Фонд 250 / Опис 1 / Справа 108

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 250 “Миколаївська каторжна тюрма № 2”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1881, 1907 – 1916, 1919 роки
• • • • Справа № 108 Справа засланого каторжника Тер-Григорянца Місака Тер-Аветісовича (Тер-Григорянца Мисака Тер-Аветисовича)