Фонд № 039 / Опис № 1

Науково-довідковий апарат
Описи фондів давніх актів (періоду до 1917 р.)
Описи фондів колишнього партійного архіву
Описи фондів радянського періоду та періоду незалежності України


Державний архів Миколаївської області

Новобузьке сільське управління

м. Новий Буг
Новобузької волості
Херсонського повіту
Херсонської губернії

Фонд № 39
Опис № 1
справ постійного зберігання

1893, 1901-1919

Новобузьке сільське управління ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор державного архіву
Миколаївської області
Наталія КОЛЕСНИК
27.03.2023 р.

Фонд № 39
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1893, 1901-1919 роки

№ з\п Заголовок справи Крайні дати Кількість аркушів
1893 рік
1 Щоденник збирача податей Новобузького сільського управління на 1893 рік   2
1896 рік
2 Вибула
1900 рік
3 Вибула
1901 рік
4 Виконавчі листи про стягнення борів з селян Гоменюка Якова та Болюбаша Семена 30 січня – 12 грудня 1901 3
1902 рік
5 Виконавчий лист про стягнення боргу з селянина Сухорукова Петра 16 січня 1902 1
1905 рік
6 Вибула
7 Вибула
8 Присуди сходів сільського товариства 06 лютого – 25 вересня 1905 8
1906 рік
9 Вибула
10 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Хамули П.К. 28 жовтня 1906 – 24 січня 1917 18
10 а Вибула
11 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Святелика Г.К. 20 лютого 1906 – 12 лютого 1918 13
1907 рік
12 Вибула
13 Виконавчий лист про стягнення боргу з селянина Паламаря Данила, опис його майна 27 червня 1907
09 грудня 1908
10
1908 рік
14 Виконавчий лист про стягнення боргу з міщанина Своєцького М., опис його майна 09 грудня 1908 4
15 Виконавчий лист про стягнення боргу з селян Куни і Меєра Теплицьких 10 квітня 1908 – 10 червня 1914 11
16 Виконавчий лист про стягнення боргу з селянки Ткаченко Мотрони 20 грудня 1908 2
17 Вибула
1909 рік
18 Виконавчі листи про стягнення боргів за позиками з селян м. Новий Буг 14 квітня 1909 – 26 лютого 1910 12
19 Вибула
20 Вибула
21 Виконавчі листи про стягнення борів з селян Шевелякова Василя та Скляра Григорія 06 травня – 13 серпня 1909 2
22-33 Вибули
1910 рік
34 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Шепеля Г.П. 04 грудня 1910 – 25 березня 1916 7
35-44 Вибули
45 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Івершина Д.І. 04 листопада 1910 – 31 грудня 1914 7
46 Справа про стягнення боргу з селянина Сокуряна Василя 07 березня 24 вересня 1910 9
47 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Носенка П.Г. 24 вересня 1910 – 16 жовтня 1914 6
48 Виконавчі листи про стягнення боргів за позиками з селян м. Новий Буг 08 березня 1910 – 14 серпня 1911 7
49 Виконавчий лист про стягнення боргу з селянина Грицая Сили 26 березня 12 грудня 1908 3
50 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Воротинцева П.С. 02 грудня 1910
08 лютого 1917
21
51 Присуди сходів сільського товариства про встановлення опіки над майном та сиротами померлих селян м. Новий Буг, описи та облікові акти на майно сиріт 03 грудня 1911
01 грудня 1915
19
52 Справа про встановлення опіки над майном та сиротою померлого Похили Г.Я. 02 листопада 1910 – 23 листопада 1917 16
1911 рік
53 Виконавчі листи про стягнення боргів за позиками з селян м. Новий Буг 01 березня 17 вересня 1911 20
54 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Лихолата В.Я. 06 серпня 1911 – 28 квітня 1913 2
55 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Бутенка Г.І. 01 серпня 1911 – 24 січня 1916 10
56 Справа про стягнення боргу з селянина Грицая С.П. 10 січня 1911 – 16 грудня 1913 2
57 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Мишеніна П.К. 06 квітня 1911 – 15 жовтня 1918 15
58 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Чорного А.Я. 27 травня 1913
05 грудня 1917
2
59 Вибула
60 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Цеми П.Є. 29 вересня 1911 – 17 жовтня 1917 21
61 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Дергачьова Д.Т. 04 липня 1911 – 24 січня 1916 18
61 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Греся С.С. 06 серпня 1911
08 липня 1914
6
63-77 Вибули
1912 рік
77а-98а Вибули
1913 рік
99-112 Вибули
1914 рік
113-125 Вибули
1915 рік
126-133 Вибули
1916 рік
134-141 Вибули
1917 рік
142 Вибула
143 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Баранця О.П. 02 листопада 1911
03 березня 1917
21
144 Вибула
145 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Демиденка В.М. 12 травня 1913 – 20 лютого 1917 11
146 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Синька Л.С. 18 січня 1910 – 23 листопада 1917 23
147 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлих селян м. Новий Буг 28 січня 1918 – 15 травня 1919 54
148-149 Вибули
150 Виконавчі листи про стягнення боргів за позиками з селян м. Новий Буг 01 липня 1916 – 29 листопада 1916 10
151-154 Вибули
155 Архівний опис за 1893-1898, 1900-1902, 1905-1918 роки 6
156 Архівний опис за 1893, 1901-1919 роки 8

До опису внесено 37 (тридцять сім) справ з № 1 по № 156.

Опис удосконалено: провідний документознавець Юлія ДУРЛЕСКУ

13.03.2023 р.

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК
держархіву Миколаївської області
від 24.03.2023 р. № 3

В опису пронумеровано 7 (сім) аркушів.

Провідний документознавець Юлія ДУРЛЕСКУ
13.03.2023 р.