Анотовані реєстри

Науково-довідковий апарат
Описи фондів давніх актів (періоду до 1917 р.)
Описи фондів колишнього партійного архіву
Описи фондів радянського періоду та незалежної України
Анотовані реєстри
Каталоги та картотеки

 • Державний архів Миколаївської області : путівник / відповідальний ред. Л. Л. Левченко. — Миколаїв : Іліон, 2014. — 1144 с. ISBN 978-617-534-279-4

  Пропоноване видання є путівником по фондах та колекціях Державного архіву Миколаївської області. Інформація про склад і зміст документів, у тому числі й тих, що перебували на таємному зберіганні, доповнена короткими історичними і біографічними відомостями про фондоутворювачів. До видання увійшли також списки усіх фондів, які зберігаються або зберігалися в держархіві, що дає можливість дослідникам отримати більш цілісне уявлення про склад і зміст документального надбання держархіву Миколаївської області.
  Видання розраховане на істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вузів, усіх, хто цікавиться історією Миколаївщини.

 • Державний архів Миколаївської області: Анотований реєстр. – Т. 1. Фонди дорадянського періоду / Державний комітет архівів України. Державний архів Миколаївської області. – Миколаїв, 2006. – 160 с.

  Довідник містить відомості про склад і зміст документів фондів дорадянського періоду Державного архіву Миколаївської області, а також інформацію про фонди, передані до інших архівів та знищені в період Другої світової війни (1939-1945). Довідник супроводжує комплекс покажчиків.

 • Державний архів Миколаївської області: Реєстр метричних книг

  Реєстр метричних книг, що зберігаються в Державному архіві Миколаївської області укладено за конфесіями. З метою полегшення пошуку інформації у межах кожної конфесії релігійні установи систематизовані по повітах відповідно до адміністративно-територіального поділу за станом на 1886 рік (Ананьївський, Єлисаветградський, Одеський, Олександрійський, Тираспольський, Херсонський повіти Херсонської губернії, Балтський повіт Подільської губернії, Дніпровський, Євпаторійський, Мелітопольський та Симферопольський повіти Таврійської губернії), у межах повіту – за алфавітом назв населених пунктів, в яких розташовані релігійні установи. Після офіційної назви установи надається перелік інших населених пунктів, що входили до парафії.

 • Реєстр колекцій мікрофільмів зарубіжної україніки, що зберігаються в Державному архіві Миколаївської області

  Реєстр містить відомості про колекції мікрофільмів документів, що відображають історію Миколаївщини. Оригінали документів знаходяться на зберіганні в державних архівах Росії: Державному архіві Російської Федерації (м. Москва), Російському державному історичному архіві (м. Санкт-Петербург), Російському архіві стародавніх актів (м. Москва), Російському державному архіві військово-морського флоту (м. Санкт-Петербург), Російському державному військово-історичного архіві (м. Москва).

 • Реєстр розсекречених фондів у 2007-2010 рр.

  Розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вузів, усіх, хто цікавиться історією Миколаївщини.

 • Реєстр розсекречених фондів

  До реєстру включені фонди, друкований фонд науково-довідкової бібліотеки, інформація яких повністю або частково розсекречені за період з 1989 по 2001 р.р. Джерелами для підготовки реєстру були списки, аркуші та описи фондів. Реєстр складається з двох розділів: фонди дорадянського періоду та фонди радянського періоду. До розділу “Фонди дорадянського періоду” включено 8 розсекречених фондів, до розділу “Фонди радянського періоду” – 412 фондів та розсекречений спецфонд бібліотеки архіву.

 • Реєстр фондів періоду нацистської окупації Миколаївської області (1941-1944 р.р.)

  Реєстр складений до 60-річчя Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р.р. До реєстру включені описові статті на 348 фондів періоду окупації Миколаївської області 1941-1944 р.р. Пропонований реєстр входить до складу архівного довідника “Фонди періоду нацистської окупації України 1941-1944 р.р.”. До реєстру включена інформація про Миколаївську обласну комісію по сприянню в роботі надзвичайної комісії по установленню і розслідуванню злодіянь, вчинених німецько-фашистськими загарбниками і їх спільниками, і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР (фонд № 1894).