Фонд № 250 / Опис № 5

Науково-довідковий апарат
Описи фондів періоду до 1917 р.
Описи фондів колишнього партійного архіву
Описи фондів радянського періоду та періоду незалежності України


За реєстром № 411
Державний архів Миколаївської області
Головне тюремне управління Міністерства юстиції
Миколаївська каторжна тюрма № 2
м. Миколаїв
Херсонського повіту
Херсонської губернії

Фонд № 250
Опис № 5
справ постійного зберігання

1917-1921

Миколаївська каторжна тюрма № 2 ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор державного архіву
Миколаївської області
Наталія КОЛЕСНИК
30.10.2023 р.

Фонд № 250
Опис № 5
справ постійного зберігання
за 1917 – 1921 роки

№ з\п Заголовок справи Крайні дати Кількість аркушів Примітка
Справи засуджених громадян
1919 рік
1 Аврамов Петро Пилипович (Аврамов Петр Филиппович) 03 лютого 1919 – травень 1919 5
2 Агафонов Олександр Іванович (Агафонов Александр Иванович) 07-16 червня 1919 3
3 Адабаш Федор Артемович (Адабаш Фёдор Артёмович) 25 травня 1919 5
4 Акулєвич Олександр Омелянович (Акулевич Александр Емельянович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
5 Александров Володимир Єремійович (Александров Владимир Еремеевич) 21 червня – 21 вересня 1919 23
Александрович Шльома Фройлович (Александрович Шлема Фройлович) 14 червня – 05 серпня 1919 7
6 Алексєєв Валентин Аполонович (Алексеев Валентин Аполлонович) 24-30 червня 1919 2
7 Алексєєв Іван Павлович (Алексеев Иван Павлович) 19-20 червня 1919 4
8 Алєксєєнко Полікарп Гордійович (Алексеенко Поликарп Гордеевич) 20 червня – 2 липня 1919 1
9 Альохін Олександр Савелійович (Алёхин Александр Савельевич) 27 серпня – 20 жовтня 1919 3
10 Анастасьєв Папа Іванович (Анастасьев Папа Иванович) 15 квітня – 14 жовтня 1919 10
11 Андрєєв Ємельян Михайлович (Андреев Емельян Михайлович) 19-20 липня 1919 4
12 Андрієвський Василь Михайлович (Андриевский Василий Михайлович) 07-15 липня 1919 4
13 Андрієвський Єпіфан Васильович (Андриевский Епифан Васильевич) 09 липня – 04 серпня 1919 39
14 Андріянов Олексій Володимирович (Андриянов Алексей Владимирович) 03 червня – 02 серпня 1919 1
15 Анісков Петро Михайлович (Анисков Петр Михайлоивч) 16-19 липня 1919 3
16 Антіпов Захарій Захарович (Антипов Захарий Захарович) 24 березня – 04 липня 1919 1
17 Антонов Степан Никифорович (Антонов Степан Никифорович) 03-04 липня 1919 2
18 Антонов Степан Никифорович (Антонов Степан Никифорович) 09 липня
02 березня 1919
18
19 Ануфрієв Володимир Степанович (Ануфриев Владимир Степанович) 05 серпня 11 серпня 1919 1
20 Апостолов Олександр Дмитрович (Апостолов Александр Дмитриевич) 16 липня 1919 1
21 Апреян Семен Каспарович (Апреян Семен Каспарович) 28-30 жовтня 1919 3
22 Аркуш Григорій Ілліч (Аркуш Григорий Ильич) 04 червня
26 липня 1919
3
23 Асєєв Кузьма (Асеев Кузьма) 27 березня 1919 2
24 Ассауленко Петро Данилович (Ассауленко Петр Данилович) 27 червня
31 липня 1919
2
25 Астаф’єв Еммануїл Родіонович (Астафьев Эммануил Родионович) 06-13 березня 1919 2
26 Афанасьєв Григорій Назарович (Афанасьев Григорий Назарович) 18 березня 1919 2
27 Афанасьєв Микола Назарович (Афанасьев Николай Назарович) 05 червня 1919 5
28 Бабанін Семен Олександрович (Бабанин Семен Алекандрович) 03 вересня 1919
06 січня 1920
11
29 Бабанін Семен Олександрович (Бабанин Семен Александрович) 13-22 березня 1919 6
30 Бабін Яков Григорович (Бабин Яков Григорьевич) 08 березня 1919 23
31 Бабишкін Степан Федорович
(Бабышкин Стеан Фёдорович)
03-16 березня 1919 3
32 Бадавський Яков Михайлович (Бадавский Яков Михайлович) 28 березня
09 квітня 1919
1
33 Бадіон Ігнат Федорович (Бадион Игнат Федорович) 01 серпня
21 вересня 1919
2
34 Байда Степан Іванович (Байда Степан Иванович) 15-23 червня 1919 2
35 Баєвська Марія Пилипівна (Баевская Мария Филипповна) 10-11 серпня 1919 1
36 Балай Михайло Михайлович (Балай Михаил Михайлович) 27 лютого
04 червня 1919
8
37 Балан Порфірій Прокопович (Балан Порфирий Прокофьевич) 19 червня
09 липня 1919
1
38 Баланенко Єфрем Іванович (Баланенко Ефрем Иванович) 24 лютого 1919 4
39 Балдаков Степан Федорович (Балдаков Степан Фёдорович) 10 серпня 18 вересня 1919 2
40 Баличов Михайло Платонович (Балычев Михаил Платонович) 03-11 червня 1919 2
41 Абрахман Баран (Абрахман Баран) 25 липня
25 вересня 1919
6
42 Бараненко Василь Степанович (Бараненко Василий Степанович) 13 березня
23 жовтня 1919
38
43 Баранецький Павло Мар’янович (Баранецкий Павел Марьянович) 21 травня 1919 18 січня 1920 11
44 Барбарський Ігнатій Денисович (Барбаркий Игнатий Денисович) 27 червня 18 серпня 1919 23
45 Барвінський Антон Андрійович (Барвинский Антон Андреевич) 23 січня 1919 1
46 Барвінський Павло Андрійович (Барвинский Павел Андреевич) 23 січня
22 березня 1919
4
47 Барташев Андрій (Барташев Андрей) 23 січня 1919 1
48 Баришев Андрій Григорович (Баришев Андрей Григорьевич) 21 червня
02 липня 1919
4
49 Бевзенко Агафья Харитонівна (Бевзенко Агафия Харитоновна) 30 червня
03 липня 1919
3
50 Береженко [Мереженко] Євдокія Минівна (Береженко [Мереженко] Евдокия Миновна) 21-22 липня 1919 1
51 Берестецький Йосип Аронович (Берестецкий Иосиф Аронович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
52 Безбожний Володимир Григорович (Безбожный Владимир Григорьевич) 08 вересня 17 листопада 1919 10
53 Бездонний Іван Юхимович (Бездонный Иван Єфимович) 10 жовтня 1919 10
54 Безпольотов Микола Артемович (Безполётов Николай Артемович) 31 січня
26 травня 1919
14
55 Безпрозванний Мойсей Захарович (Безпрозванный Моисей Захарович) 06 березня 1919 2
56 Бєла Євдокія Іванівна (Белая Евдокия Ивановна) 23-25 липня 1919 2
57 Бєлецький Павло Семенович (Белецкий Павел Семенович) 20-28 липня 1919 3
58 Бєліков Борис Якимович (Беликов Борис Акимович) 18-20 липня 1919 2
59 Бєліков Борис Якимович (Беликов Борис Акимович) 31 червня
09 серпня 1919
2
60 Бєлобжевський Станіслав Миколайович (Белобжевский Станислав Николаевич) 15 листопада 1919
21 грудня 1919
4
61 Бєлоконь Єфросинія Сергіївна (Белоконь Ефросиния Сергеевна) 17 червня 17 листопада 1919 12
62 Бєлоножко Євдокія Пилипівна (Белоножко Евдокия Филипповна) 27-28 липня 1919 2
63 Бєлоус Петро Захарович (Белоус Петр Захарович) 11 жовтня 1918 15 липня 1919 4
64 Бєлоусов Василь Семенович (Белоусов Василий Семенович) 17-19 червня 1919 2
65 Бєлоусов Василь Семенович (Белоусов Василий Семенович) 02-11 серпня 1919 1
66 Бєлоусов Григорій Савич (Белоусов Григорий Саввич) 11 грудня 1917 11 червня 1919 2
67 Бєляєв Сергій Миколайович (Беляев Сергей Николаевич) 03 липня
09 серпня 1919
2
68 Бень Петро Гаврилович (Бень Петр Гаврилович) 22 вересня 1919 8
69 Береговой Пантелій Іванович (Береговой Пантелей Иванович) 04-11 березня 1919 2
70 Бец Олександр Адамович (Бец Александр Адамович) 14 грудня 1919 29
71 Бец Олександр Адамович (Бец Александр Адамович) 05 вересня
22 жовтня 1919
4
72 Бізунков Павло Дмитрович (Бизунков Павел Дмитриевич) 27 червня
09 липня 1919
3
73 Бізюкін Іван (Бизюкин Иван) 16 квітня 1919 2
74 Благін Тимофій Єрмолайович (Благин Тимофей Ермолаевич) 02-11 серпня 1919 1
75 Блінов Олександр Олексійович (Блинов Александр Алексеевич) 11 серпня 18 вересня 1919 9
76 Бобріков Гаврило Григорович (Бобриков Гавриил Григорьевич) 31 травня 1917 1
77 Бобирь Антон Іванович (Бобырь Антон Иванович) 11 лютого 1919 3
78 Богатиренко Андрій Анісимович (Богатыренко Андрей Анисимович) 23 жовтня
08 грудня 1919
14
79 Богданов Роман Олександрович (Богданов Роман Александрович) 17 січня
02 липня 1919
15
80 Богданов Роман Олександрович (Богданов Роман Александрович) 28 серпня 15 вересня 1919 4
81 Богданов Сергій Петрович (Богданов Сергей Петрович) 03-17 липня 1919 2
82 Богомаз Іван Якович (Богомаз Иван Яковлевич) 21-30 вересня 1918 4
83 Богуславська Рівка Срулівна (Богуславская Ривка Срулевна) 10-11 серпня 1919 1
84 Бодіско Василь Дмитрович (Бодиско Василий Дмитриевич) 12 квітня 1919 1
85 Боданов Іларіон Назарович (Боданов Илларион Назарович) 09 квітня 1919 2
86 Бойко Василь Георгійович (Бойко Василий Георгиевич) 10 червня 18 вересня 1919 5
87 Бойко Євдокія Павлівна (Бойко Євдокия Павловна) 10-15 липня 1919 2
88 Бойко Микита Ілліч (Бойко Никита Ильич) 11-28 червня 1919 3
89 Бойченко Петро Сидорович (Бойченко Петр Сидорович) 18 березня
02 травня 1919
5
90 Большов Андрій Федорович (Большев Андрей Фёдорович) 12-14 липня 1919 2
91 Бондаренко Євдокія Несторівна (Бондаренко Евдокия Несторовна) 08 серпня
31 жовтня 1919
8
92 Бондаренко Наталія Петрівна (Бондаренко Наталья Петровна) 24 липня 12 серпня 1919 2
93 Бондирець Никифор Ілліч (Бондирец Никифор Ильич), Зубенко Микита Павлович (Зубенко Никита Павлович), Савченко Андрій Степанович (Савченко Андрей Степанович), Клегацький Павло (Клегацкий Павел) 08-11 березня 1919 4
94 Бондарчук Данило Тарасович (Бондарчук Данил Тарасович) 08-25 квітня 1919 1
95 Бондарь Микола Осипович (Бондарь Николай Осипович) 02 липня
24 серпня 1919
5
96 Боровікова Парасковія Олексіївна (Боровикова Прасковья Алексеевна) 06 серпня 1919 2
97 Борго Марія Кіндратіївна (Борго Мария Кондратьевна) 28 серпня 15 вересня 1919 2
98 Борго Марія Кіндратіївна (Борго Мария Кондратьевна) 15 березня 1919 1
99 Борисов Василь Миколайович (Борисов Василий Николаевич) 22 вересня
09 грудня 1919
7
100 Борисов Микита Іванович (Борисов Никита Иванович), Петренко Єфросинія Тихонівна (Петренко Ефросиния Тихоновна) 20 листопада 1919 7
101 Борохович Абрам Самойлович (Борохович Абрам Самойлович) 26 лютого 1919 4
102 Борохов Григорій Борисович (Борохов Григорий Борисович) 26-29 червня 1919 1
103 Бостан Петро Олександрович (Бостан Петр Александрович) 08-12 квітня 1919 2
104 Браславський Мойша Купович (Браславский Мойша Купович) 25 січня
27 лютого 1919
4
105 Брегер Давид Хацкелевич (Брегер Давид Хацкелевич) 30 червня
06 липня 1919
2
106 Бродський Нейсон Іцкович (Бродский Нейсон Ицкович) 12 квітня
30 травня 1919
2
107 Брусиловський Костянтин Михайлович (Брусиловский Константин Михайлович) 19 липня
01 серпня 1919
1
108 Брюзер Фердінанд Йошерович (Брюзер Фердинанд Иошерович) 06-08 серпня 1919 2
109 Брятко Борис (Брятко Борис) 28 вересня 10 жовтня 1919 3
110 Бутенко Деонисій Григорович (Бутенко Деонисий Григорьевич) 20 червня 12 серпня 1919 2
110а Булінг Степан Якович (Булінг Степан Яковлевич) 26 лютого 1919 6
111 Бутова Варвара Олексіївна (Бутова Варвара Алексеевна) 29 вересня 1919 5
112 Бузіна Анастасія Григорівна (Бузина Анастасия Григорьевна) 10-13 серпня 1919 1
113 Бузикіна Меланія Кузьмівна (Бузыкина Мелания Кузьминична) 21 вересня 1919 2
114 Бурцов Леонід Петрович (Бурцов Леонид Петрович) 28 березня
09 вересня 1919
1
115 Буцький Конон Іванович (Буцкий Конон Иванович) 19-25 червня 1919 2
116 Бученко Парасковія Мойсеївна (Бученко Прасковья Моисеевна) 08 квітня
08 липня 1919
5
117 Бушанський Волька Зілікович (Бушанський Волька Зиликович) 12 квітня 1919 2
118 Буша Іван Дем’янович (Буша Иван Демьянович) 21 червень 11 серпня 1919 1
118а Биковський Пилип Андрійович (Быковский Филипп Андреевич) 10 жовтня 19 грудня 1919 26
119 Бичихін Іван (Бычихин Иван) 15 квітня 1919 2
120 Вагродник Катерина Максимівна (Вагродник Екатерина Максимовна) 11 квітня 1919 2
121 Вагродник Катерина Максимівна (Вагродник Екатерина Максимовна) 22 лютого
06 березня 1919
5
122 Вагродник-Бугрова Катерина Максимівна (Вогродник-Бугрова Екатерина Максимовна) 30 липня 17 серпня 1919 10
123 Вайсман Іцко Зельманович (Вайсман Ицко Зельманович) 22 травня
03 червня 1919
3
124 Вайсман Шлєма Хаймович (Вайсман Шлема Хаймович) 22 січня 1919 2
125 Вакуленко Василь Порфирович (Вакуленко Василий Порфирьевич) 05 червня 10 серпня 1919 3
126 Варшавер Борис Юхимович (Варшавер Борис Ефимович) 16 липня
08 серпня 1919
2
127 Василенко Євфімія Марківна (Василенко Евфимия Марковна) 25 вересня 1919 9
128 Васильєв Іван Петрович (Васильев Иван Петрович) 05-12 червня 1919 2
129 Васильєв Костянтин Іванович (Васильев Констанин Иванович) 23 грудня 1918 12 квітня 1919 4
130 Васильченко Сергій Семенович (Васильченко Сергей Семенович) 02-10 серпня 1919 1
131 Васіна Пелагея Степанівна (Васина Пелагея Степановна) 18-27 липня 1919 2
132 Ващенко Олександра Олександрівна (Ващенко Александра Александровна) 13 березня 1919 5
133 Вельгодська Анна Луківна (Вельгодская Анна Лукинична) 27 липня 12 серпня 1919 1
134 Вербовой Наум Ілльович (Вербовой Наум Ильевич) 19 червня 1919 тільки обкладинка
135 Веселовський Станіслав Вікентійович (Веселовский Станислав Викентиевич) 27 липня 18 серпня 1919 16
136 Відін Олексій Петрович (Видин Алексей Петрович) 31 квітня 1919 8
137 Вінокуров Ізраїль і Вінокуров Абрам (Винокуров Израиль и Винокуров Абрам) 23 березня 1919 3
138 Вінтелєр Еміль Вільгельмович (Винтер Эмиль Вильгельмович) 24-26 липня 1919 2
139 Вірченко Карп Гаврилович (Вирченок Карп Гаврилович) 09-10 грудня 1919 2
140 Вітт Сергій Олександрович (Витт Сергей Александрович) 07-09 липня 1919 2
141 Владимиров Федір (Владимиров Фёдор) 14 квітня 1919 1
142 Власов Костянтин Несторович (Власов Константин Несторович) 24 грудня
24 березня 1919
1
143 Возняк Стефан Сидорович (Возняк Стефан Сидорович) 30 грудня 1918
30 березня 1919
1
144 Возняк Стефан Сидорович (Возняк Стефан Сидорович) 10 жовтня 1919
січень 1920
2
145 Войдат Петро Францович (Войдат Петр Францевич) 30 серпня 1919 5
146 Вогонцов Василь Карпович (Вогонцов Василий Карпович) 27 червня 19 липня 1919 2
147 Волторністов Іван Іванович (Волторнистов Иван Иванович) 28 березня 1919 2
148 Волковицький Григорій Іванович (Волковицкий Григорий Иванович) 20 березня 1919 2
149 Волобуєв Іван Іванович (Волобуев Иван Иванович) 19-23 червня 1919 2
150 Воловодов Іван Юхимович (Воловодов Иван Ефимович) 14-20 червня 1919 2
151 Воловодова Ганна Василівна (Воловодова Анна Васильевна) 14 квітня
20 червня 1919
1
152 Володькіна Агафія Петрівна (Володькина Агафья Петровна) 20 листопада 1918 4
153 Волчанський Родіон Аронович (Волчанский Радион Аронович) 24 липня
08 серпня 1919
6
154 Волчанський Вольф Аронович (Волчанський Вольф Аронович) 29 липня
08  серпня 1919
5
155 Волошин Артем Пилипович (Волошин Артем Филиппович) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
156 Волощук Ісидор Данилович (Волощук Исидор Данилович) 09 червня 1919 2
157 Волинський Лев Анатолійович (Волынский Лев Анатольевич) 19 липня 13 серпня 1919 7
158 Вольберк Зафр Бернардович (Вольберк Зафр Бернардович) 06-11 серпня 1919 1
159 Вонхаль Йосип Йосипович (Вонхаль Иосиф Иосифович) 15 березня
02 липня 1919
20
160 Воскін Герш Іделевич (Воскин Герш Иделевич 07-12 березня 1919 2
161 Воронец Костянтин Полікарпович (Воронець Константин Поликарпович) 12 листопада 1918 1
162 Воронін Петро Дмитрович (Воронин Петр Дмитриевич) 09-10 липня 1919 2
163 Воронін Яків Максимович (Воронин Яков Максимович) 16 липня
05 вересня 1919
12
164 Вороніна Фекла Іванівна (Воронина Фёкла Ивановна) 15-16 грудня 1919 3
165 Воронов Семен Євлампійович (Воронов Семён Евлампиевич) 11-13 серпня 1919 3
166 Воропаєв Ілля Павлович (Воропаев   Илья Павлович) 27 червня
29 липня 1919
5
167 Воскресенський Борис Іларіонович (Воскресенский Борис Илларионовоч) 25 липня 1920
28 жовтня 1921
24
168 Вострухін Олексій Іванович (Вострухин Алексей Иванович) 29 вересня
09 жовтня 1919
3
169 Висоцька Катерина Василівна (Высоцкая Екатерина Васильевна) 15-24 червня 1919 3
170 Габріель Йосип Якович (Габриэль Иосиф Яковлевич) 03-04 липня 1919 1
171 Гаврилаш Георгій Васильович (Гаврилаш Георгий Васильевич) 18-22 червня 1919 5
172 Гавриш Павло Лук’янович (Гавриш Павло Лукьянович) 09-11 серпня 1919 1
173 Гайченко Федор Тихонович (Гайченко Фёдор Тихонович) 19-29 червня 1919 1
174 Галащак В’ячеслав Іванович (Галащак Вячеслав Иванович) 20 червня
02 серпня 1919
2
175 Галіченко Іларіон Олександрович (Галіченко Илларион Александрович) 07-15 серпня 1919 2
176 Галко Петро Іванович (Галко Петр Иванович) 26 червня
01 липня 1919
1
177 Галачкін Федір Іванович (Галачкин Фёдор Иванович) 06-11 серпня 1919 1
178 Галуза Сергій Петрович (Галуза Сергей Петрович) 02 липня 18 серпня 1919 4
179 Гандрабуров Микита Іванович (Гандрабуров Никита Иванович) 17 вересня 11 листопада 1919 23
180 Ганжа Никифор Наумович (Ганжа Никифор Наумович) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
181 Гапоненко Іван Варфоломійович (Гапоненко Иван Варфоломеевич) 12 листопада 1918
31 січня 1919
2
182 Гарачул Афанасій Іванович (Гарачул Афанасий Иванович) 22 лютого
24 листопада 1919
8
183 Гарбман Іцко Мордухович (Гарбман Ицко Мордухович) 15 листопада 1918 4
184 Гарін Василь Петрович (Гарин Василий  Петрович) 16 квітня 1919 2
185 Гарк Олександр Ернестович (Гарк Александр Эрнестович) 07-11 серпня 1919 1
186 Гаршин Михайло Ілліч (Гаршин Михаил Ильич) 19-20 липня 1919 тільки обкладинка
187 Гейк Катерина Дем’янівна (Гейк Екатерина Демьяновна) 30-31 червня 1919 5
188 Гейніков Пилип Антонович (Гейников Филипп Антонович) 30 червня 1919 2
189 Гейтус Йосип Адамович (Гейтус Иосиф Адамович) 27 червня 15 серпня 1919 3
190 Гельман Наум Ілліч (Гельман Наум Ильич) 25 серпня
27 вересня 1919
13
191 Гельман Наум Гілевич (Гельман Наум Гилевич) 27 січня
27 травня 1919
9
192 Геніков Пилип Антонович (Геников Филипп Антонович) 27 лютого 1919 1
193 Генік Герш Мойсейович (Геник Герш Моисеевич) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
194 Герасимов Дмитро Іванович (Герасимов Дмитрий Иванович) 05 лютого
05 серпня 1919
1
195 Геркус Давид Абрамович (Геркус Давид Абрамович) 06 березня 1919 1
196 Гетьманський Павло Йосипович (Гетманский Павел Иосифович) 06-11 серпня 1919 1
197 Гефт Йосип Давидович (Гефт Иосиф Давидович) 13 березня
02 травня 1919
 14
198 Гецельд Єфрем Мойсейович (Гецельд Ефрем Моисеевич)                                                        18-23 липня 1919 3
199 Гіленко Микола Данилович (Гиленко Николай Данилович) 05 червня
27 вересня 1919
6
200 Гібнер Йосип Діонісович (Гібнер Иосиф Дионисович) 03-30 червня 1919 2
201 Гімельфарб Берк Аронович (Гимельфарб Берк Аронович) 28 серпня
02 жовтня 1919
5
202 Гімранов Халім Адольтинович (Гимранов Халим Адольтинович) 09 листопада 1919 2
203 Гиршфельд Єїл Штулевич (Гиршфельд Еил Штулевич) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
204 Гламаков Федот Дмитрович (Гламаков Федот Дмитриевич) 05-13 серпня 1919 1
205 Гнатюк Петро Ісидорович (Гнатюк Петро Исидорович) 01 червня 16 вересня 1919 8
206 Гнєдаш Іван Григорович (Гнедаш Иван Григорьевич) 13 листопада 1919 1
207 Гованьков Микола Фоміч   (Гованьков Николай Фомич) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
208 Голдун Семен Іванович (Голдун Семён Иванович) 21 липня 14 серпня 1919 3
209 Голенгоф Генріх Карлович (Голенгоф Генрих Карлович) 11 серпня 1919 1
210 Голенко Олександр Гаврилович (Голенко Александр Гаврилович) 21-27 червня 1919 2
211 Головко Ісаак Платонович (Головко Исаак Платонович) 20 січня 1919 2
212 Голубова Неоніла Прохорівна (Голубова Неонила Прохоровна) 18 червня 1919 4
213 Гольденберг Яків Гершкович (Гольденберг Яков Гершкович) 24-26 червня 1919 2
214 Гольдшмідт Арон Менделєвич (Гольдшмидт Арон Менделевич) 28 серпня 1919 2
215 Гольдшмідт Арон Айзек Менделєв (Гольдшмидт Арон Айзек Менделев) 24 червня
24 серпня 1919
4
216 Голяков Яків Прохорович (Голяков Яков Прохорович) 01-10 серпня 1919 1
217 Гончаренко Іван Єфремович (Гончаренко Иван Ефремович) 09-29 червня 1919 7
218 Горбатов Борис Дмитрович (Горбатов Борис Дмитрович) 28 березня 1919 1
219 Горбенко Анісія Григорівна (Горбенко Анисия Григорьевна) 16 червня 19 жовтня 1919 13
220 Горбенко Ліна Опанасівна (Горбенко Лина Афанасьевна) 02 серпня 1919 1
221 Горбман Олена Марківна (Горбман Елена Марковна) 18-19 червня 1919 1
222 Гордєєв Василь Іванович (Гордеев Василий Иванович) 07 листопада
21 грудня 1919
11
223 Гордєєв Яків Іванович (Гордеев Яков Иванович) 10 вересня 11 грудня 1919 3
224 Гордієнко Леонтій Семенович (Гордиенко Леонтий Семенович) 24 липня 1918
31 березня 1919
24
225 Горенко Марія Іллівна (Горенко Мария Ильинична) 08 листопада 1918 14 березня 1919 3
226 Горлай Антоніна Савеліївна (Горлай Антоніна Савельевна) 18-19 липня 1919 2
227 Горовенко Степан Андрійович (Горовенко Степан Андреевич) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
228 Герштейн Герш Юдкович (Герштейн Герш Юдкович) 10 квітня
03 червня 1919
5
229 Грабовський Броніслав Вікентійович (Грабовский Бронислав Викентиевич) 05-11 серпня 1919 1
230 Грачов Олександр Федорович (Грачёв Александр Фёдорович) 28 березня 1919 1
231 Грачов Петро Миколайович (Грачев Петр Николаевич) 24 вересня
03 жовтня 1919
2
232 Гребенюк Федір Омелянович
(Гребенюк Фёдор Эмельянович)
03-23 лютого 1920 8
233 Гречковський Єфрем (Гречковский Ефрем) 16 квітня 1919 1
234 Григор’єв Павло Калістратович (Григорьев Павел Калистратович) 18 грудня 1919 1
235 Григор’єв Петро Кіндратович (Григорьев Петр Кондратьевич) 14-20 червня 1919 1
236 Григор’єв Прохор Семенович (Григорьев Прохор Семёнович) 19 липня 1919 2
237 Григораш Матрона Єрофіївна (Григораш Матрёна Ерофеевна) 25-26 червня 1919 2
238 Грінвальд Прокопій Іванович (Гринвальд Проофий Иванович) 10 квітня
20 червня 1919
2
239 Грін Хаїм Вульфович (Грин Хаим Вульфович) 24 липня 1919 1
240 Грінкевич Парасковія Іванівна (Гринкевич Прасковья Ивановна) 26 жовтня 12 листопада 1919 6
241 Грінман Юдко Іцкович (Гридман Юдко Ицкович) 07-11 червня 1919 4
242 Грищенко Єфросинія Трохимівна (Грищенко Ефросиния Трофимовна) 09-13 серпня 1919 1
243 Горметчиков Василь Павлович (Горметчиков Василий Павлович) 27 червня 19 липня 1919 4
244 Гросман Герш Рувімович (Гросман Герш Рувимович) 28 січня 1919 2
245 Грубський Лаврентій Порфирійович (Грубский Лаврентий Порфирьевич) 09-13 серпня 1919 3
246 Грумк Мойсей Ельйович (Грумк Моисей Эльевич) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
247 Грунвальд Іларіон (Грунвальд Илларион) 27 лютого 11 березня 1919 1
248 Гуссейн-огли Матед-Алі (Гуссейн –оглы Матед-Али) 15 листопада
21 грудня 1919
3
249 Грянов Лука Демидович (Грянов Лука Демидович) 08 березня 1919 6
250 Губенко Олександр Данилович (Губенко Александр Данилович) 08 березня
08 червня 1919
2
251 Гудімов Василь Григорович (Гудимов Василий Григорьевич) 03 лютого
25 березня 1919
2
252 Гуль Євген Ернестович (Гуль Евгений Эрнестович) 28 березня
27 квітня 1919
4
253 Гумвієнко Афанасій Михайлович (Гумвиенко Афанасий Михайлович) 19-24 червня 1919 2
254 Гуревич Мойсей Мойсейович (Гуревич Моисей Моисеевич) 16 квітня
02 травня 1919
1
255 Гуревич Мойсей Мойсейович (Гуревич Моисей Моисеевич) 02 липня
24 серпня 1919
4
256 Гурцак Степан Пантелеймонович (Гурцак Степан Пантелеймонович) 29 червня
06 липня 1919
1
257 Гуц Іван Георгійович (Гуц Иван Георгиевич) 27 лютого
03 липня 1919
11
258 Гуцак Марія Кондратіївна (Гуцак Мария Кондратьевна) 29 червня
06 липня 1919
1
259 Гущин Михайло Іванович (Гущин Михаил Иванович) 09-11 серпня 1919 1
260 Давидов Пінхус Іцкович (Давидов Пинхус Ицкович) 04-11 серпня 1919 1
261 Давидов Семен Ісаакович (Давидов Семен Исаакович) 12-18 серпня 1919 19
262 Давидов Йосип Ісаакович (Давидов Иосиф Исаакович) 12 квітня 18 серпня 1919 8
263 Давидсон Савелій Ісидорович (Давидсон Савелий Исидорович) 05-09 квітня 1919 21
264 Давидченко Савелій Іванович (Давидченко Савелий Иванович) 30 липня
05 серпня 1919
1
265 Данілов Василь Миколайович (Данилов Василий Николаевич) 03 липня
02 серпня 1919
4
266 Данилов Георгій Петрович (Данілов Георгий Петрович) 17-20 липня 1919 3
267 Дармоян Аракел Міхаторович (Дармоян Аракел Михаторович) 28 листопада
08 грудня 1919
3
268 Даунгауер Никодим Вікентійович (Дангауер Никодим Викентиевич) 14-22 червня 1919 2
269 Девяткін Павло Федорович (Девяткин Павел Фёдорович) 23-24 вересня 1919 2
270 Делятицький Лев Якович (Делятицкий Лев Яковлевич) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
271 Дементієв Володимир Семенович (Дементиев Владимир Семенович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
272 Демічев Семен Федорович (Демичев Семён Фёдорович) 25 листопада 1919 17 січня 1920 2
273 Дем’янович Василь Філімонович (Демьянович Василий Филимонович) 27 червня
02 липня 1919
1
274 Денисенко Марія Прокопівна (Денисенко Мария Прокофьевна) 06 серпня 1919 1
275 Дерев’янко Кирило Кіндратійович (Деревьянко Кирилл Кондратьевич) 12-18 червня 1919 10
276 Джаков Дмитро Миколайович (Джаков Дмитрий Николаевич) 09-11 серпня 1919 1
277 Джаков Микола Дмитрович (Джаков Николай Дмитриевич) 02-11 серпня 1919 1
278 Джур Федір Лукьянович (Джур Федор Лукьянович) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
279 Дзензиол Йосип Лук’янович (Дзендзиол Иосиф Лукьянович) 03-17 липня 1919 2
280 Дідняк Петро Данилович (Дидняк Петр Данилович) 07-15 серпня 1919 1
281 Діковська Валентина Василівна (Диковская Валентина Васильевна) 11-24 червня 1919 4
282 Діковський Василь Микитович (Диковский Василий Никитович) 28 березня 1919 1
283 Дільїр [Тіліч] Лоренц Адамович (Дильир [Тилич] Лоренц Адамович) 30 грудня 1919 3
284 Дільман Станіслав Якович (Дильман Станислав Яковлевич) 01 березня
07 липня 1919
16
285 Дмитрієв Олександр Іванович (Дмитриев Александр Иванович) 01 лютого
09 квітня 1919
5
286 Дмитрієв Григорій Дмитрович (Дмитриев Григорий Дмитриевич) 01 серпня 18 вересня 1919 7
287 Довгаль Олександр (Довгаль Александр) 17 червня 1919
24 лютого 1920
13
288 Довгань Марина Василівна (Довгань Марина Васильевна) 08-10 березня 1919 2
289 Долгов Іван Іванович (Долгов Иван Иванович) 28 липня
05 серпня 1919
1
290 Долганюк Гаврило Миколайович (Долганюк Гавриил Николаевич) 08 березня
23 травня 1919
2
291 Долженко Петро Пантелеймонович (Долженко Петр Пантелеймонович) 07-15 серпня 1919 2
292 Долодов Фадей Сергійович (Долодов Фадей Сергеевич) 15 листопада
21 грудня 1919
3
293 Домбровський Йосип Станіславович (Домбровский Иосиф Станиславович) 15-28 червня 1919 2
294 Дончий Андрій Дем’янович (Дончий Андрей Демьянович) 08 листопада 1918 13 березня 1919 2
295 Донченко Іван Олександрович (Донченко Иван Александрович) 12-28 листопада 1919 4
296 Дробот Леонтій Юхимович (Дробот Леонтий Ефимович) 26 лютого 1919 3
297 Дроганов Василь Андрійович (Дроганов Василий Андреевич) 12 березня 1919 6
298 Дрогенова Олена Іванівна (Дрогенова Елена Ивановна) 21 липня
27 вересня 1919
9
299 Дроздов Федір Захарович (Дроздов Федор Захарович) 05-12 липня 1919 1
300 Друдня Іван Михайлович (Друдня Иван Михайлович) 12 червня 1919 2
301 Друзенко Іван Іванович (Друзенко Иван Иванович) 18 квітня 1919 3
302 Друзяк Кіндрат Семенович (Друзяк Кондрат Семенович) 24 липня 13 серпня 1919 1
303 Дубосарская Фаня Яківна (Дубосарская Фаня Яковлевна) 10-11 квітня 1919 1
304 Дуда Антоній Михайлович (Дуда Антоний Михайлович) 09 лютого 15 жовтня 1919 20
305 Дудіна Прасковія Єгорівна (Дудина Прасковия Егоровна) 17-18 липня 1919 2
306 Дудкін Петро Іванович (Дудкин Петр Иванович) 23 серпня 17 вересня 1919 4
307 Дудкін Михайло Якович (Дудкин Михаил Яковлевич) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
308 Дудник Василь Митрофанович (Дудник Василий Митрофанович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
309 Дудніков Михайло Миколайович (Дудников Михаил Николаевич) 05-12 серпня 1919 2
310 Дудніков Микола Миколайович (Дудников Николай Николаевич) 28 березня 1919 2
311 Дульцин Марк Ілліч (Дульцин Марк Ильич) 28 червня 12 серпня 1919 6
312 Дундук Андрій Семенович (Дундук Андрій Семенович) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
313 Дундук Семен Іванович (Дундук Семен Иванович) 07-11 серпня 1919 2
314 Душкін Степан Спиридонович (Душкин Степан Спиридонович) 04 серпня
09 жовтня 1919
5
315 Дяченко Євдокія Йосипівна (Дяченко Евдокия Иосифовна) 13-16 липня 1919 2
316 Дяченко Іван Іванович (Дьяченко Иван Иванович) 14 березня 1919 1
317 Дяченко Віктор Іванович (Дьяченко Виктор Иванович) 02-10 серпня 1919 1
318 Димпалов Борис Спиридонович (Дымпалов Борис Спиридонович) 25 січня 1919 3
319 Євко Конон Федорович (Евко Конон Федорович) 27 червня 13 серпня 1919 1
320 Євсеєнко Сергій Петрович (Евсеенко Сергей Петрович) 12 квітня 1919 тільки обкладинка
321 Євсеєнко Сергій Петрович (Евсеенко Сергей Петрович) 15 червня 13 серпня 1919 8
322 Євтушенко Микола Семенович (Евтушенко Николай Семенович), Соїн Микола Леонтійович (Соин Николай Леонтьевич) 30 жовтня 1919
28 березня 1920
17
323 Єгорова Наталія Василівна (Егорова Наталья Васильевна) 16 листопада 16 грудня 1919 3
324 Ємельянов Юхим Євменович (Емельянов Ефим Евменович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
325 Єрмаков Трохим Андрійович (Ермаков Трофим Андреевич) 13 червня 1918
06 березня 1919
4
326 Єрмолаєв Михайло Іванович (Еромлаев Михаил Иванович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
327 Єрмозін Петро Іванович (Ермозин Петр Иванович) 05 липня 1919 1
328 Єршов Іван Ілліч (Ершов Иван Ильич) 03 червня 1919 7
329 Єрищук Лев Федорович (Ерещук Лев Федорович) 30 червня
08 липня 1919
2
330 Йосипов Володимир Володимирович (Ёсипов Владимир Владимирович) 11 червня
30 липня 1919
8
331 Єськова Пелагея Онуфріївна (Еськова Пелагея Онуфриевна) 18-20  вересня 1919 2
332 Жадан Яків Лейбович (Жадан Яков Лейбович), Жадан Мордохель Лейбович (Жадан Мордохель Лейбович),  Жадан Абрам Лейбович (Жадан Абрам Лейбович) 09-12 лютого 1919 3
333 Живанов Євменій (Живанов Евмений) 23 серпня
09 жовтня 1919
8
334 Жеванов Василь Васильович (Жеванов Василий Васильевич) 07-09 липня 1919 1
335 Жевчикова Зінаїда Йосипівна (Жевчикова Зинаида Иосифовна) 24 лютого 1919 1
336 Жело Григорій Степанович (Жело Григорий Степанович) 17 жовтня 1919 19 січня 1920 16
337 Желєзний Владислав Янович (Железный Владислав Янович) 15 листопада 1918 14 листопада 1919 5
338 Жижкін Павло Семенович (Жижкин Павел Семенович) 05 березня
05 червня 1919
2
339 Жилін Михайло Сергійович (Жилин Михаил Сергеевич) 06 жовтня 1918
07 квітня 1919
5
340 Житомирський Йосип Симонович
(Житомирский Иосиф Симонович)
22 січня 1919 2
341 Жуков Михайло Матвійович (Жуков Михаил Матвеевич) 05 жовтня 1919
24 липня 1920
17
342 Жукова Марина Ігнатівна (Жукова Марина Игнатьевна) 24-25 липня 1919 2
343 Журавльов Роман Петрович (Журавлев Роман Петрович) 08 серпня
31 жовтня 1919
7
344 Журавльова Софія Борисівна (Журавлева София Борисовна) 07-28 червня 1919 2
345 Жураковський Антон Іванович (Жураковский Антон Иванович) 01-11 серпня 1919 1
346 Забара Ілля Васильович (Забара Илья Васильевич) 08 квітня 1919 1
347 Забродін Яким Петрович (Забродин Аким Петрович) 08 квітня
31 липня 1919
21
348 Загоруйко Пилип Іванович (Загоруйко Филипп Иванович) 07-30  вересня 1919 5
349 Загорулько Пилип Іванович (Загорулько Филипп Иванович) 13 лютого
23 квітня 1919
2
350 Загреба Єфросинія Ігнатівна (Загреба Ефросинья Игнатьевна) 16 квітня
04 червня 1919
3
351 Задорожний Григорій Климентійович (Задорожный Григорий Климентиевич) 12 березня
09 жовтня 1919
14
352 Задорожний Павло Климович (Задорожный Павел Климович) 10 жовтня
 1919
07 січня 1920
11
353 Задорожний Яків Петрович (Задорожный Яков Петрович) 29 червня 13 серпня 1919 10
354 Заїкін Карп Самуїлович (Заикин Карп Самуилович) 14-15 червня 1919 2
355 Заїкін Самуїл Тимофійович (Заикин Самуил Тимофеевич) 03 липня 11 серпня 1919 4
356 Заїкна Акуліна Петріна (Заикина Акулина Петровна) 27-30 червня 1919 2
357 Зайцев Юхим Ігнатович (Зайцев Ефим Игнатьевич) 07-11 серпня 1919 2
358 Залогін Павло Кирилович (Залогин Павел Кириллович) 27 лютого 11 березня 1919 2
359 Замша Антоніна Яківна (Замша Антонина Яковлевна) 21 липня 1919 1
360 Залін Володимир Якович (Залин Владимир Яковлевич) 27 червня
01 липня 1919
1
361 Замша Яків Єфремович (Замша Яков Ефремович) 19 липня 13 серпня 1919 1
362 Запорожан Дмитро Миколайович (Запорожан Дмитрий Николаевич) 02 жовтня 1918
25 березня 1919
5
363 Заребнєв Іван Пилипович (Заребнев Иван Филиппович) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
364 Заремба Климентій Антонович (Заремба Климентий Антонович) 27 червня 14 липня 1919 2
365 Затирко Пантелеймон Семенович (Затирко Пантелеймон Семенович) 22 вересня 1919 5
366 Затлєр Єлизавета Йосипівна (Затлер Елизавета Иосифовна) 17-20 червня 1919 2
367 Захаров Дмитро Федорович (Захаров Дмитрий Федорович) 10 жовтня 1919 12
368 Зборовський Іван Прокопович (Зборовский Иван Прокофьевич) 14-29 червня  1919 4
369 Зборовський Ілля Прокопович (Зборовский Илья Прокофьевич) 14-29 червня  1919 1
370 Звягін Юхим Євтифійович (Звягин Ефим Евтифеевич) 21 липня
02 серпня 1919
1
371 Звягіна Марія Макарівна (Звягина Мария Макаровна) 14 червня 12 серпня 1919 3
372 Зеленський Юхим Трохимович (Зеленский Ефим Трофимович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
373 Зелінгер Марія Іванівна (Зелингер Мария Ивановна) 24 липня
02 серпня 1919
1
374 Зельдович Арон Шлемович (Зельдович Арон Шлемович)  11-13 червня 1919 2
375 Зельдович Вольф Шлемович (Зельдович Вольф Шлемович) 18-25 червня 1919 1
376 Зельдер Фраїм Нафтулович (Зельдер Фраим Нафтулович) 10-11 серпня 1919 1
377 Зимін Борис Олександрович (Зимин Борис Александрович) серпень
02 вересня 1919
3
378 Зіненко Ганна (Зиненко Анна), Зіненко Прасковія (Зиненко Прасковия) 14-15 серпня 1919 9
379 Зінкевич Карл Олександрович (Зинкевич Карл Александрович) 21-30 липня 1919 3
380 Зінович Федір Захарович (Зинович Федор Захарович) 28 березня 1919 1
381 Золінгер Йосип Антонович (Золингер Иосиф Антонович) 28 березня 1919 1
382 Зомерфельдт Роберт Едуардович (Зомерфельдт Роберт Эдуардович) 27 червня
01 липня 1919
1
383 Зотіков Петро Федорович (Зотиков Петр Федорович) 25-28 лютого 1919 тільки обкладинка
384 Зуб Костянтин Васильович (Зуб Константин Васильевич) 21 лютого 14 березня 1919 6
385 Зубанов Кузьма Григорович (Зубанов Кузьма Григорьевич) 08 липня
09 жовтня 1919
25
386 Зубков Олексій Миколайович (Зубков Алексей Николаевич) 19-20 липня 1919 1
387 Зусман Олександр Соломонович (Зусман Александр Соломонович) 30 липня
08 серпня 1919
3
388 Іваненко Іван Павлович (Иваненко Иван Павлович) 20 червня
02 липня 1919
1
389 Іванов Олексій Васильович (Иванов Алексей Васильевич) 06 лютого 1919 тільки обкладинка
390 Іванов Андрій Іванович (Иванов Андрей Иванович) 05 лютого 18 червня 1919 2
391 Іванов Аркадій Сергійович (Иванов Аркадий Сергеевич) 19-29 червня 1919 2
391а Іванов Василь Васильович (Иванов Василий Васильевич) 06 лютого
09 квітня 1919
2
392 Іванов Іван Миколайович (Иванов Иван Николаевич) 04 серпня
08 листопада 1919
7
393 Іванов Михайло Олексійович (Иванов Михаил Алексеевич) 03-08 червня 1919 2
394 Іванов Семен Григорович (Иванов Семен Григорьевич) 15 листопада 1919 4
395 Іванова Меланія Миколаївна (Иванова Мелания Николаевна) 21 листопада 1919 3
396 Івашко Іван Іванович (Ивашко Иван Иванович) 11 червня 18 вересня 1919 3
397 Ільїнський Михайло Павлович (Ильинский Михаил Павлович) 10-11 серпня 1919 1
398 Ілічов Григорій (Ильичев Григорий) [в справі постанова про обрання запобіжного заходу Безпольотову Миколі Артемовичу] 05 серпня 1919 1
399 Ільченко Олександр Дем’янович (Ильченко Александр Демьянович) 18 січня
02 березня 1919
6
400 Іонеско Костянтин (Ионеско Константин) 06 лютого 1919 тільки обкладинка
401 Іонеско Костянтин Сілаонеску (Ионеско Константин Силаонеску) 06 лютого 1919 1
402 Іоров Василь Миколайович (Иоров Василий Николаевич) 26-27 лютого 1919 1
403 Ірлін Семен (Ирлин Семен) 13 квітня 1919 7
404 Ісаков Гаврило Федорович (Исаков Гавриил Федорович) 06 лютого
25 березня 1919
8
405 Іщенко Філімон Афанасійович (Ишенко Филимон Афанасьевич) 07-12 вересня 1919 2
406 Кабанов Самуїл Афанасійович (Кабанов Самуил Афанасьевич) 11 жовтня
25 грудня 1919
17
407 Кабанніков Кирило (Кабанников Кирилл) 07 лютого
07 травня 1919
2
408 Кабашевська Катерина Андріївна (Кабашевская Екатерина Андреевна) 04 червня
06 серпня 1919
6
409 Козаков Федір Никифорович (Козаков Федор Никифорович) 02-04 липня 1919 2
410 Каіра Анастасія Дмитрівна (Каира Анастасия Дмитриевна) 01-12 серпня 1919 2
411 Калашніков Гаврило (Калашников Гавриил) 04 травня 1918 1
412 Калінін Єгор Павлович (Калинин Егор Павлович) 16 червня 16 грудня 1919 2
413 Ван-Калій (Ван-Калий) 30 січня
30 квітня 1919
2
414 Калінін Олександр Семенович (Калинин Александр Семенович) 19 жовтня 1919 8
415 Калінічев Андрій Ігнатович (Калиничев Андрей Игнатьевич) 13-23 березня 1919 4
416 Калінічев Андрій Ігнатович (Калиничев Андрей Игнатьевич) 11-17 червня 1919 5
417 Калінічев Андрій Ігнатович (Калиничев Андрей Игнатьевич) 30 червня 11 серпня 1919 1
418 Калінка Микола Максимович (Калинка Николай Максимович) 15 квітня 1919 2
419 Комоцький Григорій Васильович (Комоцкий Григорий Васильевич) 15 квітня
03 червня 1919
5
420 Каневський Шимша Мордкович (Каневский Шимша Мордкович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
421 Канер Йосиф Беркович (Канер Иосиф Беркович) 11 липня
03 серпня 1919
3
422 Конецька Катерина Миколаївна (Конецкая Екатерина Николаевна) 15-28 червня 1919 3
423 Кипкало Трохим Іванович (Кипкало Трофим Иванович) 27 вересня 13 жовтня 1919 4
424 Катцов Петро Якович (Катцов Петро Яковлевич) 07-13 червня 1919 2
425 Каретнікова Матрона Матвіївна (Каретникова Матрена Матвеевна) 24 лютого
24 жовтня 1919
2
426 Карецький Абрам Нусимович (Карецкий Абрам Нусимович)  жовтень 1917 18 вересня 1919 11
427 Карлле Оттон Оттонович (Карлле Оттон Оттонович) 27 червня
01 липня 1919
1
428 Карманов Дмитро Данилович (Карманов Дмитрий Данилович) 30 липня 11 серпня 1919 1
429 Карнаух Григорій Михайлович (Карнаух Григорий Михайлович) 27 червня
02 липня 1919
1
430 Карпова Ганна Осипівна (Карпова Анна Осиповна) 10-14 листопада 1919 2
431 Карпов Іван Гаврилович (Карпов Иван Гаврилович), Чупріков Михайло Миколайович (Чуприков Михаил Николаевич), Хоменко Тимофій Іванович (Хоменко Тимофей Иванович) 15 жовтня 17 грудня 1915 18
432 Карпушина Тетяна Ігнатіївна (Карпушина Татьяна Игнатьевна) 27 березня 1919 3
433 Каратай Олексій Федорович (Каратай Алексей Федорович) 08 квітня 1919 1
434 Картавцева Анастасія (Картавцева Анастасия) 28 червня
04 серпня 1919
3
435 Карякина Ганна Фердинандівна (Карякіна Анна Фердинандовна) 01 листопада 1919 10
436 Касьянов Федір Іванович (Касьянов Федор Иванович) 23 червня
21 липня 1919
4
437 Катінська Марія (Катинская Мария) 02-12 серпня 1919 1
438 Кацов Меєр Симхович (Кацов Меер Симхович) 27 лютого
27 березня 1919
2
439 Кацман Абрам Соломонович (Кацман Абрам Соломонович) 15 липня 15 вересня 1919 6
440 Кватковський Дмитро Якович (Кватковский Дмитрий Яковлевич) 03-08 червня 1919 5
441 Керенвштейн Люба Львівна  (Керенвштейн Люба Львовна) 22 червня
31 жовтня 1919
6
442 Кириченко Матрона Дмитрівна (Кириченко Матрена Дмитриевна) 26 листопада 1919 10 січня 1920 2
443 Кириченко Петро Олексійович (Кириченко Петр Алексеевич) 15-21 червня 1919 2
444 Кирячков Олексій (Кирячков Алексей) 15 квітня 13 червня 1919 5
445 Кисельов Микола Костянтинович (Киселев Николай Константинович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
446 Кихменко Олександр Федорович (Кихменко Александр Федорович) 12 жовтня 1918 5
447 Кіцис Арон Вольфович (Кицис Арон Вольфович) 03 березня 1919 5
448 Князьков Іван Андрійович (Князьков Иван Андреевич) 11 серпня
29 жовтня 1919
9
449 Клецел Мошка Менделєв (Клецел Мошка Менделев) 05-09 липня 1919 2
450 Клименко Андрій Максимович (Клименко Андрей Максимович) 30 серпня 11 вересня 1919 3
451 Клименко Йосип Родіонович (Клименко Иосиф Радионович) 10 грудня 1919 43
452 Клімоченко Ганна Іванівна (Климоченко Анна Ивановна) 21 червня 12 серпня 1919 2
453 Клюєв Федір Семенович (Клюев Федор Семенович) 23 листопада 1918 14 листопада 1919 5
454 Клюндт Кіндрат Якович (Клюндт Кондрат Яковлевич) 19-22 червня 1919 2
455 Ключніков Григорій Павлович (Ключников Григорий Павлович), Березовський Гаврило Юхимович (Березовский Гавриил Ефимович) 12 жовтня
23 листопада  1919
10
456 Кобелєр Меєр Йосипович (Кобелер Меер Иосифович) 19-21 червня 1919 2
457 Кабашева Олександра Осипівна (Кабашева Александра Осиповна) 24 липня 18 вересня 1919 3
458 Коваленко Ганна Феодосіївна (Коваленко Анна Федосеевна) 17 жовтня 1919 11 грудня 1920 3
459 Коваленко Василь Петрович (Коваленко Василий Петрович) 11 червня 1918 2
460 Коваленко Микита Васильович (Коваленко Никита Васильевич) 28 вересня 1919 5
461 Ковальский Василь Сергійович (Ковальський Василий Сергеевич) 19 червня 1919 тільки обкладинка
462 Ковальський Ігнат Францович (Ковалский Игнат Францевич) 28 червня 1918 5
463 Ковальчук Василь Лук’янович (Ковальчук Василий Лукьянович) 29 січня 1919 6
464 Ковальчук Іван (Ковальчук Иван) 21 червня 14 серпня 1919 2
465 Коган Йосип Мойсеєвич (Коган Иосиф Моисеевич) 28 березня 1919 1
466 Коган Йосип Мойсейович (Коган Иосиф Моисеевич) 15 квітня 1919 2
467 Коган Наум Ілліч (Коган Наум Ильич) 19-20 липня 1919 тільки обкладинка
468 Когон Наум Юхимович (Когон Наум Юхимович) 15 квітня 1919 4
469 Когмарін Іван Костянтинович (Когмарин Иван Константинович) 31 жовтня
02 листопада 1919
2
470 Козаков Федір Борисович (Козаков Федор Борисович) 11-24 вересня 1919 2
471 Козин Трохим Михайлович (Козин Трофим Михайлович) 04 березня 1919 1
472 Козич Христофор Данилович (Козич Христофор Данилович) 28 лютого 1919 тільки обкладинка
473 Козич Христофор Данилович (Козич Христофор Данилович) 26-27 лютого 1919 4
474 Козлов Григорій Афанасійович (Козлов Григорий Афанасьевич) 05-11 серпня 1919 2
475 Козуб Павло Федосійович (Козуб Павел Федосеевич)       19-20 червня 1919 тільки обкладинка
476 Козирка Дмитро Якович (Козырка Дмитрий Якович) 05 березня 1919 1
477 Колесніченко Іван Іванович (Колесниченко Иван Иванович) 10 червня 18 вересня 1919 3
478 Колісніченко Іван Мойсейович (Колисниченко Иван Моисеевич) 24 лютого 1919 6
479 Колодзинський Іван Миколайович (Колодзинский Иван Николаевич) 24 липня 1919 1
480 Коломейчик Михайло Пилипович (Коломейчик Михаил Филиппович) 02-18 липня 1919 1
481 Комендантов Прокопій Євстигнійович (Комендантов      Прокофий Евстигнеевич) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
482 Комляков-Колмиков Семен Мойсейович (Комляков-Калмыков Семен Моисеевич) 11 вересня 1919 8
483 Кондратенко Пилип Васильович (Кондратенко Филипп Васильевич) 07-15  серпня 1919 1
484 Конгісер Мирон Домінікович (Конгисер Мирон Доминикович) 21 жовтня 1919
27 березня 1920
7
485 Кондраф Герш Борухович (Кондраф Герш Борухович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
486 Коновалов Матвій Фомич (Коновалов Матвей Фомич) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
487 Конотопенко Іван Арсентійович (Конотопенко Иван Арсентьевич) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
488 Константинов Іван Васильович (Константинов Иван Васильевич) 25 вересня
03 жовтня 1919
8
489 Коплевський Станіслав Олександрович (Коплевский Станислав Александрович) 14 червня
05 липня 1919
2
490 Коньков Іван Петрович (Коньков Иван Петрович) 05 квітня 1919 5
491 Копитченко Митрофан Трохимович (Копитченко Митрофан Трофимович) 30 січня 15 квітня 1919 3
492 Кордюков Степан Іванович (Кордюков Степан Иванович) 09-12 серпня 1919 2
493 Корененко Іван Ксенофонтович (Корененко Иван Ксенофонтович) 03 лютого 1919 2
494 Корецький Тимофій Іванович (Корецкий Тимофей Иванович) 25-28 липня 1919 3
495 Коробкова Христина Карпівна (Коробкова Кристина Карповна) 04 лютого
04 травня 1919
1
496 Корольов Олександр Авраамович  (Королев Александр Авраамович) 12-14 червня 1919 2
497 Коростіко Єлизавета Климентіївна (Коростико Елизавета Клементиевна) 14 червня 12 серпня 1919 4
498 Корякін Михайло Гаврилович (Корякин Михаил Гаврилович) 27 червня
02 липня 1919
1
499 Костючин Микита Федорович (Костючин Никита Федорович) 29-31 червня 1919 1
500 Косенко Семен Гаврилович (Косенко Семен Гаврилович) 27 серпня 1919 3
501 Косса Марк Олексійович (Косса Марк Алексеевич) 20-21 червня 1919 2
502 Коссов Олександр Лаврентійович (Коссов Александр Лаврентиевич) 03-14 липня 1919 3
503 Косяк Петро Іванович (Косяк Петр Иванович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
504 Котенко Фекла Степанівна (Котенко Фекла Степановна) 02 листопада 1918
05 січня 1919
3
505 Котлубай Едуард Густавович (Котлубай Эдуард Густавович) 05 червня
02 серпня 1919
1
506 Котляренко Арон Гершович (Котляренко Арон Гершевич) 01 березня 1919
08 жовтня 1920
17
507 Котов Олександр Павлович (Котов Александр Павлович) 31 грудня 1919 2
508 Кофман Абрам Симонович (Кофман Абрам Симонович) 02-13 серпня 1919 1
509 Кофман Рувін (Кофман Рувин) 15 квітня 1919 1
510 Кохановська Марія Осипівна (Кохановская Мария Осиповна) 17 червня 17 серпня 1919 2
511 Кочержинський Антон Степанович (Кочержинский Антон Степанович) 29 листопада 1919 6
512 Кочетов Дмитро Ілліч (Кочетов Дмитрий Ильич) 01 вересня 1918
01 лютого 1920
13
513 Кошкін Карп Васильович (Кошкин Карп Васильевич) 30 березня 1919 28
514 Кравець Микола Йосипович (Кравец Николай Иосифович) 19 жовтня 13 листопада 1919 3
515 Кравець Тимофій Іванович (Кравець Тимофей Иванович) 30 серпня 16 жовтня 1919 9
516 Кравцов Захарій Максимович (Кравцов Захарий Максимович) 02-12 липня 1919 1
517 Кравченко Антон Кузьмич (Кравченко Антон Кузьмич) 14 серпня
31 жовтня 1919
12
518 Кравченко Вакула Дмитрович (Кравченко Вакула Дмитриевич) 14-17 липня 1919 2
519 Кравченко Вакула Дмитрович (Кравченко Вакула Дмитриевич) 27 листопада 1918 19 червня 1919 7
520 Кравченко Іван Федорович (Краченко Иван Федорович) 18 квітня 1919 1
521 Кравченко Ксенія Павлівна (Кравченко Ксения Павловна) 07 червня
21 липня 1919
1
522 Кравченко Петро Семенович (Кравченко Петр Семенович) 09-11 серпня 1919 1
523 Крамаренко Ганна Герасимівна (Крамаренко Анна Герасимовна) 01 липня 16 вересня 1919 3
524 Кранк Рафаїл Якович (Кранк Рафаил Яковлевич) 26 жовтня 1919
04 листопада 1919
5
525 Красиворона Степан Якимович (Красиворона Степан Акимович) 07-12 серпня 1919 4
526 Красніченко Платон Костянтинович (Красниченко Платон Константинович) 25 червня
03 липня 1919
2
527 Красюк Федір Пименович (Красюк Федор Пименович) 07-11 серпня 1919 1
528 Крепкович Шалім Абрамович (Крепкович Шалим Абрамович) 29 липня
05 серпня 1919
2
529 Кривенко Ксенія Карпівна (Кривенко Ксения Карповна), Кривенко Віра Андріївна (Кривенко Вера Андреевна) 04 листопада 1919 1
530 Кривов Микола Петрович (Кривов Николай Петрович) 27 листопада 1919 4
531 Кривов Тимофій Степанович (Кривов Тимофей Степаноич) 30 жовтня 1919
04 січня 1920
19
532 Кривушин Микола Прокопович (Кривушин Николай Прокопович) 07-19 червня 1919 1
533 Крикуленко Василь Микитович (Крикуленко Василий Никитович) 22 листопада 1919
04 січня 1920
4
534 Кришневський Данило Савельєвич (Кришневский Даниил Савельевич) 20 вересня 1918 1
535 Кротовський Пантелій Євдокимович (Кротовский Пантелей Євдокимович) 26 жовтня 17 грудня  1919 16
536 Кругліков Олександр Васильович (Кругликов Александр Васильевич) 21-30 червня 1919 2
537 Круницький Григорій Іванович (Круницкий Григорий Иванович) 10 червня
09 липня 1919
1
538 Крунковський Леонід Йосипович (Крунковский Леонид Иосифович) 14-30 червня 1919 1
539 Кривов Микола Петрович (Кривов Николай Петрович) 16 квітня
03 липня 1919
6
540 Крижановський Євгеній Сергійович (Крижановский Егений Сергеевич) 27 червня 1919 2
541 Куделя Карп Вікторович (Куделя Карп Викторович) 05-09 червня 1919 2
542 Кудін Андрон Герасимович (Кудин Андрон Герасимович) 10 серпня 1919 2
543 Кузнець Янкель Киселевич (Кузнец Янкель Киселевич) 28 березня 1919 1
544 Кузнєцов Василь Логінович (Кузнецов Василий Логинович) 22 червня 11 липня 1919 6
545 Кузнєцов Володимир Кузьмич (Кузнецов Владимир Кузьмич) 08-25 квітня 1919 1
546 Кузнєцов Дмитро Антонович (Кузнецов Дмитрий Антонович) 09-10 липня 1919 2
547 Кузнєцов Леонтій Іванович (Кузнецов Леонтий Иванович) 31 січня 1919 3
548 Кузнєцов Михайло Фомич (Кузнецов Михаил Фомич) 19 червня 13 серпня 1919 2
549 Кузьмін Володимир Дмитрович (Кузьмин Владимир Дмитриевич) 11 вересня
05 жовтня 1919
11
550 Кузьмін Стефан Федорович (Кузьмин Стефан Федорович) 23 лютого 1918
20 лютого 1919
7
551 Кузьмичов Дмитро Матвійович (Кузьмичев Дмитрий Матвеевич) 22 червня 1919 3
552 Куйбар Євдоким Олександрович (Куйбар Евдоким Александрович) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
553 Кулаков Іван Євстигнійович (Кулаков Иван Евстигнеевич) 20 червня
20 липня 1919
2
554 Кулик Платон Андрійович (Кулик Платон Андреевич) 13-19 липня 1919 3
555 Куличенко Трохим Семенович (Куличенко Трофим Семенович) 11 квітня 1919 4
556 Кулишенко Михайло Андрійович (Кулишенко Михаил Андреевич) 14 грудня 1919 1
557 Кулиця Ісаак Петрович (Кулица Исаак Петрович), Кулиця Волька Пінхусович (Кулица Волька Пинхусович) 13-18 жовтня 1919 4
558 Куниченко Карп Гаврилович (Куниченко Карп Гаврилович) 08 вересня 1919 8
559 Купершмідт Рувін Шлемович (Купершмидт Рувин Шлемович) 17 червня 1918 1
560 Кукс Прокоп Омелянович (Кукс Прокоп Емельянович) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
561 Купп Іван Спиридонович (Купп Иван Спиридонович) 11-14 червня 1919 тільки обкладинка
562 Курило Олександр Семенович (Курило Александр Семенович) 12 грудня 1919 3
563 Курочкін Федір Карпович (Курочкин Федор Карпович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
564 Курчатова Єлизавета Миколаївна (Курчатова Елизавета Николаевна) 31 червня
02 червня 1919
2
565 Курячкін-Курячий Федір Якимович (Курячкин-Курячий Федор Акимович) 06 серпня 10 вересня 1919 2
566 Кутузов Петро Олексійович (Кутузов Петр Алексеевич) 08 квітня
08 липня 1919
3
567 Куцевич Афанасій Гаврилович (Куцевич Афанасий Гаврилович) 18 січня 1919 1
568 Куценко Григорій (Куценко Григорий), Владіміров Федір (Владимиров Федор) 14 квітня 1919 1
569 Кучер Дар’я Іванівна (Кучер Дарья Ивановна) 30 січня
05 серпня 1919
5
570 Кушнарьова Анастасія Василівна (Кушнарева Анастасия Васильевна) 15-29 червня 1919 4
570а Квицинський Михайло Михайлович (Квицинский Михаил Михайлович) 12-16 квітня 1919 2
571 Лагутенко Катерина Іванівна (Лагутенко Екатерина Ивановна) 11 червня 11 грудня 1919 2
572 Лайкіна Дар’я Трохимівна (Лайкина Дарья Трофимовна) 18-21 липня 1919 2
573 Лапідус Юхим Борисович (Лапидус Ефим Борисович) 25 березня
05 квітня 1919
7
574 Латишев Макар Петрович (Латишев Макар Петрович), Павловський Віталій Юхимович (Павловский Виталимй Ефимович), Ржечак Антон (Ржечак Антон), Філіппов Петро (Филиппов Петр) 06 квітня 1919 5
575 Лемещенко [Лещенко] Сергій Йосипович (Лемещенко [Лещенко] Сергей Иосифович) 04 квітня 1919 2
576 Левандовський Сергій Степанович (Левандовский Сергей Степанович) 30 липня
05 серпня 1919
2
577 Левитський Ісидор Фомич (Левитский Исидор Фомич) 03-11 червня 1919 2
578 Левицька Ганна Олексіївна (Левицкая Анна Алексеевна) 24-25 лютого 1919 5
579 Левін Микола Філаретович (Левин Николай Филаретович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
580 Лейбович Григорій Соломонович (Лейбович Григорий Соломонович) 16-30 липня 1919 2
581 Лементарьов Леонтій Степанович (Лемантарев Леонтий Степанович) 27 лютого 1919 2
582 Лємиш Яків Петрович (Лемиш Яков Петрович) 29 вересня
24 грудня 1919
11
583 Леонович Юхим Микитович (Леонович Ефим Никитович) 18 лютого 1919 4
584 Леонтович Микола Павлович (Леонтович Николай Павлович) 28 липня 1919 7
585 Летицький Осип  (Летицкий Осип),  постанова про обрання запобіжного заходу Барвінському Антону Андрійовичу (Барвинскому Антону Андреевичу), Барвінському Павлу Андрійовичу (Барвинскому Павлу Андреевичу), Радутному Павлу Андрійовичу (Радутному Павлу Андреевичу) 23 січня 1919 1
586 Лещинський Фрідріх Фрідріхович (Лещинский Фридрих Фридрихович) 04-25 грудня 1919 9
587 Лігерман Ольга Лейбівна (Лигерман Ольга Лейбовна) 31 червня
31 липня 1919
2
588 Лігостаєв Олександр Данилович (Лигостаев Александр Данилович) 21 лютого
21 травня 1919
1
589 Лісогорський Йосип Борисович (Лисогорский Иосиф Борисович) 19 липня
01 серпня 1919
2
590 Літвак Платон Леонтійович (Літвак Платон Леонтьевич) 07-12 серпня 1919 2
591 Літвак Трохим Федотович (Литвак Трофим Федотович) 07-12 серпня 1919 2
592 Ліханський Олександр Феофанович (Лиханський Александр Феофанович) 23-28 жовтня 1919 7
593 Лігачина Катерина Костянтинівна (Лигачина Екатерина Константиновна) 03 лютого
03 травня 1919
1
594 Любодзинський Казимир, Брехтель, Клейн (Любоцзинский Казимир, Брехтель, Клейн) 02-04 червня 1919 3
595 Лозинський Леонід Федорович (Лозинский Леонид Федорович) 15 жовтня
07 листопада 1919
5
596 Лозовий Федір Давидович (Лозовый Федор Давидович) 03-19 серпня 1919 3
597 Лопаткін Сергій Євменович (Лопаткин Сергей Евменович) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
597а Лопатко Кирило (Лопатко Кирилл) 11-13 серпня 1919 2
598 Лопатка Дем’ян Євменович (Лопатка Демьян Евменович) 24-26 липня 1919 тільки обкладинка
599 Лужний Пилип Карпович (Лужный Филипп Карпович) 05 липня
20 жовтня 1919
13
600 Лужний Пилип Карпович (Лужный Филипп Карпович) 31 грудня 1919 2
601 Лукашевич Михайло Селивестрович (Лукашевич Михаил Селивестрович) 07 жовтня
21 грудня 1919
5
602 Луняч Олександра Моісіївна (Луняч Александра Моисеевна) 15-31 серпня 1919 4
603 Лутовінович Єгор Сергійович (Лутовинович Егор Сергеевич) 22 листопада
30 грудня 1919
5
604 Лучинський Володимир Іванович (Лучинский Владимир Иванович) 02-06 серпня 1919 2
605 Лушников Іларіон Пилипович (Лушников Илларион Филиппович) 27 червня
02 липня 1919
6
606 Львов Гілель Пінхусович (Львов Гилель Пинхусович ) 21-26 липня 1919 2
607 Лисенко Акім Петрович (Лысенко Аким Петрович) 09-10 червня 1919 тільки обкладинка
608 Лиско Андрій Єфремович (Лыско Андрей Ефремович) 21 червня 1919 4
609 Любовський Рахміль Хаймович (Любовский Рахмиль Хаймович) 27 червня
02 липня 1919
6
609а Любовський Хаїм (Любовский Хаим), Коган Наум (Коган Наум), Коган Йосип (Коган Иосиф) 15 квітня 1919 2
610 Любченко Аграфена Миронівна (Любченко Аграфена Мироновна) 26 липня 12 серпня 1919 1
611 Ляуфман Лев Якович (Ляуфман Лев Яковлевич) 19-20  червня 1919 тільки обкладинка
612 Лященко Василь Осипович (Лященко Василий Осипович) 08 квітня 1919 1
612а Ливицький Олександр Петрович (Ливицкий Александр Петрович) 12 квітня 1919 2
613 Майблюм Лейб Мордкович (Майблюм Лейб Мордкович) 03 серпня 11 вересня 1919 1
614 Майборода Павло Андрійович (Майборода Павел Андреевич) 08-10 березня 1919 2
615 Мангуров Петро Іванович (Мангуров Петр Иванович) 07 червня 14 серпня 1919 21
616 Майз Еріх Адамович (Майз Эрих Адамович) 04 березня
04 червня 1919
3
617 Макарова Парасковія Андріївна (Макарова Прасковия Андреевна) 14-16 липня 1919 4
618 Макарцев Фроль Тихонович (Макрцев Фроль Тихонович) 07 вересня
08 липня 1919
14
619 Макдесі-Панасян Погос Мекертіганович (Макдеси-Панасян Погос Мекертиганович) 08-11 серпня 1919 2
620 Максименко Олександр Іванович (Максименко Александр Иванович) 08 квітня 1919 1
621 Максименко Микола Якимович (Максименко Николай Якимович) 13 червня
03 липня 1919
13
622 Максименко Петро Григорович (Максименко Петр Григорьевич) 08 квітня 1919 5
623 Максимов Олександр Андрійович
(Максимов Александр Андреевич)
14-19 червня 1919 2
624 Максимов Андрій Дмитрович (Максимов Андрей Дмитриевич) 23 серпня 1919
05 січня 1920
12
625  Максимов Сергій Прокопович (Максимов Сергій Прокопович) 15 квітня 1919 1
626 Малокостенко Пилип Омелянович (Малокостенко Филипп Емельянович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
627 Малахов Мойсей Ілліч (Малахов Моисей Ильич) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
628 Малікова Віра Максимівна (Маликова Вера Максимовна) 19-20 червня 1919 4
629 Малітовський Копель Нісонович (Малитовский Копель Нисонович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
630 Малтокіс Франц Антонович (Малтокис Франц Антонович) 24 лютого
24 травня 1919
2
631 Малицький Карп Степанович (Малицкий Карп Степанович) 18 -19 липня 1919 5
632 Мальвицький Михайло Олександрович (Мальвицкий Михаил Александрович) 11 квітня
20 червня 1919
2
633 Мальвицький Михайло Олександрович (Мальвицкий Михаил Александрович) 16 грудня 1919
23 квітня 1920
10
634 Молярова Марія Петрівна (Молярова Мария Петровна) 05-06 серпня 1919 3
635 Мамонов Никифор Михайлович (Мамонов Никифор Михайлович) 14 липня 12 серпня 1919 2
636 Мамро Агрипина Родіонівна (Мамро Агрипина Родионовна) 05 червня 1919 5
637 Маркелов Олексій Тимофійович (Маркелов Алексей Тимофеевич) 17 червня 18 липня 1919 3
638 Маркін Микола Микитович (Маркін Николай Никитович) 23 серпня 1918 6
639 Марковський Георгій Олексійович (Марковский Георгий Алексеевич) 19 червня 18 липня 1918 2
640 Мартиненко Христина Карпівна (Мартиненко Христина Карповна) 20-25 червня 1919 2
641 Мартинцов Михайло Софронович (Мартинцов Михаил Софронович) 17-20 червня 1919 2
642 Марфін Василь Семенович (Марфин Василий Семенович) 21 липня 1919 9
643 Марченко Євсей Ілліч (Марченко Евсей Ильич) 11-21 липня 1919 1
644 Маслов Іван Леонтійович (Маслов Иван Леонтьевич) 30 жовтня
29 листопада 1919
11
645 Масляников Олександр Олексійович (Масляников Александр Алексеевич) 07 березня
06 червня 1919
3
646 Масюта Іларіон Миколайович (Масюта Илларион Николаевич) 31 липня 11 серпня 1919 1
647 Матвєєва Євдокія Ісидорівна (Матвеева Евдокия Исидоровна) 27 січня 1919 2
648 Матвєєва Парасковія Юхимівна (Матвеева Прасковия Ефимовна) 09 квітня 1919 1
649 Матієнко Василь Євдокимович (Матиенко Василий Евдокимович) 11 серпня 1919
20 березня 1920
20
650 Матросов Михайло Трохимович (Матросов Михаил Трофимович) 29 червня 1919 10 серпня 1919 2
651 Матузна Анастасія Сергіївна (Матузная Анастасия Сергеевна) 13 жовтня 1919 7
652 Маліков Аполон Аполонович (Маликов Апполон Апполонович) 21 липня
02 серпня 1919
1
653 Мацук Леонтій Іванович (Мацук Леонтий Иванович) 22 лютого
25 листопада 1919
2
654 Машкович Зінаїда Семенівна (Машкович Зинаида Семеновна) 17-19  червня 1919 2
655 Медведєв Федір Львович (Медведев Федор Львович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
656 Мейтін Нісон (Мейтин Нісон) 11 серпня 1919 4
657 Мельникова Антоніна Пилипівна (Мельникова Антонина Филипповна ) 01 серпня
01 листопада 1919
3
658 Мельников Іван Григорович (Мельников Иван Григорьевич) 10-11 березня 1919 2
659 Мельниченко Степан Герасимович (Мелиниченко Степан Герасимович) 04 липня
21 вересня 1919
3
660 Малініченко Степан Герасимович (Малиниченко Степан Герасимович), Леженіков Григорій Григорович (Лежеников Григорий Григорьевич) 26-25 листопада 1919 4
661 Мельцер Костянтин Васильович (Мельцер Константин Васильевич) 04-10 серпня 1919 2
662 Мендра Василь Федорович (Мендра Василий Федорович) 05 квітня
07 червня 1919
4
663 Менклін Петро Йосипович (Менклин Петр Иосифович) 01-06 серпня 1919 1
664 Мілеант Володимир Герасимович (Милеант Владимир Герасимович) 28 березня 1919 1
665 Мельтюсов Степан Денисович (Мельтюсов Степан Денисович) 10 жовтня 11 листопада 1919 тільки обкладинка
666 Мінаєв Андрій Олексійович (Минаев Андрей Алексеевич) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
667 Мінченевич Олексій Дмитрович (Минченевич Алексей Дмитриевич) 10 червня 17 липня 1919 3
668 Міненко Тимофій Данилович (Миненко Тимофей Данилович) 29 вересня
09 жовтня 1919
1
669 Міроненко Мойсей Васильович (Мироненко Моисей Васильевич) 31 грудня 1919 2
670 Мірошниченко Агафія Іванівна (Мирошниченко Агафия Ивановна) 26 листопада 1919 9
671 Мірошниченко Данило Герасимович (Мирошниченко Даниил Герасимович) 24 липня
05 серпня 1919
2
672 Мірошниченко Петро Осипович (Мирошниченко Петр Осипович) 28 липня
05 серпня 1919
1
673 Місьянець Антон Кирилович (Мисьянец Антон Кириллович) 09 вересня 1919 8
674 Михайлевич Петро Михайлович (Михайлевич Петр Михайлович) 24 вересня 1919 16
675 Михайлов Олександр Миколайович (Михайлов Александр Николаевич) 12-19 липня 1919 5
676 Михайлов Олександр Семенович (Михайлов Александр Семенович) 02 липня 18 серпня 1919 2
677 Михайлов Микола Семенович (Михайлов Николай Семенович) 22-31 липня 1919 3
678 Михайлов Петро Володимирович (Михайлов Петр Владимирович) 05 квітня 12 липня 1919 6
679 Мішутін Федір Семенович (Мишутин Федор Семенович) 14 квітня 1919 3
680 Могила Іван Трохимович (Могила Иван Трофимович) 17 червня
01 липня 1919
1
681 Моісеєнко Кузьма Дмитрович (Моисеенко Кузьма Дмитриевич) 18-20 червня 1919 3
682 Молчанов Григорій Григорович (Молчанов Григорий Григорьевич) 18 листопада 1919 3
683 Молчанов Павло Зусимович (Молчанов Павел Зусимович) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
684 Мосін Іван Петрович (Мосин Иван Петрович) 26 грудня 1918
03 серпня 1919
18
685 Москаленко Фекла Степанівна (Москаленко Фекла Степановна) 18 липня 1919
05 січня 1920
12
686 Москаленко Фекла Степанівна (Москаленко Фекла Степановна) 27 червня
05 липня 1919
4
687 Морозов Георгій Семенович (Морозов Георгий Семенович) 02 листопада 1919 2
688 Морозов Георгій Семенович (Морозов Георгий Семенович) 01 лютого 1919 2
689 Морозов Георгій Степанович (Морозов Георгий Степанович) 07 травня
05 червня 1919
4
690 Морозов Іван Федорович (Морозов Иван Федорович), Балан Порфирий (Балан Порфирий) 19 червня
09 липня 1919
1
691 Морозов Степан Ананьєвич (Морозов Степан Ананьевич) 23 вересня
30 жовтня 1919
2
692 Моренгевич Степан Лук’янович (Моренгевич Степан Лукьянович) 30 січня
05 серпня 1919
5
693 Морсяч Микола Софронович (Морсяч Николай Сафронович) 02-10 серпня 1919 1
694 Моцак Микола Якимович (Моцак Николай Акимович) 09 липня 10 серпня 1919 6
695 Мочалов Михайло Леонтійович (Мочалов Михаил Леонтьевич) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
696 Муєв Дмитро Пилипович (Муев Дмитрий Филиппович) 03 червня
05 липня 1919
1
697 Муренко Степан Дмитрович (Муренко Степан Дмитриевич) 17-20 вересня 1919 тільки обкладинка
698 Мурук Іван Никифорович (Мурук Иван Никифорович) 30 вересня 1918
31 серпня 1919
7
699 Мусцина Лідія Миколаївна (Мусцина Лидия Николаевна) 26 червня
05 липня 1919
2
700 Мязговський Олександр Іванович (Мязговский Александр Иванович) 27-28 червня 1919 3
701 Найда Єфросинія Григорівна (Найда Ефросиния Григорьевна) 06 жовтня 1919 3
702 Наумов Тимофій Васильович (Наумов Тимофей Васильевич) 15 квітня 1919 2
703 Нейдін Василь Дмитрович (Нейдин Василий Дмитриевич) 04-09 липня 1919 2
704 Нельч Климентій Макарович (Нельч Климентий Макарович) 19 червня 1919 тільки обкладинка
705 Ненно Василь Минович (Ненно Василий Минович) 18-20 червня 1919 9
706 Несторов Стефан Назарович (Несторов Стефан Назарович) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
707 Неф Антон Фрідріхович (Неф Антон Фридрихович) 24 червня
05 серпня 1919
1
708 Нікітін Микита Якович (Никитин Никита Яковлевич) 07-11 серпня 1919 2
709 Нікітін Павло Іванович (Никитин Павел Иванович) 23 березня
23 червня 1919
5
710 Нікіфоров Никанор Олексійович (Никифоров Никанор Олексеевич) 26 лютого
07 березня 1919
2
711 Нікольський Микола Якович (Никольский Николай Яковлевич) 11-21 червня 1919 2
712 Нікулін Володимир Порфирійович (Никулин Владимир Порфирьевич) 07 червня
08 липня 1919
2
713 Нерш Митрофан Семенович (Нерш Митрофан Семенович) 27 червня
02 липня 1919
1
714 Новак Володимир Осипович (Новак Владимир Осипович) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
715 Новицький Іван Трохимович (Новицкий Иван Трофимович) 02-07 липня 1919 2
716 Новак Чеслав Вікентійович (Новак Чеслав Викентьевич) 25 червня 12 липня 1919 2
717 Ноздричев Іван Степанович (Ноздричев Иван Степанович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
718 Носков-Коптєв Яків Іванович (Носков-Коптев Яков Иванович) 03-12 червня 1919 2
719 Овчаренко Прокопій Андрійович (Овчаренко Прокофий Андреевич) 08 квітня 11 червня 1919 6
720 Одеський Давид Менделєвич (Одесский Давид Менделевич) 22 лютого 1919 4
721 Одоєвцов Сергій Сергійович (Одоевцов Сергей Сергеевич) 08 листопада 1918 12 квітня 1919 12
722 Оліник Франц Францович (Олиник Франц Францевич) 01 лютого
01 травня 1919
1
723 Орлик Марк Олексійович (Орлик Марк Алексеевич) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
724 Орнштейн Давид Самойлович (Орнштейн Давид Самойлович) 17 червня 1918
26 червня 1919
6
725 Ортенберг Целя Хаймович (Ортенберг Целя Хаймович) 02-11 серпня 1919 1
726 Осіпов Кузьма Іванович (Осипов Кузьма Иванович) 05 лютого 12 червня 1919 10
727 Островський Олексій Іванович (Островський Алексей Иванович) 26 лютого 1919 3
728 Островський Іван Максимович (Островский Иван Максимович) 27 серпня 1919 5
729 Орлов Павло Григорович (Орлов Павел Григорьевич) 11 жовтня 19 листопада 1919 6
730 Павлов Олексій Євтихійович (Павлов Алексей Евтихеевич) 16 липня 11 серпня 1919 2
731 Павлов Дмитро Іванович (Павлов Дмитрий Иванович) 01-15 серпня 1919 3
732 Павлов Корній Ігнатович (Павлов Корней Игнатьевич) 12 листопада 1918 17 квітня 1919 4
733 Павлова Євдокія Іванівна (Павлова Евдокия Ивановна) 27-29 листопада 1918 13
734 Павловський Георгій Олександрович (Павловский Георгий Александрович) 09 лютого 1919 20
735 Павловський Ісаак Васильович (Павловский Исаак Васильевич) 16-31 липня 1919 1
736 Пазенко Микита Пилипович (Пазенко Никита Филиппович) 07-11 серпня 1919 1
737 Палушкін Лейб Шмулйович (Палушкин Лейб Шмулевич) 25-28 червня 1919 1
738 Панков Григорій Григорович (Панков Григорий Григорьевич) 02 лютого 1919 1
739 Пантелєєв Петро Васильович (Пантелеев Петр Васильевич) 08 березня
09 квітня 1919
5
740 Парончик Хана Аронівна (Парончик Хана Ароновна) 29 вересня
24 грудня 1919
16
741 Паскарь Микола Семенович (Паскарь Николай Семенович) 13-17 грудня 1919 4
742 Пашинський Платон Семенович (Пашинский Платон Семенович) 25 березня
07 квітня 1919
2
743 Пембек Йосип Соломонович (Пембек Иосиф Соломонович) 05-06 серпня 1919 2
744 Перепелиця Іван Григорович (Перепелица Иван Григорьевич) 24 червня
04 серпня 1919
2
745 Перепилиця Марія Іллівна (Перепелиця Мария Ильинична) 15-25 червня 1919 3
746 Перепелиця Ганна Яківна (Перепелица Анна Яковлевна) 24 липня
02 серпня 1919
2
747 Пересунько Іван Лаврентійович (Пересунько Иван Лаврентьевич) 14 липня
21 грудня 1919
15
748 Перцов Шевел Ісаєвич (Перцов Шевел Исаевич) 11 грудня
09 листопада 1919
3
749 Песензон Нехам Рувінович (Песензон Нехам Рувинович) 22 серпня
24 вересня 1919
4
750 Петерсен Георгій Іванович (Петерен Георгий Иванович) 05-11 серпня 1919 1
751 Петьков Олексій Дмитрович (Петьков Алексей Дмитриевич) 19 липня
22 вересня 1919
2
752 Петраш Герасим Іванович (Петраш Герасим Иванович) 04 березня 1919
27 березня 1920
10
753 Петров Роман Фролович (Петров Роман Фролович) 02-10 серпня 1919 1
754 Петров Яків Іванович (Петров Яков Иванович) 22 червня
01 серпня 1919
3
755 Петровська Варвара Іванівна (Петровская Варвара Ивановна) 31 липня
31 серпня 1919
7
756 Петровська Варвара Іванівна (Петровская Варвара Ивановна) 13-17 вересня 1919 5
757 Пивоваров Іван Петрович (Пивоваров Иван Петрович) 05-17 липня 1919 2
758 Піллєр Давид Маєрович (Пиллер Давид Маерович) 29 листопада 1919 11
759 Пінус Пінхус Елієв (Пинуг Пинхус Элиев) 15 березня 1919 1
760 Письменний Трохим Карпович (Письменный Трофим Карпович) 09-13 серпня 1919 1
761 Пістун Мілат Олександрович (Пистун Милат Александрович) 21 липня 13 серпня 1919 2
762 Письмиченко Ганна Василівна (Письмиченко Анна Васильевна) 05-12 грудня 1919 3
763 Піщейкін Кирило Іванович (Пищейкин Кирилл Иванович) 15 листопада 1919
24 лютого 1920
7
764 Плєханов Петро Іванович (Плеханов Петр Иванович) 30 червня 13 серпня 1919 1
765 Плохотніков Гаврило Васильович (Плохотников Гавриил Васильевич) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
766 Подгайний Петро Корнійович (Подгайный Петр Корнеевич) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
767 Поддуєв Федір Олексійович (Поддуев Федор Алексеевич) 07 травня 1919
24 березня 1920
41
768 Подопригора Яків Антонович (Подопригора Яков Антонович) 02 серпня 1919 1
769 Подимова Пелагея Миколаївна (Подымова Пелагея Николаевна) 16 червня 14 вересня 1919 3
770 Поздняков Іван Григорович (Поздняков Иван Григорьевич) 25 листопада 1919 2
771 Покрап Марія Єгорівна (Покрап Мария Егоровна) 20 лютого
09 квітня 1919
3
772 Покровський Андрій Георгійович (Покровский Андрей Георгиевич) 12-19 квітня 1919 3
773 Палівода Григорій Павлович (Паливода Григорий Павлович) 30 серпня
5 вересня 1919
5
774 Половенко Федір Костянтинович (Половенко Федор Константинович) 12 вересня 15 жовтня 1919 9
775 Половков Зіновій Никифорович (Половков Зиновий Никифорович) 25 листопада 18 грудня 1919 5
776 Половой Костянтин Герасимович (Половой Константин Герасимович) 19 вересня
03 листопада 1919
8
777 Полушкін Семен Львович (Полушкин Семен Львович) 11-28 червня 1919 3
778 Полушкіна Рона Гершківна (Полушкина Рона Гершковна) 25-26 червня 1919 1
779 Поляков Яків Васильович (Поляков Яков Васильевич) 20 червня
02 липня 1919
1
780 Поляков В’ячеслав Мстиславович (Поляков Вячеслав Мстиславович) 10 вересня
02 листопада 1919
2
781 Помпулов Елякім Мойсейович (Помпулов Эляким Моисеевич) 04-11 серпня 1919 1
782 Пономаренко Пантелеймон Маркіанович (Пономаренко Пантелеймон Маркианович) 21 червня
02 серпня 1919
5
783 Попов Іван Григорович (Попов Иван Григорьевич) 17 березня
30 квітня 1919
8
784 Повов Микола Михайлович (Попов Николай Михайлович) 02-14 липня 1919 2
785 Попов Федір Олексійович (Попов Федор Алексеевич) 06-11 серпня 1919 1
786 Попович Євмен Авсеєвич (Попович Евмен Авсеевич) 27 червня 1919 1
787 Порженко Василь Павлович (Порженко Василий Павлович) 01 жовтня 19 листопада 1919 12
788 Порошин Олександр Іванович (Порошин Александр Иванович) 28 березня 1919 1
789 Посталатій Костянтин Петрович (Посталатий Константин Петрович) 08 листопада 1918
08 березня 1918
2
790 Пастернак Іван Антонович (Пастернак Иван Антонович) 22 жовтня 1918
22 квітня 1919
2
791 Посторонко Олексій Сергійович (Посторонко Алексей Сергеевич) 14 лютого 14 червня 1919 5
792 Потапенко Наум Іванович (Потапенко Наум Иванович) 01 лютого 13 березня 1919 2
793 Простіков Андрій Ананьєвич (Простиков Андрей Ананьевич) 30 липня 11 серпня 1919 1
794 Преображенський Петро Григорович (Преображенский Петр Григорьевич) 10-12 серпня 1919 2
795 Пресмицький Феодосій (Пресмицкий Феодосий) 16 квітня 1919 5
796 Прилуцький Іон Ілліч (Прилуцкий Ион Ильич) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
797 Примазін Іван Степанович (Примазин Иван Степанович) 31 липня 15 вересня 1919 4
798 Приходько Микола Савелійович (Приходько Николай Савельевич) 02 березня
 05 червня 1919
10
799 Проценко Юхим Фомич (Проценко Ефим Фомич) 14-17 червня 1919 3
800 Проценко Юхим Фомич (Проценко Ефим Фомич) 08 лютого 11 березня 1919 4
801 Прощенський Шлем Гершкович (Прощенский Шлем Гершкович) 05-09 липня 1919 1
802 Пруткевич Микола Васильович (Пруткевич Николай Васильович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
803 Птіцин Павло Микитович (Птицын Павел Никитович) 03 березня
08 червня 1919
1
804 Пугач Павло Іванович (Пугач Павел Иванович) 26-31 жовтня 1919 3
805 Пузнєр Арон Борисович (Пузнер Арон Борисович) 20 липня 1919 1
806 Пухін Олексій Афанасійович (Пухин Алексей Афанасьевич) 25-26 червня 1919 2
807 Пушок Михайло Васильович (Пушок Михаил Васильевич) 27 листопада 1918
20 лютого 1919
2
808 Пиж Яків Єремейович (Пыж Яков Еремеевич) 02-10 серпня 1919 1
809 Рабінович Абрам Вольфович (Рабинович Абрам Вольфович) 19 червня
20 липня 1919
6
810 Рабінович Мовша Шлємович (Рабинович Мовша Шлемович) 19-20 червня 1920 тільки обкладинка
811 Родіонов Тимофій Сергійович (Родионов Тимофей Сергеевич) 25 травня
21 вересня 1919
7
812 Радошевська Олександра Петрівна (Радошевская Александра Петровна) 11 березня 1919 1
813 Радутний Спиридон Максимович (Радутный Спиридон Максимович) 23 січня 1919 1
814 Райцес Ісаак Борисович (Райцес Исаак Борисович) 31 березня
30 червня 1919
6
815 Райцесс Ісаак Борисович (Райцес Исаак Борисович) 18-30 липня 1919 4
816 Ралєц-Ральченко Ілля Мойсейович (Релец-Радьченко Илья Моисеевич) 06 березня
20 квітня 1919
2
 
817
Романцов Григорій Микитович (Романцов Григорий Никитович), Єгоров Микола Васильович (Егоров Николай Васильевич), Романченко Микола Олександрович (Романченко Николай Александрович)  
21 листопада 1919
 
6
818 Распонов Іван Антонович (Распонов Иван Антонович) 17 лютого 17 травня 1919 1
819 Раутштейн Ісидор Наумович (Раутштейн Исидор Наумович) 24 липня
05 серпня 1919
3
820 Рєзниченко Сергій Іванович (Резниченко Сергей Иванович) 26 серпня
07 вересня 1919
7
821 Рейз Рона Мошковна (Рейз Рона Мошковна) 28 листопада
21 грудня  1919
11
822 Рембалов Віктор Омелянович (Рембалов Виктор Емельянович) 27-28  червня 1919 2
823 Решетникова Ганна Яківна (Решетникова Анна Яковлевна) 04-08 серпня 1918   2
824 Ржандковський Степан Вікентійович (Ржандковский Степан Викентьевич) 17-20 червня 1919 3
825 Рживицин Микита Михайлович (Рживицин Никита Михайлович) 30 липня 13 серпня 1919 1
826 Роба Іван Іванович (Роба Иван Иванович) 14-17 липня 1919 2
827 Ровінський Микола Іонович (Ровинский Николай Ионович) 02 липня 11 серпня 1919 5
828 Рогов Георгій Миронович (Рогов Георгий Миронович) 09-11 серпня 1919 1
829 Розанов Микола Микитович (Розанов Николай Никитович) 14-15 червня 1919 3
830 Розиновський Іван Якович (Розиновский Иван Яковлевич) 16 лютого 19 травня 1919 3
831 Ройзман Шлєма Абрамович (Ройзман Шлема Абрамович) 19-20 червня 1919 1
832 Романовський Микола Олександрович (Романовский Микола Александрович) 10-11 серпня 1919 1
833 Романцев Микола Федорович (Романцев Николай Федорович) 31 липня 18 вересня 1919 3
834 Ромашко Михайло Єфремович (Ромашко Михаил Ефремович) 14 квітня 14 липня 1919 тільки обкладинка
835 Росошинський Федір Сергійович (Росошинський Федор Сергеевич) 07 лютого
21 вересня 1919
10
836 Росін Михайло Мойсейович (Росин Михаил Моисеевич) 07 лютого 1919 3
837 Руденко Карп Петрович (Руденко Карп Петрович) 04 серпня 18 вересня 1919 6
838 Руденко Клавдія Михайлівна (Руденко Клавдия Михайловна) 25 лютого
22 травня 1919
13
839 Рудой Давид Леонтійович (Рудой Давид Леонтьевич) 07 березня 1919 1
840 Рибак Олексій Андрійович (Рыбак Алексей Андреевич) 18-22 червня 1919 4
841 Рибак Нестор Пилипович (Рыбак Нестор Филиппович) 19-29 червня 1919 1
842 Рибак Михайло Олексійович (Рыбак Михаил Алексеевич) 12 червня 1919 2
843 Ривкін Семен Мойсейович (Рывкин Семен Моисеевич) 16-18 серпня 1919 4
843а Римбалович Олександр (Римбалович Александр) 15 квітня 1919 2
844 Рисак Ілля Павлович (Рысак Илья Павлович) 19-21 липня 1919 3
845 Ришков Семен Мартинович (Рышков Семен Мартынович) 07-27 липня 1919 3
846 Рябко Филимон Іванович (Рябко Филимон Иванович) 01-13 серпня 1919 тільки обкладинка
847 Саботинський Володимир Адамович (Саботинский Владимир Адамович) 07-30 вересня 1919 3
848 Савельєв Іван Йосипович (Савельев Иван Иосифович), Шпак Нестор Феодосійович (Шпак Нестор Феодосеевич) 09 жовтня
08 листопада 1919
7
849 Сава-Савенко Михайло Миколайович (Сава-Савенко Михаил Николаевич) 02-11 серпня 1919 1
850 Севостьян Василь Дмитрович (Севостьян Василий Дмитриевич) 19-20 червня 1918 тільки обкладинка
851 Савцов Микола Іванович (Савцов Николай Иванович) 27 червня 18 липня 1919 3
852 Садіков Ісаак Соломонович (Садиков Исаак Соломонович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
853 Сайко Пантелеймон Якович (Сайко Пантелеймон Яковлевич) 23 жовтня 1918
23 серпня 1919
6
854 Самохін Матвій Миколайович (Самохин Матвей Николаевич) 06 листопада 1919
06 лютого 1920
1
855 Сандлєр Пейсах Срулєвич (Сандлер Пейсах Срулевич) 01 лютого 1919 2
856 Саранча Гордій Федорович (Саранча Гордей Федорович) 26 червня
01 липня 1919
5
857 Саранча Гордій Федорович (Саранча Гордей Федорович) 30 серпня 1919 10
858 Сатановська Христина Прохоріна (Сатановская Христинья Прохоровна) 26 червня 11 липня 1919 2
859 Саур Зейлік Елієвич (Саур Зейлик Элиевич) 11 лютого 1919 4
860 Саханов Афанасій Миколайович (Саханов Афанасий Николаевич) 14-18 липня 1919 2
861 Сверлов Леонід Сергійович (Сверлов Леонид Сергеевич) 22 вересня 13 жовтня 1919 18
862 Свириденська Матрона Яківна (Свириденская Матрена Яковлевна) 03 червня 1919 14 лютого 1920 10
863 Севастьянов Іван Олексійович (Севастьянов Иван Алексеевич) 09 березня 12 червня 1919 2
864 Северін Карл Альбертович (Северин Карл Альбертович) 28 червня
01 липня 1919
1
865 Сегал Мойсей Григорович (Сегал Моисей Григорьевич) 18-19 червня 1919 1
866 Сімашко Сергій Дем’янович (Симашко Сергей Демьянович) 27 червня
05 липня 1919
2
867 Семенов Влас Пилипович (Семенов Влас Филиппович) 20 червня 1919 2
868 Семенова Євдокія Прокопівна (Семенова Євдокия Прокофьевна) 20 червня 19 липня 1919 1
869 Семенова Євдокія Прокопівна (Семенова Евдокия Прокофьена) 24 липня 11 серпня 1919 1
870 Семеновский Сергій Олексійович (Семеновский Сергей Алексееич) 24 червня
02 липня 1919
2
871 Сен-Лоран Владислав Павлович (Сен-Лоран Владислав Павлович) 20 червня
02 серпня 1919
2
872 Сергєєва Марія Дмитрівна (Сергеева Мария Дмитриевна) 31 жовтня 1919 18
873 Сердюк Михайло Дмитрович (Сердюк Михаил Дмитриевич) 14-21 червня 1919 5
874 Сердюк Микола (Сердюк Николай) 17 березня 1919 3
875 Серебріга Касьян Іванович (Серебрига Касьян Иванович) 19 липня 18 вересня 1919 4
876 Серебряков Трохим Петрович (Серебряков Трофим Петрович) 30 вересня 1919
09 серпня 1920
20
877 Серебрянніков Соломон Ісаакович (Серебрянников Соломон Исаакович) 24-26 липня 1919 1
878 Серебрянний Фроїм (Серебрянный Фроим) 13 квітня 1919 5
879 Середа Михайло Іович (Середа Михаил Иович) 05 червня 1919 3
880 Сиверцев Федір Петрович (Сиверцев Федор Петрович), Кирпиченко Афанасій Семенович (Кирпиченко Афанасий Семенович) 07-23 листопада 1919 14
881 Сидоренко Пилип Полікарпович (Сидоренко Филипп Поликарпович) 04-05 березня 1919 3
882 Сизов Петро Іванович (Сизов Петр Иванович) 09-11 червня 1919 2
883 Сикирда Арсентій Олексійович (Сикирда Арсентий Алексеевич) 13 березня 1919
04 вересня 1920
12
884 Симонович Іван Леонардович (Симонович Иван Леонардович) 15 березня
01 липня 1919
18
885 Симонович Павло Данилович (Симонович Павел Данилович) 05 лютого 18 червня 1919 4
886 Симонович Казимир Леонардович (Симонович Казимир Леонардович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
887 Синельников Дмитро Миколайович (Синельников Дмитрий Николаевич) 14 квітня 1919 6
888 Сирота Яків Ісакович (Сирота Яков Исакович) 14 квітня 1919 3
889 Скартула Олексій Костянтинович (Скартула Алексей Константинович) 26 червня 1919 1
890 Скляренко Павло Дмитрович (Скляренко Павел Дмитриевич) 18 січня
01 червня 1919
9
891 Скорбогатов Михайло Семенович (Скоробогатов Михаил Семенович) 01 листопада
09 грудня 1919
2
892 Скорописцев Сергій Юхимович (Скорописцев Сергей Ефимович) 15-29 червня 1919 1
892а Скорописцев Олександр Сергійович (Скорописцев Александр Сергеевич) 15-29 червня 1919 1
893 Скугарьова Віра Андріївна (Скугарева Вера Андреевна) 08 квітня
20 вересня 1919
6
894 Скуратенко Костянтин Андрійович (Скуратенко Константин Андреевич) 01 серпня
02 грудня 1919
7
895 Славінський Петро Йосипович (Славинский Петр Иосифович) 12-13 червня 1919 2
896 Сладковський Костянтин Андрійович (Сладковский Константин Андреевич) 27 березня
27 червня 1919
24
897 Слекарь Андрій Єфремович (Слекарь Андрей Ефремович) 05-15 серпня 1919 2
898 Слесаренко Степанида Мойсеївна (Слесаренко Степанида Моисеевна) 14 червня 16 липня 1919 2
899 Слітченко Килина Семенівна (Слитченко Акулина Семеновна) 02 квітня 15 травня 1919 1
900 Сліпченко Ганна Федорівна (Слипченко Анна Федоровна) 11 вересня
22 лютого 1919
4
901 Смородін Дмитро Іванович (Смородин Дмитрий Иванович) 09-10 серпня 1919 2
902 Собаченко Ігнат Тимофійович (Собаченко Игнат Тимофеевич) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
903 Соболєв Василь Петрович (Соболев Василий Петрович) 04 липня
07 листопада 1919
11
904 Соболєв Іван Іванович (Соболев Иван Иванович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
905 Соболєв Яків Петрович (Соболев Яков Петрович) 13 березня 1919 4
906 Соболєв Яків Петрович (Соболев Яков Петрович) 17 червня 12 липня 1919 2
907 Собченко Дмитро Петрович (Собченко Дмитрий Перович) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
908 Сокаленко Павло Ілліч (Сокаленко Павел Ильич) 05-31 липня 1919 2
909 Сокирко Сергій Юхимович (Сокирко Сергей Ефимович) 31 серпня 19 жовтня 1919 8
910 Соколов Петро Миколайович (Соколов Петр Николаевич) 14 грудня 1919
03 березня 1920
4
911 Соколов Семен Васильович (Соколов Семен Васильевич) 10 вересня
27 листопада 1919
12
912 Сокуров Петро Лаврентійович (Сокуров Петр Лаврентиевич) 10 червня
09 липня
2
913 Солдяк Степан Якович (Солдяк Степан Яковлевич) 02-10 грудня 1919 6
914 Соловйов Федір Андрійович (Соловьев Федор Андреевич) 21 лютого 1919 1
915 Солоденко Іван Олексійович (Солоденко Иван Алексеевич) 13 жовтня 1919 3
916 Сорока Федір Миколайович (Сорока Федор Николаевич) 25 січня 1919 тільки обкладинка
917 Сорокін Костянтин Георгійович (Сорокин Константин Георгиевич) 07 липня 17 серпня 1919 2
918 Сотник Самуїл Ізрайлевич (Сотник Самуил Израилевич)         19-20 червня 1919 тільки обкладинка
919 Співак Кирило Романович (Спивак Кирилл Романович) 27 червня 1919 1
920 Співак Мендель Пінхусович (Спивак Мендель Пинхусович) 28 вересня 19 листопада 1919 15
921 Стахорська Марія Іванівна (Стахорская Мария Ивановна) 15-18 червня 1919 4
922 Сташков Иван Кіндратович (Сташков Іван Кондратьевич) 23 вересня 1919
27 березня 1920
14
923 Стенякін Костянтин Мефодієвич (Стенякин Константин Мефодиевич) 25 лютого
01 травня 1919
5
924 Степанов Микола Петрович (Степанов Николай Петрович) 26 червня
28 жовтня 1919
17
925 Стефанович Стефан Семенович (Стефанович Стефан Семенович) 05 листопада 1918 19 листопада 1919 2
926 Стефанський Володимир Олександрович (Стефанский Владимир Александрович) 16 червня
30 липня 1919
2
927 Степін Олексій Маркович (Степин Алексей Маркович) 19 лютого
03 березня 1919
2
928 Стигнеєв Костянтин Рафаїлович (Стигнеев Константин Рафаилович) 02 грудня 1918
03 червня 1919
4
929 Стимахов Василь Васильович (Стимахов Василий Васильевич) 19 листопада
05 грудня 1919
7
929а Стимахов Матвій Васильович (Стимахов Матвей Васильевич) 29 січня 13 серпня 1919 13
930 Стожилов Кирило Михайлович (Стожилов Кирилл Михайлович) 17 лютого 1919 1
931 Стоянов Володимир Володимирович (Стоянов Владимир Владимирович) 04-25 червня 1919 2
932 Стоянов Володимир Володимирович (Стоянов Владимир Владимирович) 27-28 червня 1919 1
933 Странська Катерина Іванівна (Странская Екатерина Ивановна) 10-12 серпня 1919 2
934 Струмилов Василь Борисович (Струмилов Василий Борисович) 11-21 червня 1919 2
935 Стюпа Пилип Прокопович (Стюпа Филипп Прокофьевич) 06-07 червня 1919 4
936 Суботіна Емілія Михайлівна (Субботина Эмилия Михайловна) 03 лютого
03 травня 1919
1
937 Суровцев Василь Іванович (Суровцев Василий Иванович) 10-16 червня 1919 4
937 а Сухомлинський Микола Григорович (Сухомлинский Николай Григорьевич) 28 вересня 1919 6
938 Таланов Архип Іванович (Таланов Архип Иванович) 21 червня
06 серпня 1919
3
939 Таланов Захарій Якович (Таланов Захарий Яковлевич) 25 січня
21 вересня  1919
5
940 Таран Григорій Боніфатійович (Таран Григорий Бонифатьевич) 26-29 червня 1919 3
941 Таранов Григорій Іванович (Таранов Григорий Иванович) 12 листопада 1919 1
942 Тарасов Климентій Іванович (Тарасов Климентий Иванович) 15 листопада 1919
28 лютого 1920
6
943 Тарасов Степан Пилипович (Тарасов Степан Филиппович) 30 червня 19 липня 1919 4
944 Тейтельман Мойсей Борисович (Тейтельман Мойсей Борисович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
945 Теленков Іван Афанасійович (Теленков Иван Афанасьевич) 07-13 серпня 1919 2
946 Темкін Лев Хацкелевич (Темкин Лев Хацкелевич) 12 червня
04 липня 1919
3
947 Теодорович Генріх Генріхович (Теодорович Генрих Генрихович) 19-28 червня 1919 2
948 Теодорович Станіслав Генріхович (Теодорович Станислав Генрихович) 19-29 червня 1919 1
949 Теодорович Едуард Генріхович (Теодорович Эдуард Генрихович) 20-22 червня 1919 3
950 Терещенко Лідія Григорівна (Терещенко Лидия Григорьевна) 20 грудня 1919
24 лютого 1919
3
951 Тімен Соломон Миронович (Тимен Соломон Миронович) 19-25 червня 1919 1
952 Тимошенко Лаврентій Григорович (Тимошенко Лаврентий Григорьевич) 12 жовтня
21 грудня 1919
19
953 Тимченко Микола Фокович (Тимченко Николай Фокович) 21 липня
01 серпня 1919
4
954 Тихонов Олександр Дмитрович (Тихонов Алекандр Дмитриевич) 23 жовтня 16 листопада 1919 11
955 Ткач Іван Петрович (Ткач Иван Петрович) 28 жовтня 1917 17 грудня 1918 2
956 Ткачов Михайло Никифорович (Ткачев Михаил Никифорович) 22 червня 18 серпня 1919 3
957 Ткаченко Олексій Якимович (Ткаченко Алексей Акимович) 02-17 грудня 1919 7
958 Ткаченко Данило Єфремович (Ткаченко Даниил Ефремович) 28 червня
09 липня 1919
1
959 Ткаченко Конон Семенович (Ткаченко Конон Семенович) 14 лютого 1919 3
960 Токоренко Леонтій Прокопович (Токоренко Леонтий Прокофьевич) 03-07 липня 1919 2
961 Токарь Борух-Лейба Мошкович (Токарь Борух-Лейба Мошкович) 10-15 листопада 1919 3
962 Толстой Лаврентій Миколайович (Толстой Лаврентий Николаевич) 09-11 серпня 1919 1
963 Томашевський Микита Денисович (Томашеский Никита Денисович) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
964 Томберг Ельга Рейнівна (Томберг Эльга Рейновна) 03-05 липня 1919 2
965 Томов Яків Федорович (Томов Яков Федорович) 07-12 серпня 1919 2
966 Танцур Іван Іванович (Танцур Иван Иванович) 17 лютого
09 травня 1919
4
967 Топченко Пилип Миколайович (Топченко Филипп Николаевич) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
968 Тратьков Михайло Якович (Тратьков Михаил Яковлевич) 29 червня
06 липня 1919
6
969 Трембач Євдокія Дмитрівна (Трембач Евдокия Дмитриевна) 12 травня 1918
25 січня 1919
6
970 Трембач Іван Спиридонович (Трембач Иван Спиридонович) 12 травня 1918
28 січня 1919
7
971 Трикозенко Кирило Павлович (Трикозенко Кирилл Павлович) 23 серпня
23 жовтня 1919
9
972 Триск Сергій Авдійович (Триск Сергей Авдеевич) 11 жовтня 1918 15 липня 1919 3
973 Трофанський Людвіг Іванович (Трофанский Людвиг Иванович) 15-19 червня 1919 2
974 Трофімова Марія Костянтинівна (Трофимова Мария Константиновна) 04-05 серпня 1919 2
975 Тумаркін Залман Лейбович (Тумаркин Залман Лейбович) 04-31 серпня 1919 1
976 Тушаріна Ганна Семенівна (Тушарина Анна Семеновна) 10-11 серпня 1919 1
977 Тухтєєв Михайло Олександрович (Тухтеев Михаил Александрович) 07 червня 11 серпня 1919 2
978 Тичино Іван Олексійович (Тычино Иван Алексеевич) 10 липня 18 жовтня 1919 7
979 Тяглов Данило Михайлович (Тяглов Даниил Михайлович) 24 лютого 16 березня 1919 6
980 Тяглов-Тихонов Данило Михайлович (Тяглов-Тихонов Даниил Михайлович) 26 серпня 12 грудня 1919 4
981 Уманський Герш Абрамович (Уманский Герш Абрамович) 27-29 липня 1919 2
982 Урбан Матильда Григорівна (Урбан Матильда Григорьевна) 21 липня
21 вересня 1919
4
983 Усенко Василь Костянтинович (Усенко Василий Константинович) 06-11 серпня 1919 1
984 Ушаков Микола Олександрович (Ушаков Николай Александрович) 25-27 червня 1919 2
985 Ушакова Ольга Семенівна (Ушакова Ольга Семеновна) 16-18 липня 1919 2
986 Файнштейн Абрам Хаймович (Файнштейн Абрам Хаймович) 19-20 липня 1919 тільки обкладинка
987 Феоктістов Петро Германович (Феоктистов Петр Германович) 27-30 червня 1919 2
988 Фердман Давид Янкелевич (Фердман Давид Янкелевич) 11-14 березня 1919 2
989 Філевський Іван Іванович (Филевский Иван Иванович) 07 липня
07 жовтня 1919
9
990 Філевський Іван Іович (Филевский Иван Иович) 08 квітня
23 травня 1919
5
991 Філіненко Клавдія Іллівна (Филиненко Клавдия Ильинична) 30 червня
23 липня 1919
9
992 Філіпенко Василіса Андріївна (Филипенко Василиса Андреевна) 05 червня
02 серпня 1919
3
993 Філіпов Кирило Федорович (Филиппов Кирилл Федорович) 08 серпня 1919 5
994 Фінкель Юлій  Самойлович (Финкель Юлий Самойлович) 07-13 серпня 1919 1
995 Флек Вільгельм Францович (Флек Вильгельм Францевич) 27 червня
01 липня 1919
1
996 Фон-Гіршберг Микола Олександрович (Фон-Гиршберг Николай Александрович) 03-05 липня 1919 2
997 Фрейман Аіс Христианович (Фрейман Аис Христианович) 05-13 серпня 1919 1
998 Фрейгер Лука Тихонович (Фрейгер Лука Тихонович) 21 червня 1919 7
999 Фролов Іван Федорович (Фролов Иван Федорович) 28 червня
03 липня 1919
2
1000 Фролов Семен Дмитрович (Фролов Семен Дмитрович) 22 жовтня 19 грудня 1919 2
1001 Хайдар Еміль Емільйович (Хайдар Эмиль Эмильевич) 23 червня 1919 1
1002 Халфін Ісаак Йосипович (Халфин Исаак Иосифович) 14-18 вересня 1919 3
1003 Ханін [Хаников] Василь Михайлович (Ханин [Ханыков] Василий Михайлович) 14 квітня 1919 2
1004 Хаперський Костянтин Іванович (Хаперский Константин Иванович) 19 червня
20 липня 1919
тільки обкладинка
1005 Хардін Павло Прокопович (Хардин Павел Прокофьевич) 09 липня 1919 1
1006 Харченко Семен Павлович (Харченко Семен Павлович) 02-10 серпня 1919 1
1007 Хаскін Зельман Шлемович (Хаскин Зельман Шлемович) 20 липня
08 серпня 1919
1
1008 Хаскін Іван (Хаскин Иван) 10 квітня 1919 3
1009 Хаскін Ілля Шлемович (Хаскин Ілья Шлемович) 28 липня
08 серпня 1919
1
1010 Хатрусов Онисим Микитович (Хатрусов Онисим Никитович) 30 вересня 1919 1
1011 Хатюхін Марк Олексійович (Хатюхин Марк Алексеевич) 12 лютого
05 березня 1919
3
1012 Хауслендер Герш Абрамович (Хауслендер Герш Абрамович) 12 квітня 1919 1
1013 Хепфнер Отто Річардович (Хепфнер Отто Ричардович) 28 червня
01 липня 1919
1
1014 Хідскель Хонон Мойсейович (Хидскель Хонон Моисеевич) 30 серпня 11 вересня 1919 1
1015 Хінко Володимир Мартинович (Хинко Владимир Мартынович) 15 березня 1919 1
1016 Хлопкова Марія Степанівна (Хлопкова Мария Степановна) 11-12 червня 1919 2
1017 Хлопкова Софія Тимофіївна (Хлопкова Софья Тимофеевна), Коцарьова Ганна Матвіївна (Коцарева Анна Матвеевна) 06 березня
30 листопада 1919
7
1018 Хмарюк Єфросинія Євсіївна (Хмарюк Ефросиния Евсеевна) 23 листопада 1919 4
1019 Холновський Вікентій Павлович (Холновский Викентий Павлович) 15-17 червня 1919 7
1020 Хоменко Володимир Миколайович (Хоменко Владимир Николаевич) 09-11 серпня 1919 3
1021 Хоменко Георгій Федорович (Хоменко Георгий Федорович) 26 вересня
30 жовтня 1919
2
1022 Храпунов Пилип Никифорович (Храпунов Филипп Никифорович) 07 червня 19 жовтня 1919 7
1023 Христенко Василь Філіпович (Христенко Василий Филиппович) 10-11 серпня 1919 1
1024 Хусін [Хусейн] Абдула Насірович (Хусин [Хусейн] Абдула Насирович) 15 листопада
21 грудня 1919
3
1025 Хрищенко Михайло Павлович (Хрищенко Михаил Павлович) 19-20 червня 1920 тільки обкладинка
1026 Цвєтков Василь Семенович (Цветков Василий Семенович) 17 березня 1919 5
1027 Центнер Едуард Іванович (Центнер Эдуард Иванович) 07-11 серпня 1919 1
1028 Циленко Іван Федорович (Циленко Иван Федорович) 19 червня 19 серпня 1919 4
1029 Цимерман Герман Карлович (Цимерман Герман Карлович) 06-19 серпня 1919 1
1030 Цимерман Яків Стефанович (Цимерман Яков Стефанович) 01-30 червня 1919 3
1031 Цофней Герш Нейхович (Цофней Герш Нейхович) 18-25 червня 1919 1
1032 Цуканов Мехель Федорович (Цуканов Мехель Федорович) 05-13 серпня 1919 1
1033 Цукерман Ісаак Якович (Цукерман Исаак Яковлевич) 04-13 серпня 1919 1
1034 Цурканова Марія Данилівна (Цурканова Мария Даниловна) 10-11 серпня 1919 1
1035 Цукерник Йосип Зельманович (Цукерник Иосиф Зельманович) 10-11 серпня 1919 1
1036 Цибулькан Самуїл Абрамович (Цыбулькан Самуил Абрамович) 17 лютого
01 квітня 1919
24
1037 Чайка Леонтій Олексійович (Чайка Леонтий Алексеевич) 22 вересня 1919 6
1038 Чатченко Макарій Ісидорович (Чатченко Макарий Исидорович) 23 липня
04 листопада 1919
13
1039 Чебан Павло Григорович (Чебан Павел Григорьевич) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
1040 Чеботарь Григорій Ігнатович (Чеботарь Григорий Игнатьевич) 27 червня
02 липня 1919
2
1041 Чевалов Тимофій Іванович (Чевалов Тимофей Иванович) 19 грудня 1919 9
1042 Чекарнак Харитина Данилівна (Чекарнак Харитина Даниловна) 07-11 серпня 1919 2
1043 Челевич Абрам Ізрайлевич (Челевич Абрам Израйлевич) 14 квітня
09 червня 1919
2
1044 Черкасова Тіна Гаврилівна (Черкасова Тина Гавриловна) 13 листопада 1919 6
1045 Чернецкий Давид Львович (Чернецький Давид Львович) 24-30 липня 1919 2
1046 Чернов Никифор Олексійович (Чернов Никифор Алексеевич) 19 листопада 1919 18
1047 Чернов Сергій Авдійович (Чернов Сергей Авдеевич) 11-13 серпня 1919 тільки обкладинка
1048 Чернова Дар’я Іванівна (Чернова Дарья Ивановна) 27-30 червня 1919 2
1049 Черноморець Аккеліна Фомінічна (Черноморець Аккеліна Фоминична) 06 серпня
27 грудня 1919
8
1050 Чернов Василь Пилипович (Чернов Василий Филиппович) 02-08 липня 1919 3
1051 Черноморченко Степан Іванович (Черноморченко Степан Иванович) 19 лютого
31 березня  1919
5
1052 Черчел Василь Андрійович (Черчел Василий Андреевич) 01 липня 15 вересня 1919 4
1053 Черчел Ісидор Андрійович (Черчел Исидор Андреевич) 01 липня 16 вересня 1919 3
1054 Честняк Володимир Андрійович (Честняк Владимир Андреевич) 09 квітня 1919
02 лютого 1920
17
1055 Чешський Омелян Петрович (Чешский Емельян Петрович) 24 липня 11 серпня 1919 6
1056 Чичир Олексій Миколайович (Чичир Алексей Николаевич) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
1057 Чоков Василь Петрович (Чоков Василий Петрович) 05-14  березня 1919 2
1058 Чорба Євген Сергійович (Чорба Евгений Сергеевич) 30 червня
02 липня 1919
5
1059 Чуфаров Іван Олексійович (Чуфаров Иван Алексеевич) 07 червня 12 липня 1919 1
1060 Чигринцов Дмитро Олексійович (Чигринцов Дмитрий Алексеевич) 04-11 серпня 1919 1
1061 Шалімов Микола Тихонович (Шалимов Николай Тихонович) 24 липня 12 серпня 1919 2
1062 Шалімова Віра Степанівна (Шалимова Вера Степановна) 07 липня 12 серпня 1919 2
1063 Шатайлова Уліта Фомінічна (Шатайлова Улита Фоминична) 21-28 жовтня 1919 5
1064 Шатеров Ілля Федотович (Шатеров Илья Федотович) 21-27 жовтня 1919 2
1065 Шварц Шимон Борухович (Шварц Шимон Борухович) 14-18 вересня 1919 2
1066 Шварцман Ушер (Шварцман Ушер) 23 серпня 1919 1
1067 Швачко Ілля Тимофійович (Швачко Илья Тимофеевич) 22 лютого 1919 14
1068 Швець Кирило Пилипович (Швец Кирилл Филиппович) 13 грудня 1918
28 лютого 1919
13
1069 Швидченко Дар’я Іванівна (Швидченко Дарья Ивановна) 03 березня 18 квітня 1919 5
1070 Шебанко Іван Федорович (Шебанко Иван Федорович) 10 серпня 18 вересня 1919 2
1071 Шевченко Олексій Павлович (Шевченко Алексей Павлович) 20 липня
05 серпня 1919
1
1072 Шевченко Антон Федорович (Шевченко Антон Федорович) 07 серпня 1919 1
1073 Шевченко Валентина Сергіївна (Шевченко Валентина Сергеевна) 10 серпня 1919 3
1074 Шевченко Іван Тимофійович (Шевченко Иван Тимофеевич) 27 липня 1919 1
1075 Шевченко Платон Іванович (Шевченко Платон Иванович) 07-11 серпня 1919 1
1076 Шелудінов Дмитро Миколайович (Шелудинов Дмитрий Николаевич) 10 серпня 1919 19
1077 Шелудінов Павло Миколайович (Шелудинов Павел Николаевич) 06 березня 10 серпня 1919 30
1078 Шендерович Йосип Юхимович (Шендерович Иосиф Ефимович) 06 березня 1919 1
1079 Шереметьєв Євген Миколайович (Шереметьев Евгений Николаевич) 14 червня
02 липня 1919
2
1080 Шеферер Адам Йоганович (Шеферер Адам Иоганович) 30 червня
03 липня 1919
2
1081 Шиланик Микита Петрович (Шиланик Никита Петрович) 18 червня
21 липня 1919
2
1082 Шимановський Лев Леопольдович (Шимановський Лев Леопольдович) 30 червня
09 серпня 1919
5
1083 Шифрін Євсей Борисович (Шифрин Евсей Борисович) 24-26 липня 1919 1
1084 Шмаєв Дементій Васильович (Шмаев Дементий Васильевич) 15 листопада
21 грудня 1919
3
1085 Шляпников Іван Іванович (Шляпников Иван Иванович) 10-18 червня 1918 5
1086 Шмаков Дмитро (Шмаков Дмитрий) 11 лютого 1919 тільки обкладинка
1087 Шпаковський Леонтій Михайлович (Шпаковский Леонтий Михайлович) 18 січня
04 червня 1919
4
1088 Шпигельман Мойсей Павлович (Шпигельман Моисей Павлович) 27 червня
01 липня 1919
1
1089 Шпильман Герш Теолівич (Шпильман Герш Теолевич) 14-30 червня 1919 2
1090 Шпиндицький Микола Семенович (Шпиндицкий Николай Семенович) 18-30 червня 1919 1
1091 Шполянський Абрам Исаакович (Шполянский Абрам Исаакович) 03-05 липня 1919 3
1092 Шполянський Іван Семенович (Шполянский Иван Семенович) 24-30 червня 1919 2
1093 Шрейберг Йосиф Якович (Шрейберг Иосиф Яковлевич) 30 червня
01 липня 1919
2
1094 Штемберов Євген Миколайович (Штемберов Евгений Николаевич) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
1095 Штомпель Мефодій Іванович (Штомпель Мефодий Иванович) 23 січня 1919 1
1096 Штумпор Петро Петрович (Штумпор Петр Петрович) 17-20 червня 1919 2
1097 Шугаєв Єгор Олексійович (Шугаев Егор Алексеевич) 19 червня 191 2
1098 Шульга Олександр Самойлович (Шульга Александр Самойлович) 06 серпня
05 грудня 1919
7
1099 Шумілов Дмитро Іванович (Шумилов Дмитрий Иванович) 13 вересня
03 грудня 1919
5
1100 Шурик Наум Мойсейович (Шурик Наум Моисеевич) 15 листопада 1919 2
1101 Шустер Мойше-Лейб Йосипович (Шустер Мойше-Лейб Иосифович) 12 квітня
30 травня 1919
3
1102 Шут Тихон Спиридонович (Шут Тихон Спиридонович) 04 червня 14 жовтня 1919 4
1103 Шуфер Яків Шулімович (Шуфер Яков Шулимович) 19-20 липня 1919 тільки обкладинка
1104 Щегол Петро Никифорович (Щегол Петр Никифорович) 24 липня 18 вересня 1919 4
1105 Щедров Кузьма Дмитрович (Щедров Кузьма Дмитриевич) 09-11 липня 1919 2
1106 Щепіна Домна Василівна (Щепина Домна Васильевна) 18-20 червня 1919 1
1107 Щербаков Максим Боніфатович (Щербаков Максим Бонифатиевич) 14 квітня 18 липня 1919 8
1108 Щербаков Терентій Антонович (Щербаков Терентий Антонович) 15 квітня 1919 2
1109 Щербиненко Павло Романович (Щербиненко Павел Романович) 07 серпня 1919 4
1110 Шмальц Яків Христианович  (Шмальц Яков Христианович) 22-26 червня 1919 2
1111 Едліх Рудольф Максович (Эдлих Рудольф Максович) 28 червня
01 липня 1919
1
1112 Ейдельман Генда Аврамівна (Эйдельман Генда Аврамовна) 05-06 серпня 1919 1
1113 Епштейн Йосип Файвельйович (Эпштейн Иосиф Файвельевич) 14 квітня 14 червня 1919 2
1114 Юдін Михайло Іванович (Юдин Михаил Иванович) 23 жовтня
24 грудня 1919
10
1115 Юренєв Борис Олександрович (Юренев Борис Александрович) 12 квітня 1919 1
1116 Юрков Федір Никифорович (Юрков Федор Никифорович) 30 вересня
30 грудня 1919
9
1117 Юрченко Данило Іванович (Юрченко Даниил Иванович) 01-25 квітня 1919 4
1118 Юскевич Павло Тарасович (Юскевич Павел Тарасович) 10 вересня
08 листопада 1919
11
1119 Яглова Марія Олексіївна (Яглова Мария Алексеевна) 28-30 вересня 1919 2
1120 Ягнюк Тихон Петрович (Ягнюк Тихон Петрович) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
1121 Яговой Георгій Йосипович (Яговой Георгий Иосифович) 18-30 грудня 1919 1
1122 Яготін Петро Федорович (Яготин Петр Федорович) 15-17 грудня 1919 3
1123 Яковлев Георгій Тихонович (Яковлев Георгий Тихонович) 17-22 червня 1919 13
1124 Яковлєв Іван Олексійович (Яковлев Иван Алексеевич) 19-20 червня 1919 тільки обкладинка
1125 Яковлєв Карл Тимофійович (Яковлев Карл Тимофеевич) 15 березня 1919 1
1126 Яковлєв Федір Якович (Яковлев Федор Яковлевич) 22 вересня
02 жовтня 1919
3
1127 Яковлєв Юлій Якович (Яковлев Юлий Яковлевич) 02 серпня 1919 1
1128 Якубович Георгій Федорович (Якубович Георгий Федорович) 27 червня
09 липня 1919
1
1129 Якушин Вячеслав (Якушин Вячеслав) 11 квітня 1919 1
1130 Янишевський Лук’ян Антонович (Янишевський Лукьян Антонович) 25 червня 12 липня 1919 1
1131 Янковський Яшуа Веніамінович (Янковский Яшуа Вениаминович) 12 лютого 12 березня 1919 2
1132 Яровий Іван Тихонович (Яровой Иван Тихонович), Юдін Сергій Федорович (Юдин Сергей Федорович), Пацек Адольф Адольфович (Пацек Адольф Адольфович), Колесников Степан Онуфрійович (Колесников Степан Онуфриевич), Сєріков Кузьма Семенович (Сериков Кузьма Семенович), Тодуркін Микола Федорович (Тодуркин Николай Федорович) 24-30 жовтня 1919 26
1133 Яцино Костянтин Тимофійович (Яцино Константин Тимофеевич) 25-26 червня 1919 1
1134 Яцин Харитон Миколайович (Яцин Харитон Николаевич) 19 червня
02 липня 1919
1
1135 Яцкевич Лука Михайлович (Яцкевич Лука Михайлович) 30 червня
02 липня 1919
2
1136 Яцков Володимир Ананійович (Яцков Владимир Ананьевич) 19 червня 1919 тільки обкладинка
1137 Книга ув’язнених  Миколаївської каторжної тюрми 30 червня
31 грудня 1920
164
1138 Архівний опис за 1919 рік 44

До опису внесено 1150 (одна тисяча сто п‘ятдесят) справ з № 1 по № 1138, в тому числі літерні 5а, 110а, 118а, 391а, 570а, 597а, 609а, 612а, 843а, 892а, 929а, 937а.

Опис удосконалено:
Завідувач сектору інформаційних технологій Наталя МУСТЯЦА
23.10.2023 р.

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК
держархіву Миколаївської області
від 27.10.2023 № 10