Фонд 005 / Опис 1

Цифровий архів
Фонди давніх актів (періоду до 1917 року)
◦ ◦ Фонд № 5 “Новобузький волосний суд”
• • • Опис № 1 справ постійного зберігання за 1889, 1896, 1899-1917 роки

№ справи Заголовок справи
1896 рік
1 Виконавчі листи за цивільним позовом купця Розанова Миколи про стягнення боргів по векселях з міщанина Меламеда Якова
1899 рік
2 Виконавчі листи щодо стягнення штрафів та постанова про утримання під арештом селян, засуджених волосним судом за дрібне хуліганство та словесні образи
1903 рік
3 Виконавчі листи за цивільними позовами мешканців м. Новий Буг про стягнення боргів та неустойки
1905 рік
4 Виконавчі листи за цивільними позовами мешканців волості про стягнення боргів та відшкодування збитків
1906 рік
5 Виконавчі листи за цивільними позовами мешканців волості про стягнення боргів та відшкодування збитків
6 Виконавчі листи за цивільними позовами мешканців волості про стягнення боргів та відшкодування збитків
1909 рік
7 Позовні заяви селян до волосного суду із земельних спорів
8 Виконавчі листи про стягнення боргів за позовами мешканців м. Новий Буг
1911 рік
9 Листування з Херсонським повітовим поліцейським управлінням щодо розглянутих кримінальних справ, позовні заяви громадян
1912 рік
10 Виконавчий лист за позовом П’ятигорського Герша про стягнення боргу із селянина Цибулі Давида
1914 рік
11 Листування з іншими волосними судами та доручення, надані їм, щодо допиту свідків у цивільних справах, що розглядалися новобузьким волосним судом
12 Виконавчі листи за цивільними позовами мешканців м. Новий Буг про стягнення боргів та відшкодування збитків
13 Вибула
14 Копія Указу імператора з нагоди 50-річчя видання судових статутів (20 листопада 1864 року) та заснування касаційних департаментів правлячого сенату. Подання до Верхнього сільського суду 5-ої дільниці Херсонського мирового округу та Херсонського з’їзду мирових суддів про виплату грошового утримання членів волосного суду
15 Документи (заяви, прохання, протокол, розписки, векселі, листування) мешканців м. Новий Буг про вручення рішень суду, сплату міського збору, представлення звітів з опікунства, розгляд справ про наклепи, закріплення меж земельних ділянок та інш. питань
1915 рік
16 Рахунок про витрачений волосним судом грошовий аванс на канцелярське приладдя
17 Листування з головою Херсонського з’їзду мирових суддів щодо розглянутих волосним судом кримінальних та цивільних справ (є розпорядження голови Херсонського з’їзду мирових суддів від 07 вересня 1915 року про підготовку відомостей на майно волосного суду, що підлягає евакуації під час воєнного стану)
1916 рік
18 Відомості про рух кримінальних та цивільних справ у волосному суді за 1916 рік
19 Виконавчі листи за цивільними позовами селян про право власності
20 Вибула
21 Листування з Верхнім сільським та мировим судами Херсонського мирового округу з особового складу та судовому діловодству
21 а Витяг із рішень волосного суду у кримінальних справах
1917 рік
22 Відомості про рух кримінальних та цивільних справ у волосному суді за першу та другу треті 1917 року
23 Журнал обліку вхідних документів та прийнятих рішень за 1889 рік
24-30 Вибули
31 Відомості про кількість казенного вантажу волосного суду, що підлягає евакуації під час воєнного стану
32 Листування з Херсонським губернським присутствієм та повітовим з’їздом у кримінальних справах, позові заяви мешканців м. Новий Буг
* * *
33 Архівний опис за 1889, 1896, 1899-1917 роки