Фонд 250 / Опис 5 / Справа 0431

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 250 “Миколаївська каторжна тюрма № 2”
◦ ◦ ◦ Опис № 5 справ постійного зберігання за 1917 – 1921 роки
• • • • Справа № 431 Карпов Іван Гаврилович (Карпов Иван Гаврилович), Чупріков Михайло Миколайович (Чуприков Михаил Николаевич), Хоменко Тимофій Іванович (Хоменко Тимофей Иванович)