Описи на фонди з № Р-2 по № Р-886

Науково-довідковий апарат
Описи фондів періоду до 1917 р.
Описи фондів колишнього партійного архіву
Описи фондів радянського періоду та незалежної України
• • Описи на фонди з № Р-2 по № Р-886
◦ ◦ Описи на фонди з № Р-901 по № Р-1500
◦ ◦ Описи на фонди з № Р-1501 по № Р-2700
◦ ◦ Описи на фонди з № Р-2701 по № Р-3400
◦ ◦ Описи на фонди з № Р-3401 по № Р-4000
◦ ◦ Описи на фонди з № Р-4001 по № Р-4600
◦ ◦ Описи на фонди з № Р-4601 по № Р-5200
◦ ◦ Описи на фонди з № Р-5201 по № Р-5800
◦ ◦ Описи на фонди з № Р-5801 по № 6343

№ фонду Назва фонду Одиниць зберігання Роки Оцифровані справи
Р-2 Миколаївське губернське управління селянськими будинками, м. Миколаїв, 5 од. зб., 1921-1922 рр.
Опис № 1
Р-3 Правління об’єднаних колективів безробітних, м. Миколаїв, 243 од. зб., 1923-1928 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-4 Миколаївський окружний комітет по боротьбі з безробіттям, м. Миколаїв, 239 од. зб., 1925-1930 рр.
Опис № 1
Р-5 Миколаївський міський продовольчий комітет, м. Миколаїв, 1 од. зб., 1917 р.
Опис № 1
Р-6 Миколаївська обласна рада винахідників і раціоналізаторів України, м. Миколаїв, 703 од. зб., 1937-1991 рр.
Опис № 1
Опис № 2, Том № 1
Опис № 2, Том № 2
Опис № 2, Том № 3
Опис № 2, Том № 4
Опис № 2, Том № 5
Опис № 2, Том № 6
Опис № 3
Опис № 4
Опис № 5
Р-8 Виконавчий комітет Миколаївської міської Ради народних депутатів, м. Миколаїв, 5543 од. зб., 1920-1991 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Опис № 4, Том № 1
Опис № 4, Том № 2
Опис № 5
Опис № 6, Том № 1
Опис № 6, Том № 2
Опис № 6, Том № 3
Опис № 6, Том № 4
Опис № 6, Том № 5
Опис № 6, Том № 6
Опис № 6, Том № 7
Опис № 6, Том № 8
Опис № 6, Том № 9
Опис № 6, Том № 10
Опис № 6, Том № 11
Опис № 6, Том № 12
Опис № 6, Том № 13
Опис № 6, Том № 14
Опис № 7
Опис № 8
Р-9 Миколаївський окружний комітет Українського товариства Червоного Хреста, м. Миколаїв, 243 од. зб., 1923-1930 рр.
Опис № 1
Р-10 Миколаївський окружний комітет товариства сприяння жертвам інтервенції, м. Миколаїв, 25 од. зб., 1924-1925 рр.
Опис № 1
Р-14 Комітет по наданню допомоги безробітним, м. Миколаїв, 37 од. зб., 1918-1919 рр.
Опис № 1
Р-17 Уповноважений українського товариства Червоного Хреста по Миколаївській губернії, м. Миколаїв, 12 од. зб., 1922 р.
Опис № 1
Р-20 Фінансовий інспектор 2-го району м. Миколаєва, м. Миколаїв, 49 од. зб., 1922-1926 рр.
Опис № 1
Р-21 Фінансовий інспектор 3-го району м. Миколаєва, м. Миколаїв, 24 од. зб., 1922-1925 рр.
Опис № 1
Р-22 Фінансовий інспектор 4-го району м. Миколаєва, м. Миколаїв, 38 од. зб., 1921-1926 рр.
Опис № 1
Р-23 Фінансовий інспектор 5-го району м. Миколаєва, м. Миколаїв, 38 од. зб., 1922-1926 рр.
Опис № 1
Р-24 Фінансовий інспектор 94-ї дільниці м. Миколаєва, м. Миколаїв, 2 од. зб., 1927-1928 рр.
Опис № 1
Р-25 Фінансовий інспектор 96-ї дільниці м. Миколаєва, м. Миколаїв, 2 од. зб., 1927-1928 рр.
Опис № 1
Р-26 Фінансовий інспектор 216-ї дільниці м. Миколаєва, м. Миколаїв, 3 од. зб., 1926-1928 рр.
Опис № 1
Р-27 Фінансовий інспектор 217-ї дільниці м. Миколаєва, м. Миколаїв, 6 од. зб., 1927-1928,1936 рр.
Опис № 1
Р-28 Фінансовий інспектор 218-ї дільниці м. Миколаєва, м. Миколаїв, 32 од. зб., 1926-1929 рр.
Опис № 1
Р-30 Фінансовий інспектор 220-ї дільниці м. Миколаєва, м. Миколаїв, 21 од. зб., 1926-1928 рр.
Опис № 1
Р-31 Фінансовий інспектор 222-ї дільниці м. Миколаєва, м. Миколаїв, 2 од. зб., 1926-1929 рр.
Опис № 1
Р-32 Миколаївське окружне відділення видавництва “Комуніст”, м. Миколаїв, 17 од. зб.,1924-1927 рр.
Опис № 1
Р-34 Миколаївська окружна комісія у справах неповнолітніх правопорушників, м. Миколаїв, 330 од. зб., 1922-1935 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-35 Миколаївське окружна виправно-трудова установа, м. Миколаїв, 1135 од. зб., 1922-1930 рр.
Опис № 1
Р-36 Миколаївська губернська економічна нарада, м. Миколаїв, 15 од. зб., 1921-1925 рр.
Опис № 1
Р-37 Миколаївська обласна комісія по поліпшенню життя дітей, м. Миколаїв, 26 од. зб., 1937-1939 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-39 Миколаївська повітова Рада захисту дітей, м. Миколаїв, 13 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-40 Миколаївська губернська Рада захисту дітей, 20 од. зб., м. Миколаїв, 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-41 Очаківський районний комісаріат з військових справ, м. Очаків, 2 од. зб., 1919-1921 рр.
Опис № 1
Р-42 Відділ соціального забезпечення Очаківського міського виконкому Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Очаків, 359 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-43 Очаківський міський відділ праці, м. Очаків, 13 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-44 Очаківський міський відділ запису актів громадянського стану, м. Очаків, 12 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-45 Очаківський міський відділ народної освіти, м. Очаків, 14 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-47 Миколаївське районне бюро примусових робіт, м. Миколаїв, 60 од. зб., 1925-1930 рр.
Опис № 1
Р-48 Миколаївський окружний суд, м. Миколаїв,1848 од. зб., 1923-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-49 Миколаївський окружний будинок примусових громадських робіт (БГПР ), м. Миколаїв, 563 од. зб., 1923-1927 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-50 Миколаївський повітовий відділ праці, м. Миколаїв, 14 од. зб., 1922-1924 рр.
Опис № 1
Р-52 Миколаївське губернське статистичне бюро, м. Миколаїв, 66 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-53 Миколаївський міський відділ праці, м. Миколаїв, 252 од. зб., 1927-1936 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-54 Миколаївський повітовий земельний відділ, м. Миколаїв, 397 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-58 Вознесенський повітовий підвідділ записів актів громадянського стану, м. Вознесенськ, 5 од. зб., 1921-1923 рр.
Опис № 1
Р-62 Вознесенський повітовий відділ соціального забезпечення, м. Вознесенськ, 61 од. зб., 1919-1923 рр.
Опис № 1
Р-64 Вознесенський повітовий фінансовий відділ, м. Вознесенськ, 5 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Р-65 Вознесенський повітовий відділ праці, м. Вознесенськ, 19 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-66 Вознесенський повітовий земельний відділ, м. Вознесенськ, 166 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Р-67 Вознесенський повітовий відділ народної освіти, м. Вознесенськ, 181 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-68 Вознесенський повітовий відділ охорони здоров’я, м. Вознесенськ, 27 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-69 Вознесенський повітовий військовий комісаріат, м. Вознесенськ, 41 од. зб., 1920-1923 рр. .
Опис № 1
Опис № 2
Р-70 Вознесенський повітовий відділ комунального господарства, м. Вознесенськ, 144 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-71 Миколаївський повітовий фінансовий відділ, м. Миколаїв, 21 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-75 Миколаївська окружна інспектура охорони здоров’я, м. Миколаїв, 566 од. зб., 1922- 1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-76 Миколаївський губернський відділ охорони здоров’я, м. Миколаїв, 276 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-77 Миколаївський повітовий відділ охорони здоров’я, м. Миколаїв, 187 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-78 Управління охорони здоров’я, м. Миколаїв, 1187 од. зб., 1919-1997, 1998-2000 рр.
Опис № 1
Опис № 2, Том № 1
Опис № 2, Том № 2
Опис № 2, Том № 3
Опис № 2, Том № 4
Опис № 2, Том № 5
Опис № 2, Том № 6
Опис № 3
Р-79 Миколаївський портовий комітет Всеросійської об’єднаної спілки працівників залізничного і водного транспорту, м. Миколаїв, 4 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-80 Миколаївське відділення Центрального Бюро по розподілу місць в поїздах на Україні, м. Миколаїв, 10 од. зб., 1921 р.
Опис № 1
Р-82 Вознесенський повітовий відділ народного господарства, м. Вознесенськ, 9 од. зб., 1920-1921 рр.
Опис № 1
Р-83 Уповноважений Одеської губернської Ради народного господарства по Миколаївському округу, м. Миколаїв, 46 од. зб., 1920-1924 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-84 Уповноважений Українського управління по паливу по Миколаївській губернії, м. Миколаїв, 11 од. зб., 1922-1923 рр.
Опис № 1
Р-85 Миколаївська губернська Рада народного господарства, м. Миколаїв, 830 од. зб., 1919-1923 рр.
Опис № 1
Р-87 Миколаївський державний історичний архів, м. Миколаїв, 191 од. зб., 1931-1938 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-88 Миколаївське окружне архівне управління, м. Миколаїв, 136 од. зб., 1925-1938 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-91 Управління освіти виконкому Миколаївської міської ради, м. Миколаїв, 836 од. зб., 1922-1941, 1944-2003 рр.
Опис № 1
Опис № 2, Том № 1
Опис № 2, Том № 2
Опис № 2, Том № 3
Опис № 2, Том № 4
Опис № 2, Том № 5
Р-92 Миколаївський повітовий відділ народної освіти, 63 од. зб., 1921-1922 рр.
Опис № 1
Р-93 Миколаївський окружний реформаторіум окружної виправно-трудової інспекції, м. Миколаїв, 56 од. зб., 1925-1927 рр.
Опис № 1
Р-94 Миколаївський губернський підвідділ записів актів громадянського стану, м. Миколаїв, 17 од. зб., 1920-1921 рр.
Опис № 1
Р-95 Бюро перепусток Миколаївської губернської надзвичайної комісії по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією і злочинами за посадами, м. Миколаїв, 67 од. зб., 1920-1921 рр.
Опис № 1
Опис № 2, Том № 1
Опис № 2, Том № 2
Р-97 Миколаївська губернська архівна комісія по вилученню і утилізації архівних матеріалів, м. Миколаїв, 11 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-98 Миколаївський губернський відділ народної освіти, м. Миколаїв, 193 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-99 Миколаївська окружна інспектура народної освіти, м. Миколаїв, 1448 од. зб., 1922-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Р-100 Миколаївський губернський відділ юстиції, м. Миколаїв, 507 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-101 Миколаївський губернський відділ комунального господарства, м. Миколаїв, 398 од. зб., 1919-1922 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-102 Миколаївський окружний земельний відділ, м. Миколаїв, 2865 од. зб., 1923-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-103 Миколаївський губернський земельний відділ, м. Миколаїв, 1578 од. зб., 1918-1923 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-105 Судноплавний нагляд Херсонської пристані, м. Миколаїв, 1 од. зб., 1923-1924 рр.
Опис № 1
Р-107 Миколаївська радіостанція, м. Миколаїв, 23 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-109 Миколаївське окружне аптекоуправління, м. Миколаїв, 18 од. зб., 1925-1930 рр.
Опис № 1
Р-110 Миколаївська міська біржа праці, м. Миколаїв, 19 од. зб., 1917-1918, 1930-1931 рр.
Опис № 1
Р-111 Миколаївська окружна судово-земельна комісія, м. Миколаїв, 1166 од. зб., 1923-1930 рр.
Опис № 1
Р-112 Миколаївська окружна біржа праці, м. Миколаїв, 170 од. зб., 1923-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-114 Миколаївський окружний відділ праці, м. Миколаїв, 1040 од. зб., 1922-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Р-115 Миколаївський губернський відділ праці, м. Миколаїв, 175 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-116 Фінансовий відділ Миколаївського окружного виконкому Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Миколаїв, 2936 од. зб., 1920-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-117 Миколаївський губернський фінансовий відділ, м. Миколаїв, 437 од. зб., 1917-1923 рр.
Опис № 1
Р-118 Миколаївський окружний адміністративний відділ, м. Миколаїв, 1769 од. зб., 1920-1934 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-120 Миколаївське управління підготовки і постачання робочої сили, 38 од. зб., 1927-1931 рр.
Опис № 1
Р-121 Миколаївський надзвичайний військовий комітет, м. Миколаїв, 1 од. зб., 1920 р.
Опис № 1
Р-122 Миколаївська повітова прокуратура, м. Миколаїв, 9 од. зб., 1922-1923 рр.
Опис № 1
Р-123 Миколаївська окружна прокуратура, м. Миколаїв, 1217 од. зб., 1923-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 2 – розсекречено
Р-124 Миколаївський окружний відділ комунального господарства, м. Миколаїв, 1345 од. зб., 1920-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-125 Миколаївська окружна інспектура соціального забезпечення, м. Миколаїв, 1417 од. зб., 1920-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Р-126 Миколаївський губернський відділ соціального забезпечення, м. Миколаїв, 1478 од. зб., 1919-1922 рр.
Опис № 1
Р-128 Миколаївська районна судово-земельна комісія, м. Миколаїв, 304 од. зб., 1923-1928 рр.
Р-129 Миколаївський морський торговельний порт, м. Миколаїв, 2161 од. зб., 1918-1929, 1944-1998 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 2 – розсекречено
Опис № 3, Том № 1
Опис № 3, Том № 2
Опис № 4
Опис № 5
Опис № 6, Том № 1
Опис № 6, Том № 2
Опис № 6, Том № 3
Опис № 6, Том № 4
Опис № 6, Том № 5
Р-133 Миколаївський губернський будинок примусових громадських робіт, м. Миколаїв, 510 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-134 Народний слідчий 4 – ї дільниці м. Миколаєва, м. Миколаїв, 1 од. зб., 1918-1919 рр.
Опис № 1
Р-135 Семено-Василівський сільський виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Семено – Василівка Новобузької волості , 14 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-136 Виконавчий комітет Кателинської сільської Ради депутатів трудящих, с. Кателине Очаківського району, 18 од. зб., 1920-1921, 1944-1947 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-137 Виконавчий комітет Троїцької сільської Ради депутатів трудящих, с. Троїцьке Вознесенського району, 76 од. зб., 1921-1922, 1944-1954 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-138 Болгарський сільський комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Болгарка Вознесенської волості, 17 од. зб., 1921-1922 рр.
Опис № 1
Р-141 Лобріївська сільська Рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Лобріївка Миколаївського округу, 151 од. зб., 1920-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Р-142 Виконком Широкобалківської селищної Ради депутатів трудящих, с-ще Широка Балка Жовтневого району, 67 од. зб., 1926, 1944-1956 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-143 Виконавчий комітет Лупарівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Лупареве Жовтневого району, 75 од. зб., 1925-1926, 1944-1959 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-144 Виконавчий комітет Великокорениської селищної Ради народних депутатів, смт Велика Корениха Заводського району м. Миколаєва, 307 од. зб., 1924-1932, 1944-1994 рр.
Опис № 1
Опис № 2, Том № 1
Опис № 2, Том № 2
Опис № 2, Том № 3
Опис № 2, Том № 4
Опис № 2, Том № 5
Опис № 2, Том № 6
Р-150 Виконавчий комітет Нововолодимирівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Нововолодимирівка Володимирівського району, 76 од. зб., 1920-1923, 1944-1954 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-151 Новосергіївський сільський виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новосергіївка Маліївської волості, 4 од. зб., 1921-1922 рр.
Опис № 1
Р-152 Миколаївський губернський виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Миколаїв, 339 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-153 Миколаївський губернський революційний трибунал, м. Миколаїв, 1415 од. зб., 1918-1922 рр.
Опис № 1
Опис № 1 – розсекречено
Опис № 2
Опис № 2 – розсекречено
Опис № 3
Опис № 3 – розсекречено
Опис № 4
Р-156 Миколаївський повітовий виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Миколаїв, 733 од. зб., 1920-1924 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-157 Вознесенський повітовий революційний комітет, м. Вознесенськ, 56 од. зб., 1920-1921 рр.
Опис № 1
Р-158 Вознесенський повітовий виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Вознесенськ, 254 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-159 Очаківський районний революційний комітет, м. Очаків, 13 од. зб., 1920-1921 рр.
Опис № 1
Р-161 Миколаївський окружний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Миколаїв, 1385 од. зб., 1921-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 2 – розсекречено
Р-162 Жовтнева районна Рада народних депутатів, м. Миколаїв, 1813 од. зб., 1923-1930, 1944-1993 рр.
Опис № 1
Опис № 4
Опис № 5
Опис № 6
Опис № 7
Опис № 7 – розсекречено
Опис № 8
Опис № 9
Опис № 10
Опис № 11
Опис № 12, Том № 1
Опис № 12, Том № 2
Опис № 12, Том № 3
Опис № 12, Том № 4
Опис № 12, Том № 5
Опис № 12, Том № 6
Опис № 12, Том № 7
Р-163 Миколаївська районна Рада народних депутатів, м. Миколаїв, 2198 од. зб., 1921-1930, 1944-1993 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 2 – розсекречено
Опис № 3
Опис № 4
Опис № 5
Опис № 6, Том № 1
Опис № 6, Том № 2
Опис № 6, Том № 3
Опис № 6, Том № 4
Опис № 6, Том № 5
Опис № 6, Том № 6
Опис № 6, Том № 7
Р-165 Ландауський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ландау Ландауського району, 9 од. зб., 1925-1926 рр.
Опис № 1
Р-166 Виконавчий комітет Привільнянської районної Ради депутатів трудящих, с. Привільне Привільнянського району, 545 од. зб., 1923-1926, 1946-1959 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Опис № 4
Р-167 Виконавчий комітет Новобузької районної Ради народних депутатів, м. Новий Буг, 2634 од. зб., 1921-1935, 1944-1991 рр.
Опис № 1
Опис № 2, Том № 1
Опис № 2, Том № 2
Опис № 2, Том № 3
Опис № 2, Том № 4
Опис № 2, Том № 5
Опис № 2, Том № 6
Опис № 2, Том № 7
Опис № 2, Том № 8
Опис № 3
Р-169 Виконавчий комітет Очаківської міської Ради народних депутатів, м. Очаків, 1031 од. зб., 1920-1924, 1944-1993 рр.
Опис № 1
Опис № 2, Том № 1
Опис № 2, Том № 2
Опис № 2, Том № 3
Опис № 2, Том № 4
Опис № 2, Том № 5
Опис № 2, Том № 6
Опис № 2, Том № 7
Опис № 2, Том № 8
Опис № 2, Том № 9
Опис № 2, Том № 10
Опис № 2, Том № 11
Опис № 2, Том № 12
Р-171 Миколаївський губернський революційний комітет, м. Миколаїв, 15 од. зб., 1920 р.
Опис № 1
Опис № 2
Р-172 Володимирівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Володимирівка Херсонського повіту, 18 од. зб., 1921-1923 рр.
Опис № 1
Р-173 Новопавлівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новопавлівка Первомайського повіту, 19 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-175 Куцурубо-Бейкушівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Куцуруб Миколаївського повіту, 22 од. зб., 1921-1922 рр.
Опис № 1
Р-176 Кисляківський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кисляківка Миколаївського повіту, 187 од. зб., 1918-1923 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-178 Богоявленський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, пос. Богоявленськ Миколаївського повіту, 104 од. зб., 1919-1923 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-179 Гур’ївський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Гур’ївка Миколаївського повіту, 157 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-180 Полтавський волосний комітет незаможних селян, м-ко Полтавка Миколаївського повіту, 1 од. зб., 1922 р.
Опис № 1
Р-181 Явкинський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Явкине Миколаївського округу, 43 од. зб., 1921-1922 рр.
Опис № 1
Р-182 Єфінгарський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Єфінгар Миколаївського повіту, 33 од. зб., 1920-1924 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-183 Калинівський волосний комітет незаможних селян, с. Калинівка Миколаївського повіту, 13 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-184 Новополтавський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новополтавка Миколаївського повіту, 54 од. зб., 1920-1924 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-185 Ландауський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ландау Вознесенського повіту, 65 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-186 Петровський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Петрівка Миколаївського повіту, 75 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-188 Привільнянський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Привільне Миколаївського повіту, 220 од. зб., 1918-1923 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-189 Новобузький волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Новий Буг Миколаївського повіту, 504 од. зб., 1918-1923 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-190 Новобузький волосний комітет суспільної безпеки, м. Новий Буг Херсонського повіту, 5 од. зб., 1917-1918 рр.
Опис № 1
Р-191 Возсіятський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Возсіятське Миколаївського повіту, 134 од. зб., 1919-1923 рр.
Опис № 1
Р-194 Єланецький волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Єланець Вознесенського повіту, 55 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-195 Варварівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Варварівка Миколаївського повіту, 135 од. зб., 1919-1923 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-197 Сухоєланецький волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Сухий Єланець Миколаївського повіту, 141 од. зб., 1919-1923 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-198 Ольгопільський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ольгопіль Миколаївського повіту, 132 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-199 Возсіятський волосний революційний комітет, с. Возсіятське Миколаївського повіту, 5 од. зб., 1919-1920 рр.
Опис № 1
Р-200 Зульцівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Зульц Миколаївського повіту, 6 од. зб., 1919-1920 рр.
Опис № 1
Р-201 Маліївський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Маліївка Херсонського повіту, 29 од. зб., 1922-1923 рр.
Опис № 1
Р-205 Веселинівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Веселинове Веселинівського району, 1 од. зб., 1922 р.
Опис № 1
Р-206 Костянтинівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Костянтинівка Вознесенського району, 2 од. зб., 1919-1923 рр.
Опис № 1
Р-208 Антонівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Антонівка Миколаївського повіту, 13 од. зб., 1918-1923 рр.
Опис № 1
Р-209 Громоклей-Архангельський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Громоклей-Архангельське Миколаївського повіту, 13 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-210 Покровський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Покровське Вознесенського повіту, 13 од. зб., 1919-1922 рр.
Опис № 1
Р-211 Воскресенський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Воскресенське Миколаївського повіту, 84 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-212 Бармашівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Бармашове Миколаївського округу, 68 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Р-213 Димівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Димівка Миколаївського повіту, 139 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-214 Щербанівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Щербані Вознесенського повіту, 56 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-215 Водопійський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Водопій Миколаївського повіту, 93 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-216 Олександрівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Олександрівка Миколаївського повіту, 2 од. зб., 1921-1922 рр.
Опис № 1
Р-217 Ковалівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ковалівка Миколаївського повіту, 175 од. зб., 1919-1922 рр.
Опис № 1
Р-219 Новоодеський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Нова Одеса Миколаївського повіту, 24 од. зб., 1919-1923 рр.
Опис № 1
Р-220 Балацківський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Балацківське Миколаївського повіту, 101 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-221 Нечаянський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Нечаяне Одеського повіту, 233 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-222 Тернівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Тернівка Миколаївського повіту, 56 од. зб., 1919-1922 рр.
Опис № 1
Р-223 Анчекракський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Анчекрак Миколаївського повіту, 25 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-224 Великокорениський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Велика Корениха Миколаївського повіту, 24 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-225 Інгульський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Інгулка Миколаївського повіту, 71 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-227 Парутинський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Парутине Одеського повіту, 29 од. зб., 1920-1921 рр.
Опис № 1
Р-228 Полтавський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Полтавка Миколаївського повіту, 84 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-230 Штаб Новобузького народного куреня, м. Новий Буг Миколаївського повіту, 1 од. зб., 1918-1919 рр.
Опис № 1
Р-232 Кандибинський волосний революційний комітет, с. Кандибине Миколаївського повіту, 2 од. зб., 1920 р.
Опис № 1
Р-233 Куцурубський сільський революційний комітет, с. Куцуруб Миколаївського повіту, 6 од. зб., 1920-1921 рр.
Опис № 1
Р-234 Катеринентальський сільський революційний комітет, с. Катериненталь Вознесенського повіту, 2 од. зб., 1919- 1921 рр.
Опис № 1
Р-235 Ландауський волосний революційний комітет, с. Ландау Вознесенського повіту, 7 од. зб., 1920-1921 рр.
Опис № 1
Р-237 Новобузький волосний революційний комітет, м. Новий Буг Миколаївської губернії, 4 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-238 Нечаянський волосний революційний комітет, с. Нечаяне Одеського повіту, 28 од. зб., 1920-1921 рр.
Опис № 1
Р-239 Ковалівський волосний революційний комітет, с. Ковалівка Миколаївського повіту, 18 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-240 Корениський волосний революційний комітет, с. Корениха Миколаївського повіту, 5 од. зб., 1920 р.
Опис № 1
Р-241 Парутинський волосний революційний комітет, с. Парутине Миколаївського повіту, 12 од. зб., 1920-1921 рр.
Опис № 1
Р-242 Богодарівський волосний комісаріат з військових справ, с Богодарівське Миколаївського повіту, 14 од. зб., 1920 р.
Опис № 1
Р-243 Новобузький районний військовий комісаріат, м. Новий Буг Новобузького району, 74 од. зб., 1920-1941 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-252 Виконавчий комітет Іванівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Іванівка Широколанівського району, 74 од. зб., 1919-1924, 1944-1954 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-253 Виконавчий комітет Гороженської сільської Ради депутатів трудящих, с. Горожене Баштанського району, 276 од. зб., 1919-1932, 1944-1959 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Р-256 Виконавчий комітет Мішково-Погорілівської сільської Ради народних депутатів, с. Мішково-Погорілове Жовтневого району, 518 од. зб., 1920-1933, 1944-1989, 1990-1993 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3, Том № 1
Опис № 3, Том № 2
Опис № 3, Том № 3
Опис № 3, Том № 4
Р-257 Виконавчий комітет Костянтинівської сільської ради депутатів трудящих, с. Костянтинівка Жовтневого району, 89 од. зб., 1923-1932, 1945-1954 рр.
Опис № 1
Опис № 3
Р-258 Виконавчий комітет Галицинівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Галицинівка Жовтневого району, 130 од. зб., 1923-1932, 1944-1954, 1991-1994 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Р-259 Новогригорівська сільська Рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Новогригорівка Варварівського району, 53 од. зб., 1926-1931 рр.
Опис № 1
Р-261 Виконавчий комітет Жовтневої селищної Ради депутатів трудящих, смт Жовтневе Жовтневого району , 229 од. зб., 1926-1934, 1944-1960 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Опис № 4, Том № 1
Опис № 4, Том № 2
Р-262 Виконавчий комітет Ставківської сільської Ради народних депутатів, с. Ставки Веселинівського району, 756 од. зб., 1920-1922, 1925-1931, 1944-1993 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Опис № 4, Том № 1
Опис № 4, Том № 2
Опис № 4, Том № 3
Опис № 4, Том № 4
Опис № 4, Том № 5
Опис № 4, Том № 6
Опис № 4, Том № 7
Опис № 4, Том № 8
Опис № 4, Том № 9
Р-264 Виконавчий комітет Катеринівської сільської ради народних депутатів, с. Катеринівка Веселинівського району, 407 од. зб., 1920-1924, 1944-1993 рр.
Опис № 1
Опис № 2, Том № 1
Опис № 2, Том № 2
Опис № 2, Том № 3
Опис № 2, Том № 4
Опис № 2, Том № 5
Опис № 2, Том № 6
Р-265 Виконавчий комітет Широколанівської сільської Ради народних депутатів, с. Широкий Лан Веселинівського району, 475 од. зб., 1921-1923, 1944-1983 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3, Том № 1
Опис № 3, Том № 2
Опис № 3, Том № 3
Опис № 3, Том № 4
Опис № 3, Том № 5
Опис № 3, Том № 6
Р-266 Привільнянсько-Єрмолівська 2-ї частини сільська Рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Єрмолівка Привільнянського району, 74 од. зб., 1920-1926 рр.
Опис № 1
Р-267 Привільнянсько-Бірзулівська сільська Рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Привільне Привільнянського району, 46 од. зб., 1917-1926 рр.
Опис № 1
Р-271 Анастасівський сільський комітет незаможних селян, с. Анастасівка Миколаївського повіту, 2 од. зб., 1922 р.
Опис № 1
Р-272 Ганнівський 2-й сільський виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ганнівка Новобузького району, 6 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-276 Виконавчий комітет Новосвітлівської сільської ради народних депутатів, с. Новосвітлівка Веселинівського району, 623 од. зб., 1922, 1925-1930, 1945-1989, 1990-1994 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3, Том № 1
Опис № 3, Том № 2
Опис № 3, Том № 3
Опис № 3, Том № 4
Опис № 3, Том № 5
Опис № 3, Том № 6
Опис № 3, Том № 7
Опис № 3, Том № 8
Опис № 4
Р-278 Штейнгутський сільський виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Штейнгут Привільнянського району, 3 од. зб., 1922-1923 рр.
Опис № 1
Р-280 Виконавчий комітет Великосербулівської сільської Ради народних депутатів, с. Великосербулівка Єланецького району, 389 од. зб., 1920-1922, 1944-1994 рр.
Опис № 1
Опис № 2, Том № 1
Опис № 2, Том № 2
Опис № 2, Том № 3
Опис № 2, Том № 4
Р-281 Виконавчий комітет Михайло-Ларинської сільської Ради депутатів трудящих, с. Михайло – Ларине Жовтневого району, 68 од. зб., 1922-1923, 1925-1926, 1944-1958 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Опис № 4
Р-282 Онуфріївський сільський виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Онуфріївка Миколаївського повіту, 2 од. зб., 1921-1922 рр.
Опис № 1
Р-283 Мюнхенський сільський виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Мюнхен Веселинівського району, 3 од. зб., 1922-1923 рр.
Опис № 1
Р-284 Виконавчий комітет Пересадівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Пересадівка Жовтневого району, 374 од. зб., 1924-1925, 1944-1993 рр.
Опис № 2
Опис № 3, Том № 1
Опис № 3, Том № 2
Опис № 3, Том № 3
Опис № 3, Том № 4
Опис № 3, Том № 5
Опис № 3, Том № 6
Опис № 3, Том № 7
Р-285 Виконавчий комітет Баловненської сільської Ради народних депутатів, с. Баловне Новоодеського району, 450 од. зб., 1922-1934, 1944-1994 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3, Том № 1
Опис № 3, Том № 2
Опис № 3, Том № 3
Опис № 3, Том № 4
Р-289 Михайлівський сільський виконавчий комітет, с. Михайлівка Вознесенського повіту, 28 од. зб., 1919-1922 рр.
Опис № 1
Р-290 Виконавчий комітет Козирської сільської Ради депутатів трудящих, с. Козирка Очаківського району, 349 од. зб., 1920-1923, 1944-1976 рр.
Опис № 1
Опис № 2, Том № 1
Опис № 2, Том № 2
Опис № 2, Том № 3
Опис № 2, Том № 4
Опис № 2, Том № 5
Опис № 2, Том № 6
Р-291 Натягайлівський сільський виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Натягайлівка Вознесенського району, 3 од. зб., 1922-1923 рр.
Опис № 1
Р-293 Делакурівський сільський виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Делакурівка Миколаївського повіту, 2 од. зб., 1922-1923 рр.
Опис № 1
Р-294 Виконавчий комітет Грейгівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Грейгове Жовтневого району, 282 од. зб., 1922-1923, 1958-1993 рр.
Опис № 1
Опис № 2, Том № 1
Опис № 2, Том № 2
Опис № 2, Том № 3
Опис № 2, Том № 4
Опис № 2, Том № 5
Р-295 Виконавчий комітет Порічанської сільської Ради народних депутатів, с. Поріччя Веселинівського району, 523 од. зб., 1921-1923, 1944-1986 рр.
Опис № 1
Опис № 2, Том № 1
Опис № 2, Том № 2
Опис № 2, Том № 3
Опис № 2, Том № 4
Опис № 2, Том № 5
Опис № 2, Том № 6
Опис № 2, Том № 7
Р-296 Виконавчий комітет Воскресенської селищної Ради депутатів трудящих, смт Воскресенське Жовтневого району, 402 од. зб., 1926-1937, 1944-1972 рр.
Опис № 1
Опис № 2, Том № 1
Опис № 2, Том № 2
Опис № 2, Том № 3
Опис № 2, Том № 4
Опис № 2, Том № 5
Р-297 Вормський сільський виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Вормс Карл – Лібкнехтівського району, 16 од. зб., 1921-1922 рр.
Опис № 1
Р-298 Чижиківський сільський виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Чижиков Очаківського району, 3 од. зб., 1920-1921 рр.
Опис № 1
Р-300 Виконавчий комітет Плющівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Плющівка Баштанського району, 536 од. зб., 1922-1927, 1944-1976, 1977-1993 рр.
Опис № 1
Опис № 2, Том № 1
Опис № 2, Том № 2
Опис № 2, Том № 3
Опис № 2, Том № 4
Опис № 2, Том № 5
Р-303 Управління Новобузької районної робітничо-селянської міліції, м. Новий Буг Новобузького району, 24 од. зб., 1922-1930 рр.
Опис № 1
Р-304 Управління Привільнянської районної робітничо-селянської міліції, с. Привільне Миколаївського округу, 1 од. зб., 1923 р.
Опис № 1
Р-305 Управління Вознесенської повітової робітничо-селянської міліції, м. Вознесенськ Вознесенського повіту, 251 од. зб., 1919-1923 рр.
Опис № 1
Опис № 3
Р-306 Управління робітничо-селянської міліції робочого району м. Миколаєва, м. Миколаїв, 116 од. зб., 1920-1927 рр.
Опис № 1 – розсекречено
Опис № 2
Р-307 Управління Нечаянської волосної робітничо-селянської міліції, с. Нечаяне Одеського повіту, 2 од. зб., 1922 р.
Опис № 1
Р-308 Управління Ландауської волосної робітничо-селянської міліції, с. Ландау Ландауської волості , 9 од. зб.,1920-1921 рр.
Опис № 1
Р-310 Управління Миколаївської окружної робітничо-селянської міліції, м. Миколаїв, 1990 од. зб., 1922-1929 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-311 Управління Миколаївської повітової робітничо-селянської міліції, м. Миколаїв, 189 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-313 Управління робітничо-селянської міліції портового району м. Миколаєва, м. Миколаїв, 26 од. зб., 1922-1927 рр.
Опис № 1
Р-317 Перший Адміралтейський район управління Миколаївської міської радянської робітничо-селянської міліції, м. Миколаїв, 3 од. зб., 1920 р.
Опис № 1
Р-318 Возсіятське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Возсіятське Миколаївського повіту, 5 од. зб., 1921-1923 рр.
Опис № 1
Р-319 Петровське волосне управління робітничо-селянської міліції, с. Петрівка Миколаївського повіту, 26 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-320 Варварівське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Варварівка Миколаївського повіту, 9 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-321 Богоявленське волосне управління радянської робітничо-селянської міліції, с. Богоявленське Миколаївського повіту, 6 од. зб., 1919-1921 рр.
Опис № 1
Р-325 Управління Привільнянської волосної робітничо-селянської міліції, с. Привільне Миколаївського повіту, 29 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-326 Управління промислової міліції Миколаївського суднобудівного заводу ім. А. Марті, м. Миколаїв, 98 од. зб., 1920-1927 рр.
Опис № 1
Р-327 Управління радянської робітничо-селянської міліції Одеського району, м. Миколаїв, 20 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-328 Управління радянської робітничо-селянської міліції Московського району, м. Миколаїв, 43 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-330 Управління Миколаївської губернської радянської робітничо-селянської міліції, м. Миколаїв, 285 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-331 Миколаївське міське управління робітничо-селянської міліції, м. Миколаїв, 88 од. зб., 1917-1919, 1922-1929 рр.
Опис № 1
Р-332 Управління начальника контррозвідувального пункту денікінської армії, м. Миколаїв, 12 од. зб., 1919 р.
Опис № 1
Р-333 Варварівське районне управління робітничо-селянської радянської міліції, с. Варварівка Варварівського району, 8 од. зб., 1923-1929 рр.
Опис № 1
Р-334 Миколаївське районне управління робітничо-селянської міліції, м. Миколаїв, 39 од. зб., 1925-1927 рр.
Опис № 1
Р-338 Вознесенська повітова робітничо-селянська інспекція, м. Вознесенськ Вознесенського повіту, 50 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-339 Єланецька волосна робітничо-селянська інспекція, с. Єланець Вознесенського повіту, 4 од. зб., 1921 р.
Опис № 1
Р-342 Очаківський міський відділ Одеського відділу робітничо-селянської інспекції, м. Очаків Миколаївського повіту, 3 од. зб., 1920-1921 рр.
Опис № 1
Р-344 Миколаївська спілка кредитних і позиково-ощадних товариств, м. Миколаїв, 3 од. зб., 1918, 1928 рр.
Опис № 1
Р-345 Миколаївська губернська спілка кредитних і позиково-ощадних товариств, м. Миколаїв, 84 од. зб., 1917-1921 рр.
Опис № 1
Р-347 Миколаївська центральна ощадна каса № 112, м. Миколаїв, 12 од. зб., 1920 р.
Опис № 1
Р-348 Державна ощадна каса Великокорениського поштового відділення, с. Велика Корениха Одеського повіту, 4 од. зб., 1918-1919 рр.
Опис № 1
Р-349 Правління Миколаївського єдиного споживчого товариства, м. Миколаїв, 215 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Р-351 Новоселівське сільське споживче кооперативне товариство “Промінь”, с. Новоселівка Костянтинівського району, 2 од. зб., 1925-1927 рр.
Опис № 1
Р-355 Миколаївське кооперативне товариство “Суспільна Праця”, м. Миколаїв, 1 од. зб., 1925-1926 рр.
Опис № 1
Р-357 Правління Миколаївського багатокрамничний робітничий кооператив, м. Миколаїв, 489 од. зб., 1920-1934 рр.
Опис № 1
Р-358 Правління Вознесенського міського робітничого кооперативу, м. Вознесенськ Вознесенського району, 25 од. зб., 1922-1925 рр.
Опис № 1
Р-359 Кисляківське сільське споживче кооперативне товариство, с. Кисляківка Миколаївського району, 3 од. зб., 1927-1929 рр.
Опис № 1
Р-361 Корчинське сільське споживче кооперативне товариство “Надія”, с. Корчине Варварівського району, 9 од. зб., 1925-1927 рр.
Опис № 1
Р-362 Новогригорівське кооперативне товариство “Приязнь”, с. Новогригорівка Варварівського району, 16 од. зб., 1924-1928 рр.
Опис № 1
Р-363 Явкинське сільське кооперативне товариство “Боротьба”, с. Явкине Баштанського району, 22 од. зб., 1927-1929 рр.
Опис № 1
Р-364 Тернівське сільське кооперативне товариство “Болгарія”, с. Тернівка Миколаївського округу, 11 од. зб., 1925-1930 рр.
Опис № 1
Р-368 Правління кооперативного об’єднання Спілки працівників місцевого транспорту, м. Миколаїв, 29 од. зб., 1922-1924 рр.
Опис № 1
Р-369 Управління Миколаївської телефонної мережі, м. Миколаїв, 54 од. зб., 1917-1923 рр.
Опис № 1
Р-371 Варварівська районне селянське товариство взаємодопомоги, с. Варварівка Варварівського району, 88 од. зб.,1923-1927 рр.
Опис № 1
Р-372 Новобузьке районне селянське товариство взаємодопомоги, м. Новий Буг Новобузького району, 43 од. зб., 1923-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-373 Карл-Лібкнехтівський районний комітет товариства взаємодопомоги, с. Ландау Карл – Лібкнехтівського району, 4 од. зб., 1925-1926 рр.
Опис № 1
Р-376 Воскресенське сільськогосподарське кредитне кооперативне товариство, с. Воскресенське Миколаївського округу, 19 од. зб., 1914-1930 рр.
Опис № 1
Р-377 Нечаянське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Нечаяне Варварівського району, 38 од. зб., 1922-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-379 Миколаївське міське кредитне товариство, м. Миколаїв, 18 од. зб., 1918-1920 рр.
Опис № 1
Р-380 Вормське сільськогосподарське кредитне товариство, с. Вормс Миколаївського округу, 18 од. зб., 1924-1930 рр.
Опис № 1
Р-381 Новоданцигське сільськогосподарське кредитне товариство, с. Новий Данциг Миколаївського району, 2 од. зб., 1924-1925 рр.
Опис № 1
Р-382 Тернівське універсальне сільськогосподарське кредитне товариство, с. Тернівка Миколаївського району, 39 од. зб., 1921-1930 рр.
Опис № 1
Р-383 Свято-Троїцьке сільськогосподарське кредитне товариство, с. Свято – Троїцьке Миколаївського району, 32 од. зб., 1923-1930 рр.
Опис № 1
Р-384 Козирське сільськогосподарське кредитне товариство, с. Козирка Очаківського району, 5 од. зб., 1924-1926 рр.
Опис № 1
Р-386 Явкинське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Козирка Очаківського району, 31 од. зб., 1924-1930 рр.
Опис № 1
Р-389 Калинівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Калинівка Єланецького району, 25 од. зб., 1918-1930 рр.
Р-391 Петровське сільськогосподарське кредитне товариство, с. Петрівка Варварівського району, 8 од. зб., 1929-1930 рр.
Опис № 1
Р-392 Кантакузівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Кантакузівка Вознесенського району, 1 од. зб., 1925-1926 рр.
Опис № 1
Р-393 Кам’яно-Костуватське сільськогосподарське кооперативне товариство, с. Кам’яно – Костувате Братського району, 1 од. зб., 1925 р.
Опис № 1
Р-394 Малосолонівське сільське кооперативне товариство, с. Малосолоне Вознесенського району, 1 од. зб., 1925-1926 рр.
Опис № 1
Р-395 Павлівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Павлівка Миколаївського району, 1 од. зб., 1928-1930 рр.
Опис № 1
Р-396 Покровське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Покровське Вознесенського району, 2 од. зб., 1925-1927 рр.
Опис № 1
Р-397 Дальнєтаборівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Дальні Табори Вознесенського району, 5 од. зб., 1925-1928 рр.
Опис № 1
Р-398 Добрянське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Добре Баштанського району, 22 од. зб., 1923-1928 рр.
Опис № 1
Р-399 Новоолександрівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Новоолександрівка Миколаївського району, 9 од. зб., 1928-1930 рр.
Опис № 1
Р-400 Олександрівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариства, с. Олександрівка Миколаївського району, 1 од. зб., 1925-1927 рр.
Опис № 1
Р-403 Великокорениське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Велика Корениха Варварівського району, 65 од. зб., 1924-1930 рр.
Опис № 1
Р-404 Маліївське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Маліївка Миколаївського округу, 11 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-406 Привільнянське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Привільне Баштанського району, 12 од. зб., 1924-1929 рр.
Опис № 1
Р-407 Пісківське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Піски Баштанського району, 4 од. зб., 1929-1930 рр.
Опис № 1
Р-408 Новопавлівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Новопавлівка Баштанського району, 14 од. зб., 1924-1930 рр.
Опис № 1
Р-409 Ковалівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Ковалівка Варварівського району, 38 од. зб., 1922-1930 рр.
Опис № 1
Р-411 Варварівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Варварівка Варварівського району, 72 од. зб., 1917-1930 рр.
Опис № 1
Р-412 Сухоєланецьке сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Сухий Єланець Новоодеського району, 1 од. зб., 1924-1927 рр.
Опис № 1
Р-413 Ленінське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Леніне Баштанського району, 2 од. зб., 1923-1930 рр.
Опис № 1
Р-416 Іванівське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Іванівка Братського району, 1 од. зб., 1922-1923 рр.
Опис № 1
Р-418 Миколаївська окружна спілка колективних господарств, м. Миколаїв, 206 од. зб.,1927-1930 рр.
Опис № 1
Р-419 Тернівське кущове об’єднання колективних господарств, с. Тернівка Миколаївського району, 22 од. зб., 1930 р.
Опис № 1
Р-420 Петровсько-Кир’яківське кущове об’єднання колективних господарств, с. Кир’яківка Варварівського району, 23 од. зб., 1930 р.
Опис № 1
Р-421 Великокорениське кущове об’єднання колективних господарств, с. Велика Корениха Варварівського району, 26 од. зб., 1930-1931 рр.
Опис № 1
Р-425 Пересадівське кущове об’єднання сільськогосподарських колективів ім. Шевченка, с. Пересадівка Миколаївського району, 5 од. зб., 1930-1931 рр.
Опис № 1
Р-426 Миколаївська окружна скотарсько-молочарська кооперативна спілка Всеукраїнської спілки сільськогосподарської кооперації “Добробут”, м. Миколаїв, 410 од. зб., 1926-1931 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-427 Миколаївська окружна спілка сільськогосподарської зернової колективної кооперації, м. Миколаїв, 222 од. зб., 1929-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-428 Миколаївська база спілки садогородних колективів “Садогородспілка”, м. Миколаїв, 1 од. зб., 1930 р.
Опис № 1
Р-429 Вознесенська овочева база, м. Вознесенськ Вознесенського району, 7 од. зб., 1930 р.
Опис № 1
Р-432 Миколаївська товарна база, м. Миколаїв, 61 од. зб., 1930-1931 рр.
Опис № 1
Р-433 Миколаївське губернське управління рибними промислами “Губриба”, м. Миколаїв, 227 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-435 Миколаївське районне управління державними заводами спиртової промисловості, м. Миколаїв, 63 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-436 Миколаївський окружний відділ торгівлі, м. Миколаїв,142 од. зб., 1924-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-437 Миколаївська окружна спілка риболовецьких колективних господарств, м. Миколаїв, 163 од. зб., 1927-1930 рр.
Опис № 1
Р-438 Миколаївська спілка промислово-кредитних і промислово-кооперативних об’єднань, м. Миколаїв, 32 од. зб., 1927-1930 рр.
Опис № 1
Р-439 Миколаївське губернське об’єднання хімічної силікатної і соляної промисловості “Хімсіль”, м. Миколаїв, 37 од. зб., 1922-1923 рр.
Опис № 1
Р-441 Роздрібний магазин Всесоюзного акціонерного товариства для торгівлі текстильними виробами “Текстильторг”, м. Миколаїв, 11 од. зб., 1928-1929 рр.
Опис № 2
Р-442 Миколаївська товарна біржа, м. Миколаїв, 60 од. зб., 1923-1927 рр.
Опис № 1
Р-445 Миколаївська контора Всеукраїнського об’єднання “Утильзбір”, м. Миколаїв, 97 од. зб., 1926-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-446 Херсонське агентство Миколаївської контори “Утильзбір”, м. Миколаїв, 6 од. зб., 1927-1930 рр.
Опис № 1
Р-448 Миколаївське акціонерне товариство “Південний роздрібник”, м. Миколаїв, 4 од. зб., 1925-1927 рр.
Опис № 1
Р-450 Миколаївська міська спілка житлово-кооперативних товариств, м. Миколаїв, 508 од. зб., 1922-1937 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-452 Миколаївське агентство першого Українського пайового товариства по вантажно-розвантажних роботах, м. Миколаїв, 51 од. зб., 1925-1927 рр.
Опис № 1
Р-453 Миколаївська губернська кооперативна спілка, м. Миколаїв, 403 од. зб., 1920-1923 рр. .
Опис № 1
Р-455 Уповноважений акціонерного товариства по відбудові і зміцненню сільського господарства України “Село-допомога” по Миколаївському району, м. Миколаїв, 21 од. зб., 1922-1923 рр.
Опис № 1
Р-456 Миколаївська база акціонерного товариства по збуту сільськогосподарських машин і обладнання на Україні “Плугатар”, м. Миколаїв, 17 од. зб., 1925-1927 рр.
Опис № 1
Р-458 Миколаївська окружна спілка садових, городніх і виноградарських колективів (окрколгоспсадгородспілка), м. Миколаїв, 22 од. зб., 1930-1931 рр.
Опис № 1
Р-460 Вознесенська філія контори Миколаївської окружної спілки сільськогосподарських кооперативів “Сільспілка”, м. Вознесенськ Вознесенського району, 1 од. зб., 1923 р.
Опис № 1
Р-461 Вознесенська контора млинів Миколаївської спілки сільськогосподарських і кредитних кооперативів “Сільспілка”, м. Вознесенськ Вознесенського району, 5 од. зб., 1927-1928 рр.
Опис № 1
Р-462 Миколаївська окружна спілка сільськогосподарських кредитних товариств “Окрсільспілка”, м. Миколаїв, 1241 од. зб., 1921-1930 рр.
Опис № 1
Р-463 Миколаївська база всеукраїнської сільськогосподарської кооперації “Сільський господар”, м. Миколаїв, 7 од. зб., 1925-1926 рр.
Опис № 1
Р-464 Миколаївська контора акціонерного товариства по торгівлі сільськогосподарськими машинами, знаряддям та технічними приладами на Україні “Село-техніка”, м. Миколаїв, 11 од. зб., 1922-1924 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-468 Миколаївське кооперативне районне відділення губернської кооперативної спілки, м. Миколаїв, 74 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-470 Миколаївський ринковий комітет торговців, м. Миколаїв, 108 од. зб., 1923-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-471 Миколаївська міжрайонна хлібозаготівельна контора “Заготзерно”, м. Миколаїв, 62 од. зб., 1922-1932 рр.
Опис № 1
Р-472 Миколаївська міжрайонна контора Всесоюзного державного акціонерного товариства “Союзхліб”, м. Миколаїв, 162 од. зб., 1923-1934 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Опис № 4
Р-473 Миколаївська окружна спілка споживчих кооперативних товариств “Дніпробуг”, м. Миколаїв, 1447 од. зб., 1922-1931 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Р-475 Новобузький пункт Української контори Всесоюзного об’єднання тваринницьких господарств “Скотар”, м. Новий Буг Новобузького району, 6 од. зб., 1930-1931 рр.
Опис № 1
Р-478 Миколаївська окружна контора Всеукраїнської контори з експорту та імпорту, м. Миколаїв, 108 од. зб., 1924-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-479 Миколаївський об’єднаний торговельний колектив “Микобторг”, м. Миколаїв, 62 од. зб., 1926-1930 рр.
Опис № 1
Р-480 Вознесенське повітове відділення Миколаївської спілки сільськогосподарських кооперативів, м. Вознесенськ Вознесенського району,2 од. зб., 1921 р.
Опис № 1
Р-482 Миколаївський пункт Української контори Всесоюзного об’єднання тваринницьких господарств “Скотар”, м. Миколаїв, 4 од. зб., 1930-1931 рр.
Опис № 1
Р-484 Миколаївська заготівельна контора, м. Миколаїв, 17 од. зб., 1921-1924 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-486 Миколаївське промислово-кооперативне товариство рибалок “Бугриба”, м. Миколаїв, 28 од. зб., 1927-1930 рр.
Опис № 1
Р-488 Новоандріївське скотарсько-молочарське товариство “Білий Світ”, с. Новоандріївка Варварівського району, 2 од. зб., 1926-1929 рр.
Опис № 1
Р-490 Новобузька районна контора Миколаївської окружної спілки сільськогосподарських кооперативів, м. Новий Буг Новобузького району, 4 од. зб., 1925 р.
Опис № 1
Р-491 Колектив безробітних “Шкіряник”, м. Миколаїв, 19 од. зб., 1922-1925 рр.
Опис № 1
Р-492 Взуттєво-лимарна майстерня ім. Шульруфера колективу безробітних, м. Миколаїв, 12 од. зб., 1923-1929 рр.
Опис № 1
Р-493 Колектив безробітних “Заготівельник”, м. Миколаїв, 15 од. зб., 1924-1927 рр.
Опис № 1
Р-494 Їдальня № 1 колективу безробітних, м. Миколаїв, 12 од. зб., 1925-1927 рр.
Опис № 1
Р-495 Їдальня № 2 колективу безробітних, м. Миколаїв, 3 од. зб., 1927 р.
Опис № 1
Р-496 Їдальня № 3 колективу безробітних, м. Миколаїв, 5 од. зб., 1927-1928 рр.
Опис № 1
Р-497 Колектив безробітних буфету садка ім. Петровського, м. Миколаїв, 3 од. зб., 1926 р.
Опис № 1
Р-499 Їдальня ім. 8-го Березня колективу безробітних, м. Миколаїв, 2 од. зб., 1925 р.
Опис № 1
Р-502 Склад і магазин по забезпеченню нафтою і керосином “Червоний нафтовик” колективу безробітних, м. Миколаїв, 43 од. зб., 1924-1927 рр.
Опис № 1
Р-503 Колектив безробітних по проведенню вантажно-розвантажних робіт “Вантажник”, м. Миколаїв, 8 од. зб., 1927-1928 рр.
Опис № 1
Р-504 Колектив безробітних банщиків № 1, м. Миколаїв, 7 од. зб., 1923-1926 рр.
Опис № 1
Р-505 Баня № 2 колективу безробітних, м. Миколаїв, 1 од. зб., 1924-1925 рр.
Опис № 1
Р-508 Миколаївська тютюнова фабрика “Червоний Жовтень”, м. Миколаїв, 4 од. зб., 1925-1926 рр.
Опис № 1
Р-509 Колектив безробітних швейників № 1, м. Миколаїв, 23 од. зб., 1923-1927 рр.
Опис № 1
Р-510 Колектив безробітних швейників № 2, м. Миколаїв, 14 од. зб., 1925-1929 рр.
Опис № 1
Р-511 Картонажна майстерня колективу безробітних, м. Миколаїв, 8 од. зб., 1927-1930 рр. .
Опис № 1
Р-513 Лісопильний завод з меблево-столярною майстернею “Червоний Жовтень”, м. Миколаїв, 16 од. зб., 1926-1929 рр.
Опис № 1
Р-514 Колектив безробітних по випалюванню вапна “Червоний гірник”, м. Миколаїв, 32 од. зб., 1924-1927 рр.
Опис № 1
Р-515 Колектив безробітних карамельщиків, м. Миколаїв, 2 од. зб., 1923 р.
Опис № 1
Р-516 Пекарня “Харчовик” колективу безробітних, м. Миколаїв, 2 од. зб., 1925 р.
Опис № 1
Р-517 Колектив безробітних по виробництву черепиці “Сполука”, м. Миколаїв, 10 од. зб., 1926-1927 рр.
Опис № 1
Р-519 Колектив безробітних мельників “Вперед”, м. Миколаїв, 4 од. зб., 1923-1925 рр.
Опис № 1
Р-523 Скляний завод “Червоний скляр” колективу безробітних, м. Миколаїв, 13 од. зб., 1928 р.
Опис № 1
Р-524 Шкіряна майстерня колективу безробітних, м. Миколаїв, 2 од. зб., 1925 р.
Опис № 1
Р-525 Колектив безробітних по ламанню металу “Металіст”, 1 од.зб., 1926 р. .
Опис № 1
Р-526 Колектив безробітних ковалів, 1 од.зб., 1926 р.
Опис № 1
Р-529 Фабрика терезів чавунно-мідно-ливарного механічного виробництва колективу безробітних, 16 од.зб., 1924-1928 рр.
Опис № 1
Р-530 Колектив безробітних по виготовленню речей домашнього вжитку “Незаможник”, м. Миколаїв, 5 од. зб., 1927-1928 рр.
Опис № 1
Р-531 Колектив по збору металобрухту “Металіст”, м. Миколаїв, 4 од. зб., 1926-1927 рр.
Опис № 1
Р-533 Дмитрівське кооперативне товариство трудових рибалок “Червоний рибалка”, с. Дмитрівка Миколаївського округу, 11 од. зб., 1928-1930 рр.
Опис № 1
Р-534 Лупарівське промислово-кооперативне товариство рибалок “Бузький Прогрес”, с. Лупарівка Миколаївського району, 1 од. зб., 1927-1930 рр.
Опис № 1
Р-535 Штампувально-меблева майстерня “Комсомолець” колективу безробітних, м. Миколаїв, 14 од. зб., 1929-1930 рр.
Опис № 1
Р-536 Колектив шевців Миколаївського окружного комітету по боротьбі з безробіттям, м. Миколаїв, 15 од. зб., 1927-1930 рр.
Опис № 1
Р-537 Перша кооперативно-трудова артіль “Червоний каменяр”, м. Миколаїв, 4 од. зб., 1929-1930 рр.
Опис № 1
Р-538 Очаківська продуктово-кооперативна артіль по переробці і кооперуванню овочів і риби “Харчовик”, м. Очаків Очаківського району, 4 од. зб., 1929 р.
Опис № 1
Р-540 Уповноважений Ленінградської ім. Штігліца артілі відповідальної праці в м. Миколаїв, м. Миколаїв, 6 од. зб., 1922-1928 рр.
Опис № 1
Р-541 Миколаївське товариство кустарів і ремісників-одиночок, м. Миколаїв, 19 од. зб., 1925-1930 рр.
Опис № 1
Р-542 Миколаївська булочно-кондитерська промислова артіль “Булочник”, м. Миколаїв, 2 од. зб., 1925-1926 рр.
Опис № 1
Р-543 Промислово-кооперативна кондитерська артіль “Орієнт”, м. Миколаїв, 2 од. зб., 1927-1929 рр.
Опис № 1
Р-545 Миколаївська кооперативна трудова артіль селянських ходів і фургонів “Селянський Хід”, м. Миколаїв, 17 од. зб., 1927-1930 рр.
Опис № 1
Р-546 Миколаївська кустарно-промислова артіль шапкарів “Об’єднання”, м. Миколаїв, 1 од. зб., 1924-1929 рр.
Опис № 1
Р-548 Миколаївське торговельно-промислове товариство взаємного кредиту, м. Миколаїв, 76 од. зб., 1924-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-550 Петрово-Солониське селищне виробничо-зернове товариство, с. Петрово-Солониха Варварівського району, 3 од. зб., 1930-1931 рр.
Опис № 1
Р-551 Веселокутське селищне виробничо-зернове товариство “Червоний селянин”, х. Посталатий Варварівського району, 2 од. зб., 1930-1931 рр.
Опис № 1
Р-556 Млин № 2 Миколаївської окружної спілки сільськогосподарських кредитних кооперативів “Сільспілка”, м. Миколаїв, 1 од. зб., 1927-1928 рр.
Опис № 1
Р-557 Новобузький елеватор, с. Новий Буг Новобузького району, 23 од. зб., 1927-1930 рр.
Опис № 1
Р-558 Воскресенська сільськогосподарська артіль інвалідів “Економ”, с. Воскресенське Миколаївського району, 18 од. зб., 1923-1929 рр.
Опис № 1
Р-560 Миколаївське агентство Нижньо-Дніпровської контори, м. Миколаїв, 36 од. зб., 1925-1926 рр.
Опис № 1
Р-561 Миколаївський очисний винний склад № 3, м. Миколаїв, 20 од. зб., 1922-1926 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-564 Комунальне підприємство “Миколаївська обласна друкарня”, м. Миколаїв, 376 од. зб., 1926-1940, 1944-2003 рр.
Опис № 1
Опис № 2, Том № 1
Опис № 2, Том № 2
Опис № 2, Том № 3
Опис № 2, Том № 4
Опис № 2, Том № 5
Опис № 2, Том № 6
Опис № 3, Том № 1
Опис № 3, Том № 2
Опис № 3, Том № 3
Р-566 Миколаївський міський комітет професійної спілки працівників громадського харчування, м. Миколаїв, 40 од. зб., 1931-1934 рр.
Опис № 1
Р-570 Заводоуправління Миколаївського державного об’єднання заводів групи “Тремсуд”, м. Миколаїв, 180 од. зб., 1918-1927 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-571 Миколаївський ремонтний і суднобудівний завод “Ремсуд”, м. Миколаїв, 46 од. зб., 1917-1922 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-572 Лісовий склад Новобузької бази, м. Новий Буг Новобузького району, 3 од. зб., 1927-1928 рр.
Опис № 1
Р-574 Миколаївський механічний чавунно-ливарний завод “Селянінтерн”, м. Миколаїв, 504 од. зб., 1921-1932 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Опис № 4
Р-575 Миколаївський трубково-механічний завод “Темвод”, м. Миколаїв, 68 од. зб., 1917- 1920 рр.
Опис № 1
Р-576 Маслоробний завод “Змичка”, м. Миколаїв, 18 од. зб., 1924-1927 рр. .
Опис № 1
Р-577 Державне підприємство “Суднобудівний завод ім. 61 комунара”, м. Миколаїв, 3036 од. зб., 1916-1924, 1944-1996 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Опис № 4, Том № 1
Опис № 4, Том № 2
Опис № 4, Том № 3
Опис № 4, Том № 4
Опис № 4, Том № 5
Опис № 4, Том № 6
Опис № 5, Том № 1
Опис № 5, Том № 2
Опис № 5, Том № 3
Опис № 5, Том № 4
Опис № 5, Том № 5
Опис № 6, Том № 1
Опис № 6, Том № 2
Опис № 7
Р-578 Публічне акціонерне товариство «Чорноморський суднобудівний завод», 7594од. зб., м. Миколаїв, 1917-1942, 1944-2013, 2016-2019 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Опис № 4
Опис № 5/a>
Опис № 6/a>
Опис № 7, Том № 1
Опис № 7, Том № 2
Опис № 7, Том № 3
Опис № 7, Том № 4
Опис № 7, Том № 5
Опис № 7, Том № 6
Опис № 7, Том № 7
Опис № 7, Том № 8
Опис № 7, Том № 9
Опис № 7, Том № 10
Опис № 7, Том № 11
Опис № 7, Том № 12
Опис № 8, Том № 1
Опис № 8, Том № 2
Опис № 8, Том № 3
Опис № 8, Том № 4
Опис № 8, Том № 5
Опис № 8, Том № 6
Опис № 8, Том № 7
Опис № 8, Том № 8
Опис № 8, Том № 9
Опис № 8, Том № 10
Опис № 8, Том № 11
Опис № 9, Том № 1
Опис № 9, Том № 2
Опис № 9, Том № 3
Опис № 9, Том № 4
Опис № 9, Том № 5
Опис № 9, Том № 6
Опис № 9, Том № 7
Опис № 9, Том № 8
Опис № 9, Том № 9
Опис № 10
Р-581 Миколаївський державний будівельний трест, м. Миколаїв, 286 од. зб., 1924-1929 рр.
Опис № 1
Р-582 Миколаївська будівельна контора державного тресту “Машбуд”, м. Миколаїв, 36 од. зб., 1931-1934 рр.
Опис № 1
Р-583 Миколаївське військово-морське будівельне бюро, м. Миколаїв, 118 од. зб., 1922- 1932 рр.
Опис № 1
Р-584 Миколаївський трест хімічної і харчової промисловості, м. Миколаїв, 11 од. зб., 1925-1930 рр.
Опис № 1
Р-585 Миколаївський трест швейної промисловості, м. Миколаїв, 14 од. зб., 1925-1931 рр.
Опис № 1
Р-586 Миколаївська контора Одеського шкіряного тресту, м. Миколаїв, 70 од. зб., 1921- 1924 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 3
Р-587 Миколаївське окружне відділення Українського пайового товариства народного харчування “Укрнархарч”, м. Миколаїв, 9 од. зб., 1925-1927 рр.
Р-588 Миколаївська міжрайонна контора по боротьбі зі шкідниками сільського господарства, м. Миколаїв, 29 од. зб., 1927-1934 рр.
Опис № 1
Р-590 Миколаївська портова митниця, м. Миколаїв, 997 од. зб., 1918-1937 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-591 Очаківський митний пост, м. Очаків Очаківського району, 100 од. зб., 1918-1929 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-594 Вознесенське відділення Всеукраїнського кооперативного банку “Укрінбанк”, м. Вознесенськ Вознесенського району, 55 од. зб., 1924-1930 рр. .
Опис № 1
Р-595 Миколаївське міське відділення народного банку, м. Миколаїв, 6 од. зб., 1918-1920 рр.
Р-596 Миколаївський окружний сільськогосподарський банк, м. Миколаїв, 895 од. зб., 1924-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-597 Миколаївське відділення Укрінбанку, м. Миколаїв, 16 од. зб., 1924-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Опис № 2 – розсекречено
Р-598 Очаківська районна каса соціального страхування, м. Очаків Очаківського району, 7 од. зб., 1923, 1925-1926 рр.
Опис № 1
Р-599 Миколаївське агентство Всеукраїнської кооперативної страхової спілки “Коопстрах”, м. Миколаїв, 35 од. зб., 1922-1930 рр.
Опис № 1
Р-600 Новобузька районна каса соціального страхування “Райстрахкаса”, м. Новий Буг Новобузького району, 51 од. зб., 1922-1933 рр.
Опис № 1
Р-602 Миколаївська окружна каса соціального страхування, м. Миколаїв, 2073 од. зб., 1922-1930 рр.
Опис № 1
Р-604 Миколаївська окружна контора державного страхування, м. Миколаїв, 41 од. зб., 1923-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2, Том № 1
Опис № 2, Том № 2
Опис № 2 – розсекречено
Р-605 Вознесенська районна каса соціального страхування, м. Вознесенськ Вознесенського району, 319 од. зб., 1923-1927 рр.
Опис № 1
Р-608 Миколаївський губернський комітет американської адміністрації допомоги голодуючим “Ара”, м. Миколаїв, 25 од. зб., 1922-1923 рр.
Опис № 1
Р-611 Уповноважений міжнародної місії професора Нансена по боротьбі з голодом в Миколаївській губернії, м. Миколаїв, 2 од. зб., 1922 р.
Опис № 1
Р-614 Миколаївський губернський комітет допомоги голодуючим “Губкомгол”, м. Миколаїв, 25 од. зб., 1921-1923 рр.
Опис № 1
Р-615 Миколаївський повітовий комітет допомоги голодуючим, м. Миколаїв, 34 од. зб., 1921-1923 рр.
Опис № 1
Р-616 Миколаївська окружна комісія допомоги дітям, м. Миколаїв, 138 од. зб., 1923-1930 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-619 Трихатська хата – читальня, с. Трихати Варварівського району, 2 од. зб., 1925-1926 рр.
Опис № 1
Р-621 Новополтавський волосний комітет незаможних селян, с. Новополтавка Миколаївського повіту, 10 од. зб., 1922-1923 рр.
Опис № 1
Р-626 Водопійський волосний комітет незаможних селян, с. Водопій Миколаївського повіту, 5 од. зб., 1921-1922 рр.
Опис № 1
Р-628 Анчекракський волосний комітет незаможних селян, с. Анчекрак Миколаївського повіту, 6 од. зб., 1922-1923 рр.
Опис № 1
Р-630 Лупарівський сільський комітет незаможних селян, с. Лупареве Миколаївського району. 1 од. зб., 1930 р.
Опис № 1
Р-632 Нечаянський волосний комітет незаможних селян, с. Нечаяне Одеського повіту, 22 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-634 Широкобалківський сільський комітет незаможних селян, с. Широка Балка Миколаївського повіту, 7 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-635 Антонівський волосний комітет незаможних селян, с. Антонівка Миколаївського повіту, 11 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-638 Воскресенський волосний комітет незаможних селян, с. Воскресенське Миколаївського повіту, 4 од. зб., 1920- 1922 рр.
Опис № 1
Р-640 Семено-Василівський сільський комітет незаможних селян, с. Семено-Василівка Новобузького району, 2 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-643 Подівський сільський комітет незаможних селян, с. Поди Очаківського району, 5 од. зб., 1926-1931 рр.
Опис № 1
Р-644 Чижиківський сільський комітет незаможних селян, слобідка Чижик Очаківського району, 5 од. зб., 1926- 1930 рр.
Опис № 1
Р-645 Іванівський сільський комітет незаможних селян, с. Іванове Очаківського району, 7 од. зб., 1923-1931 рр.
Опис № 1
Р-646 Камбурліївський сільський комітет незаможних селян, Камбурліївка Очаківського району, 11 од. зб., 1923-1931 рр.
Опис № 1
Р-649 Козирський сільський комітет незаможних селян, с. Козирка Очаківського району, 8 од. зб., 1920-1931 рр.
Опис № 1
Р-650 Кателинський сільський комітет незаможних селян, с. Кателине Очаківського району, 8 од. зб., 1920-1931 рр.
Опис № 1
Р-655 Анчекракський сільський комітет незаможних селян, с. Анчекрак Очаківського району, 9 од. зб., 1922- 1932 рр.
Опис № 1
Р-657 Гороженівський сільський комітет незаможних селян, с. Горожене Баштанського району, 22 од. зб., 1920, 1922, 1924-1926 рр.
Опис № 1
Р-660 Маліївський волосний комітет незаможних селян, с. Маліївка Маліївської волості. 20 од. зб., 1920- 1923 рр.
Опис № 1
Р-661 Вавилівський волосний комітет незаможних селян, с. Вавилівка Херсонського повіту, 4 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-665 Михайло-Ларинський сільський комітет незаможних селян, с. Михайло-Ларине Миколаївського району, 3 од. зб., 1922-1923 рр.
Опис № 1
Р-666 Ольгопільський волосний комітет незаможних селян, с. Ольгопіль Миколаївського повіту, 15 од. зб., 1922-1923 рр.
Опис № 1
Р-668 Єланецький волосний комітет незаможних селян, с. Єланець Вознесенського повіту, 2 од. зб., 1921-1922 рр. .
Опис № 1
Р-669 Сухоєланецький волосний комітет незаможних селян, с. Сухий Єланець Вознесенського повіту, 2 од. зб., 1922 р.
Опис № 1
Р-670 Новобузький волосний комітет незаможних селян, м. Новий Буг Миколаївського повіту, 19 од. зб., 1920- 1923 рр.
Опис № 1
Р-671 Новобузький сільський комітет незаможних селян, м. Новий Буг Миколаївського повіту, 1 од. зб., 1927- 1930 рр.
Опис № 2
Р-674 Новодмитрівський сільський комітет незаможних селян, м. Новий Буг Новобузького району, 8 од. зб., 1922-1931 рр.
Опис № 2
Р-675 Ганнівський сільський комітет незаможних селян, м. Новий Буг Новобузького району, 1 од. зб., 1923 р.
Опис № 1
Р-676 Привільнянський волосний комітет незаможних селян, с. Привільне Миколаївського повіту, 20 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-677 Вознесенський повітовий комітет незаможних селян, м. Вознесенськ Вознесенського повіту, 32 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-678 Іоганестальський сільський комітет незаможних селян, с. Іоганесталь Карл – Лібкнехтівського району. 9 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-680 Ландауський волосний комітет незаможних селян, с. Ландау Вознесенського повіту, 6 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-681 Привільнянський районний комітет незаможних селян, с. Привільне Миколаївського округу, 6 од. зб., 1923-1924 рр.
Опис № 1
Р-683 Єфінгарський сільський комітет незаможних селян, с. Єфінгар Баштанського району, 2 од. зб., 1920- 1923 рр.
Опис № 1
Р-684 Явкинський сільський комітет незаможних селян, с. Явкине Баштанського району, 15 од. зб., 1917, 1924-1928 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-686 Миколаївський повітовий комітет незаможних селян, м. Миколаїв, 55 од. зб., 1921-1922 рр.
Опис № 1
Р-687 Миколаївський окружний комітет незаможних селян, м. Миколаїв, 210 од. зб., 1923-1930 рр.
Опис № 1
Р-690 Воскресенський сільський комітет незаможних селян, с. Воскресенське Миколаївського району, 28 од. зб., 1924-1930 рр.
Опис № 1
Р-698 Новогригорівський сільський комітет незаможних селян, с. Новогригорівка Варварівського району, 3 од. зб., 1924-1932 рр.
Опис № 1
Р-701 Варварівський районний комітет незаможних селян, с. Варварівка Варварівського району, 112 од. зб., 1923-1930 рр.
Опис № 1
Р-702 Миколаївський районний комітет незаможних селян, м. Миколаїв, 270 од. зб., 1923-1932 рр.
Опис № 1
Р-735 ОАФ Поштово-телеграфні контори і відділення Одеського поштово-телеграфного округу, м. Миколаїв, 871 од. зб., 1917-1926 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-744 Вознесенська телефонна станція, м. Вознесенськ Вознесенського району, 9 од. зб., 1918-1920 рр.
Опис № 1
Р-749 Миколаївський обласний комітет професійної спілки працівників поліграфічної промисловості, м. Миколаїв, 2 од. зб., 1939 р.
Опис № 1
Р-750 Миколаївський районний комітет професійної спілки радянських і торгових службовців, м. Миколаїв, 22 од. зб., 1926-1928 рр.
Опис № 1
Р-751 Місцевий комітет професійної спілки радянських і торгових службовців Миколаївської окружної контрольної комісії робітничо-селянської інспекції, м. Миколаїв, 2 од. зб., 1926-1927 рр.
Опис № 1
Р-752 Місцевий комітет професійної спілки радянських і торгових службовців при Миколаївському районному виконавчому комітеті, м. Миколаїв, 3 од. зб., 1926-1929 рр.
Опис № 1
Р-753 Місцевий комітет професійної спілки радянських і торгових службовців Миколаївської окружної камери інспекції Праці, м. Миколаїв, 39 од. зб., 1922-1933 рр.
Опис № 1
Р-754 Місцевий комітет професійної спілки радянських і торгових службовців Миколаївського робочого кооперативу, м. Миколаїв, 1 од. зб., 1926-1928 рр.
Опис № 1
Р-755 Місцевий комітет професійної спілки радянських і торгових службовців при Миколаївському сільськогосподарському банку, м. Миколаїв, 4 од. зб., 1927- 1930 рр.
Опис № 1
Р-756 Миколаївське окружне відділення професійної спілки працівників місцевого транспорту, м. Миколаїв, 279 од. зб., 1923-1930 рр.
Опис № 1
Р-757 Миколаївський губернський відділ професійної спілки працівників місцевого транспорту, м. Миколаїв, 19 од. зб., 1921-1923 рр.
Опис № 1
Р-758 Місцевий комітет професійної спілки радянських і торгових службовців управління промислової міліції Миколаївських державних заводів, м. Миколаїв, 3 од. зб., 1926-1927 рр.
Опис № 1
Р-759 Миколаївський губернський відділ професійної спілки працівників швейної промисловості, м. Миколаїв, 21 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-760 Миколаївський окружний відділ професійної спілки працівників швейної промисловості, м. Миколаїв, 65 од. зб., 1923-1930 рр.
Опис № 1
Р-762 Новобузький волосний осередок професійної спілки працівників освіти, м. Новий Буг Новобузької волості, 2 од. зб., 1921-1922 рр.
Опис № 1
Р-765 Вознесенський повітовий відділ професійної спілки працівників освіти, м. Вознесенськ Вознесенського повіту, 1 од. зб., 1922 р.
Опис № 1
Р-766 Вознесенський повітовий відділ професійної спілки працівників комунального господарства, м. Вознесенськ Вознесенського повіту, 11 од. зб., 1921-1922 рр.
Опис № 1
Р-767 Комітет професійної спілки службовців Вознесенського повітового виконкому Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Вознесенськ Вознесенського повіту, 8 од. зб., 1920-1921 рр.
Опис № 1
Р-768 Правління об’єднання легкових і ломових візників-одиночок, м. Миколаїв, 18 од. зб., 1924-1930 рр.
Опис № 1
Р-769 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при пайовому будівельному товаристві “Пайбуд”, м. Миколаїв, 4 од. зб., 1929-1930 рр.
Опис № 1
Р-771 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при будуванні електростанції, м. Миколаїв, 13 од. зб., 1929 р.
Опис № 1
Р-772 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при будуванні будинку Миколаївського окружного виправно-трудового управління, м. Миколаїв, 2 од. зб., 1929 р.
Опис № 1
Р-773 Миколаївський окружний відділ професійної спілки радянських і торгових службовців, м. Миколаїв, 76 од. зб., 1923-1929 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-774 Привільнянський районний комітет професійної спілки радянських і торгових службовців, с. Привільне Миколаївського округу, 12 од. зб., 1923-1925 рр.
Опис № 1
Р-775 Миколаївський районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників металістів, м. Миколаїв, 717 од. зб., 1917-1930 рр.
Опис № 1
Р-776 Миколаївське окружне відділення професійної спілки працівників медично-санітарної справи “Медсанпраця”, м. Миколаїв, 6 од. зб., 1925-1930 рр.
Опис № 1
Р-777 Миколаївський губернський відділ професійної спілки працівників медично-санітарної справи “Медсанпраця”, м. Миколаїв, 45 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-778 Миколаївська окружна Рада професійної спілки, м. Миколаїв, 390 од. зб., 1923-1930 рр.
Опис № 1
Р-779 Миколаївська губернська рада професійних спілок, м. Миколаїв, 157 од. зб., 1919-1923 рр.
Опис № 1
Р-780 Миколаївська повітова рада професійних спілок, м. Миколаїв, 24 од. зб., 1922-1924 рр. .
Опис № 1
Р-783 Окружний відділ професійної спілки працівників мистецтв, м. Миколаїв, 126 од. зб., 1923-1930 рр.
Опис № 1
Р-784 Місцевий комітет професійної спілки радянських і торгових службовців при Миколаївській державній хлібній інспекції, м. Миколаїв, 2 од. зб., 1925 р.
Опис № 1
Р-785 Груповий комітет професійної спілки будівельників при Миколаївському державному будівельному тресті, м. Миколаїв, 12 од. зб., 1928-1930 рр.
Опис № 1
Р-786 Груповий комітет дрібних державних підприємств при Миколаївському окружному відділі професійної спілки радянських і торгових службовців, м. Миколаїв, 3 од. зб., 1926-1927 рр.
Опис № 1
Р-788 Заводський комітет професійної спілки будівельників лісопильного заводу “Червоний будівельник”, м. Миколаїв, 26 од. зб., 1928-1929 рр.
Опис № 1
Р-789 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при Миколаївському черепично-бетонному заводі “Змичка”, м. Миколаїв, 6 од. зб., 1927-1930 рр.
Опис № 1
Р-790 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при будуванні клубу ім. Свердлова, м. Миколаїв, 4 од. зб., 1927 р.
Опис № 1
Р-791 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при будуванні будинку по вулиці Рибній № 38, м. Миколаїв, 3 од. зб., 1927 р.
Опис № 1
Р-792 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при будуванні бойні, м. Миколаїв, 4 од. зб., 1927-1928 рр.
Опис № 1
Р-793 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при будуванні клубу ім. Подвольського, м. Миколаїв, 6 од. зб., 1927 р.
Опис № 1
Р-794 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при монтажно-будівельному управлінні південного машинобудівельного тресту, м. Миколаїв, 39 од. зб., 1926-1929 рр.
Опис № 1
Р-796 Місцевий комітет професійної спілки будівельників колективу деревообробників Миколаївської державної будівної контори, м. Миколаїв, 2 од. зб., 1926-1927 рр.
Опис № 1
Р-797 Робітничий комітет професійної спілки будівельників Миколаївської контори “Індубуд”, м. Миколаїв, 33 од. зб., 1926-1928 рр.
Опис № 1
Р-801 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при будуванні елеватора, м. Миколаїв, 8 од. зб., 1925 р.
Опис № 1
Р-804 Місцевий комітет професійної спілки радянських і торгових службовців Миколаївського окружного статистичного бюро, м. Миколаїв, 16 од. зб., 1927- 1930 рр.
Опис № 1
Р-805 Новоодеський районний комітет професійної спілки будівельників, м. Нова Одеса Новоодеського району, 2 од. зб., 1925-1926 рр.
Опис № 1
Р-806 Очаківський районний комітет професійної спілки будівельників, м. Очаків Очаківського району, 26 од. зб., 1922-1928 рр.
Опис № 1
Р-808 Робітничий комітет професійної спілки будівельників управління Миколаївського торговельного порту, м. Миколаїв, 24 од. зб., 1926-1928 рр.
Опис № 1
Р-809 Робітничий комітет професійної спілки будівельників Миколаївської державної будівельної контори, м. Миколаїв, 4 од. зб., 1925-1927 рр.
Опис № 1
Р-810 Вознесенський районний комітет професійної спілки будівельників, м. Вознесенськ Вознесенського району, 47 од. зб., 1922-1926 рр.
Опис № 1
Опис № 2
Р-814 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при будуванні будинку по вулиці Велика Морська, 31, м. Миколаїв, 4 од. зб., 1927 р.
Опис № 1
Р-815 Місцевий комітет професійної спілки будівельників при Миколаївській державній будівній конторі, м. Миколаїв, 27 од. зб., 1923-1929 рр.
Опис № 1
Р-816 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при будуванні хлібозаводу, м. Миколаїв, 15 од. зб., 1928 р.
Опис № 1
Р-817 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при будуванні елеватора в м. Вознесенську, м. Вознесенськ Вознесенського району, 5 од. зб., 1928-1929 рр.
Опис № 1
Р-818 Робітничий комітет професіональної спілки будівельників при суднобудівному заводі “Руссуд”, м. Миколаїв, 11 од. зб., 1927 р.
Опис № 1
Р-819 Міський робітничий комітет № 1 професійної спілки будівельних робітників, м. Миколаїв, 7 од. зб., 1925-1926 рр.
Опис № 1
Р-820 Місцевий комітет професійної спілки радянських і торгових службовців Миколаївського окружного фінансового відділу, м. Миколаїв, 18 од. зб., 1927-1930 рр.
Опис № 1
Р-823 Миколаївська міська рада професійних спілок, м. Миколаїв, 672 од. зб., 1930-1937 рр.
Опис № 1
Опис № 1 – розсекречено
Р-832 Місцевий комітет професійної спілки працівників хімічної промисловості при Миколаївському державному скляному заводі, м. Миколаїв, 9 од. зб., 1926-1927 рр.
Опис № 1
Р-833 Миколаївський окружний відділ професійної спілки працівників хімічної промисловості, м. Миколаїв, 72 од. зб., 1923-1927 рр.
Опис № 1
Р-835 Заводський комітет професійної спілки металістів заводу № 198 (ім. А. Марті), м. Миколаїв, 28 од. зб., 1920-1931 рр.
Опис № 1
Р-836 Миколаївський міський комітет професійної спілки працівників землі і лісу “Всеробітземліс”, м. Миколаїв, 1 од. зб., 1930 р.
Опис № 1
Р-841 Місцевий комітет професійної спілки працівників мистецтв при Миколаївському міському театрі, м. Миколаїв, 2 од. зб., 1928-1930 рр.
Опис № 1
Р-842 Миколаївський губернський відділ професійної спілки радянських і торгових службовців, м. Миколаїв, 11 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-844 Варварівський районний комітет професійної спілки радянських і торгових службовців, с. Варварівка Варварівського району, 18 од. зб., 1923-1927 рр.
Опис № 1
Р-845 Миколаївська окружна спілка насінницької кооперації (окрнасінспілка), м. Миколаїв, 3 од. зб., 1929-1930 рр.
Опис № 1
Р-846 Миколаївський окружний комітет професійної спілки працівників харчової і смакової промисловості “Харчосмак”, м. Миколаїв, 105 од. зб., 1926-1930 рр.
Опис № 1
Р-847 Миколаївський губернський відділ професійної спілки будівельників “Губбудспілка”, м. Миколаїв, 29 од. зб., 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-848 Вознесенський районний комітет професійної спілки працівників сільськогосподарських і лісових робітників, м. Вознесенськ Вознесенського району, 66 од. зб., 1923-1927 рр.
Опис № 1
Р-849 Варварівський районний комітет професійної спілки працівників землі і лісу, с. Варварівка Варварівського району, 30 од. зб., 1923-1928 рр.
Опис № 1
Р-850 Новобузький районний комітет професійної спілки працівників землі і лісу, м. Новий Буг Новобузького району, 55 од. зб., 1923-1928 рр.
Опис № 1
Р-851 Контрольна комісія над виробництвом заводу “Руссуд” загальнозаводського комітету професійної спілки металістів, м. Миколаїв, 27 од. зб., 1917-1919 рр.
Опис № 1
Р-852 Загальнозаводський комітет Миколаївського суднобудівного заводу “Руссуд”, м. Миколаїв, 41 од. зб., 1917-1920 рр.
Опис № 1
Р-855 Миколаївський окружний відділ професійної спілки будівельників, м. Миколаїв, 217 од. зб., 1924-1930 рр.
Опис № 1
Р-859 Ландауський районний комітет професійної спілки працівників землі і лісу, с. Ландау Ландауського району, 19 од. зб., 1924-1928 рр.
Опис № 1
Р-862 Школа фабрично-заводського навчання при Миколаївській будівній конторі тресту “Машинбуд”, м. Миколаїв, 18 од. зб., 1925-1933 рр.
Опис № 1
Р-863 Новобузька перша семирічна трудова школа, м. Новий Буг Новобузького району, 1 од. зб., 1917-1921 рр.
Опис № 1
Р-865 Миколаївська державна професійна школа крою і шиття, м. Миколаїв, 26 од. зб., 1926-1929 рр.
Опис № 1
Р-866 Миколаївський вечірній робітничий університет, м. Миколаїв, 105 од. зб., 1925-1932 рр.
Опис № 1
Р-868 Миколаївський окружний комітет по поліпшенню побуту учнів вищих навчальних закладів і технікумів, м. Миколаїв, 17 од. зб., 1925-1928 рр.
Опис № 1
Р-869 Миколаївський технікум образотворчих мистецтв, м. Миколаїв, 31 од. зб., 1921- 1923 рр.
Опис № 1
Р-870 Миколаївська медична професійна школа, м. Миколаїв, 32 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-871 Миколаївський кооперативний технікум, м. Миколаїв, 21 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-872 Миколаївський будинок робітничих підлітків ім. Балабанова, м. Миколаїв, 95 од. зб., 1923-1929 рр.
Опис № 1
Р-873 Миколаївський соціально-економічний технікум, м. Миколаїв, 8 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-874 Губернські продовольчо-податкові інспекторські та рахівничі курси, м. Миколаїв, 8 од. зб., 1922 р.
Опис № 1
Р-875 Миколаївська повна середня школа № 1, м. Миколаїв, 10 од. зб., 1920-1922 рр.
Опис № 1
Р-876 Миколаївська неповна середня школа № 7, м. Миколаїв, 46 од. зб., 1923-1924, 1932-1941 рр.
Опис № 1
Р-877 Миколаївська будівельно-керамічна професійна школа, м. Миколаїв, 141 од. зб., 1923-1929 рр.
Опис № 1
Р-879 Новобузькі педагогічні трикласні курси, 93 од.зб., м. Новий Буг Новобузького району, 1920-1923 рр.
Опис № 1
Р-881 Миколаївський ордена Трудового Червоного прапора кораблебудівний інститут ім. адмірала С.Й. Макарова, м. Миколаїв, 4035 од. зб., 1918-1990 рр.
Опис № 1
Опис № 2, Том № 1
Опис № 2, Том № 2
Опис № 2, Том № 3
Опис № 2, Том № 4
Опис № 2, Том № 5
Опис № 2, Том № 6
Опис № 2, Том № 7
Опис № 2, Том № 8
Опис № 2, Том № 9
Опис № 2, Том № 10
Опис № 3, Том № 1
Опис № 3, Том № 2
Опис № 3, Том № 3
Опис № 3, Том № 4
Опис № 4, Том № 1
Опис № 4, Том № 2
Опис № 4, Том № 3
Опис № 4, Том № 4
Опис № 4, Том № 5
Опис № 5
Опис № 5 – розсекречено
Р-882 Володимирівська перша семирічна трудова школа, с. Володимирівка Херсонського повіту, 16 од. зб., 1918-1925 рр.
Опис № 1
Р-883 Камера № 3 народного нотаріуса м. Миколаєва, м. Миколаїв, 7 од. зб., 1919 р.
Опис № 1
Р-886 Миколаївська єдина трудова школа № 45, м. Миколаїв, 1 од. зб., 1920р.
Опис № 1