Фонд 250 / Опис 5 / Справа 0100

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 250 “Миколаївська каторжна тюрма № 2”
◦ ◦ ◦ Опис № 5 справ постійного зберігання за 1917 – 1921 роки
• • • • Справа № 100 Борисов Микита Іванович (Борисов Никита Иванович), Петренко Єфросинія Тихонівна (Петренко Ефросиния Тихоновна)