Фонд 250 / Опис 1 / Справа 113

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 250 “Миколаївська каторжна тюрма № 2”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1881, 1907 – 1916, 1919 роки
• • • • Справа № 113 Статистичні листки засланих каторжників Пащенка Андрія Трофимовича (Пащенко Андрея Трофимовича), Татарова Георгія Левоновича (Татарова Георгия Леоновича), Теямура Аліверди-огли (Теямура Аливерды-оглы)