Фонд № 038 / Опис № 1

Науково-довідковий апарат
Описи фондів періоду до 1917 р.
◦ ◦ Фонд № 38 “Новоочаківське сільське управління”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1897-1919 роки

№ з\п Заголовок справи Крайні дати Кількість аркушів Примітки
1897 рік
1 Окладна книга Новоочаківського сільського управління за 1897-1900 роки 52
1899 рік
2 Списки селян с. Новоочаків, оподатковуваних продовольчим та насіннєвим збором, отримавших грошову позику та насіння із громадських коштів 18 листопада 1899 – 12 березня 1908 105
3 Списки недоїмників з оплати орендованих казенно-оброчних земельних ділянок за 1899-1900 роки 12
1902 рік
5 Присуди сходів сільського товариства, листування з Володимирівським волосним правлінням про вибори збирачив податей, про порядок ведення діловодства в сільському управлінні 23 січня 1902 – 12 листопада 1903 34
6 Обіжник Херсонської губернської управи про ознайомлення землевласників Херсонської губернії з прийнятими губернською оцінювальною комісією загальними підставами нової оцінки земель.
Книга обліку опікунів над майном та сиротами померлих селян по сільському управлінню
22 грудня 1902 – 05 березня 1903 18
1903 рік
7 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Шульженка Якова 27 лютого 1903 – 28 грудня 1916 7
8 Книга присудів сільского сходу Новоочаківського сільського товариства 04 січня 1903 – 05 січня 1904 27 мікро-
фотокопія
1904 рік
9 Обіжник Херсонської губернської управи про порядок використання страхових листків. Присуди сходів сільського товариства, окладні листи Херсонської земської управи по земським зборам з нерухомого майна, листування з Володимирівським волосним правлінням про збір податків, постачання коней для армії та інш. 19 листопада 1903 – 17 жовтня 1904 31
10 Список платників поземельних пайових зборів на 1904 рік 14
1905 рік
11 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Сливки І.Є. 10 травня 1905 – 10 грудня 1915 5
12 Обіжники департаменту загальних справ МВС про порядок звернення посадових осіб з листами та пропозиціями на ім’я царя, листування з Володимирівським волосним правлінням про землекористування і військову повинність, присуди сходів сільського товариства про опіку та піклування 23 січня – 11 грудня 1905 48
13 Книга присудів сільского сходу Новоочаківського сільського товариства 09 березня 1905 – 05 червня 1906 88 мікро-
фотокопія
1907 рік
14 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Яровенка Ю.М. 26 травня 1907 – 26 липня 1911 22
15 Книга присудів сільского сходу Новоочаківського сільського товариства 04 січня – 18 грудня 1907 54 мікро-
фотокопія
1908 рік
16 Книга присудів сільского сходу Новоочаківського сільського товариства 15 січня – 30 грудня 1908 64 мікро-
фотокопія
1909 рік
17 Книга присудів сільского сходу Новоочаківського сільського товариства 09 січня – 15 серпня 1909 98 мікро-
фотокопія
18 Опис майна селян, які не внесли орендну плату за землю 20 жовтня 1909 – 29 грудня 1910 44
1910 рік
19 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Паська А.П. 23 листопада – 02 січня 1912 7
20 Присуди сходів сільського товариства про затвердження списку осіб, які мають право голосу на сході 09 січня – 17 травня 1910 9
21 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлої Єрофенко Устини 24 вересня 1910 – 08 грудня 1912 9
22 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Сульженка І.І. 12 квітня – 22 липня 1912 8
23 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Яровенка Н.А. 17 січня 1912 – 13 листопада 1913 16
1913 рік
24 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Даниленка Г.П. 25 травня 1906 – 10 листопада 1913 7
25 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Собки В.О. 30 березня 1913 – 23 грудня 1919 20
1915 рік
26 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Бевзюка Павла 08 лютого 1915 – 29 грудня 1919 7
27 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Яровенка Ф.М. 12 травня 1915 – 28 грудня 1916 18
1918 рік
28 Справа про встановлення опіки над майном та сиротами померлого Паська Д.М. 23 вересня 1918 – 31 грудня 1919 4
29 Листування з Володимирівським волосним правлінням про опіку та піклування, виконання військової повинності і додаткового десятинного збору 09 травня 1902 – 30 серпня 1909 6
* * *
30 Архівний опис за 1897-1919 роки 1

До опису внесено 29 (двадцять дев’ять) справ з № 1 по № 30, № 4 – пропущений.