Запобігання проявам корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Державному архіві Миколаївської області співпрацює з особами, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».
У разі коли Вам стали відомі можливі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками архіву за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви зможете повідомити про це за допомогою електронної пошти: [email protected]
Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються частиною п’ятою статті 53 України «Про запобігання корупції».
Надана Вами інформація використовуватиметься керівництвом Державного архіву Миколаївської області як підстава для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
Інформація у повідомленні про корупцію має містити одну або декілька з таких ознак:
– порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону України «Про запобігання корупції»;
– запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
– порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
– порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції»;
– порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції»;
– недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
– порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону України «Про запобігання корупції»;
– порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
– порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону України «Про запобігання корупції».

Повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів:
– прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;
– тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;
– прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).