Фонд 250 / Опис 5 / Справа 0690

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 250 “Миколаївська каторжна тюрма № 2”
◦ ◦ ◦ Опис № 5 справ постійного зберігання за 1917 – 1921 роки
• • • • Справа № 690 Морозов Іван Федорович (Морозов Иван Федорович), Балан Порфирий (Балан Порфирий)