списки викладачів училища 20 квітня – 12 листопада 1915 27
1918 рік
476 Формулярний список, атестат про закінчення Миколаївського учительського інституту, свідоцтво про прибуття для відбування військової повинності учителя Дроздовського С.Х. (Дроздовского С.Х.) 22 жовтня – 10 грудня 1918 11
1919 рік
477 Формулярні списки службовців училища 04 квітня 1919 21
1916 рік
478 Формулярний список учителя Юрінка І. Я. (Юринка И.Я.) 01 січня 1916 4
Особовий склад учнів
479 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «А» 06 серпня 1893 – 09 серпня 1917 20
480 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «Б» 04 серпня 1897 – 17 серпня 1917 52
481 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «В» 03 серпня 1912 – 22 серпня 1917 28
482 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «Г» 21 жовтня 1887 – 09 серпня 1917 51
483 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «Д» 29 червня 1892 – 19 серпня 1819 15
484 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «З» 08 серпня 1905 – 06 серпня 1918 23
485 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «И» 04 серпня 1909 – 01 жовтня 1919 6
486 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «К» 13 серпня 1902 – 11 серпня 1916 75
487 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «Л» 31 грудня 1903 – 18 серпня 1914 31
488 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «М» 23 серпня 1904 – 17 серпня 1918 36
489 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «Н» 07 серпня 1879 – 04 січня 1918 16
490 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «О» 27-30 липня 1903 4
491 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «П» 03 серпня 1907 – 13 вересня 1919 22
492 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «Р» 25 серпня 1899 – 13 серпня 1908 49
493 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «С» 14 жовтня 1908 – 09 серпня 1914 38
494 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «Т» 29 травня 1889 – 08 травня 1917 16
495 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «У» 31 червня 1908 – 20 серпня 1918 11
496 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «Ф» 13 липня 1898 – 29 червня 1915 23
497 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «Х» 08 листопада 1898 – 08 серпня 1907 6
498 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «Ц» 14 червня 1888 – 21 грудня 1897 2
499 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «Ч» 04 вересня 1907 – 26 червня 1915 13
500 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «Ш» 03 серпня 1901 – 30 серпня 1919 44
501 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «Щ» 05-19 серпня 1917 3
502 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «Э» 06-18 липня 1916 4
503 Прохання про прийом в училище, метричні виписки учнів, літера «Ю» 08 липня 1904 2
504 Свідоцтва учнів про закінчення училища (є фото) 04 червня 1913 3
Батьківський комітет Миколаївського першого вищого навчального училища
1917 рік
505 Протоколи засідань батьківського комітету, прохання про звільнення учнів від плати за навчання 19 вересня 1917 – 11 серпня 1918 185
506 Фінансовий звіт училища за 1917 рік, підписні листи для добровільного пожертвування малозабезпеченим учням; прибутково-видаткові документи училища (відомості, квитанції) 07 жовтня 1917 – 15 вересня 1919 160
1918 рік
507 Протоколи засідань батьківського комітету, прохання про звільнення від плати за навчання 08 вересня 1918 – 22 жовтня 1919 174
1868 рік
508 Прохання і свідоцтва меламедів про дозвіл на викладання єврейської віри 09 січня – 07 жовтня 1868 48
1899 рік
509 Справа про святкування в Миколаєві 100-річчя з дня народження О.С. Пушкіна (А.С. Пушкина) 22 березня 19 липня 1899 12
1918 рік
510 Протоколи засідань батьківського комітету, прибутково-видаткові відомості, листування з фінансових питань 01 січня – 17 грудня 1918 129
511 Свідоцтва учнів про закінчення училища (є фото) 31 травня 1918 70
512 Архівний опис за 1847-1919 роки   56

До опису внесено 520 (п’ятсот двадцять) справ з № 1 по № 512, в тому числі літерні №№ 89а, 460а, 464а, 464б, 465а, 466а, 466б, 468а.

Опис удосконалений.

Завідувач сектору інформаційних технологій Наталя МУСТЯЦА
00.00.2023

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК
держархіву Миколаївської області
від 00.00.00 № 0