Фонд 250 / Опис 5 / Справа 0093

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 250 “Миколаївська каторжна тюрма № 2”
◦ ◦ ◦ Опис № 5 справ постійного зберігання за 1917 – 1921 роки
• • • • Справа № 93 Бондирець Никифор Ілліч (Бондирец Никифор Ильич), Зубенко Микита Павлович (Зубенко Никита Павлович), Савченко Андрій Степанович (Савченко Андрей Степанович), Клегацький Павло (Клегацкий Павел)