Фонд 250 / Опис 1

Цифровий архів
Фонди давніх актів (періоду до 1917 року)
◦ ◦ Фонд № 250 “Миколаївська каторжна тюрма № 2”
• • • Опис № 1 справ постійного зберігання за 1881, 1907 – 1916, 1919 роки

№ справи Назва справи
1881 рік
1 Відомість на політичних в’язнів, які утримувалися у тюрмі з 15 лютого по 15 березня 1881 року
1907 рік
2 Статейний список на засудженого Боська Філіпа Власовича (Босько Филиппа Власовича)
1908-1909 роки
3 Білет Миколаївської каторжної тюрми на засланого каторжника Сердюкова Семена Ігнатовича (Сердюкова Семёна Игнатьевича)
4 Справа каторжника Лабадзе Іллі Аслановича (Лабадзе Ильи Аслановича)
1910 рік
5 Лист про національну приналежність засланого каторжника Салам Алі Мамед-огли (Салам Али Мамед-оглы)
6 Справа засланого каторжника Матем Бебура-огли (Матем Бебура-оглы)
1911-1912 роки
7 Справа засланого каторжника Арутюняна Олександра Захаровича (Арутюняна Александра Захаровича)
8 Справа засланого каторжника Абас Гаджі Ісмаіл-огли (Абас Гаджи Исмаил-оглы) за 1911 рік
9 Справа засланого каторжника Іргашова Руза (Иргашова Руза) за 1911 рік
10 Справа засланого каторжника Бердзенешвілі Іраклія Лазаревича (Бердзенешвили Ираклия Лазаревича)
1908-1912 роки
11 Справа засланого каторжника Карапетова Ерванда Карапетовича (Карпетова Эрванда Карапетовича)
12 Справа засланого каторжника Маслака Степана Олексійович (Маслака Степана Алексеевича)
13 Справа засланого каторжника Мурадянца Рустама Вартановича (Мурадянца Рустама Вартановича)
14 Справа засланого каторжника Курбан Кербалас Абаса (Курбан Кербалас Абаса)
15 Справа засланого каторжника Кісельова Івана Абрамовича (Киселёва Ивана Абрамовича)
16 Справа засланого каторжника Грива Михайла Кононовича (Грива Михаила Кононовича)
17 Справа засланого каторжника Жожикашвілі Георгія Зурабовича (Жожикашвили Георгия Зурабовича)
18 Справа засланого каторжника Кіракозова Меліка Асцатуровича (Киракозова Мелика Асцатуровича)
19 Справа засланого каторжника Ахмеда Мамед-огли (Ахмеда Мамед-оглы)
20 Справа засланого каторжника Гогіашвілі Лексо Глаковича (Гогиашвили Лексо Глаковича)
21 Справа засланого каторжника Гойчієва Саласкира (Гойчиева Саласкира)
22 Справа засланого каторжника Аванесова Вартана Абільхановича (Аванесова Вартана Абильхановича)
23 Справа засланого каторжника Магомаєва Абдула Мажидовича (Магомаева Абдула Мажидовича)
24 Справа засланого каторжника Кямал Мамед-огли (Кямал Мамед-оглы)
25 Справа засланого каторжника Мосулішвілі Єгора Давидовича (Мосулишвили Егора Давыдовича)
26 Справа засланого каторжника Моздрішвілі Іллі Івановича (Моздришвили Ильи Ивановича)
27 Справа засланого каторжника Камбарова Кіркора Сардаровича (Камбарова Киркора Сардаровича)
28 Справа засланого каторжника Іскандарова Аслана Арутюновича (Искандарова Аслана Арутюновича)
29 Справа засланого каторжника Кувіков-Карєва Петра Степановича (Кувиков-Карева Петра Степановича)
30 Справа засланого каторжника Муса Керім-огли (Муса Керим-оглы)
31 Справа засланого каторжника Макаєва Івана Йосиповича (Макаева Ивана Иосифовича)
32 Справа засланого каторжника Варламова Мосеса Каракасовича (Варламова Мосеса Каракасовича)
33 Справа засланого каторжника Азоянц Мінаса Каспаровича (Азоянц Мінаса Каспаровича)
34 Справа засланого каторжника Аляз Алі-огли (Аляз Алі -оглы)
35 Справа засланого каторжника Алі Ага-огли (Али Ага-оглы)
36 Справа засланого каторжника Абазадзе Михайла Давидовича (Абазадзе Михаила Давыдовича)
37 Справа засланого каторжника Шир Мамед Мамед-огли (Шир Мамед Мамед-оглы)
38 Справа засланого каторжника Макаревського Олексія Олександровича (Макаревского Алексея Александровича)
39 Справа засланого каторжника Маулянікулова Умурзака (Мауляникулова Умурзака)
40 Справа засланого каторжника Бєлковського Івана Казимировича (Белковского Ивана Казимировича)
41 Справа засланого каторжника Абдумушинова Абдурахмана (Абдумушинова Абдурахмана)
42 Справа засланого каторжника Квачадзе Філіпа Кайхосровича (Квачадзе Филиппа Кайхосровича)
43 Справа засланого каторжника Алагірова Хансбі Наховича (Алагирова Хансби Наховича)
44 Справа засланого каторжника Кешишева Михайла Лаврентійовича (Кешишева Михаила Лаврентиевича)
45 Справа засланого каторжника Базарбаєва Абдукадира (Базарбаєва Абдукадыра)
46 Справа засланого каторжника Багірова Сеїд Гусейн Ходжа Миру (Багирова Сеид Гусейн Ходжа Мира)
47 Справа засланого каторжника Симонянця Оганеса Кеворковича (Симонянца Оганеса Кеворковича)
48 Справа засланого каторжника Сафібаєва Науруза (Сафибаева Науруза)
49 Справа засланого каторжника Супруна [Супрунова] Міна Міновича (Супруна [Супрунова] Мина Миновича)
50 Справа засланого каторжника Сухашвілі Хвітісея (Сухашвили Хвитисея)
51 Справа засланого каторжника Рязанова Олексія Дмитровича (Рязанова Алексея Дмитриевича)
52 Справа засланого каторжника Шах Мурад Пулат-огли (Шах Мурад Пулат-оглы)
53 Справа засланого каторжника Топурія Барнаба Дмитровича (Топурия Барнаба Дмитриевича)
54 Справа засланого каторжника Чічіашвілі Бакро Миколайовича (Чичиашвили Бакро Николаевича)
55 Справа засланого каторжника Турсунбаєва Магомеда (Турсунбаева Магомеда)
56 Справа засланого каторжника Жужинашвілі Григорія Григоровича (Жужинашвили Григория Григорьевича)
57 Справа засланого каторжника Арутюнянца Олександра Захаровича (Арутюнянца Олександра Захаровича)
58 Справа засланого каторжника Куталадзе Євтіхія Бугійовича (Куталадзе Евтихия Бугиевича)
59 Справа засланого каторжника Борова Хазбечера Тоєвича (Борова Хазбечера Тоевича)
60 Справа засланого каторжника Салама Ісмаїл-огли (Салама Исмаил-оглы)
61 Справа засланого каторжника Зурначова Атанеса Арутюновича (Зурначева Атанеса Арутюновича)
62 Справа засланого каторжника Музафара Ісмаїл-огли (Музафара Исмаил-оглы)
63 Справа засланого каторжника Ісматова Насратула (Исматова Насратула)
64 Справа засланого каторжника Рочняка Никифора Петровича (Рочняка Никифора Петровича)
65 Справа засланого каторжника Глахіашвілі Івана Георгійовича (Глахиашвили Ивана Георгиевича)
66 Справа засланого каторжника Діхамінджия Дементія Олексійовича (Дихаминджия Дементия Алексеевича)
67 Справа засланого каторжника Кязим Ага Дадиш-огли (Кязым Ага Дадыш-оглы)
68 Справа засланого каторжника Дзюби Микити Федоровича (Дзюбы Никиты Федоровича)
69 Справа засланого каторжника Кербалай Насіба Гюми-огли (Кербалай Насиба Гюмы-оглы)
70 Справа засланого каторжника Грищенка Григорія Івановича (Грищенка Григория Ивановича)
71 Справа засланого каторжника Гурулі Варлама Аслановича (Гурули Варлама Аслановича)
72 Справа засланого каторжника Гелашвілі Петра Свимоновича (Гелашвілі Петра Свимоновича)
73 Справа засланого каторжника Губуадзе Дмитра Єхазовича (Губуадзе Дмитрия Ехазовича)
74 Справа засланого каторжника Дронова Павла Павловича (Дронова Павла Павловича)
75 Справа засланого каторжника Тасуєва Гайсултана (Тасуева Гайсултана)
76 Справа засланого каторжника Тітова Євгенія Кириловича (Титова Евгения Кирилловича)
77 Справа засланого каторжника Ломідзе Захара Давидовича (Ломидзе Захара Давыдовича)
78 Справа засланого каторжника Єсоєва [Шелунца] Саркіса Аскеровича (Есоева [Шеллунца] Саркиса Аскеровича)
79 Справа засланого каторжника Чубінадзе Олександра Гареєвича (Чубинадзе Александра Гареевича)
80 Справа засланого каторжника Плотнікова Костянтина Кириловича (Плотникова Константина Кирилловича)
81 Справа засланого каторжника Чанова Джулая (Чанова Джулая)
82 Справа засланого каторжника політичного засланого каторжника Ліхачова Афанасія Івановича (Лихачова Афанасия Ивановича)
83 Справа засланого каторжника Лагадзе Олексія [Маркозова Георгія] (Лагадзе Алексея [Маркозова Георгия])
84 Справа засланого каторжника Цицхвая Антона Федоровича (Цыцхвая Антона Федоровича)
85 Справа засланого каторжника Рафієва Магомета Шакір Усті (Рафиева Магомета Шакир Усти)
86 Справа засланого каторжника Савенка Дмитра Івановича (Савенко Дмитрия Ивановича)
87 Справа засланого каторжника Сатанія Костянтина Соломоновича (Сатания Константина Соломоновича)
88 Справа засланого каторжника Соболєва Федора Яковича (Соболева Федора Яковлевича)
89 Справа засланого каторжника Кобідзе Григорія Симоновича (Кобідзе Григория Симоновича)
90 Справа засланого каторжника Цедринського Івана Івановича (Цедринского Ивана Ивановича)
91 Справа засланого каторжника Черкаського Луки Григоровича (Черкасского Луки Григорьевича)
92 Справа засланого каторжника Усіка Сави Дмитровича (Усика Саввы Дмитриевича)
93 Справа засланого каторжника Турчаненка Луки Андрійовича (Турчаненко Луки Андреевича)
94 Справа засланого каторжника Тюрякулова Умурзака (Тюрякулова Умурзака)
95 Справа засланого каторжника Хірселі Григорія Давидовича (Хирсели Григория Давыдовича)
96 Справа засланого каторжника Делялянца Саркіса Мартиросовича (Делялянца Саркіса Мартиросовича)
97 Справа засланого каторжника Кувалдіна Олександра Миколайовича (Квалдина Александра Николаевича)
98 Справа засланого каторжника Шульженка Кузьми Михайловича (Шульженко Кузьмы Михайловича)
99 Справа засланого каторжника Тіджуєва Артела Георгійовича (Тиджуєва Артела Георгиевича)
100 Справа засланого каторжника Шакарашвили Георгія Дмитровича (Шакарашвили Георгия Дмитриевича)
101 Справа засланого каторжника Павлоцького Мотель Йосиповича (Павлоцкого Мотель Иосифовича)
102 Справа засланого каторжника Псеуша Масхуда Нашковича (Псеуша Масхуда Нашковича)
103 Справа засланого каторжника Правікова Антона Павловича (Правикова Антона Павловича)
104 Справа засланого каторжника Орлова Луки Андрійовича (Орлова Луки Андреевича)
105 Справа засланого каторжника Ходова Цицка Тотребековича (Ходова Цицка Тотребековича)
106 Справа засланого каторжника Царіташвілі Йосипа Гавриловича (Цариташвили Иосифа Гавриловича)
1913 рік
107 Справа засланого каторжника Мамаді Меджида Мамеда Гашиля-огли (Мамади Меджида Мамеда-оглы)
108 Справа засланого каторжника Тер-Григорянца Місака Тер-Аветісовича (Тер-Григорянца Мисака Тер-Аветисовича)
109 Справа засланого каторжника Колодяженського Олександра Антиповича (Колодяженского Александра Антиповича)
110 Справа засланого каторжника Войтушенка Миколи Яковича (Войтушенко Николая Яковлевича)
111 Справа засланого каторжника Байрам-огли Рашида (Байрам-оглы Рашида)
1909-1914 роки
112 Справа засланого каторжника Аббас Бека Шихалі Бек-огли (Аббас Бека Шихали Бек-оглы)
113 Статистичні листки засланих каторжників Пащенка Андрія Трофимовича (Пащенко Андрея Трофимовича), Татарова Георгія Левоновича (Татарова Георгия Леоновича), Теямура Аліверди-огли (Теямура Аливерды-оглы)
114 Справа політичного засланого каторжника Рибакова Максима Григоровича (Рыбакова Максима Григорьевича)
115 Справа засланого каторжника Вейкшана Костянтина Андрійовича (Вейкшана Константина Андреевича)
116 Справа засланого каторжника Тананоєва Івана Мартиновича (Тананоева Ивана Мартыновича)
117 Справа засланого каторжника Хащенко-Мартинюка Прокопія Аверкієвича (Хащенко-Мартынюка Прокопия Аверкиевича)
118 Справа засланого каторжника Шлайфштеймана Умара Гдалевича (Шлайфштеймана Умара Гдалевича)
119 Справа політичного засланого каторжника Стебенкова Андрія Федоровича (Стебенкова Андрея Фёдоровича)
120 Справа засланого каторжника Скворцова Федора Ніконоровича (Скворцова Фёдора Никоноровича)
121 Справа засланого каторжника Агалау Салах Бек-огли (Агалау Салах Бек-оглы)
122 Справа засланого каторжника Красія Афанасія Фоміча (Красия Афанасия Фомича)
123 Справа засланого каторжника Акопянца Карапета Марковича (Акопянца Карапета Марковича)
124 Справа засланого каторжника Ходжа-Мурата Уста Вердієва (Ходжа-Мурата Уста Вердиева)
125 Справа засланого каторжника Клопотуна Івана Юхимовича (Клопотуна Ивана Ефимовича)
126 Справа засланого каторжника Кафара Гагиб-огли (Кафара Гагиб-оглы)
127 Справа засланого каторжника Лапи Якова Давидовича (Лапы Якова Давыдовича)
128 Справа засланого каторжника Вайсбеха Мордка Рахмілевича (Вайсбеха Мордка Рахмилевича)
129 Справа засланого каторжника Давриша Османа-огли (Давриша Османа-оглы)
130 Справа засланого каторжника Овчарова Андрея Кузьмича (Овчарова Андрея Кузьмича)
131 Справа засланого каторжника Воскобойнікова Григорія Федоровича (Воскобойникова Григория Фёдоровича)
132 Справа засланого каторжника Кінадзе Аполлона (Кинадзе Аполлона)
133 Справа засланого каторжника Бадаляна Мосе Мурузовича (Бадаляна Мосе Мурузовича)
134 Справа засланого каторжника Саакова Арама (Саакова Арама)
1913-1915 роки
135 Справа засланого каторжника Хаджаєва Єгора Парсадановича (Хаджаева Егора Парсадановича)
136 Справа засланого каторжника Бежановича Георгія Семеновича (Бежановича Георгия Семёновича)
1908-1916 роки
137 Справа засланого каторжника Бистрянцева Миколи Микитовича (Бистрянцева Николая Никитовича)
138 Справа політичного засланого каторжника Пенькова Афанасія Івановича (Пенькова Афанасия Ивановича)
139 Вибула
140 Списки ув’язнених, які втекли або були насильно звільнені з Миколаївської каторжної тюрми № 2 у грудні 1918 року і березні 1919 року; матеріали дізнань про факт втечі і листування з судовими органами
* * *
141 Архівний опис за 1881-1916 роки