Фонд 250 / Опис 1 / Справа 078

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 250 “Миколаївська каторжна тюрма № 2”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1881, 1907 – 1916, 1919 роки
• • • • Справа № 78 Справа засланого каторжника Єсоєва [Шелунца] Саркіса Аскеровича (Есоева [Шеллунца] Саркиса Аскеровича)