Фонд 250 / Опис 1 / Справа 140

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 250 “Миколаївська каторжна тюрма № 2”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1881, 1907 – 1916, 1919 роки
• • • • Справа № 140 Списки ув’язнених, які втекли або були насильно звільнені з Миколаївської каторжної тюрми № 2 у грудні 1918 року і березні 1919 року; матеріали дізнань про факт втечі і листування з судовими органами