Фонд 005 / Опис 1 / Справа 14

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 5 “Новобузький волосний суд”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1889, 1896, 1899-1917 роки
◦ ◦ ◦ • Справа № 14 Копія Указу імператора з нагоди 50-річчя видання судових статутів (20 листопада 1864 року) та заснування касаційних департаментів правлячого сенату. Подання до Верхнього сільського суду 5-ої дільниці Херсонського мирового округу та Херсонського з’їзду мирових суддів про виплату грошового утримання членів волосного суду