Фонд 005 / Опис 1 / Справа 11

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 5 “Новобузький волосний суд”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1889, 1896, 1899-1917 роки
◦ ◦ ◦ • Справа № 11 Листування з іншими волосними судами та доручення, надані їм, щодо допиту свідків у цивільних справах, що розглядалися новобузьким волосним судом