Фонд 250 / Опис 5 / Справа 0332

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 250 “Миколаївська каторжна тюрма № 2”
◦ ◦ ◦ Опис № 5 справ постійного зберігання за 1917 – 1921 роки
• • • • Справа № 332 Жадан Яків Лейбович (Жадан Яков Лейбович), Жадан Мордохель Лейбович (Жадан Мордохель Лейбович), Жадан Абрам Лейбович (Жадан Абрам Лейбович)