Фонд 250 / Опис 5

Цифровий архів
Фонди давніх актів (періоду до 1917 року)
◦ ◦ Фонд № 250 “Миколаївська каторжна тюрма № 2”
• • • Опис № 5 справ постійного зберігання за 1917–1920 роки

№ справи Назва справи
Справи засуджених громадян
1919 рік
1 Аврамов Петро Пилипович (Аврамов Петр Филиппович)
2 Агафонов Олександр Іванович (Агафонов Александр Иванович)
3 Адабаш Федор Артемович (Адабаш Фёдор Артёмович)
4 Акулєвич Олександр Омелянович (Акулевич Александр Емельянович)
5 Александров Володимир Єремійович (Александров Владимир Еремеевич)
Александрович Шльома Фройлович (Александрович Шлема Фройлович)
6 Алексєєв Валентин Аполонович (Алексеев Валентин Аполлонович)
7 Алексєєв Іван Павлович (Алексеев Иван Павлович)
8 Алєксєєнко Полікарп Гордійович (Алексеенко Поликарп Гордеевич)
9 Альохін Олександр Савелійович (Алёхин Александр Савельевич)
10 Анастасьєв Папа Іванович (Анастасьев Папа Иванович)
11 Андрєєв Ємельян Михайлович (Андреев Емельян Михайлович)
12 Андрієвський Василь Михайлович (Андриевский Василий Михайлович)
13 Андрієвський Єпіфан Васильович (Андриевский Епифан Васильевич)
14 Андріянов Олексій Володимирович (Андриянов Алексей Владимирович)
15 Анісков Петро Михайлович (Анисков Петр Михайлоивч)
16 Антіпов Захарій Захарович (Антипов Захарий Захарович)
17 Антонов Степан Никифорович (Антонов Степан Никифорович)
18 Антонов Степан Никифорович (Антонов Степан Никифорович)
19 Ануфрієв Володимир Степанович (Ануфриев Владимир Степанович)
20 Апостолов Олександр Дмитрович (Апостолов Александр Дмитриевич)
21 Апреян Семен Каспарович (Апреян Семен Каспарович)
22 Аркуш Григорій Ілліч (Аркуш Григорий Ильич)
23 Асєєв Кузьма (Асеев Кузьма)
24 Ассауленко Петро Данилович (Ассауленко Петр Данилович)
25 Астаф’єв Еммануїл Родіонович (Астафьев Эммануил Родионович)
26 Афанасьєв Григорій Назарович (Афанасьев Григорий Назарович)
27 Афанасьєв Микола Назарович (Афанасьев Николай Назарович)
28 Бабанін Семен Олександрович (Бабанин Семен Алекандрович)
29 Бабанін Семен Олександрович (Бабанин Семен Александрович)
30 Бабін Яков Григорович (Бабин Яков Григорьевич)
31 Бабишкін Степан Федорович (Бабышкин Стеан Фёдорович)
32 Бадавський Яков Михайлович (Бадавский Яков Михайлович)
33 Бадіон Ігнат Федорович (Бадион Игнат Федорович)
34 Байда Степан Іванович (Байда Степан Иванович)
35 Баєвська Марія Пилипівна (Баевская Мария Филипповна)
36 Балай Михайло Михайлович (Балай Михаил Михайлович)
37 Балан Порфірій Прокопович (Балан Порфирий Прокофьевич)
38 Баланенко Єфрем Іванович (Баланенко Ефрем Иванович)
39 Балдаков Степан Федорович (Балдаков Степан Фёдорович)
40 Баличов Михайло Платонович (Балычев Михаил Платонович)
41 Абрахман Баран (Абрахман Баран)
42 Бараненко Василь Степанович (Бараненко Василий Степанович)
43 Баранецький Павло Мар’янович (Баранецкий Павел Марьянович)
44 Барбарський Ігнатій Денисович (Барбаркий Игнатий Денисович)
45 Барвінський Антон Андрійович (Барвинский Антон Андреевич)
46 Барвінський Павло Андрійович (Барвинский Павел Андреевич)
47 Барташев Андрій (Барташев Андрей)
48 Баришев Андрій Григорович (Баришев Андрей Григорьевич)
49 Бевзенко Агафья Харитонівна (Бевзенко Агафия Харитоновна)
50 Береженко [Мереженко] Євдокія Минівна (Береженко [Мереженко] Евдокия Миновна)
51 Берестецький Йосип Аронович (Берестецкий Иосиф Аронович)
52 Безбожний Володимир Григорович (Безбожный Владимир Григорьевич)
53 Бездонний Іван Юхимович (Бездонный Иван Єфимович)
54 Безпольотов Микола Артемович (Безполётов Николай Артемович)
55 Безпрозванний Мойсей Захарович (Безпрозванный Моисей Захарович)
56 Бєла Євдокія Іванівна (Белая Евдокия Ивановна)
57 Бєлецький Павло Семенович (Белецкий Павел Семенович)
58 Бєліков Борис Якимович (Беликов Борис Акимович)
59 Бєліков Борис Якимович (Беликов Борис Акимович)
60 Бєлобжевський Станіслав Миколайович (Белобжевский Станислав Николаевич)
61 Бєлоконь Єфросинія Сергіївна (Белоконь Ефросиния Сергеевна)
62 Бєлоножко Євдокія Пилипівна (Белоножко Евдокия Филипповна)
63 Бєлоус Петро Захарович (Белоус Петр Захарович)
64 Бєлоусов Василь Семенович (Белоусов Василий Семенович)
65 Бєлоусов Василь Семенович (Белоусов Василий Семенович)
66 Бєлоусов Григорій Савич (Белоусов Григорий Саввич)
67 Бєляєв Сергій Миколайович (Беляев Сергей Николаевич)
68 Бень Петро Гаврилович (Бень Петр Гаврилович)
69 Береговой Пантелій Іванович (Береговой Пантелей Иванович)
70 Бец Олександр Адамович (Бец Александр Адамович)
71 Бец Олександр Адамович (Бец Александр Адамович)
72 Бізунков Павло Дмитрович (Бизунков Павел Дмитриевич)
73 Бізюкін Іван (Бизюкин Иван)
74 Благін Тимофій Єрмолайович (Благин Тимофей Ермолаевич)
75 Блінов Олександр Олексійович (Блинов Александр Алексеевич)
76 Бобріков Гаврило Григорович (Бобриков Гавриил Григорьевич)
77 Бобирь Антон Іванович (Бобырь Антон Иванович)
78 Богатиренко Андрій Анісимович (Богатыренко Андрей Анисимович)
79 Богданов Роман Олександрович (Богданов Роман Александрович)
80 Богданов Роман Олександрович (Богданов Роман Александрович)
81 Богданов Сергій Петрович (Богданов Сергей Петрович)
82 Богомаз Іван Якович (Богомаз Иван Яковлевич)
83 Богуславська Рівка Срулівна (Богуславская Ривка Срулевна)
84 Бодіско Василь Дмитрович (Бодиско Василий Дмитриевич)
85 Боданов Іларіон Назарович (Боданов Илларион Назарович)
86 Бойко Василь Георгійович (Бойко Василий Георгиевич)
87 Бойко Євдокія Павлівна (Бойко Євдокия Павловна)
88 Бойко Микита Ілліч (Бойко Никита Ильич)
89 Бойченко Петро Сидорович (Бойченко Петр Сидорович)
90 Большов Андрій Федорович (Большев Андрей Фёдорович)
91 Бондаренко Євдокія Несторівна (Бондаренко Евдокия Несторовна)
92 Бондаренко Наталія Петрівна (Бондаренко Наталья Петровна)
93 Бондирець Никифор Ілліч (Бондирец Никифор Ильич), Зубенко Микита Павлович (Зубенко Никита Павлович), Савченко Андрій Степанович (Савченко Андрей Степанович), Клегацький Павло (Клегацкий Павел)
94 Бондарчук Данило Тарасович (Бондарчук Данил Тарасович)
95 Бондарь Микола Осипович (Бондарь Николай Осипович)
96 Боровікова Парасковія Олексіївна (Боровикова Прасковья Алексеевна)
97 Борго Марія Кіндратіївна (Борго Мария Кондратьевна)
98 Борго Марія Кіндратіївна (Борго Мария Кондратьевна)
99 Борисов Василь Миколайович (Борисов Василий Николаевич)
100 Борисов Микита Іванович (Борисов Никита Иванович), Петренко Єфросинія Тихонівна (Петренко Ефросиния Тихоновна)
101 Борохович Абрам Самойлович (Борохович Абрам Самойлович)
102 Борохов Григорій Борисович (Борохов Григорий Борисович)
103 Бостан Петро Олександрович (Бостан Петр Александрович)
104 Браславський Мойша Купович (Браславский Мойша Купович)
105 Брегер Давид Хацкелевич (Брегер Давид Хацкелевич)
106 Бродський Нейсон Іцкович (Бродский Нейсон Ицкович)
107 Брусиловський Костянтин Михайлович (Брусиловский Константин Михайлович)
108 Брюзер Фердінанд Йошерович (Брюзер Фердинанд Иошерович)
109 Брятко Борис (Брятко Борис)
110 Бутенко Деонисій Григорович (Бутенко Деонисий Григорьевич)
110а Булінг Степан Якович (Булінг Степан Яковлевич)
111 Бутова Варвара Олексіївна (Бутова Варвара Алексеевна)
112 Бузіна Анастасія Григорівна (Бузина Анастасия Григорьевна)
113 Бузикіна Меланія Кузьмівна (Бузыкина Мелания Кузьминична)
114 Бурцов Леонід Петрович (Бурцов Леонид Петрович)
115 Буцький Конон Іванович (Буцкий Конон Иванович)
116 Бученко Парасковія Мойсеївна (Бученко Прасковья Моисеевна)
117 Бушанський Волька Зілікович (Бушанський Волька Зиликович)
118 Буша Іван Дем’янович (Буша Иван Демьянович)
118а Биковський Пилип Андрійович (Быковский Филипп Андреевич)
119 Бичихін Іван (Бычихин Иван)
120 Вагродник Катерина Максимівна (Вагродник Екатерина Максимовна)
121 Вагродник Катерина Максимівна (Вагродник Екатерина Максимовна)
122 Вагродник-Бугрова Катерина Максимівна (Вогродник-Бугрова Екатерина Максимовна)
123 Вайсман Іцко Зельманович (Вайсман Ицко Зельманович)
124 Вайсман Шлєма Хаймович (Вайсман Шлема Хаймович)
125 Вакуленко Василь Порфирович (Вакуленко Василий Порфирьевич)
126 Варшавер Борис Юхимович (Варшавер Борис Ефимович)
127 Василенко Євфімія Марківна (Василенко Евфимия Марковна)
128 Васильєв Іван Петрович (Васильев Иван Петрович)
129 Васильєв Костянтин Іванович (Васильев Констанин Иванович)
130 Васильченко Сергій Семенович (Васильченко Сергей Семенович)
131 Васіна Пелагея Степанівна (Васина Пелагея Степановна)
132 Ващенко Олександра Олександрівна (Ващенко Александра Александровна)
133 Вельгодська Анна Луківна (Вельгодская Анна Лукинична)
134 Вербовой Наум Ілльович (Вербовой Наум Ильевич)
135 Веселовський Станіслав Вікентійович (Веселовский Станислав Викентиевич)
136 Відін Олексій Петрович (Видин Алексей Петрович)
137 Вінокуров Ізраїль і Вінокуров Абрам (Винокуров Израиль и Винокуров Абрам)
138 Вінтелєр Еміль Вільгельмович (Винтер Эмиль Вильгельмович)
139 Вірченко Карп Гаврилович (Вирченок Карп Гаврилович)
140 Вітт Сергій Олександрович (Витт Сергей Александрович)
141 Владимиров Федір (Владимиров Фёдор)
142 Власов Костянтин Несторович (Власов Константин Несторович)
143 Возняк Стефан Сидорович (Возняк Стефан Сидорович)
144 Возняк Стефан Сидорович (Возняк Стефан Сидорович)
145 Войдат Петро Францович (Войдат Петр Францевич)
146 Вогонцов Василь Карпович (Вогонцов Василий Карпович)
147 Волторністов Іван Іванович (Волторнистов Иван Иванович)
148 Волковицький Григорій Іванович (Волковицкий Григорий Иванович)
149 Волобуєв Іван Іванович (Волобуев Иван Иванович)
150 Воловодов Іван Юхимович (Воловодов Иван Ефимович)
151 Воловодова Ганна Василівна (Воловодова Анна Васильевна)
152 Володькіна Агафія Петрівна (Володькина Агафья Петровна)
153 Волчанський Родіон Аронович (Волчанский Радион Аронович)
154 Волчанський Вольф Аронович (Волчанський Вольф Аронович)
155 Волошин Артем Пилипович (Волошин Артем Филиппович)
156 Волощук Ісидор Данилович (Волощук Исидор Данилович)
157 Волинський Лев Анатолійович (Волынский Лев Анатольевич)
158 Вольберк Зафр Бернардович (Вольберк Зафр Бернардович)
159 Вонхаль Йосип Йосипович (Вонхаль Иосиф Иосифович)
160 Воскін Герш Іделевич (Воскин Герш Иделевич
161 Воронец Костянтин Полікарпович (Воронець Константин Поликарпович)
162 Воронін Петро Дмитрович (Воронин Петр Дмитриевич)
163 Воронін Яків Максимович (Воронин Яков Максимович)
164 Вороніна Фекла Іванівна (Воронина Фёкла Ивановна)
165 Воронов Семен Євлампійович (Воронов Семён Евлампиевич)
166 Воропаєв Ілля Павлович (Воропаев Илья Павлович)
167 Воскресенський Борис Іларіонович (Воскресенский Борис Илларионовоч)
168 Вострухін Олексій Іванович (Вострухин Алексей Иванович)
169 Висоцька Катерина Василівна (Высоцкая Екатерина Васильевна)
170 Габріель Йосип Якович (Габриэль Иосиф Яковлевич)
171 Гаврилаш Георгій Васильович (Гаврилаш Георгий Васильевич)
172 Гавриш Павло Лук’янович (Гавриш Павло Лукьянович)
173 Гайченко Федор Тихонович (Гайченко Фёдор Тихонович)
174 Галащак В’ячеслав Іванович (Галащак Вячеслав Иванович)
175 Галіченко Іларіон Олександрович (Галіченко Илларион Александрович)
176 Галко Петро Іванович (Галко Петр Иванович)
177 Галачкін Федір Іванович (Галачкин Фёдор Иванович)
178 Галуза Сергій Петрович (Галуза Сергей Петрович)
179 Гандрабуров Микита Іванович (Гандрабуров Никита Иванович)
180 Ганжа Никифор Наумович (Ганжа Никифор Наумович)
181 Гапоненко Іван Варфоломійович (Гапоненко Иван Варфоломеевич)
182 Гарачул Афанасій Іванович (Гарачул Афанасий Иванович)
183 Гарбман Іцко Мордухович (Гарбман Ицко Мордухович)
184 Гарін Василь Петрович (Гарин Василий Петрович)
185 Гарк Олександр Ернестович (Гарк Александр Эрнестович)
186 Гаршин Михайло Ілліч (Гаршин Михаил Ильич)
187 Гейк Катерина Дем’янівна (Гейк Екатерина Демьяновна)
188 Гейніков Пилип Антонович (Гейников Филипп Антонович)
189 Гейтус Йосип Адамович (Гейтус Иосиф Адамович)
190 Гельман Наум Ілліч (Гельман Наум Ильич)
191 Гельман Наум Гілевич (Гельман Наум Гилевич)
192 Геніков Пилип Антонович (Геников Филипп Антонович)
193 Генік Герш Мойсейович (Геник Герш Моисеевич)
194 Герасимов Дмитро Іванович (Герасимов Дмитрий Иванович)
195 Геркус Давид Абрамович (Геркус Давид Абрамович)
196 Гетьманський Павло Йосипович (Гетманский Павел Иосифович)
197 Гефт Йосип Давидович (Гефт Иосиф Давидович)
198 Гецельд Єфрем Мойсейович (Гецельд Ефрем Моисеевич)
199 Гіленко Микола Данилович (Гиленко Николай Данилович)
200 Гібнер Йосип Діонісович (Гібнер Иосиф Дионисович)
201 Гімельфарб Берк Аронович (Гимельфарб Берк Аронович)
202 Гімранов Халім Адольтинович (Гимранов Халим Адольтинович)
203 Гиршфельд Єїл Штулевич (Гиршфельд Еил Штулевич)
204 Гламаков Федот Дмитрович (Гламаков Федот Дмитриевич)
205 Гнатюк Петро Ісидорович (Гнатюк Петро Исидорович)
206 Гнєдаш Іван Григорович (Гнедаш Иван Григорьевич)
207 Гованьков Микола Фоміч (Гованьков Николай Фомич)
208 Голдун Семен Іванович (Голдун Семён Иванович)
209 Голенгоф Генріх Карлович (Голенгоф Генрих Карлович)
210 Голенко Олександр Гаврилович (Голенко Александр Гаврилович)
211 Головко Ісаак Платонович (Головко Исаак Платонович)
212 Голубова Неоніла Прохорівна (Голубова Неонила Прохоровна)
213 Гольденберг Яків Гершкович (Гольденберг Яков Гершкович)
214 Гольдшмідт Арон Менделєвич (Гольдшмидт Арон Менделевич)
215 Гольдшмідт Арон Айзек Менделєв (Гольдшмидт Арон Айзек Менделев)
216 Голяков Яків Прохорович (Голяков Яков Прохорович)
217 Гончаренко Іван Єфремович (Гончаренко Иван Ефремович)
218 Горбатов Борис Дмитрович (Горбатов Борис Дмитрович)
219 Горбенко Анісія Григорівна (Горбенко Анисия Григорьевна)
220 Горбенко Ліна Опанасівна (Горбенко Лина Афанасьевна)
221 Горбман Олена Марківна (Горбман Елена Марковна)
222 Гордєєв Василь Іванович (Гордеев Василий Иванович)
223 Гордєєв Яків Іванович (Гордеев Яков Иванович)
224 Гордієнко Леонтій Семенович (Гордиенко Леонтий Семенович)
225 Горенко Марія Іллівна (Горенко Мария Ильинична)
226 Горлай Антоніна Савеліївна (Горлай Антоніна Савельевна)
227 Горовенко Степан Андрійович (Горовенко Степан Андреевич)
228 Герштейн Герш Юдкович (Герштейн Герш Юдкович)
229 Грабовський Броніслав Вікентійович (Грабовский Бронислав Викентиевич)
230 Грачов Олександр Федорович (Грачёв Александр Фёдорович)
231 Грачов Петро Миколайович (Грачев Петр Николаевич)
232 Гребенюк Федір Омелянович (Гребенюк Фёдор Эмельянович)
233 Гречковський Єфрем (Гречковский Ефрем)
234 Григор’єв Павло Калістратович (Григорьев Павел Калистратович)
235 Григор’єв Петро Кіндратович (Григорьев Петр Кондратьевич)
236 Григор’єв Прохор Семенович (Григорьев Прохор Семёнович)
237 Григораш Матрона Єрофіївна (Григораш Матрёна Ерофеевна)
238 Грінвальд Прокопій Іванович (Гринвальд Проофий Иванович)
239 Грін Хаїм Вульфович (Грин Хаим Вульфович)
240 Грінкевич Парасковія Іванівна (Гринкевич Прасковья Ивановна)
241 Грінман Юдко Іцкович (Гридман Юдко Ицкович)
242 Грищенко Єфросинія Трохимівна (Грищенко Ефросиния Трофимовна)
243 Горметчиков Василь Павлович (Горметчиков Василий Павлович)
244 Гросман Герш Рувімович (Гросман Герш Рувимович)
245 Грубський Лаврентій Порфирійович (Грубский Лаврентий Порфирьевич)
246 Грумк Мойсей Ельйович (Грумк Моисей Эльевич)
247 Грунвальд Іларіон (Грунвальд Илларион)
248 Гуссейн-огли Матед-Алі (Гуссейн –оглы Матед-Али)
249 Грянов Лука Демидович (Грянов Лука Демидович)
250 Губенко Олександр Данилович (Губенко Александр Данилович)
251 Гудімов Василь Григорович (Гудимов Василий Григорьевич)
252 Гуль Євген Ернестович (Гуль Евгений Эрнестович)
253 Гумвієнко Афанасій Михайлович (Гумвиенко Афанасий Михайлович)
254 Гуревич Мойсей Мойсейович (Гуревич Моисей Моисеевич)
255 Гуревич Мойсей Мойсейович (Гуревич Моисей Моисеевич)
256 Гурцак Степан Пантелеймонович (Гурцак Степан Пантелеймонович)
257 Гуц Іван Георгійович (Гуц Иван Георгиевич)
258 Гуцак Марія Кондратіївна (Гуцак Мария Кондратьевна)
259 Гущин Михайло Іванович (Гущин Михаил Иванович)
260 Давидов Пінхус Іцкович (Давидов Пинхус Ицкович)
261 Давидов Семен Ісаакович (Давидов Семен Исаакович)
262 Давидов Йосип Ісаакович (Давидов Иосиф Исаакович)
263 Давидсон Савелій Ісидорович (Давидсон Савелий Исидорович)
264 Давидченко Савелій Іванович (Давидченко Савелий Иванович)
265 Данілов Василь Миколайович (Данилов Василий Николаевич)
266 Данилов Георгій Петрович (Данілов Георгий Петрович)
267 Дармоян Аракел Міхаторович (Дармоян Аракел Михаторович)
268 Даунгауер Никодим Вікентійович (Дангауер Никодим Викентиевич)
269 Девяткін Павло Федорович (Девяткин Павел Фёдорович)
270 Делятицький Лев Якович (Делятицкий Лев Яковлевич)
271 Дементієв Володимир Семенович (Дементиев Владимир Семенович)
272 Демічев Семен Федорович (Демичев Семён Фёдорович)
273 Дем’янович Василь Філімонович (Демьянович Василий Филимонович)
274 Денисенко Марія Прокопівна (Денисенко Мария Прокофьевна)
275 Дерев’янко Кирило Кіндратійович (Деревьянко Кирилл Кондратьевич)
276 Джаков Дмитро Миколайович (Джаков Дмитрий Николаевич)
277 Джаков Микола Дмитрович (Джаков Николай Дмитриевич)
278 Джур Федір Лукьянович (Джур Федор Лукьянович)
279 Дзензиол Йосип Лук’янович (Дзендзиол Иосиф Лукьянович)
280 Дідняк Петро Данилович (Дидняк Петр Данилович)
281 Діковська Валентина Василівна (Диковская Валентина Васильевна)
282 Діковський Василь Микитович (Диковский Василий Никитович)
283 Дільїр [Тіліч] Лоренц Адамович (Дильир [Тилич] Лоренц Адамович)
284 Дільман Станіслав Якович (Дильман Станислав Яковлевич)
285 Дмитрієв Олександр Іванович (Дмитриев Александр Иванович)
286 Дмитрієв Григорій Дмитрович (Дмитриев Григорий Дмитриевич)
287 Довгаль Олександр (Довгаль Александр)
288 Довгань Марина Василівна (Довгань Марина Васильевна)
289 Долгов Іван Іванович (Долгов Иван Иванович)
290 Долганюк Гаврило Миколайович (Долганюк Гавриил Николаевич)
291 Долженко Петро Пантелеймонович (Долженко Петр Пантелеймонович)
292 Долодов Фадей Сергійович (Долодов Фадей Сергеевич)
293 Домбровський Йосип Станіславович (Домбровский Иосиф Станиславович)
294 Дончий Андрій Дем’янович (Дончий Андрей Демьянович)
295 Донченко Іван Олександрович (Донченко Иван Александрович)
296 Дробот Леонтій Юхимович (Дробот Леонтий Ефимович)
297 Дроганов Василь Андрійович (Дроганов Василий Андреевич)
298 Дрогенова Олена Іванівна (Дрогенова Елена Ивановна)
299 Дроздов Федір Захарович (Дроздов Федор Захарович)
300 Друдня Іван Михайлович (Друдня Иван Михайлович)
301 Друзенко Іван Іванович (Друзенко Иван Иванович)
302 Друзяк Кіндрат Семенович (Друзяк Кондрат Семенович)
303 Дубосарская Фаня Яківна (Дубосарская Фаня Яковлевна)
304 Дуда Антоній Михайлович (Дуда Антоний Михайлович)
305 Дудіна Прасковія Єгорівна (Дудина Прасковия Егоровна)
306 Дудкін Петро Іванович (Дудкин Петр Иванович)
307 Дудкін Михайло Якович (Дудкин Михаил Яковлевич)
308 Дудник Василь Митрофанович (Дудник Василий Митрофанович)
309 Дудніков Михайло Миколайович (Дудников Михаил Николаевич)
310 Дудніков Микола Миколайович (Дудников Николай Николаевич)
311 Дульцин Марк Ілліч (Дульцин Марк Ильич)
312 Дундук Андрій Семенович (Дундук Андрій Семенович)
313 Дундук Семен Іванович (Дундук Семен Иванович)
314 Душкін Степан Спиридонович (Душкин Степан Спиридонович)
315 Дяченко Євдокія Йосипівна (Дяченко Евдокия Иосифовна)
316 Дяченко Іван Іванович (Дьяченко Иван Иванович)
317 Дяченко Віктор Іванович (Дьяченко Виктор Иванович)
318 Димпалов Борис Спиридонович (Дымпалов Борис Спиридонович)
319 Євко Конон Федорович (Евко Конон Федорович)
320 Євсеєнко Сергій Петрович (Евсеенко Сергей Петрович)
321 Євсеєнко Сергій Петрович (Евсеенко Сергей Петрович)
322 Євтушенко Микола Семенович (Евтушенко Николай Семенович), Соїн Микола Леонтійович (Соин Николай Леонтьевич)
323 Єгорова Наталія Василівна (Егорова Наталья Васильевна)
324 Ємельянов Юхим Євменович (Емельянов Ефим Евменович)
325 Єрмаков Трохим Андрійович (Ермаков Трофим Андреевич)
326 Єрмолаєв Михайло Іванович (Еромлаев Михаил Иванович)
327 Єрмозін Петро Іванович (Ермозин Петр Иванович)
328 Єршов Іван Ілліч (Ершов Иван Ильич)
329 Єрищук Лев Федорович (Ерещук Лев Федорович)
330 Йосипов Володимир Володимирович (Ёсипов Владимир Владимирович)
331 Єськова Пелагея Онуфріївна (Еськова Пелагея Онуфриевна)
332 Жадан Яків Лейбович (Жадан Яков Лейбович), Жадан Мордохель Лейбович (Жадан Мордохель Лейбович), Жадан Абрам Лейбович (Жадан Абрам Лейбович)
333 Живанов Євменій (Живанов Евмений)
334 Жеванов Василь Васильович (Жеванов Василий Васильевич)
335 Жевчикова Зінаїда Йосипівна (Жевчикова Зинаида Иосифовна)
336 Жело Григорій Степанович (Жело Григорий Степанович)
337 Желєзний Владислав Янович (Железный Владислав Янович)
338 Жижкін Павло Семенович (Жижкин Павел Семенович)
339 Жилін Михайло Сергійович (Жилин Михаил Сергеевич)
340 Житомирський Йосип Симонович (Житомирский Иосиф Симонович)
341 Жуков Михайло Матвійович (Жуков Михаил Матвеевич)
342 Жукова Марина Ігнатівна (Жукова Марина Игнатьевна)
343 Журавльов Роман Петрович (Журавлев Роман Петрович)
344 Журавльова Софія Борисівна (Журавлева София Борисовна)
345 Жураковський Антон Іванович (Жураковский Антон Иванович)
346 Забара Ілля Васильович (Забара Илья Васильевич)
347 Забродін Яким Петрович (Забродин Аким Петрович)
348 Загоруйко Пилип Іванович (Загоруйко Филипп Иванович)
349 Загорулько Пилип Іванович (Загорулько Филипп Иванович)
350 Загреба Єфросинія Ігнатівна (Загреба Ефросинья Игнатьевна)
351 Задорожний Григорій Климентійович (Задорожный Григорий Климентиевич)
352 Задорожний Павло Климович (Задорожный Павел Климович)
353 Задорожний Яків Петрович (Задорожный Яков Петрович)
354 Заїкін Карп Самуїлович (Заикин Карп Самуилович)
355 Заїкін Самуїл Тимофійович (Заикин Самуил Тимофеевич)
356 Заїкна Акуліна Петріна (Заикина Акулина Петровна)
357 Зайцев Юхим Ігнатович (Зайцев Ефим Игнатьевич)
358 Залогін Павло Кирилович (Залогин Павел Кириллович)
359 Замша Антоніна Яківна (Замша Антонина Яковлевна)
360 Залін Володимир Якович (Залин Владимир Яковлевич)
361 Замша Яків Єфремович (Замша Яков Ефремович)
362 Запорожан Дмитро Миколайович (Запорожан Дмитрий Николаевич)
363 Заребнєв Іван Пилипович (Заребнев Иван Филиппович)
364 Заремба Климентій Антонович (Заремба Климентий Антонович)
365 Затирко Пантелеймон Семенович (Затирко Пантелеймон Семенович)
366 Затлєр Єлизавета Йосипівна (Затлер Елизавета Иосифовна)
367 Захаров Дмитро Федорович (Захаров Дмитрий Федорович)
368 Зборовський Іван Прокопович (Зборовский Иван Прокофьевич)
369 Зборовський Ілля Прокопович (Зборовский Илья Прокофьевич)
370 Звягін Юхим Євтифійович (Звягин Ефим Евтифеевич)
371 Звягіна Марія Макарівна (Звягина Мария Макаровна)
372 Зеленський Юхим Трохимович (Зеленский Ефим Трофимович)
373 Зелінгер Марія Іванівна (Зелингер Мария Ивановна)
374 Зельдович Арон Шлемович (Зельдович Арон Шлемович)
375 Зельдович Вольф Шлемович (Зельдович Вольф Шлемович)
376 Зельдер Фраїм Нафтулович (Зельдер Фраим Нафтулович)
377 Зимін Борис Олександрович (Зимин Борис Александрович)
378 Зіненко Ганна (Зиненко Анна), Зіненко Прасковія (Зиненко Прасковия)
379 Зінкевич Карл Олександрович (Зинкевич Карл Александрович)
380 Зінович Федір Захарович (Зинович Федор Захарович)
381 Золінгер Йосип Антонович (Золингер Иосиф Антонович)
382 Зомерфельдт Роберт Едуардович (Зомерфельдт Роберт Эдуардович)
383 Зотіков Петро Федорович (Зотиков Петр Федорович)
384 Зуб Костянтин Васильович (Зуб Константин Васильевич)
385 Зубанов Кузьма Григорович (Зубанов Кузьма Григорьевич)
386 Зубков Олексій Миколайович (Зубков Алексей Николаевич)
387 Зусман Олександр Соломонович (Зусман Александр Соломонович)
388 Іваненко Іван Павлович (Иваненко Иван Павлович)
389 Іванов Олексій Васильович (Иванов Алексей Васильевич)
390 Іванов Андрій Іванович (Иванов Андрей Иванович)
391 Іванов Аркадій Сергійович (Иванов Аркадий Сергеевич)
391а Іванов Василь Васильович (Иванов Василий Васильевич)
392 Іванов Іван Миколайович (Иванов Иван Николаевич)
393 Іванов Михайло Олексійович (Иванов Михаил Алексеевич)
394 Іванов Семен Григорович (Иванов Семен Григорьевич)
395 Іванова Меланія Миколаївна (Иванова Мелания Николаевна)
396 Івашко Іван Іванович (Ивашко Иван Иванович)
397 Ільїнський Михайло Павлович (Ильинский Михаил Павлович)
398 Ілічов Григорій (Ильичев Григорий) [в справі постанова про обрання запобіжного заходу Безпольотову Миколі Артемовичу]
399 Ільченко Олександр Дем’янович (Ильченко Александр Демьянович)
400 Іонеско Костянтин (Ионеско Константин)
401 Іонеско Костянтин Сілаонеску (Ионеско Константин Силаонеску)
402 Іоров Василь Миколайович (Иоров Василий Николаевич)
403 Ірлін Семен (Ирлин Семен)
404 Ісаков Гаврило Федорович (Исаков Гавриил Федорович)
405 Іщенко Філімон Афанасійович (Ишенко Филимон Афанасьевич)
406 Кабанов Самуїл Афанасійович (Кабанов Самуил Афанасьевич)
407 Кабанніков Кирило (Кабанников Кирилл)
408 Кабашевська Катерина Андріївна (Кабашевская Екатерина Андреевна)
409 Козаков Федір Никифорович (Козаков Федор Никифорович)
410 Каіра Анастасія Дмитрівна (Каира Анастасия Дмитриевна)
411 Калашніков Гаврило (Калашников Гавриил)
412 Калінін Єгор Павлович (Калинин Егор Павлович)
413 Ван-Калій (Ван-Калий)
414 Калінін Олександр Семенович (Калинин Александр Семенович)
415 Калінічев Андрій Ігнатович (Калиничев Андрей Игнатьевич)
416 Калінічев Андрій Ігнатович (Калиничев Андрей Игнатьевич)
417 Калінічев Андрій Ігнатович (Калиничев Андрей Игнатьевич)
418 Калінка Микола Максимович (Калинка Николай Максимович)
419 Комоцький Григорій Васильович (Комоцкий Григорий Васильевич)
420 Каневський Шимша Мордкович (Каневский Шимша Мордкович)
421 Канер Йосиф Беркович (Канер Иосиф Беркович)
422 Конецька Катерина Миколаївна (Конецкая Екатерина Николаевна)
423 Кипкало Трохим Іванович (Кипкало Трофим Иванович)
424 Катцов Петро Якович (Катцов Петро Яковлевич)
425 Каретнікова Матрона Матвіївна (Каретникова Матрена Матвеевна)
426 Карецький Абрам Нусимович (Карецкий Абрам Нусимович)
427 Карлле Оттон Оттонович (Карлле Оттон Оттонович)
428 Карманов Дмитро Данилович (Карманов Дмитрий Данилович)
429 Карнаух Григорій Михайлович (Карнаух Григорий Михайлович)
430 Карпова Ганна Осипівна (Карпова Анна Осиповна)
431 Карпов Іван Гаврилович (Карпов Иван Гаврилович), Чупріков Михайло Миколайович (Чуприков Михаил Николаевич), Хоменко Тимофій Іванович (Хоменко Тимофей Иванович)
432 Карпушина Тетяна Ігнатіївна (Карпушина Татьяна Игнатьевна)
433 Каратай Олексій Федорович (Каратай Алексей Федорович)
434 Картавцева Анастасія (Картавцева Анастасия)
435 Карякина Ганна Фердинандівна (Карякіна Анна Фердинандовна)
436 Касьянов Федір Іванович (Касьянов Федор Иванович)
437 Катінська Марія (Катинская Мария)
438 Кацов Меєр Симхович (Кацов Меер Симхович)
439 Кацман Абрам Соломонович (Кацман Абрам Соломонович)
440 Кватковський Дмитро Якович (Кватковский Дмитрий Яковлевич)
441 Керенвштейн Люба Львівна (Керенвштейн Люба Львовна)
442 Кириченко Матрона Дмитрівна (Кириченко Матрена Дмитриевна)
443 Кириченко Петро Олексійович (Кириченко Петр Алексеевич)
444 Кирячков Олексій (Кирячков Алексей)
445 Кисельов Микола Костянтинович (Киселев Николай Константинович)
446 Кихменко Олександр Федорович (Кихменко Александр Федорович)
447 Кіцис Арон Вольфович (Кицис Арон Вольфович)
448 Князьков Іван Андрійович (Князьков Иван Андреевич)
449 Клецел Мошка Менделєв (Клецел Мошка Менделев)
450 Клименко Андрій Максимович (Клименко Андрей Максимович)
451 Клименко Йосип Родіонович (Клименко Иосиф Радионович)
452 Клімоченко Ганна Іванівна (Климоченко Анна Ивановна)
453 Клюєв Федір Семенович (Клюев Федор Семенович)
454 Клюндт Кіндрат Якович (Клюндт Кондрат Яковлевич)
455 Ключніков Григорій Павлович (Ключников Григорий Павлович), Березовський Гаврило Юхимович (Березовский Гавриил Ефимович)
456 Кобелєр Меєр Йосипович (Кобелер Меер Иосифович)
457 Кабашева Олександра Осипівна (Кабашева Александра Осиповна)
458 Коваленко Ганна Феодосіївна (Коваленко Анна Федосеевна)
459 Коваленко Василь Петрович (Коваленко Василий Петрович)
460 Коваленко Микита Васильович (Коваленко Никита Васильевич)
461 Ковальский Василь Сергійович (Ковальський Василий Сергеевич)
462 Ковальський Ігнат Францович (Ковалский Игнат Францевич)
463 Ковальчук Василь Лук’янович (Ковальчук Василий Лукьянович)
464 Ковальчук Іван (Ковальчук Иван)
465 Коган Йосип Мойсеєвич (Коган Иосиф Моисеевич)
466 Коган Йосип Мойсейович (Коган Иосиф Моисеевич)
467 Коган Наум Ілліч (Коган Наум Ильич)
468 Когон Наум Юхимович (Когон Наум Юхимович)
469 Когмарін Іван Костянтинович (Когмарин Иван Константинович)
470 Козаков Федір Борисович (Козаков Федор Борисович)
471 Козин Трохим Михайлович (Козин Трофим Михайлович)
472 Козич Христофор Данилович (Козич Христофор Данилович)
473 Козич Христофор Данилович (Козич Христофор Данилович)
474 Козлов Григорій Афанасійович (Козлов Григорий Афанасьевич)
475 Козуб Павло Федосійович (Козуб Павел Федосеевич)
476 Козирка Дмитро Якович (Козырка Дмитрий Якович)
477 Колесніченко Іван Іванович (Колесниченко Иван Иванович)
478 Колісніченко Іван Мойсейович (Колисниченко Иван Моисеевич)
479 Колодзинський Іван Миколайович (Колодзинский Иван Николаевич)
480 Коломейчик Михайло Пилипович (Коломейчик Михаил Филиппович)
481 Комендантов Прокопій Євстигнійович (Комендантов Прокофий Евстигнеевич)
482 Комляков-Колмиков Семен Мойсейович (Комляков-Калмыков Семен Моисеевич)
483 Кондратенко Пилип Васильович (Кондратенко Филипп Васильевич)
484 Конгісер Мирон Домінікович (Конгисер Мирон Доминикович)
485 Кондраф Герш Борухович (Кондраф Герш Борухович)
486 Коновалов Матвій Фомич (Коновалов Матвей Фомич)
487 Конотопенко Іван Арсентійович (Конотопенко Иван Арсентьевич)
488 Константинов Іван Васильович (Константинов Иван Васильевич)
489 Коплевський Станіслав Олександрович (Коплевский Станислав Александрович)
490 Коньков Іван Петрович (Коньков Иван Петрович)
491 Копитченко Митрофан Трохимович (Копитченко Митрофан Трофимович)
492 Кордюков Степан Іванович (Кордюков Степан Иванович)
493 Корененко Іван Ксенофонтович (Корененко Иван Ксенофонтович)
494 Корецький Тимофій Іванович (Корецкий Тимофей Иванович)
495 Коробкова Христина Карпівна (Коробкова Кристина Карповна)
496 Корольов Олександр Авраамович (Королев Александр Авраамович)
497 Коростіко Єлизавета Климентіївна (Коростико Елизавета Клементиевна)
498 Корякін Михайло Гаврилович (Корякин Михаил Гаврилович)
499 Костючин Микита Федорович (Костючин Никита Федорович)
500 Косенко Семен Гаврилович (Косенко Семен Гаврилович)
501 Косса Марк Олексійович (Косса Марк Алексеевич)
502 Коссов Олександр Лаврентійович (Коссов Александр Лаврентиевич)
503 Косяк Петро Іванович (Косяк Петр Иванович)
504 Котенко Фекла Степанівна (Котенко Фекла Степановна)
505 Котлубай Едуард Густавович (Котлубай Эдуард Густавович)
506 Котляренко Арон Гершович (Котляренко Арон Гершевич)
507 Котов Олександр Павлович (Котов Александр Павлович)
508 Кофман Абрам Симонович (Кофман Абрам Симонович)
509 Кофман Рувін (Кофман Рувин)
510 Кохановська Марія Осипівна (Кохановская Мария Осиповна)
511 Кочержинський Антон Степанович (Кочержинский Антон Степанович)
512 Кочетов Дмитро Ілліч (Кочетов Дмитрий Ильич)
513 Кошкін Карп Васильович (Кошкин Карп Васильевич)
514 Кравець Микола Йосипович (Кравец Николай Иосифович)
515 Кравець Тимофій Іванович (Кравець Тимофей Иванович)
516 Кравцов Захарій Максимович (Кравцов Захарий Максимович)
517 Кравченко Антон Кузьмич (Кравченко Антон Кузьмич)
518 Кравченко Вакула Дмитрович (Кравченко Вакула Дмитриевич)
519 Кравченко Вакула Дмитрович (Кравченко Вакула Дмитриевич)
520 Кравченко Іван Федорович (Краченко Иван Федорович)
521 Кравченко Ксенія Павлівна (Кравченко Ксения Павловна)
522 Кравченко Петро Семенович (Кравченко Петр Семенович)
523 Крамаренко Ганна Герасимівна (Крамаренко Анна Герасимовна)
524 Кранк Рафаїл Якович (Кранк Рафаил Яковлевич)
525 Красиворона Степан Якимович (Красиворона Степан Акимович)
526 Красніченко Платон Костянтинович (Красниченко Платон Константинович)
527 Красюк Федір Пименович (Красюк Федор Пименович)
528 Крепкович Шалім Абрамович (Крепкович Шалим Абрамович)
529 Кривенко Ксенія Карпівна (Кривенко Ксения Карповна), Кривенко Віра Андріївна (Кривенко Вера Андреевна)
530 Кривов Микола Петрович (Кривов Николай Петрович)
531 Кривов Тимофій Степанович (Кривов Тимофей Степаноич)
532 Кривушин Микола Прокопович (Кривушин Николай Прокопович)
533 Крикуленко Василь Микитович (Крикуленко Василий Никитович)
534 Кришневський Данило Савельєвич (Кришневский Даниил Савельевич)
535 Кротовський Пантелій Євдокимович (Кротовский Пантелей Євдокимович)
536 Кругліков Олександр Васильович (Кругликов Александр Васильевич)
537 Круницький Григорій Іванович (Круницкий Григорий Иванович)
538 Крунковський Леонід Йосипович (Крунковский Леонид Иосифович)
539 Кривов Микола Петрович (Кривов Николай Петрович)
540 Крижановський Євгеній Сергійович (Крижановский Егений Сергеевич)
541 Куделя Карп Вікторович (Куделя Карп Викторович)
542 Кудін Андрон Герасимович (Кудин Андрон Герасимович)
543 Кузнець Янкель Киселевич (Кузнец Янкель Киселевич)
544 Кузнєцов Василь Логінович (Кузнецов Василий Логинович)
545 Кузнєцов Володимир Кузьмич (Кузнецов Владимир Кузьмич)
546 Кузнєцов Дмитро Антонович (Кузнецов Дмитрий Антонович)
547 Кузнєцов Леонтій Іванович (Кузнецов Леонтий Иванович)
548 Кузнєцов Михайло Фомич (Кузнецов Михаил Фомич)
549 Кузьмін Володимир Дмитрович (Кузьмин Владимир Дмитриевич)
550 Кузьмін Стефан Федорович (Кузьмин Стефан Федорович)
551 Кузьмичов Дмитро Матвійович (Кузьмичев Дмитрий Матвеевич)
552 Куйбар Євдоким Олександрович (Куйбар Евдоким Александрович)
553 Кулаков Іван Євстигнійович (Кулаков Иван Евстигнеевич)
554 Кулик Платон Андрійович (Кулик Платон Андреевич)
555 Куличенко Трохим Семенович (Куличенко Трофим Семенович)
556 Кулишенко Михайло Андрійович (Кулишенко Михаил Андреевич)
557 Кулиця Ісаак Петрович (Кулица Исаак Петрович), Кулиця Волька Пінхусович (Кулица Волька Пинхусович)
558 Куниченко Карп Гаврилович (Куниченко Карп Гаврилович)
559 Купершмідт Рувін Шлемович (Купершмидт Рувин Шлемович)
560 Кукс Прокоп Омелянович (Кукс Прокоп Емельянович)
561 Купп Іван Спиридонович (Купп Иван Спиридонович)
562 Курило Олександр Семенович (Курило Александр Семенович)
563 Курочкін Федір Карпович (Курочкин Федор Карпович)
564 Курчатова Єлизавета Миколаївна (Курчатова Елизавета Николаевна)
565 Курячкін-Курячий Федір Якимович (Курячкин-Курячий Федор Акимович)
566 Кутузов Петро Олексійович (Кутузов Петр Алексеевич)
567 Куцевич Афанасій Гаврилович (Куцевич Афанасий Гаврилович)
568 Куценко Григорій (Куценко Григорий), Владіміров Федір (Владимиров Федор)
569 Кучер Дар’я Іванівна (Кучер Дарья Ивановна)
570 Кушнарьова Анастасія Василівна (Кушнарева Анастасия Васильевна)
570а Квицинський Михайло Михайлович (Квицинский Михаил Михайлович)
571 Лагутенко Катерина Іванівна (Лагутенко Екатерина Ивановна)
572 Лайкіна Дар’я Трохимівна (Лайкина Дарья Трофимовна)
573 Лапідус Юхим Борисович (Лапидус Ефим Борисович)
574 Латишев Макар Петрович (Латишев Макар Петрович), Павловський Віталій Юхимович (Павловский Виталимй Ефимович), Ржечак Антон (Ржечак Антон), Філіппов Петро (Филиппов Петр)
575 Лемещенко [Лещенко] Сергій Йосипович (Лемещенко [Лещенко] Сергей Иосифович)
576 Левандовський Сергій Степанович (Левандовский Сергей Степанович)
577 Левитський Ісидор Фомич (Левитский Исидор Фомич)
578 Левицька Ганна Олексіївна (Левицкая Анна Алексеевна)
579 Левін Микола Філаретович (Левин Николай Филаретович)
580 Лейбович Григорій Соломонович (Лейбович Григорий Соломонович)
581 Лементарьов Леонтій Степанович (Лемантарев Леонтий Степанович)
582 Лємиш Яків Петрович (Лемиш Яков Петрович)
583 Леонович Юхим Микитович (Леонович Ефим Никитович)
584 Леонтович Микола Павлович (Леонтович Николай Павлович)
585 Летицький Осип (Летицкий Осип), постанова про обрання запобіжного заходу Барвінському Антону Андрійовичу (Барвинскому Антону Андреевичу), Барвінському Павлу Андрійовичу (Барвинскому Павлу Андреевичу), Радутному Павлу Андрійовичу (Радутному Павлу Андреевичу)
586 Лещинський Фрідріх Фрідріхович (Лещинский Фридрих Фридрихович)
587 Лігерман Ольга Лейбівна (Лигерман Ольга Лейбовна)
588 Лігостаєв Олександр Данилович (Лигостаев Александр Данилович)
589 Лісогорський Йосип Борисович (Лисогорский Иосиф Борисович)
590 Літвак Платон Леонтійович (Літвак Платон Леонтьевич)
591 Літвак Трохим Федотович (Литвак Трофим Федотович)
592 Ліханський Олександр Феофанович (Лиханський Александр Феофанович)
593 Лігачина Катерина Костянтинівна (Лигачина Екатерина Константиновна)
594 Любодзинський Казимир, Брехтель, Клейн (Любоцзинский Казимир, Брехтель, Клейн)
595 Лозинський Леонід Федорович (Лозинский Леонид Федорович)
596 Лозовий Федір Давидович (Лозовый Федор Давидович)
597 Лопаткін Сергій Євменович (Лопаткин Сергей Евменович)
597а Лопатко Кирило (Лопатко Кирилл)
598 Лопатка Дем’ян Євменович (Лопатка Демьян Евменович)
599 Лужний Пилип Карпович (Лужный Филипп Карпович)
600 Лужний Пилип Карпович (Лужный Филипп Карпович)
601 Лукашевич Михайло Селивестрович (Лукашевич Михаил Селивестрович)
602 Луняч Олександра Моісіївна (Луняч Александра Моисеевна)
603 Лутовінович Єгор Сергійович (Лутовинович Егор Сергеевич)
604 Лучинський Володимир Іванович (Лучинский Владимир Иванович)
605 Лушников Іларіон Пилипович (Лушников Илларион Филиппович)
606 Львов Гілель Пінхусович (Львов Гилель Пинхусович )
607 Лисенко Акім Петрович (Лысенко Аким Петрович)
608 Лиско Андрій Єфремович (Лыско Андрей Ефремович)
609 Любовський Рахміль Хаймович (Любовский Рахмиль Хаймович)
609а Любовський Хаїм (Любовский Хаим), Коган Наум (Коган Наум), Коган Йосип (Коган Иосиф)
610 Любченко Аграфена Миронівна (Любченко Аграфена Мироновна)
611 Ляуфман Лев Якович (Ляуфман Лев Яковлевич)
612 Лященко Василь Осипович (Лященко Василий Осипович)
612а Ливицький Олександр Петрович (Ливицкий Александр Петрович)
613 Майблюм Лейб Мордкович (Майблюм Лейб Мордкович)
614 Майборода Павло Андрійович (Майборода Павел Андреевич)
615 Мангуров Петро Іванович (Мангуров Петр Иванович)
616 Майз Еріх Адамович (Майз Эрих Адамович)
617 Макарова Парасковія Андріївна (Макарова Прасковия Андреевна)
618 Макарцев Фроль Тихонович (Макрцев Фроль Тихонович)
619 Макдесі-Панасян Погос Мекертіганович (Макдеси-Панасян Погос Мекертиганович)
620 Максименко Олександр Іванович (Максименко Александр Иванович)
621 Максименко Микола Якимович (Максименко Николай Якимович)
622 Максименко Петро Григорович (Максименко Петр Григорьевич)
623 Максимов Олександр Андрійович (Максимов Александр Андреевич)
624 Максимов Андрій Дмитрович (Максимов Андрей Дмитриевич)
625 Максимов Сергій Прокопович (Максимов Сергій Прокопович)
626 Малокостенко Пилип Омелянович (Малокостенко Филипп Емельянович)
627 Малахов Мойсей Ілліч (Малахов Моисей Ильич)
628 Малікова Віра Максимівна (Маликова Вера Максимовна)
629 Малітовський Копель Нісонович (Малитовский Копель Нисонович)
630 Малтокіс Франц Антонович (Малтокис Франц Антонович)
631 Малицький Карп Степанович (Малицкий Карп Степанович)
632 Мальвицький Михайло Олександрович (Мальвицкий Михаил Александрович)
633 Мальвицький Михайло Олександрович (Мальвицкий Михаил Александрович)
634 Молярова Марія Петрівна (Молярова Мария Петровна)
635 Мамонов Никифор Михайлович (Мамонов Никифор Михайлович)
636 Мамро Агрипина Родіонівна (Мамро Агрипина Родионовна)
637 Маркелов Олексій Тимофійович (Маркелов Алексей Тимофеевич)
638 Маркін Микола Микитович (Маркін Николай Никитович)
639 Марковський Георгій Олексійович (Марковский Георгий Алексеевич)
640 Мартиненко Христина Карпівна (Мартиненко Христина Карповна)
641 Мартинцов Михайло Софронович (Мартинцов Михаил Софронович)
642 Марфін Василь Семенович (Марфин Василий Семенович)
643 Марченко Євсей Ілліч (Марченко Евсей Ильич)
644 Маслов Іван Леонтійович (Маслов Иван Леонтьевич)
645 Масляников Олександр Олексійович (Масляников Александр Алексеевич)
646 Масюта Іларіон Миколайович (Масюта Илларион Николаевич)
647 Матвєєва Євдокія Ісидорівна (Матвеева Евдокия Исидоровна)
648 Матвєєва Парасковія Юхимівна (Матвеева Прасковия Ефимовна)
649 Матієнко Василь Євдокимович (Матиенко Василий Евдокимович)
650 Матросов Михайло Трохимович (Матросов Михаил Трофимович)
651 Матузна Анастасія Сергіївна (Матузная Анастасия Сергеевна)
652 Маліков Аполон Аполонович (Маликов Апполон Апполонович)
653 Мацук Леонтій Іванович (Мацук Леонтий Иванович)
654 Машкович Зінаїда Семенівна (Машкович Зинаида Семеновна)
655 Медведєв Федір Львович (Медведев Федор Львович)
656 Мейтін Нісон (Мейтин Нісон)
657 Мельникова Антоніна Пилипівна (Мельникова Антонина Филипповна )
658 Мельников Іван Григорович (Мельников Иван Григорьевич)
659 Мельниченко Степан Герасимович (Мелиниченко Степан Герасимович)
660 Малініченко Степан Герасимович (Малиниченко Степан Герасимович), Леженіков Григорій Григорович (Лежеников Григорий Григорьевич)
661 Мельцер Костянтин Васильович (Мельцер Константин Васильевич)
662 Мендра Василь Федорович (Мендра Василий Федорович)
663 Менклін Петро Йосипович (Менклин Петр Иосифович)
664 Мілеант Володимир Герасимович (Милеант Владимир Герасимович)
665 Мельтюсов Степан Денисович (Мельтюсов Степан Денисович)
666 Мінаєв Андрій Олексійович (Минаев Андрей Алексеевич)
667 Мінченевич Олексій Дмитрович (Минченевич Алексей Дмитриевич)
668 Міненко Тимофій Данилович (Миненко Тимофей Данилович)
669 Міроненко Мойсей Васильович (Мироненко Моисей Васильевич)
670 Мірошниченко Агафія Іванівна (Мирошниченко Агафия Ивановна)
671 Мірошниченко Данило Герасимович (Мирошниченко Даниил Герасимович)
672 Мірошниченко Петро Осипович (Мирошниченко Петр Осипович)
673 Місьянець Антон Кирилович (Мисьянец Антон Кириллович)
674 Михайлевич Петро Михайлович (Михайлевич Петр Михайлович)
675 Михайлов Олександр Миколайович (Михайлов Александр Николаевич)
676 Михайлов Олександр Семенович (Михайлов Александр Семенович)
677 Михайлов Микола Семенович (Михайлов Николай Семенович)
678 Михайлов Петро Володимирович (Михайлов Петр Владимирович)
679 Мішутін Федір Семенович (Мишутин Федор Семенович)
680 Могила Іван Трохимович (Могила Иван Трофимович)
681 Моісеєнко Кузьма Дмитрович (Моисеенко Кузьма Дмитриевич)
682 Молчанов Григорій Григорович (Молчанов Григорий Григорьевич)
683 Молчанов Павло Зусимович (Молчанов Павел Зусимович)
684 Мосін Іван Петрович (Мосин Иван Петрович)
685 Москаленко Фекла Степанівна (Москаленко Фекла Степановна)
686 Москаленко Фекла Степанівна (Москаленко Фекла Степановна)
687 Морозов Георгій Семенович (Морозов Георгий Семенович)
688 Морозов Георгій Семенович (Морозов Георгий Семенович)
689 Морозов Георгій Степанович (Морозов Георгий Степанович)
690 Морозов Іван Федорович (Морозов Иван Федорович), Балан Порфирий (Балан Порфирий)
691 Морозов Степан Ананьєвич (Морозов Степан Ананьевич)
692 Моренгевич Степан Лук’янович (Моренгевич Степан Лукьянович)
693 Морсяч Микола Софронович (Морсяч Николай Сафронович)
694 Моцак Микола Якимович (Моцак Николай Акимович)
695 Мочалов Михайло Леонтійович (Мочалов Михаил Леонтьевич)
696 Муєв Дмитро Пилипович (Муев Дмитрий Филиппович)
697 Муренко Степан Дмитрович (Муренко Степан Дмитриевич)
698 Мурук Іван Никифорович (Мурук Иван Никифорович)
699 Мусцина Лідія Миколаївна (Мусцина Лидия Николаевна)
700 Мязговський Олександр Іванович (Мязговский Александр Иванович)
701 Найда Єфросинія Григорівна (Найда Ефросиния Григорьевна)
702 Наумов Тимофій Васильович (Наумов Тимофей Васильевич)
703 Нейдін Василь Дмитрович (Нейдин Василий Дмитриевич)
704 Нельч Климентій Макарович (Нельч Климентий Макарович)
705 Ненно Василь Минович (Ненно Василий Минович)
706 Несторов Стефан Назарович (Несторов Стефан Назарович)
707 Неф Антон Фрідріхович (Неф Антон Фридрихович)
708 Нікітін Микита Якович (Никитин Никита Яковлевич)
709 Нікітін Павло Іванович (Никитин Павел Иванович)
710 Нікіфоров Никанор Олексійович (Никифоров Никанор Олексеевич)
711 Нікольський Микола Якович (Никольский Николай Яковлевич)
712 Нікулін Володимир Порфирійович (Никулин Владимир Порфирьевич)
713 Нерш Митрофан Семенович (Нерш Митрофан Семенович)
714 Новак Володимир Осипович (Новак Владимир Осипович)
715 Новицький Іван Трохимович (Новицкий Иван Трофимович)
716 Новак Чеслав Вікентійович (Новак Чеслав Викентьевич)
717 Ноздричев Іван Степанович (Ноздричев Иван Степанович)
718 Носков-Коптєв Яків Іванович (Носков-Коптев Яков Иванович)
719 Овчаренко Прокопій Андрійович (Овчаренко Прокофий Андреевич)
720 Одеський Давид Менделєвич (Одесский Давид Менделевич)
721 Одоєвцов Сергій Сергійович (Одоевцов Сергей Сергеевич)
722 Оліник Франц Францович (Олиник Франц Францевич)
723 Орлик Марк Олексійович (Орлик Марк Алексеевич)
724 Орнштейн Давид Самойлович (Орнштейн Давид Самойлович)
725 Ортенберг Целя Хаймович (Ортенберг Целя Хаймович)
726 Осіпов Кузьма Іванович (Осипов Кузьма Иванович)
727 Островський Олексій Іванович (Островський Алексей Иванович)
728 Островський Іван Максимович (Островский Иван Максимович)
729 Орлов Павло Григорович (Орлов Павел Григорьевич)
730 Павлов Олексій Євтихійович (Павлов Алексей Евтихеевич)
731 Павлов Дмитро Іванович (Павлов Дмитрий Иванович)
732 Павлов Корній Ігнатович (Павлов Корней Игнатьевич)
733 Павлова Євдокія Іванівна (Павлова Евдокия Ивановна)
734 Павловський Георгій Олександрович (Павловский Георгий Александрович)
735 Павловський Ісаак Васильович (Павловский Исаак Васильевич)
736 Пазенко Микита Пилипович (Пазенко Никита Филиппович)
737 Палушкін Лейб Шмулйович (Палушкин Лейб Шмулевич)
738 Панков Григорій Григорович (Панков Григорий Григорьевич)
739 Пантелєєв Петро Васильович (Пантелеев Петр Васильевич)
740 Парончик Хана Аронівна (Парончик Хана Ароновна)
741 Паскарь Микола Семенович (Паскарь Николай Семенович)
742 Пашинський Платон Семенович (Пашинский Платон Семенович)
743 Пембек Йосип Соломонович (Пембек Иосиф Соломонович)
744 Перепелиця Іван Григорович (Перепелица Иван Григорьевич)
745 Перепилиця Марія Іллівна (Перепелиця Мария Ильинична)
746 Перепелиця Ганна Яківна (Перепелица Анна Яковлевна)
747 Пересунько Іван Лаврентійович (Пересунько Иван Лаврентьевич)
748 Перцов Шевел Ісаєвич (Перцов Шевел Исаевич)
749 Песензон Нехам Рувінович (Песензон Нехам Рувинович)
750 Петерсен Георгій Іванович (Петерен Георгий Иванович)
751 Петьков Олексій Дмитрович (Петьков Алексей Дмитриевич)
752 Петраш Герасим Іванович (Петраш Герасим Иванович)
753 Петров Роман Фролович (Петров Роман Фролович)
754 Петров Яків Іванович (Петров Яков Иванович)
755 Петровська Варвара Іванівна (Петровская Варвара Ивановна)
756 Петровська Варвара Іванівна (Петровская Варвара Ивановна)
757 Пивоваров Іван Петрович (Пивоваров Иван Петрович)
758 Піллєр Давид Маєрович (Пиллер Давид Маерович)
759 Пінус Пінхус Елієв (Пинуг Пинхус Элиев)
760 Письменний Трохим Карпович (Письменный Трофим Карпович)
761 Пістун Мілат Олександрович (Пистун Милат Александрович)
762 Письмиченко Ганна Василівна (Письмиченко Анна Васильевна)
763 Піщейкін Кирило Іванович (Пищейкин Кирилл Иванович)
764 Плєханов Петро Іванович (Плеханов Петр Иванович)
765 Плохотніков Гаврило Васильович (Плохотников Гавриил Васильевич)
766 Подгайний Петро Корнійович (Подгайный Петр Корнеевич)
767 Поддуєв Федір Олексійович (Поддуев Федор Алексеевич)
768 Подопригора Яків Антонович (Подопригора Яков Антонович)
769 Подимова Пелагея Миколаївна (Подымова Пелагея Николаевна)
770 Поздняков Іван Григорович (Поздняков Иван Григорьевич)
771 Покрап Марія Єгорівна (Покрап Мария Егоровна)
772 Покровський Андрій Георгійович (Покровский Андрей Георгиевич)
773 Палівода Григорій Павлович (Паливода Григорий Павлович)
774 Половенко Федір Костянтинович (Половенко Федор Константинович)
775 Половков Зіновій Никифорович (Половков Зиновий Никифорович)
776 Половой Костянтин Герасимович (Половой Константин Герасимович)
777 Полушкін Семен Львович (Полушкин Семен Львович)
778 Полушкіна Рона Гершківна (Полушкина Рона Гершковна)
779 Поляков Яків Васильович (Поляков Яков Васильевич)
780 Поляков В’ячеслав Мстиславович (Поляков Вячеслав Мстиславович)
781 Помпулов Елякім Мойсейович (Помпулов Эляким Моисеевич)
782 Пономаренко Пантелеймон Маркіанович (Пономаренко Пантелеймон Маркианович)
783 Попов Іван Григорович (Попов Иван Григорьевич)
784 Повов Микола Михайлович (Попов Николай Михайлович)
785 Попов Федір Олексійович (Попов Федор Алексеевич)
786 Попович Євмен Авсеєвич (Попович Евмен Авсеевич)
787 Порженко Василь Павлович (Порженко Василий Павлович)
788 Порошин Олександр Іванович (Порошин Александр Иванович)
789 Посталатій Костянтин Петрович (Посталатий Константин Петрович)
790 Пастернак Іван Антонович (Пастернак Иван Антонович)
791 Посторонко Олексій Сергійович (Посторонко Алексей Сергеевич)
792 Потапенко Наум Іванович (Потапенко Наум Иванович)
793 Простіков Андрій Ананьєвич (Простиков Андрей Ананьевич)
794 Преображенський Петро Григорович (Преображенский Петр Григорьевич)
795 Пресмицький Феодосій (Пресмицкий Феодосий)
796 Прилуцький Іон Ілліч (Прилуцкий Ион Ильич)
797 Примазін Іван Степанович (Примазин Иван Степанович)
798 Приходько Микола Савелійович (Приходько Николай Савельевич)
799 Проценко Юхим Фомич (Проценко Ефим Фомич)
800 Проценко Юхим Фомич (Проценко Ефим Фомич)
801 Прощенський Шлем Гершкович (Прощенский Шлем Гершкович)
802 Пруткевич Микола Васильович (Пруткевич Николай Васильович)
803 Птіцин Павло Микитович (Птицын Павел Никитович)
804 Пугач Павло Іванович (Пугач Павел Иванович)
805 Пузнєр Арон Борисович (Пузнер Арон Борисович)
806 Пухін Олексій Афанасійович (Пухин Алексей Афанасьевич)
807 Пушок Михайло Васильович (Пушок Михаил Васильевич)
808 Пиж Яків Єремейович (Пыж Яков Еремеевич)
809 Рабінович Абрам Вольфович (Рабинович Абрам Вольфович)
810 Рабінович Мовша Шлємович (Рабинович Мовша Шлемович)
811 Родіонов Тимофій Сергійович (Родионов Тимофей Сергеевич)
812 Радошевська Олександра Петрівна (Радошевская Александра Петровна)
813 Радутний Спиридон Максимович (Радутный Спиридон Максимович)
814 Райцес Ісаак Борисович (Райцес Исаак Борисович)
815 Райцесс Ісаак Борисович (Райцес Исаак Борисович)
816 Ралєц-Ральченко Ілля Мойсейович (Релец-Радьченко Илья Моисеевич)
817 Романцов Григорій Микитович (Романцов Григорий Никитович), Єгоров Микола Васильович (Егоров Николай Васильевич), Романченко Микола Олександрович (Романченко Николай Александрович)
818 Распонов Іван Антонович (Распонов Иван Антонович)
819 Раутштейн Ісидор Наумович (Раутштейн Исидор Наумович)
820 Рєзниченко Сергій Іванович (Резниченко Сергей Иванович)
821 Рейз Рона Мошковна (Рейз Рона Мошковна)
822 Рембалов Віктор Омелянович (Рембалов Виктор Емельянович)
823 Решетникова Ганна Яківна (Решетникова Анна Яковлевна)
824 Ржандковський Степан Вікентійович (Ржандковский Степан Викентьевич)
825 Рживицин Микита Михайлович (Рживицин Никита Михайлович)
826 Роба Іван Іванович (Роба Иван Иванович)
827 Ровінський Микола Іонович (Ровинский Николай Ионович)
828 Рогов Георгій Миронович (Рогов Георгий Миронович)
829 Розанов Микола Микитович (Розанов Николай Никитович)
830 Розиновський Іван Якович (Розиновский Иван Яковлевич)
831 Ройзман Шлєма Абрамович (Ройзман Шлема Абрамович)
832 Романовський Микола Олександрович (Романовский Микола Александрович)
833 Романцев Микола Федорович (Романцев Николай Федорович)
834 Ромашко Михайло Єфремович (Ромашко Михаил Ефремович)
835 Росошинський Федір Сергійович (Росошинський Федор Сергеевич)
836 Росін Михайло Мойсейович (Росин Михаил Моисеевич)
837 Руденко Карп Петрович (Руденко Карп Петрович)
838 Руденко Клавдія Михайлівна (Руденко Клавдия Михайловна)
839 Рудой Давид Леонтійович (Рудой Давид Леонтьевич)
840 Рибак Олексій Андрійович (Рыбак Алексей Андреевич)
841 Рибак Нестор Пилипович (Рыбак Нестор Филиппович)
842 Рибак Михайло Олексійович (Рыбак Михаил Алексеевич)
843 Ривкін Семен Мойсейович (Рывкин Семен Моисеевич)
843а Римбалович Олександр (Римбалович Александр)
844 Рисак Ілля Павлович (Рысак Илья Павлович)
845 Ришков Семен Мартинович (Рышков Семен Мартынович)
846 Рябко Филимон Іванович (Рябко Филимон Иванович)
847 Саботинський Володимир Адамович (Саботинский Владимир Адамович)
848 Савельєв Іван Йосипович (Савельев Иван Иосифович), Шпак Нестор Феодосійович (Шпак Нестор Феодосеевич)
849 Сава-Савенко Михайло Миколайович (Сава-Савенко Михаил Николаевич)
850 Севостьян Василь Дмитрович (Севостьян Василий Дмитриевич)
851 Савцов Микола Іванович (Савцов Николай Иванович)
852 Садіков Ісаак Соломонович (Садиков Исаак Соломонович)
853 Сайко Пантелеймон Якович (Сайко Пантелеймон Яковлевич)
854 Самохін Матвій Миколайович (Самохин Матвей Николаевич)
855 Сандлєр Пейсах Срулєвич (Сандлер Пейсах Срулевич)
856 Саранча Гордій Федорович (Саранча Гордей Федорович)
857 Саранча Гордій Федорович (Саранча Гордей Федорович)
858 Сатановська Христина Прохоріна (Сатановская Христинья Прохоровна)
859 Саур Зейлік Елієвич (Саур Зейлик Элиевич)
860 Саханов Афанасій Миколайович (Саханов Афанасий Николаевич)
861 Сверлов Леонід Сергійович (Сверлов Леонид Сергеевич)
862 Свириденська Матрона Яківна (Свириденская Матрена Яковлевна)
863 Севастьянов Іван Олексійович (Севастьянов Иван Алексеевич)
864 Северін Карл Альбертович (Северин Карл Альбертович)
865 Сегал Мойсей Григорович (Сегал Моисей Григорьевич)
866 Сімашко Сергій Дем’янович (Симашко Сергей Демьянович)
867 Семенов Влас Пилипович (Семенов Влас Филиппович)
868 Семенова Євдокія Прокопівна (Семенова Євдокия Прокофьевна)
869 Семенова Євдокія Прокопівна (Семенова Евдокия Прокофьена)
870 Семеновский Сергій Олексійович (Семеновский Сергей Алексееич)
871 Сен-Лоран Владислав Павлович (Сен-Лоран Владислав Павлович)
872 Сергєєва Марія Дмитрівна (Сергеева Мария Дмитриевна)
873 Сердюк Михайло Дмитрович (Сердюк Михаил Дмитриевич)
874 Сердюк Микола (Сердюк Николай)
875 Серебріга Касьян Іванович (Серебрига Касьян Иванович)
876 Серебряков Трохим Петрович (Серебряков Трофим Петрович)
877 Серебрянніков Соломон Ісаакович (Серебрянников Соломон Исаакович)
878 Серебрянний Фроїм (Серебрянный Фроим)
879 Середа Михайло Іович (Середа Михаил Иович)
880 Сиверцев Федір Петрович (Сиверцев Федор Петрович), Кирпиченко Афанасій Семенович (Кирпиченко Афанасий Семенович)
881 Сидоренко Пилип Полікарпович (Сидоренко Филипп Поликарпович)
882 Сизов Петро Іванович (Сизов Петр Иванович)
883 Сикирда Арсентій Олексійович (Сикирда Арсентий Алексеевич)
884 Симонович Іван Леонардович (Симонович Иван Леонардович)
885 Симонович Павло Данилович (Симонович Павел Данилович)
886 Симонович Казимир Леонардович (Симонович Казимир Леонардович)
887 Синельников Дмитро Миколайович (Синельников Дмитрий Николаевич)
888 Сирота Яків Ісакович (Сирота Яков Исакович)
889 Скартула Олексій Костянтинович (Скартула Алексей Константинович)
890 Скляренко Павло Дмитрович (Скляренко Павел Дмитриевич)
891 Скорбогатов Михайло Семенович (Скоробогатов Михаил Семенович)
892 Скорописцев Сергій Юхимович (Скорописцев Сергей Ефимович)
892а Скорописцев Олександр Сергійович (Скорописцев Александр Сергеевич)
893 Скугарьова Віра Андріївна (Скугарева Вера Андреевна)
894 Скуратенко Костянтин Андрійович (Скуратенко Константин Андреевич)
895 Славінський Петро Йосипович (Славинский Петр Иосифович)
896 Сладковський Костянтин Андрійович (Сладковский Константин Андреевич)
897 Слекарь Андрій Єфремович (Слекарь Андрей Ефремович)
898 Слесаренко Степанида Мойсеївна (Слесаренко Степанида Моисеевна)
899 Слітченко Килина Семенівна (Слитченко Акулина Семеновна)
900 Сліпченко Ганна Федорівна (Слипченко Анна Федоровна)
901 Смородін Дмитро Іванович (Смородин Дмитрий Иванович)
902 Собаченко Ігнат Тимофійович (Собаченко Игнат Тимофеевич)
903 Соболєв Василь Петрович (Соболев Василий Петрович)
904 Соболєв Іван Іванович (Соболев Иван Иванович)
905 Соболєв Яків Петрович (Соболев Яков Петрович)
906 Соболєв Яків Петрович (Соболев Яков Петрович)
907 Собченко Дмитро Петрович (Собченко Дмитрий Перович)
908 Сокаленко Павло Ілліч (Сокаленко Павел Ильич)
909 Сокирко Сергій Юхимович (Сокирко Сергей Ефимович)
910 Соколов Петро Миколайович (Соколов Петр Николаевич)
911 Соколов Семен Васильович (Соколов Семен Васильевич)
912 Сокуров Петро Лаврентійович (Сокуров Петр Лаврентиевич)
913 Солдяк Степан Якович (Солдяк Степан Яковлевич)
914 Соловйов Федір Андрійович (Соловьев Федор Андреевич)
915 Солоденко Іван Олексійович (Солоденко Иван Алексеевич)
916 Сорока Федір Миколайович (Сорока Федор Николаевич)
917 Сорокін Костянтин Георгійович (Сорокин Константин Георгиевич)
918 Сотник Самуїл Ізрайлевич (Сотник Самуил Израилевич)
919 Співак Кирило Романович (Спивак Кирилл Романович)
920 Співак Мендель Пінхусович (Спивак Мендель Пинхусович)
921 Стахорська Марія Іванівна (Стахорская Мария Ивановна)
922 Сташков Иван Кіндратович (Сташков Іван Кондратьевич)
923 Стенякін Костянтин Мефодієвич (Стенякин Константин Мефодиевич)
924 Степанов Микола Петрович (Степанов Николай Петрович)
925 Стефанович Стефан Семенович (Стефанович Стефан Семенович)
926 Стефанський Володимир Олександрович (Стефанский Владимир Александрович)
927 Степін Олексій Маркович (Степин Алексей Маркович)
928 Стигнеєв Костянтин Рафаїлович (Стигнеев Константин Рафаилович)
929 Стимахов Василь Васильович (Стимахов Василий Васильевич)
929а Стимахов Матвій Васильович (Стимахов Матвей Васильевич)
930 Стожилов Кирило Михайлович (Стожилов Кирилл Михайлович)
931 Стоянов Володимир Володимирович (Стоянов Владимир Владимирович)
932 Стоянов Володимир Володимирович (Стоянов Владимир Владимирович)
933 Странська Катерина Іванівна (Странская Екатерина Ивановна)
934 Струмилов Василь Борисович (Струмилов Василий Борисович)
935 Стюпа Пилип Прокопович (Стюпа Филипп Прокофьевич)
936 Суботіна Емілія Михайлівна (Субботина Эмилия Михайловна)
937 Суровцев Василь Іванович (Суровцев Василий Иванович)
937а Сухомлинський Микола Григорович (Сухомлинский Николай Григорьевич)
938 Таланов Архип Іванович (Таланов Архип Иванович)
939 Таланов Захарій Якович (Таланов Захарий Яковлевич)
940 Таран Григорій Боніфатійович (Таран Григорий Бонифатьевич)
941 Таранов Григорій Іванович (Таранов Григорий Иванович)
942 Тарасов Климентій Іванович (Тарасов Климентий Иванович)
943 Тарасов Степан Пилипович (Тарасов Степан Филиппович)
944 Тейтельман Мойсей Борисович (Тейтельман Мойсей Борисович)
945 Теленков Іван Афанасійович (Теленков Иван Афанасьевич)
946 Темкін Лев Хацкелевич (Темкин Лев Хацкелевич)
947 Теодорович Генріх Генріхович (Теодорович Генрих Генрихович)
948 Теодорович Станіслав Генріхович (Теодорович Станислав Генрихович)
949 Теодорович Едуард Генріхович (Теодорович Эдуард Генрихович)
950 Терещенко Лідія Григорівна (Терещенко Лидия Григорьевна)
951 Тімен Соломон Миронович (Тимен Соломон Миронович)
952 Тимошенко Лаврентій Григорович (Тимошенко Лаврентий Григорьевич)
953 Тимченко Микола Фокович (Тимченко Николай Фокович)
954 Тихонов Олександр Дмитрович (Тихонов Алекандр Дмитриевич)
955 Ткач Іван Петрович (Ткач Иван Петрович)
956 Ткачов Михайло Никифорович (Ткачев Михаил Никифорович)
957 Ткаченко Олексій Якимович (Ткаченко Алексей Акимович)
958 Ткаченко Данило Єфремович (Ткаченко Даниил Ефремович)
959 Ткаченко Конон Семенович (Ткаченко Конон Семенович)
960 Токоренко Леонтій Прокопович (Токоренко Леонтий Прокофьевич)
961 Токарь Борух-Лейба Мошкович (Токарь Борух-Лейба Мошкович)
962 Толстой Лаврентій Миколайович (Толстой Лаврентий Николаевич)
963 Томашевський Микита Денисович (Томашеский Никита Денисович)
964 Томберг Ельга Рейнівна (Томберг Эльга Рейновна)
965 Томов Яків Федорович (Томов Яков Федорович)
966 Танцур Іван Іванович (Танцур Иван Иванович)
967 Топченко Пилип Миколайович (Топченко Филипп Николаевич)
968 Тратьков Михайло Якович (Тратьков Михаил Яковлевич)
969 Трембач Євдокія Дмитрівна (Трембач Евдокия Дмитриевна)
970 Трембач Іван Спиридонович (Трембач Иван Спиридонович)
971 Трикозенко Кирило Павлович (Трикозенко Кирилл Павлович)
972 Триск Сергій Авдійович (Триск Сергей Авдеевич)
973 Трофанський Людвіг Іванович (Трофанский Людвиг Иванович)
974 Трофімова Марія Костянтинівна (Трофимова Мария Константиновна)
975 Тумаркін Залман Лейбович (Тумаркин Залман Лейбович)
976 Тушаріна Ганна Семенівна (Тушарина Анна Семеновна)
977 Тухтєєв Михайло Олександрович (Тухтеев Михаил Александрович)
978 Тичино Іван Олексійович (Тычино Иван Алексеевич)
979 Тяглов Данило Михайлович (Тяглов Даниил Михайлович)
980 Тяглов-Тихонов Данило Михайлович (Тяглов-Тихонов Даниил Михайлович)
981 Уманський Герш Абрамович (Уманский Герш Абрамович)
982 Урбан Матильда Григорівна (Урбан Матильда Григорьевна)
983 Усенко Василь Костянтинович (Усенко Василий Константинович)
984 Ушаков Микола Олександрович (Ушаков Николай Александрович)
985 Ушакова Ольга Семенівна (Ушакова Ольга Семеновна)
986 Файнштейн Абрам Хаймович (Файнштейн Абрам Хаймович)
987 Феоктістов Петро Германович (Феоктистов Петр Германович)
988 Фердман Давид Янкелевич (Фердман Давид Янкелевич)
989 Філевський Іван Іванович (Филевский Иван Иванович)
990 Філевський Іван Іович (Филевский Иван Иович)
991 Філіненко Клавдія Іллівна (Филиненко Клавдия Ильинична)
992 Філіпенко Василіса Андріївна (Филипенко Василиса Андреевна)
993 Філіпов Кирило Федорович (Филиппов Кирилл Федорович)
994 Фінкель Юлій Самойлович (Финкель Юлий Самойлович)
995 Флек Вільгельм Францович (Флек Вильгельм Францевич)
996 Фон-Гіршберг Микола Олександрович (Фон-Гиршберг Николай Александрович)
997 Фрейман Аіс Христианович (Фрейман Аис Христианович)
998 Фрейгер Лука Тихонович (Фрейгер Лука Тихонович)
999 Фролов Іван Федорович (Фролов Иван Федорович)
1000 Фролов Семен Дмитрович (Фролов Семен Дмитрович)
1001 Хайдар Еміль Емільйович (Хайдар Эмиль Эмильевич)
1002 Халфін Ісаак Йосипович (Халфин Исаак Иосифович)
1003 Ханін [Хаников] Василь Михайлович (Ханин [Ханыков] Василий Михайлович)
1004 Хаперський Костянтин Іванович (Хаперский Константин Иванович)
1005 Хардін Павло Прокопович (Хардин Павел Прокофьевич)
1006 Харченко Семен Павлович (Харченко Семен Павлович)
1007 Хаскін Зельман Шлемович (Хаскин Зельман Шлемович)
1008 Хаскін Іван (Хаскин Иван)
1009 Хаскін Ілля Шлемович (Хаскин Ілья Шлемович)
1010 Хатрусов Онисим Микитович (Хатрусов Онисим Никитович)
1011 Хатюхін Марк Олексійович (Хатюхин Марк Алексеевич)
1012 Хауслендер Герш Абрамович (Хауслендер Герш Абрамович)
1013 Хепфнер Отто Річардович (Хепфнер Отто Ричардович)
1014 Хідскель Хонон Мойсейович (Хидскель Хонон Моисеевич)
1015 Хінко Володимир Мартинович (Хинко Владимир Мартынович)
1016 Хлопкова Марія Степанівна (Хлопкова Мария Степановна)
1017 Хлопкова Софія Тимофіївна (Хлопкова Софья Тимофеевна), Коцарьова Ганна Матвіївна (Коцарева Анна Матвеевна)
1018 Хмарюк Єфросинія Євсіївна (Хмарюк Ефросиния Евсеевна)
1019 Холновський Вікентій Павлович (Холновский Викентий Павлович)
1020 Хоменко Володимир Миколайович (Хоменко Владимир Николаевич)
1021 Хоменко Георгій Федорович (Хоменко Георгий Федорович)
1022 Храпунов Пилип Никифорович (Храпунов Филипп Никифорович)
1023 Христенко Василь Філіпович (Христенко Василий Филиппович)
1024 Хусін [Хусейн] Абдула Насірович (Хусин [Хусейн] Абдула Насирович)
1025 Хрищенко Михайло Павлович (Хрищенко Михаил Павлович)
1026 Цвєтков Василь Семенович (Цветков Василий Семенович)
1027 Центнер Едуард Іванович (Центнер Эдуард Иванович)
1028 Циленко Іван Федорович (Циленко Иван Федорович)
1029 Цимерман Герман Карлович (Цимерман Герман Карлович)
1030 Цимерман Яків Стефанович (Цимерман Яков Стефанович)
1031 Цофней Герш Нейхович (Цофней Герш Нейхович)
1032 Цуканов Мехель Федорович (Цуканов Мехель Федорович)
1033 Цукерман Ісаак Якович (Цукерман Исаак Яковлевич)
1034 Цурканова Марія Данилівна (Цурканова Мария Даниловна)
1035 Цукерник Йосип Зельманович (Цукерник Иосиф Зельманович)
1036 Цибулькан Самуїл Абрамович (Цыбулькан Самуил Абрамович)
1037 Чайка Леонтій Олексійович (Чайка Леонтий Алексеевич)
1038 Чатченко Макарій Ісидорович (Чатченко Макарий Исидорович)
1039 Чебан Павло Григорович (Чебан Павел Григорьевич)
1040 Чеботарь Григорій Ігнатович (Чеботарь Григорий Игнатьевич)
1041 Чевалов Тимофій Іванович (Чевалов Тимофей Иванович)
1042 Чекарнак Харитина Данилівна (Чекарнак Харитина Даниловна)
1043 Челевич Абрам Ізрайлевич (Челевич Абрам Израйлевич)
1044 Черкасова Тіна Гаврилівна (Черкасова Тина Гавриловна)
1045 Чернецкий Давид Львович (Чернецький Давид Львович)
1046 Чернов Никифор Олексійович (Чернов Никифор Алексеевич)
1047 Чернов Сергій Авдійович (Чернов Сергей Авдеевич)
1048 Чернова Дар’я Іванівна (Чернова Дарья Ивановна)
1049 Черноморець Аккеліна Фомінічна (Черноморець Аккеліна Фоминична)
1050 Чернов Василь Пилипович (Чернов Василий Филиппович)
1051 Черноморченко Степан Іванович (Черноморченко Степан Иванович)
1052 Черчел Василь Андрійович (Черчел Василий Андреевич)
1053 Черчел Ісидор Андрійович (Черчел Исидор Андреевич)
1054 Честняк Володимир Андрійович (Честняк Владимир Андреевич)
1055 Чешський Омелян Петрович (Чешский Емельян Петрович)
1056 Чичир Олексій Миколайович (Чичир Алексей Николаевич)
1057 Чоков Василь Петрович (Чоков Василий Петрович)
1058 Чорба Євген Сергійович (Чорба Евгений Сергеевич)
1059 Чуфаров Іван Олексійович (Чуфаров Иван Алексеевич)
1060 Чигринцов Дмитро Олексійович (Чигринцов Дмитрий Алексеевич)
1061 Шалімов Микола Тихонович (Шалимов Николай Тихонович)
1062 Шалімова Віра Степанівна (Шалимова Вера Степановна)
1063 Шатайлова Уліта Фомінічна (Шатайлова Улита Фоминична)
1064 Шатеров Ілля Федотович (Шатеров Илья Федотович)
1065 Шварц Шимон Борухович (Шварц Шимон Борухович)
1066 Шварцман Ушер (Шварцман Ушер)
1067 Швачко Ілля Тимофійович (Швачко Илья Тимофеевич)
1068 Швець Кирило Пилипович (Швец Кирилл Филиппович)
1069 Швидченко Дар’я Іванівна (Швидченко Дарья Ивановна)
1070 Шебанко Іван Федорович (Шебанко Иван Федорович)
1071 Шевченко Олексій Павлович (Шевченко Алексей Павлович)
1072 Шевченко Антон Федорович (Шевченко Антон Федорович)
1073 Шевченко Валентина Сергіївна (Шевченко Валентина Сергеевна)
1074 Шевченко Іван Тимофійович (Шевченко Иван Тимофеевич)
1075 Шевченко Платон Іванович (Шевченко Платон Иванович)
1076 Шелудінов Дмитро Миколайович (Шелудинов Дмитрий Николаевич)
1077 Шелудінов Павло Миколайович (Шелудинов Павел Николаевич)
1078 Шендерович Йосип Юхимович (Шендерович Иосиф Ефимович)
1079 Шереметьєв Євген Миколайович (Шереметьев Евгений Николаевич)
1080 Шеферер Адам Йоганович (Шеферер Адам Иоганович)
1081 Шиланик Микита Петрович (Шиланик Никита Петрович)
1082 Шимановський Лев Леопольдович (Шимановський Лев Леопольдович)
1083 Шифрін Євсей Борисович (Шифрин Евсей Борисович)
1084 Шмаєв Дементій Васильович (Шмаев Дементий Васильевич)
1085 Шляпников Іван Іванович (Шляпников Иван Иванович)
1086 Шмаков Дмитро (Шмаков Дмитрий)
1087 Шпаковський Леонтій Михайлович (Шпаковский Леонтий Михайлович)
1088 Шпигельман Мойсей Павлович (Шпигельман Моисей Павлович)
1089 Шпильман Герш Теолівич (Шпильман Герш Теолевич)
1090 Шпиндицький Микола Семенович (Шпиндицкий Николай Семенович)
1091 Шполянський Абрам Исаакович (Шполянский Абрам Исаакович)
1092 Шполянський Іван Семенович (Шполянский Иван Семенович)
1093 Шрейберг Йосиф Якович (Шрейберг Иосиф Яковлевич)
1094 Штемберов Євген Миколайович (Штемберов Евгений Николаевич)
1095 Штомпель Мефодій Іванович (Штомпель Мефодий Иванович)
1096 Штумпор Петро Петрович (Штумпор Петр Петрович)
1097 Шугаєв Єгор Олексійович (Шугаев Егор Алексеевич)
1098 Шульга Олександр Самойлович (Шульга Александр Самойлович)
1099 Шумілов Дмитро Іванович (Шумилов Дмитрий Иванович)
1100 Шурик Наум Мойсейович (Шурик Наум Моисеевич)
1101 Шустер Мойше-Лейб Йосипович (Шустер Мойше-Лейб Иосифович)
1102 Шут Тихон Спиридонович (Шут Тихон Спиридонович)
1103 Шуфер Яків Шулімович (Шуфер Яков Шулимович)
1104 Щегол Петро Никифорович (Щегол Петр Никифорович)
1105 Щедров Кузьма Дмитрович (Щедров Кузьма Дмитриевич)
1106 Щепіна Домна Василівна (Щепина Домна Васильевна)
1107 Щербаков Максим Боніфатович (Щербаков Максим Бонифатиевич)
1108 Щербаков Терентій Антонович (Щербаков Терентий Антонович)
1109 Щербиненко Павло Романович (Щербиненко Павел Романович)
1110 Шмальц Яків Христианович (Шмальц Яков Христианович)
1111 Едліх Рудольф Максович (Эдлих Рудольф Максович)
1112 Ейдельман Генда Аврамівна (Эйдельман Генда Аврамовна)
1113 Епштейн Йосип Файвельйович (Эпштейн Иосиф Файвельевич)
1114 Юдін Михайло Іванович (Юдин Михаил Иванович)
1115 Юренєв Борис Олександрович (Юренев Борис Александрович)
1116 Юрков Федір Никифорович (Юрков Федор Никифорович)
1117 Юрченко Данило Іванович (Юрченко Даниил Иванович)
1118 Юскевич Павло Тарасович (Юскевич Павел Тарасович)
1119 Яглова Марія Олексіївна (Яглова Мария Алексеевна)
1120 Ягнюк Тихон Петрович (Ягнюк Тихон Петрович)
1121 Яговой Георгій Йосипович (Яговой Георгий Иосифович)
1122 Яготін Петро Федорович (Яготин Петр Федорович)
1123 Яковлев Георгій Тихонович (Яковлев Георгий Тихонович)
1124 Яковлєв Іван Олексійович (Яковлев Иван Алексеевич)
1125 Яковлєв Карл Тимофійович (Яковлев Карл Тимофеевич)
1126 Яковлєв Федір Якович (Яковлев Федор Яковлевич)
1127 Яковлєв Юлій Якович (Яковлев Юлий Яковлевич)
1128 Якубович Георгій Федорович (Якубович Георгий Федорович)
1129 Якушин Вячеслав (Якушин Вячеслав)
1130 Янишевський Лук’ян Антонович (Янишевський Лукьян Антонович)
1131 Янковський Яшуа Веніамінович (Янковский Яшуа Вениаминович)
1132 Яровий Іван Тихонович (Яровой Иван Тихонович), Юдін Сергій Федорович (Юдин Сергей Федорович), Пацек Адольф Адольфович (Пацек Адольф Адольфович), Колесников Степан Онуфрійович (Колесников Степан Онуфриевич), Сєріков Кузьма Семенович (Сериков Кузьма Семенович), Тодуркін Микола Федорович (Тодуркин Николай Федорович)
1133 Яцино Костянтин Тимофійович (Яцино Константин Тимофеевич)
1134 Яцин Харитон Миколайович (Яцин Харитон Николаевич)
1135 Яцкевич Лука Михайлович (Яцкевич Лука Михайлович)
1136 Яцков Володимир Ананійович (Яцков Владимир Ананьевич)
1137 Книга ув’язнених Миколаївської каторжної тюрми
* * *
1138 Архівний опис за 1919 рік