Фонд 250 / Опис 5 / Справа 0937а

Цифровий архів
Фонди давніх актів (періоду до 1917 року)
◦ ◦ Фонд № 250 “Миколаївська каторжна тюрма № 2”
◦ ◦ ◦ Опис № 5 справ постійного зберігання за 1917 – 1921 роки
• • • • Справа № 937а Сухомлинський Микола Григорович (Сухомлинский Николай Григорьевич)